Susținere

Doamne ajută!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Dacă doriți să susțineți Parohia și Comunitatea noastră prin donații financiare, vă punem la dispoziție numărul de cont de mai jos. Acest cont curent este destinat susținerii Parohiei noastre și a tuturor activităților, evenimentelor și acțiunilor ce au loc în Comunitatea noastră de credință.

Empfänger:   Rumänisch-Orthodoxe Pfarrgemeinde Köln

Bankinstitut: Sparkasse Köln/Bonn

IBAN:           DE12 3705 0198 1935 4850 43

BIC:              COLSDE33XXX

Verwendungszweck: Spende-Unterstützung der Pfarrgemeinde Köln

Dragii mei,

Ne bucurăm că ați ajuns pe pagina Parohiei și Comunității noastre și că doriți să ne susțineți! Înainte de a face o donație și a sprijini Parohia și Comunitatea noastră, doresc să vă pun la înimă și minte următoarele gânduri.

O Parohie care se vrea a fi solidă, consistentă și pentru oameni, se susține în primul rând prin anumiți piloni nevăzuți” care devin oxigenul și respirația vitală ale sale. Acești stâlpi „nevăzuți” sunt valorile și normele perene nenegociabile, indiferent de timp și spațiu. Aceste valori sunt: dreptatea, transparența, adevărul, binele, frumosul, altruismul, discernământul, mila, civilitatea, omenitatea, etc.

La acești piloni nevăzuți” se adaugă stâlpul central care le ține și le încheagă pe toate, consolidându-le, anume credința vie și autentică în Iisus Hristos cel Răstignit și Înviat!

Parohia nu este, în fond, doar o simplă unitate administrativă locală a unei Mitropolii, cum ar fi în cazul nostru a Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord și, totodată, a Patriarhiei Ortodoxe Române, ci Parohia este, în definitiv, adunarea euharistică a credincioșilor. În cadrul acesteia se poate trăi și experia, în mod plenar Taina lui Dumnezeu prin săvârșirea Sfintelor Taine și, deopotrivă, se poate trăi și experia vindecare sufletească a credincioșilor și propria lor înviere.

Cu alte cuvinte, Parohia noastră care stă sub auspiciul nobil al „Pogorârii Duhului Sfânt, Sfântului Ștefan, Arhidiacon și Protomartir, și Sfintei Ursula și însoțitoarelor ei“ își dorește să fie:

  1. un spațiu al întâlnirii darurilor;
  2. un loc de alinare a suferințelor și de împărtășire a bucuriilor, dar și un loc al carității, al ajutorării celor în nevoi;
  3. un spatiu de tămâduire sufletească și un loc al dobândirii sfințeniei și al îndumnezeirii credincioșilor, deci un spațiu al înnobilării și șlefuirii ființei umane;
  4. o școală a învățării discernământului de esență tare;
  5. un spațiu al păzirii și al ținerii poruncilor lui Dumnezeu;
  6. un spațiu al păstrării identității de credință și de cultură.

Cu toate acestea, pe lângă pilonii nevăzuți” pe care se sprijină și se susține Comunitatea și Parohia noastră, și pe lângă țelurile pe care această Parohie și Comunitate își dorește să le atingă în orașul Köln și împrejurimi pentru semenii noștri români și nu numai, ea are nevoie și de susținerea văzută a inimilor care doresc să participe la consolidarea, fortificarea și susținerea ei pe termen mediu și lung.

Așa cum viața noastră sufletească solidă se susține doar prin împărtășirea și mărturisirea nenegociabilă a valorilor perene mai sus amintite, și așa cum viața noastră biologică, văzută, se susține prin materialitate concretizată în hrană și procurarea altor mijloace materiale de susținere și înfrumusețare a ei, tot astfel și Parohia și Comunitatea noastră din Köln are nespusă nevoie de susținerea financiară a noastră, a tuturor, deci a celor care doresc să își jertfească din darurile lor materiale și să le ofere ca DAR și OFRANDĂ atât lui Dumnezeu cât și semenilor lor, făcându-și lor, prin aceasta, un mare bine.

Sfintele Scripturi ne spun în acest sens:

„Mai fericit este a da decât a lua“ (Faptele Apostolilor 20, 35);

„În dar aţi luat, în dar să daţi.” (Evanghelistul Matei 10,8)

De asemenea, complementar cuvintelor scripturistice vă pun la inimă și aceste gânduri.

Sfântului Vasile cel Mare (sec. IV) spune în acest sens:

„Banii îi vei lăsa pe pământ, chiar dacă nu vrei, dar cinstea, ce o ai de pe urma faptelor bune, o vei duce înaintea Stăpânului [Hristos], când tot poporul, stând împrejurul Judecătorului obștesc, te va numi hrănitorul și binefăcătorul lui și te va numi cu toate numele ce se cuvin iubirii de oameni.“ (Vasile cel Mare, Omilia a VII-a, Către bogați)

Nicolae Steinhardt, în cartea lui Dăruind vei dobândi, ne oferă umătorul îndemn: „Să îndrăznești a da ceea ce vremelnic se întâmplă să-ți lipsească. Iată paradoxul creștin în toată plinătatea, splendoarea și virtutea lui. Dar iată și făgăduința uluitoare: dând ceea ce nu ai, dobândești ce ai știut să dai din golul ființei tale. Darul suprafiresc se reflectă asupră-ți, se întoarce la tine ca un bumerang, ca o rază de lumină proiectată de oglindă – și te înavuțește, te împlinește, te covârșește.“

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în cartea sa intitulată Teologia Dogmatică Ortodoxă, afirmă:

„Darul ca semn al dragostei unei persoane față de alta are în sine imprimată destinația de a fi depășit de cel căruia i s-a dat. Într-un fel darul e lucrul la care renunță persoana care l-a dăruit, de dragul persoanei căreia i-l dăruiește.“

În același spirit și Ernest Bernea, în cartea lui Îndemn la simplitate, ne pune la inimă următorul gând, dem de luat în considerare:

„Bucuriile sunt năzuințe firești făpturii noastre. Oamenii cred că le pot avea prin ceea ce pot lua, prin ceea ce pot câștiga de la alții. Astăzi se crede îndeobște în binefacerile materiale aduse de această atitudine de viață. De aceea aleargă, se zbuciumă și cântă pentru o fărâmă de avere. E o mare rătăcire. Omul care vrea și cere pentru sine poate avea plăceri, dar nu și bucurii. Nimic din ce caută el nu poate aduce bucurii. Egoistul, Hrăpărețul nu cunosc aceste stări de lumină și plinătate. Năzuințele lor nesățioase arată cu prisosință cât de mult sunt în lipsă. Adevărata bucurie vine din prisos de omenie, vine din bogăție interioară. Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți dărui altora, nu prin ceea ce poți lua de la ei. Ești câtă putere de depășire, câtă putere de jertfă ai. Numai cel ce dă dovedește că este cu adevărat bogat.“

Nu în ultimul rând aș dori să vă spun că oricine contribuie la susținerea, dezvoltarea și consolidarea Parohiei și Comunității noastre devine, fără echivoc, ctitorul (în greacă: κτήτωρ), susținătorul și stâlpul  Comunității noastre.

În fond, sprijinul nostru pentru o Parohie și Comunitate este urma noastră de iubire și răsplată ca răspuns la marea iubire și purtare de grijă a lui Dumnezeu ce o face cu viața noastră.

În slujbele ei dar mai cu seamă în cadrul săvârșirii slujbei Sfintei Proscomidii, ca pregătire a Sfintelor Daruri și a Sfintei Liturghii, Hristos, Iubirea jertfelnică și milostivă a Tatălui Ceresc, prin Biserica Sa și celula sa comunitară, cum este și Parohia noastră, nu a uitat și nu uită de binefăcătorii, cinstitorii, susținătorii și ctitorii acesteia.

Astfel că în cadrul Sfintei Proscomidii preotul slujitor al unei comunități scoate părticele din prescura a patra pentru ctitorii și binefăcătorii în viață a unei Parohii, pe care le așează sub Sfântul Agneț, în dreapta, lângă celelalte două părticele, cum ar fi a) una scoasă pentru toți episcopii ortodocși, pentru Părintele nostru Mitropolit, Serafim, și pentru Episcopul nostru Vicar, Sofian Brașoveanul, dar și pentru Preafericitul Părintele nostru Patriarh, Daniel, și b) cealaltă scoasă pentru poporul român și german, pentru conducătorii celor două țări și pentru toate popoarele creștine și pentru toți creștinii prigoniți.

Iar pentru ctitorii și susținătorii unei comunități adormiți în Domnul, preotul slujitor al unei Comunități și Parohii rostește în mijlocul bisericii, având Sfintele Daruri în mână, următoarea cerere de rugăciune: „Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.“

Cu alte cuvinte, ctitorii, susținătorii și binefăcătorii unei Parohii și Comunități sunt răsplătiți pentru efortul lor material de susținere, cu rugăciunea stăruitoare și neîncetată asigurată la fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, săvârșită în duminicile și sărbătorile de peste ani, așa cum acestea sunt prevăzute în calendarul nostru creștin ortodox.

Totodată, având în vedere că noi creștinii ortodocși români avem și statutul de rezidenți în Germania, avem avantajul enorm, care constă în faptul că orice donație (Spende) făcută Parohiei noastre este deductibilă la autoritatea fiscală (Finanzamt), atunci când donatorul Comunității noastre va primi din partea noastră o dovadă de confirmare a donației oferite, numită în germană Spendenbescheinigung. Ulterior, din suma donată, ii revine, în plus, donatorului un anume procent, chiar și până la 20%. Astfel că deși un donator sau susținător sprijină Comunitatea și Parohia noastră, inițial, cu o anume sumă, totuși, în definitiv, atunci când donatorul sau binefăcătorul Comunității noastre își face bilanțul financiar anual (Jahressteuererklärung), poate să primească un anume procent din suma de bani donată.

Având în vedere că Parohia și Comunitatea noastră este actualmente parte a Mitropoliei noastre a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care are statutul de corporație de drept public (Körperschaft des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.), vom putea emite un certificat de donație (Spendenbeschienigung) pentru orice donație oferită Parohiei noastre. Aceste Spendenbescheinigungen sunt eliberate, la propunerea noastră, direct de Mitropolia noastră prin Părintele nostru Mitropolit și Arhiepiscop al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Dr. Serafim Joantă.

Acest lucru conferă Parohiei noastre credibilitate, deoarece toate donațiile și tot sprijinul financiar oferit sunt verificate nu numai de garda financiară din Germania (Finanzamt), ci și de Mitropolia noastră. Prin urmare, nicio donație sau sprijin financiar oferit Parohiei noastre nu se poate „pierde“ în alte direcții. Mai mult decât atât Parohia noastră va oferi public în Biserica noastră o dare de seamă semestrială cu privire la situația financiară a Comunității noastre.

Modalitățile de susținere a Parohiei noastre pot fi:

  1. varianta creării unui „Dauerauftrag” online cu o sumă lunară.

Donatorii și susținătorii care aleg această varianta sunt rugaţi să iniţieze chiar ei această formă de plată împreună cu banca de unde își au contul.

  1. varianta “SEPA-Lastschriftverfahren”.

În acest caz susținătorii și  binefăcătorii Comunității noastre sunt rugați să trimită formularul completat pe adresa noastră de E-mail: teodortabus-parohia-koeln@web.de pentru a facilita inițierea plății. Formularul respectiv se află la pangarul bisericii, de unde se cumpără lumânări și alte obiecte bisericești.

Suma lunară donată în contul Parohiei noastre este și va fi stabilită doar de către binefăcătorul și donatorul Comunității noastre. Prin urmare, nu există o donație „standard“, ci fiecare va dărui și va jertfi din inimă după cum poate și după cum dispune. Susținerea, binefacerile și donațiile oferite Parohiei noastre sunt, în cele din urmă, un act de voință liberă și de libertate a inimii și, totodată, un act de dorință și de disponibilitate de jertfă a binefăcătorilor, susținătorilor și donatorilor Parohiei și Comunității noastre.

În încheiere aș dori să îmi exprim profunda mulțumire pentru tot sprijinul de orice natură și pentru toată susținerea Dumneavoastră pe care o acordați Parohiei și Comunității noastre, care dorește să fie, o Parohie pentru oameni și în slujba și slujirea oamenilor din Köln și împrejurimi și nu numai.

Aici aveți, încă o dată datele de cont necesare:

Empfänger:   Rumänisch-Orthodoxe Pfarrgemeinde Köln

Bankinstitut: Sparkasse Köln/Bonn

IBAN:           DE12 3705 0198 1935 4850 43

BIC:              COLSDE33XXX

Verwendungszweck: Spende-Unterstützung der Pfarrgemeinde Köln

Hristos Domnul să vă răsplătească jertfa și dragostea Dumneavoastră față de Biserica Sa și deopotrivă față de Parohia și Comunitatea noastră!

Vă port în gând și rugăciune!

Al Dumneavoastră,

Părintele Teodor