Programul Serviciilor Liturgice

Programul săptămânal al slujbelor din cadrul Parohiei noastre

(❗️Adresa: Decksteiner Str. 7, 50935❗️ Köln, cartierul Lindenthal❗️

Programul se actualizeazā sāptāmânal! Este posibil ca site-ul să aibă probleme tehnice. Recoamndăm verificarea  programului și pe pagina de Facebook a Parohiei, dacă nu este aici nimic actualizat. Mulțumim!

(❗️) 19 iulie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, urmat de Taina Spovedaniei respectiv convorbiri personale.

(❗️) 20 iulie 2024, Sâmbătă

 • ora 08:30, Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul
 • ora 09:15-10:30 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului la ora 10:30
 • ora 18:00 – citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 21 iulie 2024, Duminicaa IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului – Evanghelia după Matei, cap. VIII, vv. 5-13).

 • ora 08:40 – 09:45, avem Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, va fi Sfânta Liturghie.
 • ora 11:30, Cuvântul de învățătură, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea adresată Sfântului Proroc Ilie de la sfârșitul Imnului Acatist închinat lui ne sunt puse la inimă următoarele gânduri: „Depărtează de la noi, preamărite prorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, prorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta.”

Hristos în mijlocul nostru, este și va fi!

Părintele Teodor

 


(❗️) 12 iulie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Taina Spovedaniei respectiv convorbiri personale.

(❗️) 13 iulie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00, Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 14 iulie 2024, Duminica a III-a după Rusalii   (a Sfinților Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic/Despre grijile vieții – Rugăciunea lui Iisus).

 • ora 08:40 – 09:45, avem Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, va fi Sfânta Liturghie.
 • ora 11:30, Cuvântul de învățătură, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Părintele Dumitru Stăniloae în lucrarea sa „Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă“ ne pune la inimă următoarele gânduri: „În general «binecuvântarea» preotului nu e numai un «cuvânt bun» echivalent cu un fel de «să avem noroc», ci un cuvânt prin care iradiază Duhul lui Dumnezeu din Hristos când e rostit în numele Domnului și în slujba lucrării mântuitoare a Bisericii, sau a credinței menite să unească pe oameni în Hristos. Și binecuvântarea fiind un mijloc de iradiere a Duhului Sfânt al lui Hristos, Însuși Hristos binecuvintează prin preot, iradiind prin aceasta din Sine puterea sfințitoare a Duhului Său cel Sfânt. Toate cele ce le binecuvintează preotul se umplu în chip nevăzut de către Duhul cel Sfânt al lui Hristos. Binecuvântarea o face preotul cu semnul crucii, încât de cele mai multe ori e una cu semnul crucii făcut peste cei sau peste cele binecuvântate. Aceasta arată iarăși că puterea dumnezeiască ce se revarsă prin binecuvântare este puterea lui Hristos, Cel ce, ca Dumnezeu întrupat, prin cruce sau prin jertfă a învins moartea.”

Hristos în mijlocul nostru, este și va fi! Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor


(❗️) 05 iulie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Taina Spovedaniei respectiv convorbiri personale.

(❗️) 06 iulie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00, Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 07 iulie 2024, Duminica II după Rusalii (a Sfinților Români/ Chemarea primilor Apostoli, Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos – Evanghelia după Matei, cap. IV, 18-23). Sfârșitul perioadei Penticostarului.

 • ora 08:40 – 09:45, avem Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, va fi Sfânta Liturghie.
 • ora 11:30, Cuvântul de învățătură, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Părintele Dumitru Stăniloae, în lucrarea sa Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. II) ne pune la inimă următoarele gânduri: „Biserica este laboratorul în care Duhul lui Hristos ne face sfinți, sau chipuri tot mai depline ale lui Hristos, în Care e concentrată ca într-o persoană sfințenia şi iubirea Sfintei Treimi. Duhul Sfânt o face aceasta, întreținând în noi în același timp preocuparea activă de sfințenie. Biserica se ocupă în mod principal cu sfințirea membrilor ei, pentru că numai prin aceasta se mântuiesc. Duhul Sfânt lucrează la sfințirea credincioșilor înlăuntrul Bisericii, a cărei viaţă intimă este imprimată de trupul sfințit al lui Hristos, pe care îl poartă în sânul ei şi din care iradiază Duhul Sfânt. Biserica lucrează la această sfințire a membrilor ei, întrucât îi ţine pe toţi în mișcarea iubirii şi a comuniunii întreolaltă. Sfințenia are un caracter dinamic, nu e o însușire statică. Credinciosul în Hristos este mort trecutului. El e îndreptat mereu înainte, el nu trăiește nici trecutului, nici prezentului, ci viitorului eshatologic desăvârşit, ceea ce face din prezent o treaptă spre un viitor mai desăvârşit.“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


(❗️) 28 iunie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos.

(❗️) 29 iunie 2024, Sâmbătă, Sfinții Apostoli Petru și Pavel

 • participare la Sfânta Liturghie la Centrul Bisericesc din München.

(❗️) 30 iunie 2024, Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților/ Urmarea lui Hristos – Evanghelia după Matei, cap. X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30. Sfârșitul perioadei Penticostarului.

 • ora 08:40 – 09:45, avem Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, va fi Sfânta Liturghie.
 • ora 11:30, Cuvântul de învățătură, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Părintele Dumitru Stăniloae în lucrarea sa „Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă“ ne pune la inimă următoarele gânduri: „Trăirea sfințeniei lui Dumnezeu de către făpturi desprihănește, în măsura în care ea e trăită, și înțelegerea și trăirea celorlalte însușiri ale lui Dumnezeu împărtășite oamenilor. Ea poate fi proiectată și asupra unor oameni, dar numai când aceștia o pot păstra nepătată de ceva lumesc, deci când se curățesc de ceea ce e lumesc. Ea nu poate sta împreună cu ceea ce e lumesc. Ea se opune totdeauna lumescului. În clipa în care o simți pe ea, te desparți de lumesc, te ridici peste creație, în transcendență. Și în măsura în care sporești în ea, se micșorează lumescul în tine. De aceea și oamenii care se împărtășesc de sfințenia lui Dumnezeu trezesc în semenii lor un sentiment de frică sfântă. Sfințenia e plină de curăția iubirii desăvârșite. Sfinții sunt plini de aceea de o curăție pe care nu o pot dobândi numai prin ei înșiși, ci și ca un dar al lui Dumnezeu, dat fiind că e unită cu sfințenia  care este exclusiv un dar al lui Dumnezeu. […] Sfințenia lui Dumnezeu e trăită nu static, ci în cutremurarea aripilor sufletului. Ea pe de o parte te umple de frică, pe de alta te atrage, așa cum îi face pe Serafimi să-și acopere fața, dar totuși să zboare în jurul ei. Ei o trăiesc în această înălțare cutremurată a spiritului lor.”

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


(❗️) 21 iunie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Slujba de Te Deum (Slujba de mulțumire) cu ocazia împlinirii a patru ani de la înființarea Parohiei cu hramul aferent acesteia.

(❗️) 22 iunie 2024, Sâmbătă (Pomenirea morților – Moșii de vară)

 • ora 08:30, Sfânta Liturghie
 • ora 10:00 Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase deja programate și de pregătirile pentru hram.

(❗️) 23 iunie 2024, Duminica a VIII-a după Paști, (†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Sfârșitul perioadei Penticostarului.

 • ora 08:00 – 09:00, avem Slujba Utreniei
 • ora 09:00 – 10:45, va fi Sfânta Liturghie, împreună cu Părintele Calistrat Chifan și alți confrați slujitori.
 • ora 10:45, Cuvântul de învățătură al Părintelui Calistrat.
 • ora 11:45 vom avea agapa frățească a Parohiei noastre în sala parohială cu Părintele Calistrat și credincioșii care au optat și vor opta pentru această bucurie de a sărbători în mod vizibil cei patru ani de existență a comunității noastre. Intrarea se va face pe baza bonului de agapă achiziționat de la pangar (masa cu lumânări).

Pentru participarea la agapă este nevoie de o înscriere prealabilă fie pe listele de  la pangar sau în formă electronică completând acest formular, scanând acest qrcode cu telefonul:
Formularul trebuie completat pentru fiecare persoană în parte.
După înscriere puteți să vă procurați personal bonul de participare la agapa frățească creștină de la pangarul bisericii (masa cu lumânări și obiecte bisericești).

Pentru o bună organizare, intrarea la Agapă/Masă se face numai în baza bonului achiziționat de la pangar și NU altfel.
Achiziționarea acestuia are valoarea de 20 de euro, se poate face chiar și în ziua Hramului, mai ales pentru cei care au venit în ziua respectivă și nu au știut.
Copiii participă GRATUIT la Agapă frățească creștină!
Locurile vor fi limitate, prin urmare vă recomandăm să vă înscrieți mai din vreme și să vă luați acel bon și NU neaparat chiar în ziua respectivă. Principiul ocupării locurilor se face în baza ordinii înscrierilor și a achiziționării bonurilor, făcute în prealabil.

Hristos în mijlocul nostru, este și va fi!

Vă așteptăm cu bucurie! Doamne ajută!

Părintele Dumitru Stăniloae, în lucrarea sa Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. II) ne pune la inimă următoarele gânduri: „Biserica ia ființă astfel și se menține în Hristos prin Duhul Sfânt, Care Se pogoară la Rusalii și rămâne în ea, dar și vine continuu în ea, cerut prin rugăciune și prin ferire de păcate, așa cum și Hristos care e în ea rămâne și sporește în ea, sau ea sporește în El, tot prin rugăciune și prin ferirea de păcate. Ca Cel ce rămâne, Duhul Sfânt totuși nu e static, precum nici Hristos nu e static ca Cel ce rămâne. […] Unde este Duhul Sfânt și Hristos, nu e lipsă de viață. Ei îndeamnă mereu inimile ca să-I ceară să vină și mai mult. Cei îmbrățișați nu sunt statici în îmbrățișarea lor, ci chiar în ea este impulsul de a se îmbrățișa și mai strâns. Numai acolo unde cineva nu-și mai trăiește credința, rămânerea Duhului și a lui Hristos are un caracter static. Dar în acest caz rămânerea e mai mult o virtualitate, decât un fapt viu și actual.

Hristos în mijlocul nostru, este și va fi!

Vă așteptăm cu bucurie! Doamne ajută!

Părintele Teodor


(❗️) 14 iunie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, urmată de Taina Spovedaniei și convorbiri personale, după caz.

(❗️) 15 iunie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00, Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 16 iunie 2024, Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic/ Rugăciunea lui Iisus – Evanghelia după Ioan, cap. XVII, vv. 1-13), Perioada Penticostarului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea Acatistul Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos ne sunt puse la inimă următoarele gânduri (Icos 4): „Auzind suspinurile ucenicilor Tăi, Stăpâne Doamne, care se întristaseră că Te-ai despărțit de dânșii, le-ai dat binecuvântare preadesăvârşită prietenilor Tăi, zicând: nu plângeţi, preaiubiţii Mei, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc la Tatăl Meu. Căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, Îl voi trimite vouă. Pentru voi M-am pogorât din cer şi pentru voi iarăși Mă urc la cer, ca să vă gătesc vouă loc. Nu voi lăsa oile pe care le-am adunat şi nu voi uita pe cei ce i-am iubit. Iar ei, fiind mângâiaţi de aceste Dumnezeieşti cuvinte, Ţi-au cântat cu umilinţă: Iisuse, Preabunule, Cel ce în locul întristării şi al lacrimilor ne-ai dat bucurie, nu ne lipsi pe noi de veşnica veselie în Împărăţia Ta. Iisuse, Atotbunule, Cel ce ne-ai umplut de bucurie cu Înălțarea Ta, păzește sufletele noastre în drumeția pământească. Iisuse, Cel ce ne-ai adunat precum cloșca puii săi, nu ne lăsa pe noi să rătăcim pe căile acestei vieţi. Iisuse, Cel ce ne-ai legat cu legătura dragostei la Cina cea de Taină, nu ne lăsa pe noi ca satana să ne împrăștie ca pe boabele de grâu. Iisuse, Cel ce pacea Ta ne-ai lăsat-o moștenire, păzește-ne să petrecem întru dragostea Ta. Iisuse, Cel ce ai gătit locașuri multe în rai, gătește-ne şi nouă loc în Locaşul Tău ceresc. Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri.”

(❗️) Duminică, 23 iunie 2024, de Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) sărbătorim hramul comunității noastre de credință. Surprinși fiind de DARUL DUHULUI SFÂNT venit pe neașteptate, suntem profund bucuroși să îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Calistrat Chifan și pe ucenicii sfinției sale. Detaliile cu privire la participarea la hramul comunității noastre le găsiți fie pe site respectiv în programul postat de mai jos.

În această zi, 23.06.2024, avem următorul program:
➢ ora 08:40 – 09:30, avem Slujba Utreniei.
ora 09:30 – 11:00, Sfânta Liturghie, împreună cu Părintele Calistrat și alți confrați slujitori.
ora 11:00 convorbiri de credință cu Părintele Calistrat, urmată de agapa (masa) frățească de hram, o foarte binevenită ocazie de a ne bucura unii de alții.

Pentru participarea la agapă este nevoie de o înscriere prealabilă fie pe listele de  la pangar sau în formă electronică completând acest formular, scanând acest qrcode cu telefonul:
Formularul trebuie completat pentru fiecare persoană în parte.
După înscriere puteți să vă procurați personal bonul de participare la agapa frățească creștină de la pangarul bisericii (masa cu lumânări și obiecte bisericești).

Pentru o bună organizare, intrarea la Agapă/Masă se face numai în baza bonului achiziționat de la pangar și NU altfel.
Achiziționarea acestuia are valoarea de 20 de euro, se poate face chiar și în ziua Hramului, mai ales pentru cei care au venit în ziua respectivă și nu au știut.
Copiii participă GRATUIT la Agapă frățească creștină!
Locurile vor fi limitate, prin urmare vă recomandăm să vă înscrieți mai din vreme și să vă luați acel bon și NU neaparat chiar în ziua respectivă. Principiul ocupării locurilor se face în baza ordinii înscrierilor și a achiziționării bonurilor, făcute în prealabil.

Hristos în mijlocul nostru, este și va fi!

Vă așteptăm cu bucurie! Doamne ajută!

Părintele Teodor

 


(❗️) 07 iunie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, urmată de Taina Spovedaniei și convorbiri personale, după caz.

(❗️) 08 iunie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00, Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 09 iunie 2024, Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere – Evanghelia după Ioan, cap. IX, vv. 1-38), Perioada Penticostarului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu Părintele Profesor Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din München.
 • ora 11:40 Predica Părintelui Daniel, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Dietrich Bonhoeffer prin lucrarea Viața creștină. Psalmii – Cartea de rugăciuni a Bibliei ne pune la inimă următoarele gânduri: „Nimic nu este mai crud decât acea blândețe care-l lasă pe celălalt în păcatul lui. Și nimic nu este mai deplin de milă decât acea mustrare ce-l poate întoarce înapoi pe fratele de la drumul său spre păcat. […] Comunitatea nu are nevoie de personalități sclipitoare, ci de slujitori credincioși lui Iisus și fraților. Nu cei din frunte lipsesc, ci cei din urmă. Ea va oferi încredere numai slujitorilor simpli ai cuvântului lui Iisus, fiindcă știe că nu este condusă de înțelepciunea și aroganța omului, ci de cuvintele Bunului Păstor. Problema încrederii spirituale, care stă în strânsă legătură cu problema autorității spirituale, se decide prin credincioșia cu care cineva Îl slujește pe Hristos și niciodată prin darurile extraordinare de care dispune. Autoritatea pastorală o are doar slujitorul lui Iisus care nu caută propria autoritate, care se pleacă sub autoritatea Cuvântului și este frate între frați.

(❗️) Duminică la Sfânta Liturghie avem bucuria de a îl avea în mijlocul nostru pe Părintele Profesor Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din München.

(❗️) De asemenea, Duminică, 23 iunie 2024, de Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) sărbătorim hramul comunității noastre de credință. Surprinși fiind de DARUL DUHULUI SFÂNT venit pe neașteptate, suntem profund bucuroși să îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Calistrat Chifan și pe ucenicii sfinției sale. Detaliile cu privire la participarea la hramul comunității noastre le găsiți fie pe site respectiv în programul postat de mai jos.

În această zi, 23.06.2024, avem următorul program:
➢ ora 08:40 – 09:30, avem Slujba Utreniei.
ora 09:30 – 11:00, Sfânta Liturghie, împreună cu Părintele Calistrat și alți confrați slujitori.
ora 11:00 convorbiri de credință cu Părintele Calistrat, urmată de agapa (masa) frățească de hram, o foarte binevenită ocazie de a ne bucura unii de alții.

Pentru participarea la agapă este nevoie de o înscriere prealabilă fie pe listele de  la pangar sau în formă electronică completând acest formular, scanând acest qrcode cu telefonul:
Formularul trebuie completat pentru fiecare persoană în parte.
După înscriere puteți să vă procurați personal bonul de participare la agapa frățească creștină de la pangarul bisericii (masa cu lumânări și obiecte bisericești).

Pentru o bună organizare, intrarea la Agapă/Masă se face numai în baza bonului achiziționat de la pangar și NU altfel.
Achiziționarea acestuia are valoarea de 20 de euro, se poate face chiar și în ziua Hramului, mai ales pentru cei care au venit în ziua respectivă și nu au știut.
Copiii participă GRATUIT la Agapă frățească creștină!
Locurile vor fi limitate, prin urmare vă recomandăm să vă înscrieți mai din vreme și să vă luați acel bon și NU neaparat chiar în ziua respectivă. Principiul ocupării locurilor se face în baza ordinii înscrierilor și a achiziționării bonurilor, făcute în prealabil.

Vă așteptăm cu bucurie! Doamne ajută!

 

Hristos a înviat, Bucuria noastră! Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

 

Părintele Teodor

 

 

Hristos a înviat, Bucuria noastră, a creștinilor!


(❗️) 31 mai 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

(❗️) 01 iunie 2024, Sâmbătă

 • Nu avem program. Participare la Adunarea eparhială de la München.

(❗️) 02 iunie 2024, Duminica a V-a după Paști       (a Samarinencei – Evanghelia după Ioan, cap. IV, 5-42), Perioada Penticostarului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Dietrich Bonhoeffer prin lucrarea Viața creștină. Psalmii – Cartea de rugăciuni a Bibliei ne pune la inimă următoarele gânduri: „De nenumărate ori o comunitate creștină a fost zguduită din pricina faptului că s-a hrănit cu o imagine ideală. Chiar și cel mai conștiincios creștin, care ajunge pentru prima dată într-o comunitate creștină, este adesea înclinat să prezinte propria imagine despre părtășia creștină și să fie preocupat să o impună. Harul lui Dumnezeu este însă ceea ce face ca asemenea dorințe să dea greș curând. Ca să putem fi conduși cu adevărat de Dumnezeu spre cunoașterea părtășiei creștine autentice, trebuie să fim mai întâi copleșiți de marea dezamăgire provocată de ceilalți, de creștini în general și, dacă se poate, de noi înșine. Din pricina harului Său, Dumnezeu nu ne permite să trăim, chiar și pentru puține săptămâni, acea imagine ideală, să ne complacem în acea experiență înălțătoare și în acea euforie care ne năucește. Fiindcă Dumnezeu nu este un Dumnezeu al emoției, ci al adevărului. Doar acea părtășie care ajunge la marea dezamăgire, cu toate formele ei nefericite și rele, începe să fie ceea ce ar trebui să fie înaintea lui Dumnezeu, începe să priceapă promisiunea ce i-a fost dată prin credință. Cu cât ceasul dezamăgirii vine mai repede pentru individ sau pentru comunitate, cu atât mai bine. Însă o comunitate care nu ar putea supraviețui și suporta o astfel de dezamăgire, care, deci, rămâne la imaginea ideală, în momentul în care îi este spulberată, pierde și promisiunea statorniciei pe care o are părtășia creștină și, mai devreme sau mai târziu, se va prăbuși. Orice imagine ideală omenească adusă în comunitatea creștină împiedică părtășia adevărată și trebuie nimicită, pentru ca adevărata părtășie creștină să prindă viață. […] Când se risipește ceața iluziilor, răsare lumina părtășiei creștine.“

Hristos a înviat!

Părintele Teodor


(❗️) 24 mai 2024, Vineri

ora 18:00 – Acatistul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

(❗️) 25 mai 2024, Sâmbătă

din motive organizatorice administrativ-intercreștine nu avem program.

(❗️) 26 mai 2024, Duminica a IV-a după Paști(Vindecarea slăbănogului de la Vitezda Evanghelia după Ioan, cap. V, vv. 1-15), Perioada Penticostarului.

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.  

Ernest Bernea prin lucrarea sa Îndemn la simplitate ne pune la inimă următoarele gânduri legate de bunătate: Bunătatea nu este dincolo de noi, ci în noi ca ființă spirituală, este odată cu omul făptură a lui Dumnezeu. Omul o poate pierde sau câștiga, adică se poate înrăi sau deveni mereu mai bun; omul o poate pierde sau câștiga, după calea pe care umblă. [] Întrucât omul este al lui Dumnezeu, întru atât are în sine bunătate. Dumnezeu viu în sufletele noastre îndreptățește și face posibilă bunătatea. Omul cunoaște această stare interioară numai mergând pe căile adevărului. Prin bunătate, omul este mai om și culege urma pașilor lui Iisus. […] Bunătatea este o staremorală complexă, alcătuită din împletirea a mai multe sentimente. În felul ei de a se arăta, bunătatea apare în primul rând ca o bogăție, ca o plinătate. Omul bun nu este în lipsă, așa cum e cel pizmaș. Omul bun este întreg, este plin. Bunătatea vine ca un val care inundă ființa noastră, ca un prisos de omenie. […] La temelia bunătății stă dragostea; ea are un izvor în dragoste. Centrul de radiere, sâmburele de creștere este dragostea. Nu poate fi cineva bun fără dragoste, pentru că ea este izvorul tuturor creațiilor și puterea întregii existențe.

Hristos a înviat, Bucuria noastră!

Părintele Teodor


(❗️) 17 mai 2024, Vineri

ora 18:00 Acatistul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, urmată de Taina Spovedaniei (după caz).

(❗️) 18 mai 2024, Sâmbătă

ora 12:00, Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
ora 18:00 citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 19 aprilie 2024, Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor Evanghelia după Marcu, cap. XV, vv. 43-47; cap. XVI, vv. 1-8), Perioada Penticostarului.

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.  

Sfântul Vasile cel Mare în lucrarea Omilia a III-a la Cuvintele «Ia aminte de tine însuți» ne pune la inimă următoarele gânduri: Noi oamenii păcătuim ușor cu gândul. De aceea Cel Care a zidit una câte una inimile noastre, știind că cele mai multe păcate le săvârșim din imboldul gândurilor noastre, a poruncit ca în primul loc mintea să ne fie curată. Și pentru că păcătuim ușor cu mintea, Dumnezeu ne cere să avem de ea mai multă purtare de grijă și pază. […] «Ia aminte de tine însuți», ca după mărimea păcatului să primești și ajutorul tratamentului. Ți-i mare și greu păcatul? Ai nevoie de pocăință adâncă, de lacrimi amare, de privegheri îndelungate și de post necontenit. Ți-i ușor și mic păcatul? Să-ți fie și căința la fel cu greșeala. Numai «ia aminte de tine însuți», ca să cunoști când ți-i sănătos și când ți-i bolnav sufletul. Că mulți oameni, din pricina marii lor neluări aminte, suferă de boli grele, de boli de nevindecat; și nici aceia nu știu că sunt bolnavi. De aceea mare este folosul acestei porunci chiar pentru cei sănătoși cu faptele. Deci aceeași poruncă tămăduiește și pe cei bolnavi, dar desăvârșește și pe cei sănătoși.“

Hristos a înviat, Bucuria noastră!

Pārintele Teodor


 

(❗️) 10 mai 2024, Vineri, Izvorul Tămăduirii

 • ora 18:00, Slujba Aghiasmei celei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor, urmată de Taina Spovedaniei (după caz).

(❗️) 11 mai 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00, Slujba Parastasului, urmată de servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – Acatistul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și citirea rugăciunilor de dinaintea Sfintei Împărtășanii.

(❗️) 12 aprilie 2024, Duminica a II-a după Sfintele Paști (Duminica Sfântului Apostol Toma – Evanghelia după Ioan, cap. XX, vv. 19-31), Perioada Penticostarului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea Acatistului Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos (Icos 6) ne sunt puse la inimă următoarele gânduri: „Strălucind la toată lumea cu Învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: și cerul și pământul și cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriți fiind vom cânta unele ca acestea: Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați; Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer; Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre; Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi, păcătoșii, din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat; Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi preacuratele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele Tale; Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!”

Hristos a înviat, Bucuria noastră!


Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

 • ora 22:30, Canonul Sâmbetei celei Mari.
 • ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00).
 • (❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.
 • (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre. (❗️) Prin urmare, vă rugăm NU veniți cu propriile lumânări, nu este necesar (❗️).
 • (❗️) Duminică, 05 Mai 2024, la ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, pentru familiile cu copii și pentru credincioșii care nu au reușit să ajungă în noapte Învierii la Sfânta Biserică și nu numai!
 • (❗️) De asemenea și Duminică, 05 Mai 2024 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 13:00, după aceea urmează curățenia Bisericii!
 • (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU este necesară înscrierea prealabilă. Pentru orice eventualitate puteți suna la acest nr. de telefon: 015253926484.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Uniți prin dăruire vă aștept cu nădejde, cu pace și cu bucurie ca la noi la Parohie!

Hristos a Înviat, Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 


ANUNȚ IMPORTANT

❗️ Vă punem la inimă programul slujbelor (29 aprilie – 5 mai 2024) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre din orașul Köln. 

(❗️)  Luni, 29 Aprilie 2024, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️)  Marți, 30 Aprilie 2024, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Miercuri, 01 mai 2024, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi. Între 01-10 Mai 2024 NU avem program pentru Taina Spovedaniei, cu excepția unor cazuri speciale!

(❗️) Joi, 02 Aprilie 2024

– ora 10:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu slujba Vecerniei.

– ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii.

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 03 Mai 2024

– ora 11:00 Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf, până la Denia Prohodului se poate trece pe sub Sfântul Epitaf până la ora 18:00.

– ora 18:00 †) Denia Prohodului Domnului, cu înconjurarea Bisericii.

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 04 Mai 2024

– ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști (copii se pot împărtășii începând cu ora 11:00)

– ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00).

– (❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre. (❗) Prin urmare, vă rugăm NU veniți cu propriile lumânări, nu este necesar (❗).

– (❗️) Duminică, 05 Mai 2024, la ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, pentru familiile cu copii și pentru credincioșii care nu au reușit să ajungă în noapte Învierii la Sfânta Biserică și nu numai!

– (❗️) De asemenea și Duminică, 05 Mai 2024 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 13:00, după aceea urmează curățenia Bisericii!.

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU este necesară înscrierea prealabilă.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Uniți prin dăruire vă aștept cu nădejde, cu pace și cu bucurie ca la noi la Parohie!

Al Vostru, Părintele Teodor

 

 


(❗️) 26 aprilie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catisma a XIII-a din Psaltirea lui David & Rugăciunea de seară.

(❗️) 27 aprilie 2024, Sâmbătă

 • 10:00, Slujba Parastasului pentru cei care au purtat numele Sântului Gheorghe și nu numai. Taina Spovedaniei va fi între orele 10:40 – 14:30.
 • ora 15:00 vom avea Taina Sfântului Maslu împreună cu mai împreună cu alți preoți slujitori. Va fi o zi cu rod duhovnicesc! Vă așteptăm cu drag!

(❗️) 28 aprilie 2024, Duminica a VI-a din Post – a Floriilor/ Intrarea Domnului în Ierusalim – Evanghelia după Ioan, cap. XII, vv. 1-18), Perioada Triodului.  

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

În Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov ne sunt puse la inimă și în atenție următoarele gânduri tămăduitoare: Iar înainte de toate, fraţii mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, şi ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.”

În continuare vă aduc la cunoștință următoarele anunțuri: 

❗️ De asemenea vă punem la inimă programul slujbelor (29 aprilie – 5 mai 2024) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre din orașul Köln (Adresa: Decksteiner Str. 7, Köln, cartierul Lindenthal, 50935).

– (❗️)   Luni, 29 Aprilie 2024, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️)   Marți, 30 Aprilie 2024, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Miercuri, 01 Mai 2024, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi. Între 01-10 Mai 2024 NU avem program pentru Taina Spovedaniei, cu excepția unor cazuri speciale!

– (❗️) Joi, 02 Mai 2024

ora 10:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu slujba Vecerniei.

– ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii.

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 03 Mai 2024

– ora 18:00 †) Denia Prohodului Domnului. 

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 04 Mai 2024

– ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști (începând cu ora 11:00)

– ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00), NU e nevoie de înscriere prealabilă.

– (❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre. (❗️) Prin urmare, NU veniți cu propriile lumânări, nu este necesar (❗️).

– (❗️) Duminică, 05 Mai 2024, la ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, pentru familiile cu copii și pentru credincioșii care nu au reușit să ajungă în noapte Învierii la Sfânta Biserică!

– (❗️) De asemenea și Duminică, 05 Mai 2024 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 13:00, după aceea urmează curățenia Bisericii!

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU este necesară înscrierea prealabilă.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Uniți prin dăruire vă aștept cu pace și cu bucurie ca la noi la Parohie!

Al Vostru, Părintele Teodor

 


(❗️) 19 aprilie 2024, Vineri

 • ora 18:00, vom oficia Denia Acatistului Bunei Vestiri.

(❗️) 20 aprilie 2024, Sâmbătă

 • 10:00-12:00, Taina Spovedaniei, urmată de Slujba Parastasului la ora 12:00
 • începând cu ora 12:30 și până la ora 20:00 vom avea Taina Spovedaniei.

(❗️) 21 aprilie 2024, Duminica a V-a din Post   (Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca/  Prevestirea Patimilor/ Cererea fiilor lui Zevedeu/ Pocăința femeii păcătoase – Evanghelia după Marcu, cap. X, vv. 32-45; Luca VII, 36-50), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:40, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:40 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea sa Omilii despre pocăință, ne pune la inimă următoarele gânduri: Așadar, fraților, să nu plecăm din biserică în timpul Sfintei Liturghii; și iarăși, când suntem în biserică, să nu stăm de vorbă. Să stăm cu frică și cu cutremur, cu ochii aplecați în jos, dar cu sufletul ridicat în sus. Să suspinăm, fără să ni se audă glasul, dar cu inima să ne bucurăm. […] Când intrăm în biserică, să intrăm cum se cuvine lui Dumnezeu. Să nu avem în suflet dor de răzbunare, ca nu cumva rugându-ne, când spunem: «Iartă-ne nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri» (Matei 6,12), să ne rugăm împotriva noastră. Înfricoșătoare sunt cuvintele acestea! Cel ce rostește, aproape că strigă așa lui Dumnezeu: «Am iertat, Stăpâne, iartă-mă! Am dezlegat, dezleagă-mă! Le-am lăsat, lasă-mi-le! Dacă le-am ținut, ține-mi-le! Dacă nu am iertat vecinului păcatele lui, nu mi le ierta nici Tu pe ale mele. Cu măsura cu care am măsurat, măsoară-mi și Tu mie! […] Timpul de acum e timp de pocăință. […] Pocăiește-te și te întoarce înainte de ieșirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea și tot leacul pocăinței să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăința; și numai aici; în iad nu are nicio putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp!»

În continuare vă aduc la cunoștință următoarele anunțuri: 

❗️ Vă reamintesc faptul că (❗️) Sâmbătă, 27 aprilie 2024, ora 15:00 (❗️) vom săvârși ultima Slujbă a Sfântului Maslu, din acest Post al Sfintelor Paști, împreună cu alți preoți slujitori. Va fi o zi foarte specială și memorabilă! Vă așteptăm să ne bucurăm de petrecerea unui timp de calitate în atmosfera împreunei-rugăciuni și ca o pregustare a sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim!

 

❗️ De asemenea vă punem la inimă programul slujbelor (29 aprilie – 5 mai 2024) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre din orașul Köln (Adresa: Decksteiner Str. 7, Köln, cartierul Lindenthal, 50935).

 

– (❗️)   Luni, 29 Aprilie 2024, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️)   Marți, 30 Aprilie 2024, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Miercuri, 01 Mai 2024, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi. Între 01-10 Mai 2024 NU avem program pentru Taina Spovedaniei, cu excepția unor cazuri speciale!

– (❗️) Joi, 02 Mai 2024

– ora 10:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu slujba Vecerniei.

– ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii.

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 03 Mai 2024

– ora 18:00 †) Denia Prohodului Domnului. 

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 04 Mai 2024

– ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști (începând cu ora 11:00)

– ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00), NU e nevoie de înscriere prealabilă.

– (❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

 

– (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre. (❗️) Prin urmare, NU veniți cu propriile lumânări, nu este necesar (❗️).

– (❗️) Duminică, 05 Mai 2024, la ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, pentru familiile cu copii și pentru credincioșii care nu au reușit să ajungă în noapte Învierii la Sfânta Biserică!

– (❗️) De asemenea și Duminică, 05 Mai 2024 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 13:00, după aceea urmează curățenia Bisericii!

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU este necesară înscrierea prealabilă.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Uniți prin dăruire vă aștept cu pace și cu bucurie ca la noi la Parohie!

Al Vostru, Părintele Teodor

 


(❗️) 12 aprilie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catisma a XII-a din Psaltirea lui David & Rugăciunea de seară.

(❗️) 13 aprilie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului.
 • începând cu ora 16:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale, după caz, până la ora 20:00.

(❗️) 14 aprilie 2024, Duminica a IV-a din Post Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul/ Vindecarea fiului lunatic – Predica de pe munte – Fericirile – Evanghelia după Marcu, cap. IX, vv. 17-32; Matei IV, 25; v, 1-12),  Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Sfântul Ioan Scărarul prin lucrarea sa „Cuvinte despre nevoințe“ (Filocalia IX) ne pune la inimă următoarele gânduri la inimă: „Înainte de toate să punem pe hârtia rugăciunii noastre o mulţumire sinceră. În al doilea rând, mărturisirea și zdrobirea sufletului întru multă simțire. Apoi să facem cunoscut Împăratului toată cererea noastră. Chipul mai înainte arătat al rugăciunii noastre e cel mai bun, precum s-a spus unui frate oarecare de către Îngerul Domnului. […] Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale! Căci gânguritul simplu și nemeșteșugit al copiilor a înduioșat pe Tatăl lor cel din ceruri. Nu te porni la vorbărie, ca nu cumva prin căutarea cuvintelor să ți se împrăștie mintea. Un cuvânt al vameșului a făcut pe Dumnezeu îndurător, și un cuvânt spus cu credință a mântuit pe tâlhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuiește minții năluciri și împrăștiere. Iar un singur cuvânt o adună. Când simți dulceață sau străpungere în rugăciune, rămâi în acea stare. Căci atunci se află cu noi păzitorul care se roagă împreună cu noi. Nu fi îndrăzneț, chiar dacă ai dobândit curăția. Mai degrabă apropie-te întru multă smerită cugetare și mai multă îndrăznire vei avea. Chiar dacă ai urca toată scara virtuților, roagă-te pentru iertarea păcatelor, auzind pe Pavel care strigă că dintre păcătoși «cel dintâi sunt eu»”

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!


(❗️) 05 aprilie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catisma a XI-a din Psaltirea lui David & Rugăciunea de seară.

(❗️) 06 aprilie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea servicii religioase & convorbiri personale și Taina Spovedaniei, după caz.
 • ora 17:00 Canonul și Rugăciunile înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine.

(❗️) 07 aprilie 2024, Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci/ Luarea crucii și urmarea lui Hristos – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38; IX, 1), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea a noua, a Sfântului Ioan Gură de Aur, din rânduiala Sfintei Împărtășanii, care se citește de fiecare dată atunci când urmăm să ne împărtășim, ne sunt puse la inimă și minte următoarele cuvinte pline de vindecare duhovnicească și trupească și anume: „Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci, de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind, mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu Însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat. Și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era; ci pe toți care au venit la Tine cu pocăință i-ai rânduit în ceata prietenilor Tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în vecii nesfârșiți. Amin.”

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!


(❗️) 29 martie 2024, Vineri

 • din motive administrativ-confesionale nu putem folosi Biserica, fiind Vinerea mare la frații creștini catolici, ei având Slujbă vineri după-amiază

(❗️) 30 martie 2024, Sâmbătă

 • din motive administrativ-confesionale nu putem folosi Biserica, fiind Sâmbăta mare la frații creștini catolici, seara având Slujba Învierii.

(❗️) 31 martie 2024, Duminica a II-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama/ Vindecarea slăbănogului din Capernaum/ Iisus Păstorul cel bun – Evanghelia după Marcu, cap. II, vv. 1-12; Ioan, cap. X, vv. 9-16;), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Sfântul Grigore Palama în lucrarea sa „150 de Capete despre cunoașterea naturală, despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre viața morală și despre făptuire“ (Filocalia vol. 7) ne pune la inimă următoarele gânduri: „Iubirea de Dumnezeu e susținută de lipsa de patimi şi de bogăția virtuților. Căci ura faţă de cele rele, de la care vine lipsa patimilor, aduce în schimb dorul şi bogăția bunătăților. Iar cel ce iubeşte şi dobândește virtuțile (bunătățile), cum nu va iubi mai ales pe Stăpânul, Care e prin Sine bun şi singurul dătător şi păzitor a tot binele, în care este El, într-un chip deosebit. Căci Însuşi Iisus a zis : «Cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în El» (1 Ioan IV, 18). Dar nu numai din virtuți se naște dragostea de Dumnezeu, ci şi din dragoste virtuțile. De aceea şi Domnul zice o dată în Evanghelie : «Cel ce are poruncile Mele şi le păzește pe ele, acela este cel ce mă iubeşte pe Mine» (Ioan XIV, 21); iar altă dată : «Cel ce Mă iubeşte pe Mine, va păzi poruncile Mele» (Ioan XIV, 23). De aceea nici faptele virtuților nu sunt vrednice de laudă şi folositoare celor ce le fac fără dragoste, nici dragostea fără fapte. Dintre acestea, cel dintâi lucru îl arată pe larg Pavel scriind către Corinteni : «Dacă fac acestea şi acestea, dar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește» (1 Cor. XIII, 3). Iar celălalt îl arată învățăcelul cu deosebire iubit, zicând: «Să nu iubim numai cu cuvântul, nici numai cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul» (1 Ioan III, 18)“ Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor


(❗️) 22 martie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catisma a X-a din Psaltirea lui David & Rugăciunea de seară.

(❗️) 23 martie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea servicii religioase & convorbiri personale și Taina Spovedaniei, după caz.
 • ora 17:00 Canonul și Rugăciunile înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine.

(❗️) 24 martie 2024, Duminica I din Post , a Ortodoxiei (Chemarea lui Filip și a lui Natanael/   Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri – Evanghelia după Ioan, cap. I, vv. 43-51), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea care se citește de fiecare dată la începutul citirii Psaltirii ne sunt puse la inimă și minte următoarele cuvinte pline de vindecare duhovnicească și trupească și anume: „Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută‑mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești Psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i‑a rostit prin gura lui David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să‑i rostesc acum. Dar, cunoscându‑mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine: îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și‑mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându‑mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la Judecată de șederea de‑a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci, binecuvântează‑mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: [….] Și să începi a citi Psaltirea încet și cu multă luare‑aminte, fără să te grăbești și cugetând mereu, ca să înțelegi și cu mintea cele ce citești.”

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!

 


(❗️) 15 martie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catisma a IX-a din Psaltirea lui David & Rugăciunea de seară.

(❗️) 16 martie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea servicii religioase & convorbiri personale și Taina Spovedaniei, după caz.
 • ora 17:00 Canonul și Rugăciunile înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine.

(❗️) 17 martie 2024, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai  (a Lăsatului sec de brânză – Evanghelia după Matei, cap. VI, vv. 14-21), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea de la sfârșitul Catismei a IX-a ne sunt puse la inimă și minte următoarele cuvinte pline de vindecare duhovnicească și trupească, cum ar fi: „Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acesteia, tămăduiește‑l cum știi după mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale! Căci din faptele mele nu‑i cu putință a pune peste el alifie, nici untdelemn, nici legături. Ci Tu, Cel ce ai venit să chemi la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și Te milostivește spre dânsul; rupe zapisul faptelor mele cele rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând întru adevărul Tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului Tău divan, slăvind și lăudând preasfântul Tău nume, în vecii vecilor. Amin.”

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!

 


(❗️) 08 martie 2024, Vineri

 • ora 18:30, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți.

(❗️) 09 martie 2024, Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă

 • ora 08:15 – 09:00 vom citi Acatistul Mântuitorului Hristos.
 • ora 09:00 – 10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 10:30, Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de iarnă
 • după ora 12:00 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși, după caz, până la ora 16:00.

(❗️) 10 martie 2024, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne – Evanghelia după Matei, cap. XXV, 31-46), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.
 • Sfântul Tihon din Zadonsk în lucrarea sa Despre adevăratul creștinism. Despre Pocăință și roadele pocăinței ne pune la inimă aceste gânduri: „Un alt semn al nerecunoștinței e nemilostivirea și asprimea față de aproapele tău, atunci când omul se învrednicește în fiecare zi și ceas de mare milă de la Dumnezeu, dar nu vrea să miluiască, pentru Dumnezeu, pe un om asemenea lui; căci pentru milostivirea lui Dumnezeu, care e dăruită omului în fiecare zi, acesta ar trebui să ierte din inimă aproapelui, oricâte necazuri ar suferi din partea lui, chiar dacă acesta ar fi încercat chiar să-l omoare. Oricâte și oricât de mari jigniri ar aduce un om altui om este nimic față de jignirea pe care omul, care e «pământ și cenușă», o aduce măririi lui Dumnezeu, încălcând legea Lui și totuși e miluit de El. Omul nu-și aduce aminte de această mare milă a lui Dumnezeu atunci când nu vrea să ierte aproapelui ce i-a greșit. Aceasta este marea iubire de sine și viclenie omenească: omul primește milă de la Dumnezeu, dar pe aproapele său nu vrea să-l miluiască.”

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


(❗️) 01 martie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catismele VII&VIII din Psaltirea lui David/ Rugăciunea inimii de 40 de ori (cu metanii mari) & Taina Spovedaniei.

(❗️) 02 martie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea servicii religioase & convorbiri personale și Taina Spovedaniei, după caz.
 • ora 17:00, Rugăciunile de seară și Rugăciunile înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine.

(❗️) 03 martie 2024, Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor – Evanghelia după Luca, cap. XV, 11-32), Perioada Triodului.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Sfântul Isaac Sirul prin lucrarea sa Cuvinte despre nevoință (Filocalia vol. X) ne pune la inimă următoarele gânduri: „Nu este înțelept care să nu aibă smerenie. Şi cel ce nu are smerenie nu se va înțelepți. Nu este om smerit la cuget, care să fie lipsit de pace. Şi cel lipsit de pace nu e nici smerit în cuget. Şi nu are cineva pace, de nu se bucură. Pe toate căile pe care umblă oamenii în lume, nu au pace în ei, până ce nu se vor apropia, prin nădejde, de Dumnezeu. Nu dobândește inima pace din osteneală şi din sminteli, până ce nu se va sălășlui în ea nădejdea şi până ce aceasta nu va da inimii pace şi nu va revărsa din sine bucurie în ea. Aceasta este ceea ce a numit Domnul gură în stare de închinăciune şi plină de sfințenie. «Veniți la Mine toţi cei osteniți şi împovărați şi Eu vă voi odihni pe voi» (Mt., 11, 28). «Apropie-te, zice, ca să nădăjduiești întru Mine şi te vei odihni de orice lucru şi de orice teamă». Nădejdea în Dumnezeu înalță inima, iar frica de gheenă o zdrobește. Lumina minţii naște credinţa şi credinţa naște mângâierea nădejdii.”

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!


(❗️) 23 februarie 2024, Vineri

 • ora 18:00, citim Catismele V&VI din Psaltirea lui David/ Rugăciunea inimii de 40 de ori (cu metanii mari) & Taina Spovedaniei.

(❗️) 24 februarie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea servicii religioase & convorbiri personale și Taina Spovedaniei, după caz.
 • ora 17:00, Rugăciunile de seară și Rugăciunile înainte de Împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine.

(❗️) 25 februarie 2024, Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului – Evanghelia după Luca, cap. XVIII, 10-14). Începutul Triodului

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & rugăciuni personale pentru credincioși, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Sfântul Isaac Sirul prin lucrarea sa Cuvinte despre nevoință (Filocalia vol. X) ne pune la inimă următoarele gânduri: „Lasă-te prigonit și nu prigoni. Lasă-te răstignit și nu răstigni. Lasă-te nedreptățit și nu nedreptăți. Lasă-te bârfit și nu bârfi. Fii blând și nu zelos în rău. Îndreptățirea de sine nu ține de viețuirea creștinilor și nu e pomenită în învățătura lui Hristos. Veselește-te cu cei ce se veselesc și plângi cu cei ce plâng. Căci acesta este semnul curăției. Fii bolnav cu cei bolnavi. Plângi cu cei păcătoși. Bucură-te cu cei ce se pocăiesc. Fii prieten cu toți oamenii. […] Fii părtaș la pătimirea tuturor […]. Nu mustra pe cineva și nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în viețuirea lor. Întinde haina ta peste cel ce a greșit și acoperă-l. Și dacă nu poți lua asupra ta greșelile lui și nu poți primi și certarea și rușinea în locul lui, rabdă-l măcar și nu-l rușina. […] De nu te liniștești cu inima, liniștește-te măcar cu limba. Și dacă nu poți pune rânduială în gânduri, pune rânduială măcar în simțuri. Și de nu ești singur în cugetul tău, fii singur măcar cu trupul tău. […] De nu ești făcător de pace, fii măcar neiubitor de tulburare.” Vă port în gând și rugăciune!

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!


(❗️) 16 februarie 2024, Vineri

 • ora 18:00, Slujba Aghesmei mici/ Sfințirea cea mică a apei, cu rugăciuni de dezlegare. Vom sfinți icoanele credincioșilor și cele de la pangar. În continuare vom avea Taina Spovedaniei.

(❗️) 17 februarie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea servicii religioase & convorbiri personale și Taina Spovedaniei, după caz.
 • ora 17:00 – Întrunirea comună a consiliului și a comitetului parohial.

(❗️) 18 februarie 2024, Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii – Evanghelia după Matei, cap. XV, 21-28).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin Psalmul 142, Psalmistul David ne pune la inimă aceste gânduri sublime și pline de bucurie duhovnicească și anume: „Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. Tins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu‑Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi‑e nădejdea. Arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă‑mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viaţă, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.“

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!

 


(❗️) 09 februarie 2024, Vineri

 • ora 18:00, Rugăciunea de seară și rugăciunea inimii de 40 de ori (cu metanii mari), în continuare avem Taina Spovedaniei.

(❗️) 10 februarie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

(❗️) 11 februarie 2024, Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților – Evanghelia după Matei, cap. XXV, 14-30).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin această rugăciune din cartea liturgică Molitfelnic, intitulată Rugăciunea pentru înmulțirea păcii și a dragoste de semeni, ni se pune la inimă aceste gânduri sublime și pline de nădejde și anume:

Doamne, Dumnezeul nostru, Săditorul dragostei, Împărțitorul păcii și Dătătorul bunei înțelegeri, dăruiește-ne nouă dragostea Ta, care este împlinirea legii Tale. Dă-ne să cugetăm același lucru, întru Hristos Iisus, și să ne primim sufletește unii pe alții în dragoste, precum și Unul-Născut Fiul Tău ne-a primit pe noi. Dă-ne să ne purtăm sarcinile unii altora și să slujim unii altora într-un cuget, ca sa împlinim legea lui Hristos cu toată bunăvoința, izbăvindu-ne de ură, de răutate, de dezbinare, de asuprire și de toată lucrarea celui viclean. Că Tu ești Dumnezeul păcii, al înțelegerii și al îndurărilor și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”  

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!

 


(❗️) 02 februarie 2024, Vineri , (†) Întâmpinarea Domnului

 • ora 18:00 – Acatistul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos/ Rugăciunea de seară și a inimii de 40 de ori (cu metanii mari).

(❗️) 03 februarie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

(❗️) 04 februarie 2024, Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege – Evanghelia după Matei, cap. XXII, 35-46).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz, până la ora 13:00, apoi începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea Acatistul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos (Icosul al 5-lea) ne sunt puse la inimă aceste gânduri și anume: „Văzând bătrânul Simeon în mâinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om, purtat în chip de Prunc, s-a umplut de nespusă bucurie și, uitându-se pe sine, a grăit cu bucurie: Te doresc pe Tine, Dumnezeul părinților și Doamne al milei, la Tine privesc, Cel ce cuprinzi toate cu Cuvântul Tău, pe Tine Te întâmpin, Cel ce stăpânești viața și moartea, pe Tine Te aștept, Cel ce unești cerul și pământul. După Tine flămânzesc morții ce așteaptă învierea. După Tine însetează cei ce pătimesc și așteaptă mângâiere și Ție Îți cântă așa: Vino, Cel așteptat de toți proorocii, să ne cercetezi cu mântuirea Ta; Vino, Cel dorit de toate neamurile, să ne luminezi cu învățătura Ta; Vino, Mântuitorul nostru, ca să izbăvești pe Adam și pe Eva de păcat, de vechiul blestem; Vino, Cel ce Te-ai arătat pe pământ Mântuitorul nostru, ca să viețuiești cu oamenii și să-i scoți din întuneric și din umbra morții; Vino, Luminătorul nostru, ca să binevestești anul plăcut Domnului; Vino, Izbăvitorul nostru, ca să-i și slobozești pe cei zdrobiți cu inima; Vino, Păstorule și Învățătorule, ca să propovăduiești robilor dezrobirea și celor orbi vederea; Vino, Ziditorule și Stăpâne, să vestești celor umiliți mântuire și tuturor oamenilor iertare; Vino, Preacurată, Domnul este cu tine și prin tine împreună cu noi!”

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!

 


(❗️) 26 ianuarie 2024, Vineri

 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos/ Rugăciunea de seară și a inimii de 40 de ori (cu metanii mari) & Taina Spovedaniei.

(❗️) 27 ianuarie 2024, Sâmbătă

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, servicii religioase & convorbiri personale, după caz.
 • ora 18:00 – Acatistul Sfinților Trei Ierarhi

(❗️) 28 ianuarie 2024, Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat/ Sfântul Isaac Sirul – Evanghelia după Matei, cap. XXII, 1-14).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz, până la ora 13:00. După ora13:00 începe curățenia Bisericii.

Prin rugăciunea Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos ne sunt puse la inimă aceste gânduri și anume:  „Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă; și chemându-l i-ai deschis ochii. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc: Iisuse, ziditorul celor de sus; Iisuse, răscumpărătorul celor de jos; Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt; Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor; Iisuse, mângâierea sufletului meu; Iisuse, luminătorul minții mele; Iisuse, veselia inimii mele; Iisuse, sănătatea trupului meu; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă; Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul; Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! […] O, preadulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea Ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate supărările și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care cântăm Ție: Aliluia!“

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor

 

PS: Cei care nu reușiți să ajungeți vineri seara și sâmbătă seara la programul de rugăciune parohial, vă rog să încercați să vă rugați acasă cu rugăciunile recomandate aici în program, pe care le citim și noi, cu gândul curat și roditor de a fi în același duh de rugăciune, comuniune și iubire unii față de alții, mărturisind într-un gând pe  Tată, Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, Treimea cea deoființă și nedespărțită! Doamne ajută!


(❗️) Vineri, 19 ianuarie 2024

 • ora 18:00 citim Catismele III&IV din Psaltirea lui David/ Rugăciunea inimii de 40 de ori (cu metanii mari) & Taina Spovedaniei.

(❗️) Sâmbătă, 20 ianuarie 2024

 • ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului.
 • în continuare vom avea Taina Spovedaniei, servicii religioase & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00.

(❗️) Duminică, 21 ianuarie 2024, Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu vameșul/ Sfântul Maxim Mărturisitorul – Ev. Luca XIX, 1-10).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz, până la ora 13:00. După ora13:30 începe curățenia Bisericii.

Sfântul Maxim Mărturisitorul prin lucrarea sa „Cele patru sute capete despre dragoste” (Filocalia vol. II) ne pune la inimă aceste gânduri: „Cel ce iubeşte pe Dumnezeu prețuiește cunoștința Lui mai mult decât toate cele făcute de El şi stăruieşte pe lângă ea neîncetat cu mare dor. […] Cel ce are mintea pironită în dragostea de Dumnezeu disprețuiește toate cele văzute şi însuși trupul  său, ca pe ceva străin. Dacă sufletul e mai bun decât trupul şi dacă Dumnezeu, care a făcut lumea, e neasemănat mai bun decât lumea, cel ce cinstește trupul mai mult decât sufletul şi lumea zidită de Dumnezeu mai mult decât pe Dumnezeu nu se deosebește întru nimic de închinătorii la idoli. […] Când mintea pornește în focul dragostei spre Dumnezeu, nu se mai simte nici pe sine, nici vreun lucru oarecare. Căci luminată fiind de lumina dumnezeiască cea nemărginită, părăsește simțirea faţă de toate cele făcute de Dumnezeu, precum şi ochiul sensibil nu mai simte stelele, când răsare soarele. […] Toate virtuțile ajută mintea să câștige dragostea dumnezeiască. Dar mai mult ca toate, rugăciunea curată. Căci prin aceasta zburând către Dumnezeu, iese afară din toate cele ce sunt. […] Cel ce iubeşte pe Dumnezeu nu poate să nu iubească şi pe tot omul ca pe sine însuşi, deşi nu are plăcere de patimile celor ce nu s-au curățit încă. De aceea când vede întoarcerea şi îndreptarea lor, se bucură cu bucurie mare şi negrăită.”

Vă port în gând și rugăciune! Pace și nădejde să avem!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 12 ianuarie 2024

 • ora 18:00 vom citi Catismele I&II din Psaltirea lui David respectiv vom rosti Rugăciunea inimii de 40 de ori (cu metanii mari)

(❗️) Sâmbătă, 13 ianuarie 2024

 • ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului.
 • în continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00.

(❗️) Duminică, 14 ianuarie 2024, (†) Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși – Evanghelia după Luca, cap. XVII, vv. 12-19)

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz, până la ora 13:00. După ora13:30 începe curățenia Bisericii.

Psalmistul David prin versurile Psalmului 25 ne pune la inimă și minte următoarele gânduri, pentru șlefuirea minții și încălzirea inimii și anume: „Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea. Că mila Ta este înaintea ochilor mei şi bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii şi cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locașului slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea. Întru ale căror mâini sunt fărădelegi şi dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluiește, căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne.”  

❗️ Vă aducem la cunoștință faptul că❗️sâmbătă după-amiază (13.01.2024) și duminică (14.01.2024), începând cu ora 17:00 vom mai putea merge cu „Botezul”/„Iordanul” pe la casele credincioșilor care au  solicitat și vor solicita sfințirea casei lor cu Aghiasmă Mare. De asemenea mersul cu „Botezul”/„Iordanul” se va face până la sfârșitul lunii Ianuarie 2024, prin urmare și în celelalte sâmbete și duminici ale lunii Ianuarie vom merge cu „Botezul”/„Iordanul”. În acest sens cei care nu ați reușit să vă anunțați, o puteți face, fiind suficient să ne lăsați un mesaj la nr. de tel. 004915253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.), apoi veți fi contactați.

Vă port în gând și rugăciune! Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 05 ianuarie 2024

 • ora 15:00 – 22:00 vom merge cu „Botezul/Iordanul” la credincioșii care deja s-au anunțat.

(❗️) Sâmbătă, 06 ianuarie 2024, (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

 • 08:30-09:30 vom avea Acatistul Botezului Domnului
 • 09:30-11:45 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Sfințirii Aghiasmei celei Mari și împărțirea acesteia credincioșilor. Aghiasma cea Mare poate fi primită și în ziua de sâmbătă respectiv duminică, la pangarul bisericii (masa de la lumânări), în cadrul programului afișat.
 • până la ora 13:00 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

(❗️) Duminică, 07 ianuarie 2024,  (†) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul/ (†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului – Ev. după Ioan, cap. 1, vv. 29-34 și Matei, cap. IV, vv. 12-17).

 • ora 08:30 – 09:45, Slujba Utreniei și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul
 • ora 09:-45–11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți în credința în Iisus Hristos care au purtat numele Sfântului Ioan Botezătorul și pentru toți cei adormiți ai noștrii.
 • până la ora 13:00 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

 

Prin troparul dedicat Botezului Domnului Hristos ne sunt puse la inimă anumite gânduri teologice și duhovnicești, care educ mintea și încălzesc inima, cum ar fi:

„În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu Iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, Slavă Ţie.“  

Vă port în gând și rugăciune! Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


(❗️) Luni, 01 ianuarie 2024 †) Sfântul Vasile cel Mare și mama sa Emilia & Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Hristos

 • ora 08:30 – 09:45, Acatistul Sfântului Vasile cel Mare și Slujba Utreniei.
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Predică și slujba Te Deum de Anul Nou, început de an 2024

 

În perioada 01 – 07 ianuarie 2024, începând cu ora 15:00, vom merge cu „Botezul”/„Iordanul” pe la casele credincioșilor care au  solicitat și vor solicita sfințirea casei lor cu Aghiasmă Mare. Prin urmare, credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să completeze acest formular cu numele și prenumele, respectiv adresa completă  și un număr de telefon, aici aveți, vă rog, link-ul: https://forms.gle/WaDuryPNhMUM9J1v5.

Cei care nu se descurcă cu acest formular pot lăsa un mesaj la nr. de tel. 004915253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată și cei care s-au anunțat deja pot să completeze acest formular.

De asemenea, în situațiile excepționale, dacă cineva dorește și alte ore respectiv zile pentru vizita pastorală cu Boboteaza poate să lase mesaj la comentarii din formularul respectiv sau să trimită mesaj pe WhatsApp la același număr de telefon, de mai sus.

Deși unii dintre Dumneavoastră/Voi cunoașteți semnificația umblatului cu Botezul/Iordanul, las, totuși pentru toți (și pentru cei neinițiați), două link-uri referitoare la acest subiect în nădejdea faptului că veți (re-) lectura însemnătatea deosebită a acestei tradiții și binecuvântări ale lui Dumnezeu:

https://basilica.ro/mersul-cu-botezul-la-casele-credinciosilor/;

https://basilica.ro/mersul-cu-botezul-act-liturgic-catehetic-si-pastoral/.

 

Anticipat vă transmit Sărbători cu bine în continuare și LA MULȚI ANI!

Cu bucuria și nădejdea revederii,

Părintele Teodor


(❗️) Sâmbătă, 30 decembrie 2023

 • ora 12:00 avem diferite slujbe & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00.

(❗️) Duminică, 31 decembrie 2023, †) Duminica după Nașterea Domnului (Odovania Praznicului Nașterii Domnului Hristos – Evanghelia după Matei, capitolul II, vv. 13-23).

 • ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 slujba Te Deum de mulțumire la sfârșit de an 2023 & Predica

(❗️) Luni, 01 ianuarie 2024 †) Sfântul Vasile cel Mare și mama sa Emilia & Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Hristos

 • ora 08:30 – 09:45, Acatistul Sfântului Vasile cel Mare și Slujba Utreniei.
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Predică și slujba Te Deum de Anul Nou, început de an 2024

Ernest Bernea ne pune la inimă anumite gânduri legate de sensul vieții noastre și anume: „Viața nu este ceva abstract, produs al minții noastre; ea este ceva concret, este o realitate. Viața există în cosmos. Viața este tendință, este creație, este armonie. Viața este schimbare și totuși permanență. Rațiunea nu poate să o cuprindă; nu poate pentru că ea este în viață. Rațiunea fragmentează, distruge viața. Viața cuprinde rațiunea. […] Pentru a trăi și a cuprinde înțelesul a tot ce este, trebuie să avem simțul și sensul vieții. Aici stă o taină a lumii: ce este viu străjuie existența, fiindcă și ceea ce credem că este mort de cele mai multe ori este tot viu. Viața este taină nepătrunsă. De aceea ea nu se analizează, nu se exprimă în vorbe, ci se trăiește pur și simplu. Acela care trăiește cu adevărat știe ce este viața. […] Viața noastră cuprinde urâtul, imperfectul, dar sensul ei este de a ucide aceste stări, nu de a le cultiva, de a le depăși către stări și farmec superioare, până ce ajunge în împărăția frumuseții. […] Viața omului însemană creștere, rodnicie. Omul, când nu e pervertit, este un izvor nesecat de lumină, de îndemn spre bine și frumusețe. Omul este o expresie ultimă a vieții prin care existența însăși progresează. […] Sensul vieții este în a cultiva conținutul pozitiv a tot ce există în noi și dincolo de noi. Omul este o existență care își poartă frumusețile cu luptă. De aceea viața sa este atât de frumoasă și atât de dinamică.“    

Vă reamintesc faptul că în perioada 01-07 ianuarie 2024, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Botezul/Iordanul”, adică sfințirea caselor, pe la casele credincioșilor care se vor anunța. Vom reveni imediat cu detalii cu privire la modalitatea de înscriere și programare a acestei vizite pastorale.  

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 22 decembrie 2023  

 • ora 14:00-17:00 vom avea Taina Sfintei Spovedanii.
 • ora 17:00-22:00 se va merge pe la casele credincioșilor cu Icoana Nașterii Domnului.

(❗️) Sâmbătă, 23 decembrie 2023  

 • ora 10:00–13:00 vom avea Taina Sfintei Spovedanii. Ulterior se va merge pe la casele credincioșilor cu Icoana Nașterii Domnului până la ora 22:00.

(❗️) Duminică, 24 decembrie 2023 (Ajunul Crăciunului) †) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului/ Genealogia Mântuitorului – Evanghelia după Matei, cap. 1, vv. 1-25).

 • ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de predică și Concert de colinde.

(❗️) Luni, 25 decembrie 2023, Nașterea Domnului

 • ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei.
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de predică și Concert de colinde.

 

(❗️) Marți, 26 decembrie 2023, Soborul Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Eftimie

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei.
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de predică și colinde.

 

(❗️) Miercuri, 27 decembrie 2023 †) Sfântul Arhidiacon și Protomartir, ocrotitorul Parohiei noastre/ Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul (Harți)

 • ora 08:40 – 09:45, Acatistul Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ştefan
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de predică și colinde.

Sfântul Ioan Hrisostom în lucrarea sa Cuvânt la ziua Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne pune la inimă următoarele gânduri: „Minunea mă înspăimântă. Cel Bătrân în zile S-a făcut Prunc. Cel ce stă pe scaun înalt și preaînălțat, este așezat în iesle. Cel nepipăit, Cel curat, Cel nealcătuit, Cel netrupesc este cuprins de mâini omenești; Cel ce a rupt legăturile păcatului este înfășat în scutece, pentru că vrea asta. Vrea să prefacă necinstea în cinste, vrea să îmbrace cu slavă pe cel neslăvit, vrea să arate chip de virtute pe cel supus ocării. De asta ia trupul meu, ca să-I fac în mine loc Cuvântului Lui. Îmi ia trupul meu, ca să-mi dea vistierie de viață. Îmi ia trupul meu, ca să mă sfințească. Îmi dă Duhul Lui, ca să mă mântuiască. […] Pentru că Dumnezeu pe pământ a venit și omul în cer s-a suit. Toate s-au împreunat. A venit pe pământ, întreg fiind în ceruri. Dumnezeu fiind, S-a făcut om, fără să-nceteze a fii Dumnezeu. Cuvânt nepătimitor fiind, S-a făcut trup. S-a făcut trup pentru ca să se sălășluiască întru noi. Dumnezeu nu s-a făcut, ci era. De aceea S-a făcut trup, ca să-L primească ieslea pe Cel pe care nu-L încăpea cerul. De asta s-a așezat în iesle, ca să primească hrană de copil de la Maica-Fecioară, Cel ce hrănește lumea. De asta Părintele «veacului ce va să fie» (Isaia 9, 5) este ținut ca prunc la sân în brațe feciorești, tocmai pentru ca și magii să se poată apropia de El.”

 

Vă reamintesc, de asemenea, faptul că în perioada 18-24 decembrie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu Icoana Nașterii Domnului Iisus Hristos pe la casele credincioșilor care se vor anunța. Pentru  cei care nu ați reușit să vă anunțați puteți să o faceți, rugându-vă să folosiți acest link: https://forms.gle/TtQocPJHjUEsJJt79.

Săbătorile Nașterii Domnului să vă aducă multă bucurie roditoare duhovnicească dar și bucurie materialnică, ce ține de lume și de trup! Nu uitați, dragi creștini ortodocși, să fiți bucuroși și voioși și să marcați aceste Sărbători Sfinte și cu rugăciune și participare la Slujbele Bisericii dedicate Nașterii Domnului și Sfântului Ștefan, oriunde vă aflați, nedând bucuria rugăciunii și pacea duhovnicească izvorâtă din Nașterea lui Mesia, pe gâlceavă și întâlniri neroditoare. Nu uitați această ordine, foarte importantă și utilă: hrana duhovnicească și educația inimii și șlefuirea minții, apoi bucatele minunate și bune de Crăciun!

LA MULȚI ANI!

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 15 decembrie 2023  

 • ora 18:00 vom citi Catismele XI&XII din Psaltirea lui David, respectiv Rugăciunea inimii (de 40 de ori), urmată de Taina Spovedaniei (după caz).

(❗️) Sâmbătă, 16 decembrie 2023

 • ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00.

(❗️) Duminică, 17 decembrie 2023, †) Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși/ Pilda celor poftiți la cină – Evanghelia după Luca, capitolul XIV, vv. 16-24).

 • ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30, Concert de colinde și poezii „Vis de iarnă“, urmat de venirea lui Moș Crăciun, care va aduce daruri copiilor.

Psalmistul David prin Psalmul 83 (Catisma XI) ne pune la inimă următoarele gânduri ziditoare: „Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului; inima mea și trupul meu s‑au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea și‑a aflat casă și turtureaua cuib, unde‑și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul care i‑a fost pus. Că binecuvântare va da Cel ce pune lege. Merge‑vor din putere în putere, arăta‑Se‑va Dumnezeul dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacov! Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului Tău! Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales‑am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul; Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă întru nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine.”      

Vă reamintesc faptul că în perioada 18-24 decembrie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu Icoana Nașterii Domnului Iisus Hristos pe la casele credincioșilor care se vor anunța. Pentru a vă anunța vă rugăm să folosiți acest link: https://forms.gle/TtQocPJHjUEsJJt79.

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 08 decembrie 2023  

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, respectiv Rugăciunea inimii (de 40 de ori), urmată de Taina Spovedaniei (după caz).

(❗️) Sâmbătă, 09 decembrie 2023

 • ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00.

(❗️) Duminică, 10 decembrie 2023, †) Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove – Evanghelia după Luca, capitolul XIII, vv. 10-17)

 • ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Prin Rugăciunea către Sfântul Ierarh Nicolae de la sfârșitul Acatistului dedicat Sfântului Nicolae ni se pun la inimă următoarele gânduri: „O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor care aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi, cei care cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor, și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, pentru ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și de partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.”

Vă reamintesc faptul că în perioada 18-24 decembrie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu Icoana Nașterii Domnului Iisus Hristos pe la casele credincioșilor care se vor anunța. Pentru a vă anunța vă rugăm să folosiți acest link: https://forms.gle/TtQocPJHjUEsJJt79.

Cei care purtați numele Sfântului Nicolae vă doresc să trăiți întru mult ani roditori! LA MULȚI ANI!

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 01 decembrie 2023  

 • ora 18:00 vom citi Catismele IX&X din Psaltirea lui David, respectiv Rugăciunea inimii (de 40 de ori), urmată de Taina Spovedaniei (după caz).

(❗️) Sâmbătă, 02 decembrie 2023

 • ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00.

(❗️) Duminică, 03 decembrie 2023, †) Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon – Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, vv. 35-43)

 • ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Avva Pimen prin Apoftegmele sale adunate și transmise prin lucrarea Pateric sau Apoftegmele Părinților din pustiu ne pune la inimă următoarele gânduri:

„Un frate a venit la Avva Pimen și-i zice:  «Avva, am multe gânduri rele și mă pun în primejdie». Bătrânul îl scoate afară și-i zice: «Umflă pieptul și oprește vântul!» El răspunde: «Nu pot să fac asta». Bătrânul îi zice: «Cum nu poți să faci asta, nu poți împiedica nici gândurile rele să năvălească peste tine. Dar măcar ține-le piept. […] Un alt frate l-a întrebat: «Ce înseamnă să nu răsplătești răul cu rău?» (I Tes. 5,15) Bătrânul îi zice: «Patima aceasta are patru forme: prima, de la inimă; a doua, de la ochi; a treia, de la limbă; a patra, să nu faci rău pentru rău. Dacă poți să îți cureți inima, ea nu mai ajunge la ochi; dacă ajunge la ochi, ai grijă să nu vorbești; dacă vorbești, împiedică-te să faci rău pentru rău.» Avva Pimen a zis: «Paza, atenția la tine însuți și discernământul sunt cele trei virtuți călăuzitoare ale sufletului.»“

Vă reamintesc faptul că în perioada 18-24 decembrie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu Icoana Nașterii Domnului Iisus Hristos pe la casele credincioșilor care se vor anunța. Vom reveni cu detalii cu privire la modalitatea de înscriere și programare a acestei vizite pastorale.

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 24 Noiembrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Sântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, Taina Sfintei Spovedaniei, după caz .

(❗️) Duminică, 26 Noiembrie 2023, †) Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor, Evanghelia după Luca, cap. XVIII, vv. 18-27.  

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica Părintelui Mitropolit Serafim, urmată de programul artistic al copiilor și Agapa frățească.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea sa Despre rugăciune, ne pune la inimă acest gând:

„Rugăciunile sunt nervii sufletului. Căci precum trupul e susținut laolaltă prin nervi, și prin ei se mișcă în chip unitar, persistă și își menține tăria, iar dacă îi taie cineva pe aceștia desface toată armonia trupului, tot așa sufletele se armonizează și se susțin laolaltă prin rugăciuni, și prin ele străbat cu ușurință drumul evlaviei. Deci, te lipsești de rugăciune, faci ceva ca și când ai scoate peștele din apă. Precum apa e viața aceluia, așa își este ție rugăciunea. Precum acela trăiește prin apă, așa noi putem să ne înălțăm la ceruri și să ajungem aproape de Dumnezeu, prin rugăciune.”

(❗️) Vă reamintesc faptul că (❗️) Duminică, 26 noiembrie 2023 (❗️) vom avea vizita Părintelui Mitropolit Dr. Serafim Joantă în mijlocul comunității noastre. Împreună vom sărbători trei ani de existență a Parohiei noastre, marcați și prin sfințirea Iconostasului, celebrând împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Vă așteptăm să ne bucurăm de comuniunea sufletească dintre noi și de împreuna-lucrare, uniți fiind prin dăruire și prin bucuria faptului de a fi împreună.

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 

 


(❗️) Vineri, 17 Noiembrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Sântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, Taina Sfintei Spovedaniei, după caz .

(❗️) Sâmbătă, 18 Noiembrie 2023

 • ora 12:00, Slujba Parastasului pentru cei adormiți.
 • după ora 12:30 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, după caz.

(❗️) Duminică, 19 Noiembrie 2023, †) Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina – Luca, cap. XII, vv. 16-21).  

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Prin lucrarea sa Despre clevetire din Scara, Sfântul Ioan Scărarul (Filocalia, vol. IX) ne pune un gând la inimă și suflet și anume:

„Clevetirea este fiica urii. Ε o boală subțire, dar o lipitoare grasă, ascunsă tăinuită, care suge şi seacă sângele iubirii. Ε fățărnicirea iubirii, pricinuitoarea întinăciunii şi poverii inimii. Precum există tinere care fac cele rele fără ruşine şi există altele care săvârșesc lucruri mai urâte decât cele dintâi, dar pe ascuns şi mai cu ruşine, aşa se poate întâmpla şi cu patimile de necinste. Astfel de tinere sunt: fățărnicia, viclenia, întristarea, ținerea minte a răului, clevetirea inimii. Acestea una spun la arătare şi alta gândesc. Am auzit pe unii clevetind şi i-am certat. Dar lucrătorii acestui rău răspundeau în apărarea lor, că fac aceasta din dragostea şi din grija pentru cel clevetit. Iar eu le-am spus să înceteze cu această dragoste, căci nu minte cel ce a zis : «Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele lui, alungă-l» (Ps. 100, 5). Dacă spui că-l iubeşti, roagă-te în taină pentru el, şi nu-ţi bate joc de om. Căci acesta este felul iubirii primit la Domnul.“    

(❗️) Vă reamintesc faptul că (❗️) Duminică, 26 noiembrie 2023 (❗️) vom avea vizita Părintelui Mitropolit Dr. Serafim Joantă în mijlocul comunității noastre. Împreună vom sărbători trei ani de existență a Parohiei noastre, marcați și prin sfințirea Iconostasului, celebrând împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cei care vor să ofere o susținere și un gând bun sunt binevenite pentru acest eveniment, ne puteți scrie în privat (pe WhatsApp de preferat la nr. de tel. 004915253926484).

Vă mulțumim și vă așteptăm să ne bucurăm de comuniunea sufletească dintre noi și de împreuna-lucrare, uniți fiind prin dăruire și prin bucuria faptului de a fi împreună.

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 

 


(❗️) Vineri, 10 Noiembrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Sântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, Taina Sfintei Spovedaniei, după caz .

(❗️) Sâmbătă, 11 Noiembrie 2023

 • ora 12:0, Slujba Parastasului pentru cei adormiți.
 • după ora 12:30 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, după caz.

(❗️) Duminică, 12 Noiembrie 2023, †) Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv – Evanghelia după Luca, cap. X, vv. 25-37.  

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Sfântul Ioan Scărarul prin lucrarea sa Scara (Filocalia, vol. IX) ne pune un gând la inimă și suflet și anume: „Călcător de lege este cel ce răstălmăcește legea lui Dumnezeu cu mintea lui cea sucită şi cel ce socotește că crede, dar se împotrivește în chip eretic lui Dumnezeu. Creștin este cel ce urmează lui Hristos pe cât e cu putință oamenilor prin cuvinte şi fapte şi crede cu o cugetare dreaptă şi neprihănită în Sfânta Treime. Iubitor de Dumnezeu este cel ce se face părtaș de toate cele fireşti şi fără păcat şi care nu pregetă de a face după putere cele bune. Înfrânat este cel ce, petrecând în mijlocul ispitelor şi curselor şi tulburărilor, se străduiește să imite cu toată puterea purtările celui ridicat deasupra tulburărilor. Călugăr este cel ce, în trup material fiind, petrece în treapta, rânduiala şi starea ființelor netrupești. Călugăr este cel ce se ţine numai în hotarele şi cuvintele lui Dumnezeu în toată vremea, în tot locul şi lucrul. Călugăr este cel ce supune firea sa unei sile neîncetate şi simțurile sale unei paze neîntrerupte. […] Osteneală cu adevărat, osteneală şi amărăciune multă şi anevoie de răbdat ni se cere mai ales nouă celor fără de grijă, până ce ne vom face mintea, acest câine iubitor de măcelării şi lacom de mâncare, iubitoare de curăție şi de supraveghere prin simplitate, blândețe adâncă şi sârguință. Dar să îndrăznim noi cei împătimiți şi neputincioşi şi să aducem lui Hristos, cu credință neîndoielnică, slăbiciunea şi neputința noastră sufletească, mărturisindu-le. Şi negreșit vom primi ajutorul Lui mai presus de vrednicia noastră dacă ne vom pogorî neîncetat în adâncul smeritei cugetări.”

(❗️) Vă reamintesc faptul că (❗️) Duminică, 26 noiembrie 2023 (❗️) vom avea vizita Părintelui Mitropolit Dr. Serafim Joantă în mijlocul comunității noastre. Împreună vom sărbători trei ani de existență a Parohiei noastre, marcați și prin sfințirea Iconostasului, celebrând împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cei care vor să ofere o susținere și un gând bun sunt binevenite pentru acest eveniment, ne puteți scrie în privat (pe WhatsApp de preferat la nr. de tel. 004915253926484).

Vă mulțumim și vă așteptăm să ne bucurăm de comuniunea sufletească dintre noi și de împreuna-lucrare, uniți fiind prin dăruire și prin bucuria faptului de a fi împreună.

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 

 


(❗️) Vineri, 03 Noiembrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, apoi Taina Sfintei Spovedaniei, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023

 • ora 09:15 vom citi Acatistul Mântuitorului Hristos.
 • ora 10:00 – 11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 12:0, Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de toamnă
 • după ora 12:30 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, după caz. 

(❗️) Duminică, 5 Noiembrie 2023, †) Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr – Evanghelia după Luca, XVI, 19-31).  

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Sfântul Tihon din Zadonsk în lucrarea sa Despre adevăratul creștinism. Despre Pocăință și roadele pocăinței ne pune la inimă aceste gânduri: „Un alt semn al nerecunoștinței e nemilostivirea și asprimea față de aproapele tău, atunci când omul se învrednicește în fiecare zi și ceas de mare milă de la Dumnezeu, dar nu vrea să miluiască, pentru Dumnezeu, pe un om asemenea lui; căci pentru milostivirea lui Dumnezeu, care e dăruită omului în fiecare zi, acesta ar trebui să ierte din inimă aproapelui, oricâte necazuri ar suferi din partea lui, chiar dacă acesta ar fi încercat chiar să-l omoare. Oricâte și oricât de mari jigniri ar aduce un om altui om este nimic față de jignirea pe care omul, care e «pământ și cenușă», o aduce măririi lui Dumnezeu, încălcând legea Lui și totuși e miluit de El. Omul nu-și aduce aminte de această mare milă a lui Dumnezeu atunci când nu vrea să ierte aproapelui ce i-a greșit. Aceasta este marea iubire de sine și viclenie omenească: omul primește milă de la Dumnezeu, dar pe aproapele său nu vrea să-l miluiască.”

    (❗️) De asemenea vă reamintesc faptul că (❗️) Duminică, 26 noiembrie 2023 (❗️) vom avea vizita Părintelui Mitropolit Dr. Serafim Joantă în mijlocul comunității noastre. Împreună vom sărbători trei ani de existență a Parohiei noastre, mrcați și prin sfințirea Iconostasului, celebrând împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Orice susținere și gând bun sunt binevenite pentru acest eveniment, altfel spus pentru susținere ne puteți scrie în privat (pe WhatsApp de preferat la nr. de tel. 004915253926484).     

 Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 

 


(❗️) Vineri, 27 Octombrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare.

– (❗️) Sâmbătă, 28 Octombrie 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase.

(❗️) Duminică, 29 Octombrie 2023, †) Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 41-56.   

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrarea sa Comentariu la Psalmul 4 ne pune la inimă următorul gând: „«Nădăjduiți în Domnul!» Cel care Îl are aliat pe Dumnezeu, de cine se va înfricoșa în cele care urmează? De nimeni! Și aceasta nu este mică virtute, adică să ne punem în El nădejdea și curajul și convingerea noastră. Împreună cu dreptatea, Dumnezeu cere de la noi și această virtute, adică să ne punem în El încrederea, nădejdea noastră, să nu avem încredere în niciunul dintre lucrurile lumești, ci după ce ne-am îndepărtat de acestea, la El să ne fie mereu gândul. Pentru că lucrurile acestei vieți nu se osebesc cu nimic de vise, ci se aseamănă cu umbrele și sunt mai neputincioase și decât acestea, care apar degrabă și totodată dispar. Și când există, lucrurile vremelnice creează multe neliniști celor care le au, în timp ce nădejdea în Dumnezeu este veșnică, neschimbătoare, nemișcată, creează mare siguranță și îl fac nebiruit pe cel care o folosește cu atenție și cu viețuirea potrivită.“

(❗️) Vă reamintesc de asemenea faptul că (❗️) Sâmbătă, 04 noiembrie 2023, este (❗️) Sâmbăta celor adormiți – Moșii de toamnă,  în care se face pomenirea celor adormiți în Hristos Domnul din familiile și neamurile noastre.

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 20 Octombrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmate de Taina Spovedaniei, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 21 Octombrie 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase.

(❗️) Duminică, 22 Octombrie 2023, †) Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 26-39).   

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Sfântul Ioan Hrisostom în lucrarea sa Despre prietenie din Comentariu la Epistola I către Tesaloniceni a Sfântului Pavel (Omilia II) ne pune la inimă aceste gânduri: „Chiar de ai spune de mii de tezaure, totuși nimic nu ar fi mai de preț ca un prieten adevărat. Și mai întâi să spunem despre prietenie, câtă plăcere și mulțumire are în sine. Te bucuri văzând pe prietenul tău, te înveselești, și sufletul tău, având o mulțumire nespusă se contopește cu dânsul și chiar de ți-ai aminti numai de el, cugetul tău tresare și se înaripează. Vorbesc aici despre prietenii adevărați, despre prietenii de un suflet și de un cuget, despre prietenii care preferă să și moară, despre prietenii care iubesc cu căldură și nu înțelegem pe prietenii simpli, pe cei care iau parte la mesele noastre și-i credem prieteni în urma laudelor ce ni le aduc, să nu credeți, zic, că vorbesc de aceștia. […] Cu adevărat, că prietenul sincer este cu mult mai dorit decât chiar lumina. Și să nu te miri că zic aceasta, pentru că mai bine ne-ar fi dacă s-ar stinge soarele, decât să fim lipsiți de prieteni adevărați; mai bine ne-ar fi de a trăi în întuneric, decât a fi fără prieteni. […] Mulți văzând soarele, sunt în întuneric, pe când dacă sunt înconjurați de prieteni, nu ar suferi nicio scârbă. Eu vorbesc de prietenia cea duhovnicească și de prietenii duhovnicești, care nimic nu preferă înaintea prieteniei.“                           

Sus să avem inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 Octombrie 2023

 • ora 18:00, Acatistul Cuvioasei Parascheva de la Iași & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmate de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 14 Octombrie 2023,

 • ora 08:30, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
 • ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 12:00-15:30 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase, după caz.

– (❗️) Duminică, 15 Octombrie 2023, †) Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sfinților Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic–Pilda semănătorului/ Rugăciunea lui Iisus – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 5-15 și Evanghelia după Ioan, cap. XVII, vv. 1-13).

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte versurile din slujba Acatistului, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva: „Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare, și l-ai rușinat? Pentru aceasta, primește următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinței; Bucură-te, ușa mântuirii; Bucură-te, pavăza credinței; Bucură-te, lăcașul statorniciei; Bucură-te, chipul bunătăților; Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare; Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare; Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului; Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!”      

Vă așteptăm cu drag! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor (Köln)

               


– (❗️) Vineri, 29 Septembrie 2023

 • ora 18:00, Paraclisul Maicii Domnului & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmate de Taina Spovedaniei (după caz).

– (❗️) Sâmbătă, 30 Septembrie 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase.

– (❗️) Duminică, 01 Octombrie 2023, †) Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte/ iubirea vrăjmașilor – Ev. după Luca, cap. VI, vv. 31-36) & (†) Acoperământul Maicii Domnului (Luca, cap. 10, vv. 38-42; cap. 11, vv. 27-28).

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Apostolul Pavel prin Epistola a doua către Corinteni (vv. 6-15) ne pune la inimă următoarele gânduri, la care este bine să cugetăm adânc, și anume: „Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun, precum este scris: «Împărţit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac». Iar Cel ce dă sămânță semănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va înmulți sămânța voastră şi va face să crească roadele dreptății voastre, ca întru toate să vă îmbogățiți, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui Dumnezeu. Pentru că slujirea acestui dar nu numai că împlineşte lipsurile sfinţilor, ci prisosește prin multe mulțumiri în faţa lui Dumnezeu; Slăvind ei pe Dumnezeu, prin adeverirea acestei ajutorări, pentru supunerea mărturisirii voastre Evangheliei lui Hristos şi pentru dărnicia împărtășirii către ei şi către toţi, se roagă pentru voi, şi vă iubesc pentru harul lui Dumnezeu cel ce prisosește la voi. Iar lui Dumnezeu mulţumire pentru darul Său cel negrăit.  Sus să avem inimile!

❗️Joi, 05 Octombrie 2023, ora 18:30 vom avea conferința cu tema „În numele creștinismului: De la Ștefan cel Mare la Mihai Viteazul”, susținută de Președintele Academiei Române, Domnul Prof. univ. Dr. Ioan-Aurel Pop.

La această conferință va lua parte și PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Evenimentul va avea loc la Parohia noastră Ortodoxă Română din orașul Köln, așa cum reiese din poster.

❗️ Adresa Parohiei este: Decksteinerstr. 7, 50935, Köln. ❗️

Nu este nevoie de nicio înscriere prealabilă.

Vă așteptăm cu drag! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor (Köln)

 

 


– (❗️) Vineri, 22 Septembrie 2023

 • ora 18:00, Catisma VII&VIII din Psaltirea lui David & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmate de Taina Spovedaniei (după caz).

– (❗️) Sâmbătă, 23 Septembrie 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase.

– (❗️) Duminică, 24 Septembrie 2023, †) Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată – Evanghelia după Luca, cap. V, vv. 1-11.

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Psalmistul David prin Psalmul 25 ne pune la inimă următoarele gânduri:

„Judecă‑mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat și în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi. Cercetează‑mă, Doamne, și mă ceartă; aprinde rărunchii și inima mea. Că mila Ta este înaintea ochilor mei și bine mi‑a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât‑am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla‑voi întru cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit‑am bunăcuviința casei Tale și locul locașului slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea. Întru ale căror mâini sunt fărădelegi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăvește‑mă, Doamne, și mă miluiește. Căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne.”

❗️Joi, 05 Octombrie 2023, ora 18:30 vom avea conferința cu tema „În numele creștinismului: De la Ștefan cel Mare la Mihai Viteazul”, susținută de Președintele Academiei Române, Domnul Prof. univ. Dr. Ioan-Aurel Pop.

La această conferință va lua parte și PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Evenimentul va avea loc la Parohia noastră Ortodoxă Română din orașul Köln, așa cum reiese din poster.

❗️ Adresa Parohiei este: Decksteinerstr. 7, 50935, Köln. ❗️

Nu este nevoie de nicio înscriere prealabilă.

Vă așteptăm cu drag! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor (Köln)


– (❗️) Vineri, 15 Septembrie 2023

 • ora 18:00, Catisma V&VI din Psaltirea lui David & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmate de Taina Spovedaniei (după caz).

– (❗️) Sâmbătă, 16 Septembrie 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase.

– (❗️) Duminică, 17 Septembrie 2023, †) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38; cap. IX, v. 1).  

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Prin rugăciunea finală după a treia Catismă din Psaltirea lui David, autorul acestei rugăciuni ne pune la inimă câteva gânduri pentru șlefuirea minții și încălzirea inimii, astfel: „Doamne atotțitorule, Cuvinte al Tatălui Celui fără de început și Însuţi Dumnezeu desăvârşit, Iisuse Hristoase, Care pentru îndurările milei Tale celei nemăsurate niciodată nu Te desparți de robii Tai, ci pururea Te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine robul Tău, Împărate întru tot sfinte, ci-mi dă mie, nevrednicului, bucuria mântuirii Tale și-mi luminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei Tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea Crucii Tale. Trupul meu cu nepătimirea Ta îl împodobește. Gândurile mele le împacă. Picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fărădelegile mele, Preabunule Doamne, ci mă ispitește, Dumnezeule, și cunoaşte inima mea, caută și află cărările mele și de mă aflu pe calea fărădelegii, abate-mă de la ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Că Tu ești Calea și Adevărul și Viața și Ție slavă îţi înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”           

❗️Joi, 05 Octombrie 2023, ora 18:30 vom avea conferința cu tema „În numele creștinismului: De la Ștefan cel Mare la Mihai Viteazul”, susținută de Președintele Academiei Române, Domnul Prof. univ. Dr. Ioan-Aurel Pop.

La această conferință va lua parte și PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Evenimentul va avea loc la Parohia noastră Ortodoxă Română din orașul Köln, așa cum reiese din poster.

❗️ Adresa Parohiei este: Decksteinerstr. 7, 50935, Köln. ❗️

Nu este nevoie de nicio înscriere prealabilă.

Vă așteptăm cu drag! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor (Köln)


– (❗️) Vineri, 08 Septembrie 2023, (†) Nașterea Maicii Domnului 

(Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

 • ora 07:30-08:30, Paraclisul Maicii Domnului
 • ora 08:30 –10:00, Sfânta Liturghie
 • ora 18:00 vom citi Catisma III&IV din Psaltirea lui David & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare.

– (❗️) Sâmbătă, 09 Septembrie 2023,

 • nu avem program la Biserică.
 • vom participa la grupul de lucru de cateheză de la Nürnberg.

– (❗️) Duminică, 10 Septembrie 2023, †) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim – Ev. după Ioan III, 13-17).

 • ora 08:40 – 09:45, Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Psalmistul David prin Psalmii 10 și 11 ne pune la inimă următoarele gânduri:

„În Domnul am nădăjduit. Cum veți zice sufletului meu: «Mută-te în munți, ca o pasăre?» Că iată păcătoșii au încordat arcul, au gătit săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat; dar dreptul ce a făcut? Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său. Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte. Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie. […].”

PS: Rămâneți aproape deoarece vom anunța un mare eveniment!

Sus să avem inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 01 Septembrie 2023,

 • ora 18:00 vom citi Catisma I&II din Psaltirea lui David & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmată de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 02 Septembrie 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, zi dedicată celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase.

– (❗️) Duminică, 03 Septembrie 2023, †) Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi – Evanghelia după Matei, cap. XXI, vv. 33-44).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

Diadoch al Foticeii, în lucrarea sa „Cuvânt ascetic” (Filocalia vol. 1) ne pune la inimă următorul gând: „Cuvântul duhovnicesc păstrează sufletul celui ce-l grăiește pururi neiubitor de slavă deșartă. Căci mângâind toate părțile sufletului prin simțirea inimii, îl face să nu mai aibă trebuință de slava de la oameni. De aceea îi păzește pururi cugetarea fără năluciri, prefăcând-o întreagă în dragostea de Dumnezeu. Dar cuvântul înțelepciunii lumești îl îndeamnă pe om pururi spre iubirea de slavă. Căci neputând mângâia şi satisface pe cei ce-l grăiesc, prin experiența simțirii, le dăruiește plăcerea laudelor, fiind el însuși o plăsmuire a oamenilor iubitori de slavă. Vom cunoaşte deci fără rătăcire această înrâurire a cuvântului lui Dumnezeu, dacă vom cheltui ceasurile când nu grăim, în tăcere lipsită de griji şi în pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu. Cel ce se iubește pe sine nu poate iubi pe Dumnezeu. Dar cel ce nu se iubește pe sine, din pricina bogăției covârșitoare a iubirii lui Dumnezeu, Îl iubește pe Dumnezeu, fiindcă unul ca acesta nu caută niciodată slava sa, ci pe a lui Dumnezeu. Căci cel ce se iubește pe sine caută slava sa. Iar cel ce iubește pe Dumnezeu iubește slava Celui ce l-a făcut pe el.“

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 25 August 2023,

 • ora 18:00 – Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos & Rugăciunea lui Iisus de 40 de ori cu metanie mare, urmată de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 26 August 2023,

 • ora 12:00 – Slujba Parastasului, zi dedicată pomenirii celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 – Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 27 August 2023, †) Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat – Evanghelia după Matei, cap. XIX, vv. 16-26).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

În lucrarea sa, „Hristos – mărturia mea”, Traian Dorz ne pune la inimă un gând nouă creștinilor, care trebuie să ne dea foarte serios de gândit și anume: „În lucrarea cea tainică și sfântă a lui Dumnezeu, noi nu suntem singuratici, ci uniți ca niște mădulare în trup, după cum este scris: sunteți mădulare unii altora. […] Și după cum în trup există un echilibru fără de care n-ar fi cu putință viața, tot așa în Tainicul Trup al lui Hristos, care este Biserica Lui cea Vie, este nevoie să fie și să se păstreze mereu un astfel de echilibru. Dacă unele mădulare sunt mai slabe, altele trebuie să fie mai tari. Dacă unele sunt mai bolnave, trebuie ca altele să fie mai sănătoase. Dacă unele sunt mai ușurate, altele trebuie să fie mai împovărate. Când un umăr nu vrea să poarte nici o povară, trebuie ca umărul celălalt să poarte două. Dacă unii păcătuiesc, trebuie ca alții să ispășească. […] De aceea trebuie să fie suferință în unii, pentru că sunt păcate în alții. Când pe o parte a cântarului se pune o greutate, trebuie neapărat ca pe cealaltă parte să se pună contrarul ei, care s-o ridice. De aceea, când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Când unii se îmbuibă, trebuie ca alții să postească. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Când unii nu fac nimic pentru Domnul, alții trebuie să facă totul. Când unii nu se înfrânează de la nimic, trebuie ca alții să se înfrâneze de la toate”.

Pace și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 18 August 2023,

 • ora 18:00, vom săvârși Slujba de Sfințire cea mică a apei/ Slujba Aghiasmei mici a Apei (Sfeștania), cu rugăciuni de dezlegare.

– (❗️) Sâmbătă, 19 August 2023,

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 20 August 2023, †) Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv – Evanghelia după Matei, cap. XVIII, vv. 23-35)

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • după ora 11:30 Predica, urmată de Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale până la ora 13:00.

În lucrarea sa, Oglinda inimii omului, Părintele Iosif Trifa ne pune la inimă următoarele gânduri trezvitoare:

   „Îndreptarea noastră trebuie să pornească de aici, de la izvorul răutăților: de la inimă. Până nu îndreptăm acest izvor, totul este în zadar. Fântâna otrăvită o poţi vindeca coborându-te la izvorul ei şi vindecând izvorul ei. Repararea țevilor n-ajută nimic. A căuta să te îndrepți şi să te mântuiești fără îndreptarea inimii ar însemna ca şi când ai aștepta tămăduirea unei fântâni otrăvite de la repararea țevilor. Până când înlăuntrul nostru nu „se zidește” o „inimă nouă” şi curată, toată mântuirea noastră este o spoială, o casă zidită pe nisip. „Poporul acesta cu buzele Mă cinstește, dar cu inima sa departe este de Mine” – zicea Domnul Iisus (Mt. 15, 8). Sub această mustrare stă şi creștinismul de azi. Din creștinismul de azi lipsește inima, care trebuie să fie predată Domnului Iisus, lipsește prisosul inimii şi al duhului sau, mai bine-zis, lipsește tocmai Hristos din inimile oamenilor de azi, de aceea s-a stins dintre oameni dragostea, mila, bunătatea şi viaţa cea curată. Trăim un creștinism de suprafață, fără adâncimi în Evanghelia Mântuitorului şi în inima noastră; de aceea viaţa noastră e lipsită de dar şi de putere. În special, noi, românii, trăim o viaţă neadâncită destul în Evanghelia Mântuitorului; trăim Evanghelia neadâncită destul în inima noastră. De aceea e biruită viaţa noastră de atâtea scăderi şi răutăţi.”

Pace și nădejde să avem!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 August 2023

 • ora 18:30, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

– (❗️) Sâmbătă, 12 August 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 13 August 2023, †) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului – Evanghelia după Matei, capitolul  XVII, vv. 14-23.

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Tesaloniceni (cap. 5, vv. 9-23, 28) ne pune la inimă următoarele gânduri:

„Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să vieţuim. De aceea, îndemnați-vă şi zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi. Vă mai rugăm, fraţilor, să cinstiţi pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai-marii voştri în Domnul şi vă povăţuiesc; Şi pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiţi între voi în bună pace. Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. Duhul să nu-l stingeți. Proorociile să nu le disprețuiți. Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine; Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului. Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. […] Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin!”

❗️Duminică, 13 august 2023, vom rosti din nou rugăciunile din cadrul slujbei de Te Deum cu ocazia noului an școlar pentru copiii, alături de părinții lor la Sfânta Biserică.❗️Îi așteptăm pe copii alături de părinții lor cu mult drag!

❗️Vineri, 11 august 2023, ora 18:30, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.❗️

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 04 august 2023

 • ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori cu metanie mare.

– (❗️) Sâmbătă, 05 august 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 06 august 2023, (†) Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (Pobrejenia – Evanghelia după Matei XVII, vv. 1-9).  

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Prin rugăciunea Paraclisul Maicii Domnului ne sunt puse la inimă următoarele gânduri:

„Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și viforul scârbelor mele, că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca una care ai născut pe Hristos Cel puternic întru tărie, una preacurată. Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, tu, Fecioară, ajută-mi; cer ajutorul tău, Fecioară, că pe tine te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.”  

 

❗️Duminică, 6 august 2023, vom rosti rugăciunile din cadrul slujbei de Te Deum cu ocazia noului an școlar pentru copiii, alături de părinții lor la Sfânta Biserică.❗️Îi așteptăm pe copii alături de părinții lor cu mult drag!

❗️Vineri, 11 august 2023, ora 18:30, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.❗️

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 28 iulie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori și de Taina Spovedaniei & convorbiri.

– (❗️) Sâmbătă, 29 iulie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, urmat de continuarea programului pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 18:00.

– (❗️) Duminică, 30 iulie 2023, Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor – Evanghelia după Matei, cap. XIV, vv. 14-22).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Prin rugăciunea Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos ne sunt puse la inimă următoarele gânduri: „Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta: Iisuse, puterea cea nebiruită; Iisuse, mila cea fără de sfârșit; Iisuse, frumusețea cea prealuminată; Iisuse, dragostea cea nebiruită; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul; Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Vifor de gânduri îndoielnice având înăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat și, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia!”

Vineri, 11 August, 2023, ora 18:30, în postul Sfintei Marii, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

Vă aștept cu bucurie și nădejde! Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 21 iulie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 22 iulie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, urmat de continuarea programului pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 23 iulie 2023, Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum – Evanghelia după Matei, cap. IX, vv. 27-35).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea sa Despre rugăciune, ne pune la inimă acest gând:

Rugăciunile sunt nervii sufletului. Căci precum trupul e susținut laolaltă prin nervi, și prin ei se mișcă în chip unitar, persistă și își menține tăria, iar dacă îi taie cineva pe aceștia desface toată armonia trupului, tot așa sufletele se armonizează și se susțin laolaltă prin rugăciuni, și prin ele străbat cu ușurință drumul evlaviei. Deci, te lipsești de rugăciune, faci ceva ca și când ai scoate peștele din apă. Precum apa e viața aceluia, așa își este ție rugăciunea. Precum acela trăiește prin apă, așa noi putem să ne înălțăm la ceruri și să ajungem aproape de Dumnezeu, prin rugăciune.

Vineri, 11 August, 2023, ora 18:30, în postul Sfintei Marii, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

Părintele Teodor

Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 14 iulie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 15 iulie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, urmat de continuarea programului pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 18:00.

– (❗️) Duminică, 16 iulie 2023, Duminica a VI-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic/ Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Evanghelia după Matei, cap. IX, vv. 1-8.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Isaia Pustnicul în lucrarea sa Douăzeci și nouă de cuvinte (Filocalia vol. 12) ne pune la inimă următoarele gânduri cu privire la nepătimire (lipsa de patimi): „Pe calea virtuților sunt și căderi, este și vrăjmășie, este și prefacere, este și schimbare, sunt și măsuri, este micșorare, este descurajare, este bucurie, este durere a inimii, este tristețe, este odihna inimii, este propășire, este silă. Este o călătorie până  nu se ajunge la oprire. Iar nepătimirea este departe de toate acestea și nu are nevoie de ceva. Căci este în Dumnezeu, și Dumnezeu în ea. Nu are dușmănie, nu mai are cădere, nu necredință, nu osteneală a păzirii (a ceea ce ai), nu teama de patimă (frica vreunei patimi), nu pofta vreunui lucru în vreo privință, nu neplăcerea pentru vreo dușmănie. Mari sunt slavele ei și nenumărate. Teama de vreo patimă este departe de nepătimire și, până ce se urcă în cineva vreo învinovățire, este departe de nepătimire. Ea este trupul pe care l-a luat Domnul Iisus și ea este iubirea despre care i-a învățat pe ucenici cu bucurie. De aceea, mulți oameni necercați au crezut că au ajuns la ea, aflându-se încă patimile în sufletele lor și trupul lor nefiind încă deplin curățit. De aceea, s-au abătut de la cuvântul datorat. «Iertați-mă pentru Dumnezeu».“

Vineri, 11 August, 2023, ora 18:30, în postul Sfintei Marii, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 07 iulie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 08 iulie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, urmat de continuarea programului pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 18:00.

– (❗️) Duminică, 09 iulie 2023, Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei – Evanghelia după Matei, cap. VIII, vv. 28-34; cap. IX, v. 1).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Teodor al Edesei în lucrarea sa O sută de capete foarte folositoare, ne pune la inimă acest gând:

„Credința este un bun lăuntric. Ea naște în noi frica lui Dumnezeu. Iar frica lui Dumnezeu ne învață păzirea poruncilor, care se numește făptuire. Iar din făptuire odrăslește cinstita nepătimire. Iar rodul nepătimirii este iubirea, care e plinirea tuturor poruncilor, strângându-le și ținându-le pe toate. […] În orice ispită și în orice război folosește rugăciunea ca armă nebiruită și vei învinge prin harul lui Hristos. Dar aceasta să-ți fie curată, precum ne învață înțeleptul nostru învățător. «Căci vreau, zice, să se roage bărbații în orice loc, ridicând mâini cuvioase, fără mânie și fără gânduri» [I Tim. 2,8]. Căci cel ce nu poartă grijă de o astfel de rugăciune, va fi predat ispitelor și patimilor.”

 Vă aștept cu bucurie și nădejde! Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 30 iunie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 01 iulie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți. În continuare avem program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 17:00. 

– (❗️) Duminică, 02 iulie 2023, Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului – Evanghelia după Matei, cap. VIII, vv. 5-13; Ioan XVII, 1-13).

ora 08:30 – 09:30, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:30 – 11:00, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:00 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Isaac Sirul în lucrarea sa Cuvinte despre Nevoință (Filocalia, vol. 10) ne pune la inimă următorul gând:

“Adu-ți aminte de cei ce te întrec în virtute, ca să te vezi totdeauna neajuns la măsura lor. Cugetă pururea la necazurile mai mari ale celor necăjiți și asupriți, ca să dai mulțumire pentru cele mici și neînsemnate ale tale și să le poți răbda cu bucurie. În vremea înfrângerii, moleșirii și trândăviei tale, când ești dat și ținut de vrăjmaș, într-o nevrednicie mai dureroasă și sub apăsarea chinuitoare a păcatului, gândește-te în inima ta la timpul de mai înainte al străduinței tale și cum te îngrijeai până și de lucrurile cele mai mici și de nevoința pe care o dovedeai și cum erai mișcat de râvnă împotriva celor ce voiau să te împiedice în drumul tău. […] Adu-ți aminte de căderea celor puternici și smerește-te în virtuțile tale. Adu-ți aminte de greșelile grele ale celor ce au căzut odinioară și s-au pocăit și de înălțimea, și de cinstea de care s-au învrednicit după aceea, și vei lua curaj în pocăința ta. Prigonește-te pe tine și va fi gonit vrăjmașul din aproprierea ta. Împacă-te în tine și se vor împăca în tine cerul și pământul” Vă aștept cu bucurie și nădejde! Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

 


– (❗️) Vineri, 23 iunie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori și Taina Sfintei Spovedanii.

– (❗️) Duminică, 25 iunie 2023, Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții – Evanghelia după Matei, cap. VI, vv. 22-23).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Isaac Sirul în lucrarea sa Cuvinte despre Nevoință (Filocalia, vol. 10) ne pune la inimă următorul gând:

“Adu-ți aminte de cei ce te întrec în virtute, ca să te vezi totdeauna neajuns la măsura lor. Cugetă pururea la necazurile mai mari ale celor necăjiți și asupriți, ca să dai mulțumire pentru cele mici și neînsemnate ale tale și să le poți răbda cu bucurie. În vremea înfrângerii, moleșirii și trândăviei tale, când ești dat și ținut de vrăjmaș, într-o nevrednicie mai dureroasă și sub apăsarea chinuitoare a păcatului, gândește-te în inima ta la timpul de mai înainte al străduinței tale și cum te îngrijeai până și de lucrurile cele mai mici și de nevoința pe care o dovedeai și cum erai mișcat de râvnă împotriva celor ce voiau să te împiedice în drumul tău. […] Adu-ți aminte de căderea celor puternici și smerește-te în virtuțile tale. Adu-ți aminte de greșelile grele ale celor ce au căzut odinioară și s-au pocăit și de înălțimea, și de cinstea de care s-au învrednicit după aceea, și vei lua curaj în pocăința ta. Prigonește-te pe tine și va fi gonit vrăjmașul din aproprierea ta. Împacă-te în tine și se vor împăca în tine cerul și pământul”

Vă aștept cu bucurie și nădejde! Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 iunie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 17 iunie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți. În continuare avem program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 17:00. 

– (❗️) Duminică, 18 iunie 2023, Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinților Români/ Chemarea primilor Apostoli,  Evanghelia după Matei, cap. IV, vv. 18-23).

ora 08:30 – 09:30, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:30 – 11:00, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:00 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Cuviosul Isaia Pustnicul în cartea sa Douăzeci și Nouă de Cuvinte (Filocalia vol. XII) ne pune la inimă următorul gând:

„Simplitatea și voința de a nu te măsura pe tine însuți curățesc inima ta de cel rău. Cel ce se unește cu fratele său în vreo lucrare rea nu va scăpa de întristarea inimii. Cel ce grăiește ceva și are în inima sa, prin viclenie, altceva își face toată slujirea făcută lui Dumnezeu (toată liturghia) deșartă. Să nu te lipești de unul ca acesta, ca să nu te spurci de otrava lui întinată. Umblă cu cei lipsiți de răutate, ca să te faci părtaș de slava și curăția lor. Să nu ai viclenie față de om, ca să nu faci ostenelile tale deșarte. Curățește-ți inima față de toți, ca să vezi pacea lui Dumnezeu în tine. Căci, precum, de va fi mușcat cineva de o scorpie, veninul ei va pătrunde în tot trupul lui și-i va vătăma inima, așa este răutatea din inimă față de aproapele. Veninul ei mușcă sufletul și se primejduiește prin viclenie. Cel ce-și cruță deci ostenelile, ca să nu se piardă (rezultatul lor), să depărteze de la el această scorpie, adică viclenia și răutatea.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde! Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 09 iunie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea inimii și program pentru Taina Spovedaniei.

– (❗️) Duminică, 11 iunie 2023, Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților – Ev. după Matei, cap. X, vv. 32-35; 37-38; cap. XIX, vv. 27-30).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Nichifor Crainic în lucrarea sa, Sfințenia. Împlinirea umanului, ne pune la inimă următoarele gânduri: „Strădania personală, întemeiată pe principiul libertății voinței e condiția din partea noastră, ca legea harului să se realizeze. Și aici trebuie să reamintim principiul general al vieții creștine și anume că: omul e capabil de progrese. Existența treptelor ierarhice, care nu sunt diguri rigide, ci treptele unei scări suitoare, ne dă imaginea posibilității de progres a fiecărui ins în parte. De la treapta cea mai de jos a păcatului până la imaginea asemănării cu Iisus Hristos e o distanță amețitoare, pe care omul o poate umple cu personalitatea lui morală. […] Cununa vieții duhovnicești este îndumnezeirea. Pornind de la întâia înfrângere a păcatului, progresul moral își orânduiește una peste alta biruințele desăvârșitoare până la asemănarea cu Tatăl Ceresc. Această asemănare e o poruncă. Și Dumnezeu nu poruncește nimic care să nu fie realizabil. Dintre toate piedicile, ce stau în calea progresului duhovnicesc, cea mai mare ni se pare ignoranța omului de sine însuși. Trăind în condițiile mediocre ale înțelepciunii lumești, omul nu cunoaște adevărat nici dimensiunile puterilor cu care e înzestrat din natură, nici bogăția harurilor dumnezeiești ce-l așteaptă să i se adauge în fiecare clipă. Abia când e smuls din obișnuința vieții mediocre și e pus în condițiile excepționale, omul își apare lui însuși ca o revelație prin puterile, latente în el mai înainte, ce îi răsar acum în supremă încordare, provocate de împrejurări neașteptate. […] Sfinții sunt pentru noi pilde de urmat întrucât ni se înfățișează ca întrupări a tot ceea ce pare imposibil pentru o biată existență mediocră. Printre ei vedem mai limpede pipernicirea sau închircirea în care suntem și măreția morală ce putem fi noi înșine. Dar sfinții nu trăiesc în niciun caz în condiții mediocre de viață.”

Bucurie și nădejde să avem! Sus inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 02 iunie 2023

 • ora 18:00 vom săvârși slujba Aghiasmei celei mici, urmată de sfințirea icoanelor credincioșilor.

– (❗️) Sâmbătă, 03 iunie 2023, Sâmbăta celor adormiți – Moșii de vară

 • ora 10:30, Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de vară
 • după ora 11:00 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, după caz, până la ora 18:00.

– (❗️) Duminică, 04 iunie 2023, Duminica a VIII-a după Paști / Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile – Evanghelia după Ioan, cap. VII, vv. 37-53; VIII, 12).  Hramul comunității noaste!

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de agapa (masa) frățească de hram, fiind o prelungire normală a petrecerii noastre împreună în rugăciune și o foarte binevenită ocazie de a ne bucura unii de alții.

Ernest Bernea în lucrarea sa intitulată Îndemn la simplitate ne pune la inimă un gând legat de ospitalitate și anume „Ospitalitatea este legea omului înnoit prin darurile lui Iisus. Îngenuncheat sub icoană în umbrele serii, gazda rodnicelor rânduieli aşteaptă să-i cadă drumețul ostenit şi sărac, drumețul neștiut şi necunoscut, drumețul fără pâine, fără căpătâi. Ștergarul ospitalității mângâie fruntea asudată, vinul întăritor umezește buzele arse; vorba unduiată şi chipul luminat împlineşte singurătatea săracă a drumețului. Ospitalitatea înseamnă suflet deschis, primitor şi binefăcător, înseamnă lege a omeniei dincolo de alegere. Omul se pune pe sine şi casa sa la dispoziția unui necunoscut, a unui om nefericit, a unui rătăcitor, culegător de singurătate şi lipsă. A-ți primi numai fraţii, părinţii sau rudele de orice fel nu înseamnă a respecta legea ospitalității. Ospitalitatea se așează pe treptele superioare ale omeniei şi este o expresie a lucidității spiritului. A fi ospitalier înseamnă a fi gazda tuturor care îţi bat la uşă, înseamnă a fi gazda tuturor sărmanilor, acelora pe care i-a apucat seara fără masă, fără casă, a celor alungați, urâți, înseamnă a fi gazda omului frate de destin cu tine, gazda făpturii lui Dumnezeu şi a adevărului întrupat. Ospitalitatea nu poate fi înţeleasă prin rânduielile sociale ale moralei, ci numai prin acelea spirituale, picuri din viață și lumina cerească.”

Duminică, 04 iunie 2023, de ziua Rusaliilor, avem hramul comunității noastre pe care îl vom sărbători cu o agapă frățească (o masă), fiind o prelungire normală a comuniunii noastre de după Sfânta Liturghie și o foarte binevenită ocazie de a ne bucura și de a gusta împreună din ceea ce poate aduce fiecare (de ex.: prăjituri, aperitive, preparate gătite, cafea, apă etc.). Mulțumim tuturor pentru efortul depus! Dacă aveți întrebări legate de organizarea hramului mă puteți contacta (nr. 015253926484).  

(❗️) Invitații noștrii de seamă par excellence sunt Dumnezeu Tatăl, Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu Sfinții Săi, care ni se oferă duminical prin Sfânta Împărtășanie și Duhul Sfânt, care se pogoară duminical peste noi și peste Cinstitele Daruri, motive temeinice de sărbătorire împreună a hramului nostru. Restul se adaugă, după caz!

(❗️) Vă reamintesc de asemenea faptul că (❗️) Sâmbătă, 03 iunie 2023, este (❗️) Sâmbăta celor adormiți – Moșii de vară,  în care se face pomenirea celor adormiți în Hristos Domnul din familiile și neamurile noastre.

Cu prilejul acestei zile speciale vom săvârși:

 • ora 10:30, Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de vară

În această zi specială de pomenire cei adormiți din familiile noastre merită timpul nostru, rugăciunea, recunoștința și prețuirea noastră! E tot ce ne-a mai rămas pentru ei!

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 26 mai 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos.

– (❗️) Sâmbătă, 27 mai 2023

 • ora 12:00 – 18:00, Slujba Parastasului, urmată servicii religioase programate, de Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 28 mai 2023, †) Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic – Evanghelia după Ioan, cap. XVII, 1-13.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Sfântul Tihon din Zadonsk în lucrarea sa intitulată Despre adevăratul creștinism. Îndatoririle creștinului față de Dumnezeu ne pune la inimă aceste gânduri: „Toată viața creștinească nu-i altceva decât pocăință de-a pururea, până la sfârșitul vieții, fiindcă oricine privindu-se în oglinda Sfintei Scripturi, va vedea că trebuie să se curețe și să se îndrepte pe sine în fiecare zi prin pocăință și prin credința în Hristos «că mult păcătuim» (Iacob 3,2); drept care creștinii în fiecare zi au trebuință a cere iertare de păcate și a se ruga: «Tată! Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri» (Matei 6,12). Sfânta Scriptură, ca îndreptar dumnezeiesc și limpede oglindă a sfintei viețuiri creștinești, ne arată de la ce trebuie să ne abatem și la ce suntem datori să facem de voim a urma Tatălui Ceresc. Ea ne învață să ne abatem de la rău și să facem binele (Psalmi 33,15), ca astfel să putem urma lui Dumnezeu, Făcătorului și Părintelui nostru – fiindcă tot răul este urât de Dumnezeu și ne înstrăinează de Dumnezeu, stricând și întunecând chipul cel bun al sufletului nostru.”

Hristos S-a înălțat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 19 mai 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistele Sfinților Împăraţi, Constantin şi Elena și al Învieri Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 20 mai 2023

 • ora 12:00 – 18:00, Slujba Parastasului, urmată de Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 21 mai 2023, †) Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere/ Sfinții Împărați, Constantin și mama sa, Elena – Ev. după Ioan, cap. X, 1-9; cap. IX, 1-38).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite rugăciuni pentru credincioși până la ora 13:00.

Părintele Arsenie Boca în lucrarea sa Cărarea Împărăției ne pune la inimă următorul gând: „E un grai tăcut, o chemare lină, pe care o auzi sau înțelegi că vine dinlăuntru, dar totuși de dincolo de tine, de la Dumnezeu. Însuși cuvântul con-știință însemană a ști împreună, la fel. Iar cei ce știu împreună, la fel, sunt Dumnezeu și omul. Prin urmare cugetul sau conștiința e ochiul cu care vede Dumnezeu pe om și același ochi cu care vede omul pe Dumnezeu. Cum Îl văd așa mă vede – așa simt că mă vede – vedere deodată dinspre două părți. Patimile, reaua voință și peste tot păcatele, dar mai ales nebăgarea în seamă a acestui glas, îngrămădesc niște văluri peste ochiul acesta, niște solzi, care-i sting graiul, încât abia se mai aude. Atunci și Dumnezeu se stinge din ochiul nostru încât ne pare că nici nu mai este Dumnezeu. Prin păcatele noastre, capătul omenesc al conștiinței noastre s-a îmbolnăvit. Înțelegem, prin urmare, cum se face că s-a întunecat Dumnezeu așa de tare în ochii păcătoșilor, încât aceștia ajung de bună credință, în răutatea necredinței care i-a cuprins și li se pare că abia acum au ajuns la «adevăr». Glasul conștiinței însă, fiind și capătul lui Dumnezeu din fiii Săi, prin firea sa, nu va putea fi înăbușit mereu, toată vremea vieții noastre pământești. Odată și odată începe să strige în noi, părându-ne înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră de toate fărădelegile făcute; iar dacă nu ne împăcăm cu pârâșul acesta, câtă vreme suntem cu el pe cale, drumeți prin viața aceasta, avem cuvântul lui Dumnezeu, că El va asculta pâra și-i va da dreptate și ne va băga în ghinurile iadului.”

PS: (❗️) Anticipat vă transmit, dragii mei, celor care purtați numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și derivatele acestuia, să trăiți întru mulți ani plini de nădejde (speranță), în lumina Evangheliei lui Hristos și să rodiți cât mai mult. Iar restul ce ține de viață se adaugă, dar peste dar. LA MULȚI ANI și SUS INIMILE!

(❗️) Totodată rudelor, cunoscuților noștri care au adormit în Hristos Domnul și au purtat numele Sfinților Împărați, Constantin și Elena și derivatele acestuia nu ne rămâne decât de ziua numelui lor să îi pomenim în rugăciunea liturgică a Bisericii lui Hristos prin pomeniri și parastase, cu recunoștință și cu dor profund de ei, spunându-le și lor în rugăciune faptul că iubirea și prețuirea noastră pentru ei nu a încetat, ci s-a înmulțit, și Dumnezeu să îi odihnească. Veșnică să le fie lor pomenirea din neam în neam!

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 12 mai 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 13 mai 2023

 • ora 12:00 – 17:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 14 mai 2023, †) Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii – Evanghelia după Ioan, cap. IV, vv. 5-42).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului pentru cei adormiți & diferite slujbe / rugăciuni pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Părintele Cleopa, în lucrarea Ne vorbește Părintele Cleopa (vol. 1) ne pune inimă un gând referitor la paza minții și anume:

„Ce este paza minții, după învățătura Sfinților Părinți? Este o lucrare prezentă, foarte ușoară și n-are nevoie de mare osteneală, decât numai de frica lui Dumnezeu. Ea se naște chiar din frica lui Dumnezeu! Iar frica de Dumnezeu se naște din credința în Dumnezeu. Că dumnezeiescul Părinte Maxim [Mărturisitorul] spune: Cel ce crede, se teme. Eu nu mai am nicio pricină să mă tem de cineva, dacă nu cred că-i de față. Iar când cred că Dumnezeu este de față, mă tem! Deci, iată cum din credința în Dumnezeu se naște frica de Dumnezeu. Iar din frica de Dumnezeu se naște trezvia atenției, sau paza minții, sau ferirea minții de la păcat, sau privegherea minții. Când auzim la Sfinții Părinți: paza minții, trezvia atenției, liniștea minții, ferirea minții, privegherea minții sau toate acelea, este același lucru. Este așa cum am zice: pâine, bucată de pâine, felie de pâine; dar tot de pâine este vorba, numai sub alte cuvinte. Paza minții, după învățătura Sfinților Părinți, constă în aceasta: în a ne trezi cu mintea, în a ne împotrivi păcatului cu mintea și în a chema pe «Doamne Iisuse …. », prin rugăciunea minții.”

❗️Să ne revedem cu bucurie la Biserică, iar toți cei care nu au reușit duminica trecută dar reușesc să ajungă Duminica aceasta la Biserică, în parohia noastră, vor avea o surpriză din partea mea din Țara Sfântă, de unde m-am întors din pelerinaj!

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 05 mai 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 06 mai 2023

 • ora 12:00 – 17:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 07 mai 2023, †) Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda – Evanghelia după Ioan, cap. V, vv. 1-15).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului pentru cei adormiți & diferite slujbe / rugăciuni pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Evagrie Ponticul în lucrarea sa În luptă cu gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutății și replici împotriva lor ne pune la inimă următorul gând: „Vulpi locuiesc într-un suflet ranchiunos și fiare sălbatice foiesc în inima tulburată. Bărbatul cuviincios fuge de hanul rușinos, iar Dumnezeu [fuge] de inima ranchiunoasă. Piatra care cade tulbură apa, iar cuvântul rău [tulbură] inima bărbatului [Prov. 12,25]. Depărtează gândurile de mânie de la sufletul tău și așa mânia nu va sălășlui în inima ta și nu te vei tulbura la vremea rugăciunii; căci așa cum fumul paielor tulbură ochii, tot așa ranchiuna [tulbură] mintea [nous] la vremea rugăciunii. Gândurile celui mânios sunt pui de năpârcă [Mt. 3,7] și ei mănâncă inima care le-a dat naștere.”

În tot pelerinajul din Țara Sfântă pe care l-am făcut v-am purtat în gând și pomenit în rugăciune permanentă cu bucurie și profundă prețuire pe toți cei care vă cunosc și, deopotrivă, mi-ați spus mie nevrednicului să vă pomenesc în locurile sfinte, pe unde a propovăduit, a umblat, a săvârșit minuni, a pătimit, a fost răstignit și a înviat Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Aici aveți și ceva poze: https://www.facebook.com/preotteodortabusbisericaortodoxakoelnlindenthal

Nu în ultimul rând mulțumesc și Părintelui Protoiereu Radu-Constantin Miron (din partea Patriarhiei Ecumenice și președintele ACK-Germania), care ne este alături și la bucurie și la nevoie, ori de câte ori este necesar, purtându-l în gând și rugăciune cu bucurie și recunoștință pentru tot!

Să ne revedem cu bucurie și binecuvântarea lui Dumnezeu la Biserică, iar toți cei care reușesc să ajungă Duminica aceasta la Biserică, în parohia noastră, vor avea o surpriză din partea mea din Țara Sfântă!

Sus să avem inimile și mințile noastre! Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 28 aprilie 2023

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară.

(❗️) Sâmbătă, 29 aprilie 2023

* nu va fi program liturgic, deoarece în această zi este Adunarea eparhială a Mitropoliei.

(❗️) Duminică, 30 aprilie 2023, Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor);  – Evanghelia după Ioan, cap. XV, 17-27; XVI, 1-2; XX, 19-31).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe / rugăciuni pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Cuviosul Isaia Pustnicul în cartea sa Douăzeci și Nouă de Cuvinte (Filocalia vol. XII) ne pune la inimă următorul gând:

„Simplitatea și voința de a nu te măsura pe tine însuți curățesc inima ta de cel rău. Cel ce se unește cu fratele său în vreo lucrare rea nu va scăpa de întristarea inimii. Cel ce grăiește ceva și are în inima sa, prin viclenie, altceva își face toată slujirea făcută lui Dumnezeu (toată liturghia) deșartă. Să nu te lipești de unul ca acesta, ca să nu te spurci de otrava lui întinată. Umblă cu cei lipsiți de răutate, ca să te faci părtaș de slava și curăția lor. Să nu ai viclenie față de om, ca să nu faci ostenelile tale deșarte. Curățește-ți inima față de toți, ca să vezi pacea lui Dumnezeu în tine. Căci, precum, de va fi mușcat cineva de o scorpie, veninul ei va pătrunde în tot trupul lui și-i va vătăma inima, așa este răutatea din inimă față de aproapele. Veninul ei mușcă sufletul și se primejduiește prin viclenie. Cel ce-și cruță deci ostenelile, ca să nu se piardă (rezultatul lor), să depărteze de la el această scorpie, adică viclenia și răutatea.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 21 aprilie 2023, †) Izvorul Tămăduirii

 • ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 22 aprilie 2023

 • ora 12:00 – 17:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 23 aprilie 2023, †) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință/ †) Duminica a II-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma – Evanghelia după Ioan, cap. XV, 17-27; XVI, 1-2; XX, 19-31).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului de Sfântul Gheorghe și de Paștile Blajinilor & diferite slujbe / rugăciuni pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Sfântul Ignatie Brianceaninov în lucrarea sa Despre înșelare ne pune la inimă următoarele gânduri nobile: „«Nimeni să nu vă înșele printr-o prefăcută smerită-cugetare» [Col. 2,18] a spus Sfântul Apostol Pavel. Adevărata smerită-cugetare stă în ascultarea și urmarea lui Hristos [Filip 2,5-8]. Adevărata smerită-cugetare este înțelegerea duhovnicească. Ea este un dar a lui Dumnezeu; ea este lucrarea harului Dumnezeiesc în mintea și inima omului. Este și o «smerită-cugetare» după bunul plac al omului: pe aceasta și-o alcătuiește pentru sine sufletul iubitor de slavă deșartă, sufletul amăgit și înșelat de învățătura mincinoasă, sufletul care se lingușește pe sine, sufletul care caută măguliri din partea lumii, sufletul care năzuiește cu totul spre sporirea lumească și spre desfătările lumești, sufletul care a uitat de veșnicie, de Dumnezeu. «Smerita-cugetare» pe care și-o scornește omul după bunul său plac este alcătuită din fel de fel de nenumărate tertipuri prin care trufia omenească se străduiește să capete slava smeritei-cugetări de la lumea oarbă, lumea care iubește cele ale sale, de la lumea care preamărește viciul atunci când viciul își pune masca virtuții, de la lumea care urăște virtutea atunci când virtutea se înfățișează privirilor sale în sfânta ei simplitate, în sfântă și neclintită supunere față de Evanghelie. Nimic nu este atât de vrăjmaș smereniei lui Hristos ca «smerita-cugetare» după bunul plac, care a lepădat jugul ascultării față de Hristos și, săvârșind furt de cele sfinte, slujește satanei sub acoperământul unei fățarnice slujiri lui Dumnezeu. […] Adevărata smerită-cugetare înseamnă un fel de a fi evanghelic, obiceiuri evanghelice, un fel de a gândi evanghelic.”

PS: (❗️) Anticipat vă transmit, dragii mei, celor care purtați numele Sfântului Gheorghe și derivatele acestuia, să trăiți întru mulți ani plini de nădejde (speranță), pătrunși de bucuria faptului că sunteți prin Sfântul Botez fiii și fiicele Dumnezeului celui Viu, ai lui Hristos cel Răstignit și Înviat și deopotrivă sunteți purtători ai chipului Lui și să trăiți întru mulți și fericiți ani în lumina Evangheliei lui Hristos și să rodiți cât mai mult. Iar restul ce ține de viață se adaugă, dar peste dar. LA MULȚI ANI și SUS INIMILE!

(❗️) Totodată rudelor, cunoscuților noștri care au adormit în Hristos Domnul și au purtat numele Sfântului Gheorghe și derivatele acestuia nu ne rămâne decât de ziua numelui lor să îi pomenim în rugăciunea liturgică a Bisericii lui Hristos prin pomeniri și parastase, cu recunoștință și cu dor profund de ei, spunându-le și lor în rugăciune faptul că iubirea și prețuirea noastră pentru ei nu a încetat, ci s-a înmulțit, și Dumnezeu să îi odihnească, Veșnică să le fie lor pomenirea din neam în neam.

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

(Tel.: 004915253926484)


Dragii mei,

aici aveți programul slujbelor (10 aprilie – 16 aprilie 2023) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre din orașul Köln ( Adresa: Decksteiner Str. 5, Köln, cartierul Lindenthal, 50935).

– (❗️)   Luni, 10 Aprilie 2023, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Marți, 11 Aprilie 2023, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Miercuri, 12 Aprilie 2023, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Joi, 13 Aprilie 2023

 • ora 09:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia
 • ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii, după aceea NU avem program pentru Taina Spovedaniei.

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 14 Aprilie 2023

 • ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului. După aceea NU avem program pentru Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 15 Aprilie 2023

 • ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști
 • ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00), NU e nevoie de înscriere prealabilă.

– (❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️)   Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre. Prin urmare, vă rog, NU este necesar să veniți cu propriile lumânări.

– (❗️) Duminică, 16 Aprilie 2023, începând cu ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– (❗️) De asemenea și Duminică, 16 Aprilie 2023 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 13:00.

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU e necesară înscrierea prealabilă.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

„Veniți să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul pășunii Lui şi oile mâinii Lui. O, de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu. Unde M-au ispitit părinţii voștri. M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.» (Psalmul 94, 1-10).

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Uniți prin dăruire vă aștept cu nădejde, cu pace și cu bucurie ca la noi la Parohie!

Al Vostru, Părintele Teodor

 


– (❗️)Vineri, 07 aprilie 2023

 • din motive administrativ-organizatorice interconfesionale nu vom putea să avem programul obișnuit, întrucât credincioșii catolici au slujbele lor specifice de pregătire de dinainte de Sfintele Paști.

– (❗️) Sâmbătă, 08 aprilie 2023

 • din motive administrativ-organizatorice interconfesionale nu vom putea să avem programul obișnuit, credincioșii catolici vor sărbători Sfintele Paști.

(❗️) Duminică, 09 aprilie 2023, †) Duminica a VI-a din Post – a Floriilor/ Intrarea Domnului în Ierusalim – Evanghelia după Ioan XII, vv. 1-18.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00. După ora 13 vom avea diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși până la ora 17:00.

Macarie Egipteanul în opera sa Omilii duhovnicești (traduse în Părinți și scriitori bisericești [PSB], vol. 34) ne pune la inimă un gând nobil, anume: „Dacă cineva, neavând (harul) rugăciunii se silește să se roage să obțină doar acest har – fără să se silească să practice și blândețea, smerenia și celelalte porunci ale Domnului, fără să arate grijă, luptă și trudă ca să le realizeze pe acestea, în măsura în care depind de hotărârea și de libertatea voinței lui – uneori i se dă, în parte harul rugăciunii, în odihna și veselia Duhului, după cererea sa. Însă, în comportamentul său (un astfel de om) rămâne precum era mai înainte. Îi lipsește blândețea pentru că n-a căutat-o și nu și-a dat osteneala ca s-o obțină nici nu s-a pregătit să fie așa. Îi lipsește smerenia pentru că n-a cerut-o, nici nu s-a silit ca s-o obțină. Îi lipsește dragostea față de toți pentru că n-a purtat grijă de ea, nici n-a pomenit-o în rugăciune. Îi lipsește credința și încrederea în Dumnezeu, pentru că recunoscându-se pe sine, nu s-a convins de sărăcia sa, iar în vreme de necaz, nu s-a ostenit să ceară de la Domnul o credință puternică față de el și o încredere desăvârșită.“ Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 

Dragii mei,

Anticipat vă anunț și programul slujbelor (10 aprilie – 16 aprilie 2023) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre din orașul Köln ( Adresa: Decksteiner Str. 5, Köln, cartierul Lindenthal, 50935).

– (❗️)   Luni, 10 Aprilie 2023, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Marți, 11 Aprilie 2023, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Miercuri, 12 Aprilie 2023, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi, urmată de Taina Spovedanie, intervalul orar 19:30 – 21:00.

– (❗️) Joi, 13 Aprilie 2023

 • ora 09:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia
 • ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii, după aceea NU avem program pentru Taina Spovedaniei.

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 14 Aprilie 2023

 • ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului. După aceea NU avem program pentru Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 15 Aprilie 2023

 • ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști
 • ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00), NU e nevoie de înscriere prealabilă.

– (❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️)   Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre. Prin urmare, vă rog, NU este necesar să veniți cu propriile lumânări.

– (❗️) Duminică, 16 Aprilie 2023, începând cu ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– (❗️) De asemenea și Duminică, 16 Aprilie 2023 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 13:00.

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU e necesară înscrierea prealabilă.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

„Veniți să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul pășunii Lui şi oile mâinii Lui. O, de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu. Unde M-au ispitit părinţii voștri. M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.» (Psalmul 94, 1-10).

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Uniți prin dăruire vă aștept cu nădejde, cu pace și cu bucurie ca la noi la Parohie!

Al Vostru, Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 31 martie 2023

 • ora 18:00 vom citi Catismele XV&XVI din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 01 aprilie 2023

 • ora 12:30 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți.
 • ora 13:00-18:00 avem program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 02 aprilie 2023, Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca – Evanghelia după Marcu, cap. X, vv. 32-45 respectiv Luca cap. VII, vv. 36-50).  

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrarea lui Omilii despre pocăință ne pune la inimă următoarele gânduri (Omilia a VI-a): „Timpul postului se grăbește spre sfârșit. Am ajuns la mijlocul drumului și ne îndreptăm spre sfârșit. După cum cel care a început postul ajunge la mijlocul lui, tot așa și cel ce a ajuns la mijloc să caute să ajungă la sfârșit. Timpul se grăbește spre sfârșitul postului. […] Vă rog, dar pe toți, să se uite fiecare în conștiința lui să vadă cea neguțătorit de pe urma postului. De vede că a câștigat mult, să mai adauge câștig la câștig; de vede că n-a adunat nimic, să folosească pentru neguțătorie timpul ce i-a mai rămas. […] Să nu plecăm cu mâinile goale, ca să nu îndurăm osteneala postului, dar să pierdem plata postului. Că se poate să înduri osteneala postului și să nu iei plata postului. Cum? Când ne abținem de la mâncăruri, dar nu ne abținem de la păcate; când nu mâncăm carne, dar mâncăm casele săracilor; când nu ne îmbătăm de vin, dar ne îmbătăm cu pofte rele; când stăm toată ziua nemâncați, dar ne petrecem toată ziua la spectacole pline de desfrânare. Iată osteneală pentru post, dar fără plată.”  

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 24 martie 2023

 • ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei, după caz
 • ora 18:00 vom citi Acatistul Bunei-Vestiri, rugăciunile de seară & Rugăciunea inimii de 40 de ori cu metanii. Ulterior avem Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 25 martie 2023, Buna Vestire (Blagoveștenia), Dezlegare la pește.

 • ora 08:15 Acatistul Bunei-Vestiri
 • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți, de la ora 10:30. Apoi avem program pentru servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 18:00. 

– (❗️) Duminică, 26 martie 2023, Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul – Vindecarea fiului lunatic/Predica de pe munte – Fericirile – Evanghelia după Marcu, cap. IX, vv. 17-32; Matei, cap. IV, v. 25; V, 1-12).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Sfântul Ioan Scărarul în lucrarea sa Cartea despre Nevoințe (Filocalia, vol. IX) ne pune la inimă următorul gând: „Ținerea de minte a răului e numită fiică a nepriceputei mânii. […] Ținerea de minte a răului este sfârșitul la care duce mânia, păzitoarea păcatelor, urârea dreptății, pierzania virtuților, veninul sufletului, viermele minții, rușinea rugăciunii, curmarea cererii, înstrăinarea iubirii, piron înfipt în suflet, simțire neplăcută, iubită ca o dulceață a amărăciunii, un păcat neîncetat, o neadormită fărădelege, o răutate de fiecare zi. […] Cel ce și-a oprit mânia a ucis ținerea de minte a răului. Căci cât trăiește tatăl, are loc nașterea de prunci. […] Neținerea de minte a răului este semnul adevăratei pocăințe. Iar cel ce ține dușmănie și pare că se pocăiește e asemenea celui căruia i se pare că aleargă în vis. Am văzut pe unii ce țineau minte răul îndemnând pe alții să nu țină minte răul. Și rușinându-se de propriile lor cuvinte, au pus și ei capăt patimii acesteia. Să nu socotească nimeni această întunecime ca o patimă ușoară, trecătoare. Căci de multe ori obișnuiește să se întindă până la bărbații duhovnicești.”

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

PS: (❗️) În data de 23-30 Octombrie 2023 Parohia noastră va organiza un Pelerinaj în Țara Sfântă în colaborare cu centrul de pelerinaj al Mitropoliei noastre. Cei care sunteți interesați de această călătorie pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos vă rog să vă anunțați (tel./whatsapp: 004915253926484). În acest sens avem și un grup de whatsapp pentru a primi toate informațiile necesare. În calitatea noastră de creștini este foarte important să ne planificăm concediul având în vedere și asemenea obiective turistice creștine, deoarece un Pelerinaj la Locurile Sfinte, în Țara Sfântă, sau în alte locuri sfinte nu fac altceva decât să contribuie la întărirea profundă a credinței noastre creștine în Hristos, Mântuitorul nostru, și să crească admirația și iubirea noastră față de Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, și Sfinții Lui. Pelerinajele sunt o investiție spirituală și duhovnicească, deopotrivă și o investiție culturală, care cultivă inima și sufletul, deopotrivă șlefuiește mintea și alipește inima noastră de Inima lui Hristos! Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!


– (❗️) Vineri, 17 martie 2023

 • ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei, după caz
 • ora 18:00 vom citi Catismele XIII&XIV din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 18 martie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului, Sâmbăta celor adormiți. În continuare avem program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, până la ora 17:00.

– (❗️) Duminică, 19 martie 2023, Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38; cap. IX, v. 1).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Sfântul Paisie Aghioritul în lucrarea sa Trezire duhovnicească ne pune la inimă următorul gând: „Atunci când omul are duh de jertfă nu murmură, nu se îngreuiază, ci se bucură. Lucrul cel mai important este ca cineva să aibă duh de jertfă. […] Părinte, jertfa aduce bucurie? O, ce bucurie! Această bucurie a jertfei, astăzi oamenii n-o mai gustă. De aceea sunt chinuiți. Nu au idealuri în ei înșiși, și de aceea se îngreuiază să trăiască. Noblețea duhovnicească, lepădarea de sine sunt puterea care îl pune în mișcare pe om. Dacă nu există această putere, omul se chinuiește. […] Nu există nimic altceva care să miște pe Dumnezeu ca noblețea, adică jertfa. Dar în vremea noastră este rară noblețea pentru că a intrat iubirea de sine, interesul. Rar se află un om să spună: «Să dau rândul meu celuilalt și lasă să mai întârzii eu.» Puține sunt sufletele acestea binecuvântate care se gândesc la celălalt. Chiar și la oamenii duhovnicești există un duh potrivnic, un duh al nepăsării. Binele este bine, dar numai atunci când cel ce face jertfește ceva din sine: somn, odihnă etc.“ 

(❗️) În data de 23-30 Octombrie 2023 Parohia noastră va organiza un Pelerinaj în Țara Sfântă în colaborare cu centrul de pelerinaj al Mitropoliei noastre. Cei care sunteți interesați de această călătorie pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos vă rog să vă anunțați (tel./whatsapp: 004915253926484). În acest sens avem și un grup de whatsapp pentru a primi toate informațiile necesare. În calitatea noastră de creștini este foarte important să ne planificăm concediul având în vedere și asemenea obiective turistice creștine, deoarece un Pelerinaj la Locurile Sfinte, în Țara Sfântă, sau în alte locuri sfinte nu fac altceva decât să contribuie la întărirea profundă a credinței noastre creștine în Hristos, Mântuitorul nostru, și să crească admirația și iubirea noastră față de Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, și Sfinții Lui. Pelerinajele sunt o investiție spirituală și duhovnicească, deopotrivă și o investiție culturală, care cultivă inima și sufletul, deopotrivă șlefuiește mintea și alipește inima noastră de Inima lui Hristos!

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 10 martie 2023

 • ora 18:00 vom citi Catismele XI&XII din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori.

(❗️) Duminică, 12 martie 2023, Duminica II din Post (a Sfântului Grigore Palama/ Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Evangheliile după Marcu, cap. II, vv. 1-12 și Ioan, cap. X, vv. 9-16).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Sfântul Grigore Palama în lucrare sa „Omilia a IX-a. În vremea postului şi a rugăciunii.” Ne pune la inimă următorul gând: „Dar noi, fraților, în vremea postului şi a rugăciunii, dacă avem ceva împotriva cuiva, fie că avem cu adevărat, fie că ni se pare că avem, să iertăm din suflet, rogu-vă, şi să devenim întregi [fii] ai dragostei, gândind mai bine unii despre alţii, pentru a da avânt dragostei şi faptelor bune, grăind unii în apărarea altora, gândindu-ne în noi înșine şi cugetând la cele bune înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca să postim postul cel vrednic de laudă şi fără prihană, ca să fie bine primite cererile noastre către Dumnezeu din vremea postului, ca [să putem] în chip cuvenit, după har, să-L chemăm ca Tată, şi să-I putem spune cu îndrăzneală: Tată, iartă-ne nouă greșelile noastre, după cum şi noi iertăm greșiților noștri. Există şi un alt mod prin care cel care uneltește împotriva sufletelor noastre face ca rugăciunea şi postul nostru să fie nefolositoare: părerea de sine. Pe aceasta a avut-o şi fariseul acela, care, deşi a postit şi s-a rugat, a fost trimis înapoi cu mâna goală. Noi însă, știind că tot cel cu inima semeață este necurat şi nu este primit de Dumnezeu, şi fiind conștienți că deşi Îi suntem datori lui Dumnezeu cu multe şi mari lucruri, totuși Îi dăm puţin din ceea ce datorăm, să uităm cele ce sunt în urma noastră, ca pe nimic, şi tinzând către cele dinainte, să postim şi să ne rugăm cu inimă zdrobită, cu osândire de sine şi cu smerenie, ca să fie postul nostru curat şi plăcut lui Dumnezeu, la fel ca şi șederea şi venirea noastră în biserica lui Dumnezeu”

(❗️) În data de 23-30 Octombrie 2023 Parohia noastră va organiza un Pelerinaj în Țara Sfântă în colaborare cu centrul de pelerinaj al Mitropoliei noastre. Cei care sunteți interesați de această călătorie pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos vă rog să vă anunțați (tel./whatsapp: 004915253926484). În acest sens avem și un grup de whatsapp pentru a primi toate informațiile necesare. În calitatea noastră de creștini este foarte important să ne planificăm concediul având în vedere și asemenea obiective turistice creștine, deoarece un Pelerinaj la Locurile Sfinte, în Țara Sfântă, sau în alte locuri sfinte nu fac altceva decât să contribuie la întărirea profundă a credinței noastre creștine în Hristos, Mântuitorul nostru, și să crească admirația și iubirea noastră față de Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, și Sfinții Lui. Pelerinajele sunt o investiție spirituală și duhovnicească, deopotrivă și o investiție culturală, care cultivă inima și sufletul, deopotrivă șlefuiește mintea și alipește inima noastră de Inima lui Hristos!

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 03 martie 2023

 • ora 18:00 vom citi Catismele IX&X din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori.

(❗️) Duminică, 05 martie 2023, Duminica I din Post (a Ortodoxiei – Evanghelia după Ioan, cap. I, vv. 43-51).

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Sfântul Tihon din Zadonsk în lucrarea sa intitulată Despre adevăratul creștinism. Îndatoririle creștinului față de Dumnezeu ne pune la inimă aceste gânduri: „Gustarea bunătății lui Dumnezeu, din care ca dintr-un izvor viu și pururea curgător se revarsă asupra noastră nenumăratele îndurări, mile și binefaceri, ne îndeamnă să-L iubim cu adevărat și din inimă pe Dumnezeu, fiindcă suntem înduplecați prin legea cea firească a înțelegerii (rațiunii) a iubi binele și pe cel ce ne face bine, a-i mulțumi și, din dragoste, a-l proslăvi și a-l cinsti. Și chiar dacă se întâmplă adesea ca oamenii să iubească și răul, îl iubesc nu ca atare, ci sub chipul binelui. Astfel, iubesc necurăția, desfătarea, răsfățul și celelalte patimi fără de rânduială, pentru că prin acestea trupul lor este mângâiat și desfătat chiar dacă sufletului i se face rău. Cunoașterii înțelepciunii lui Dumnezeu îi urmează nădejdea lipsită de îndoială în Dumnezeu – că, deși pare ceva de nepătruns și de neprimit minții noastre oarbe, Dumnezeu poate întoarce în folosul nostru, și o și face; și unde ni se pare că nu este chip să ne izbăvim și să ne mântuim, acolo El află chip de izbăvire și mântuire, ca un Preaînțelept; și ceea ce merge, după părerea noastră, către un sfârșit prost, El duce la bun sfârșit, după înțelepciunea Sa. De aici urmează răbdarea în toate ispitele, necazurile și strâmtorile, așteptarea milostivei izbăviri sau milostivului ajutor.“

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 24 februarie 2023

 • ora 18:00 vom citi Catismele VII&VIII din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 25 februarie 2023

 • ora 12:00 vom avea Slujba Parastasului. În continuare program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, după caz, până la ora 17:00.

– (❗️) Duminică, 26 februarie 2023, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză – Evanghelia după Matei, cap. VI, vv. 14-21.

 • ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
 • ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri până la ora 13:00.

Părintele Ilie Cleopa în lucrarea sa intitulată Ne vorbește Părintele Cleopa (vol. V) ne pune la inimă următorul gând și anume: „Inima este centrul tuturor puterilor firești ale omului, adică puterea hrănitoare (nutritivă), seminală crescătoare etc. Inima este și centrul puterilor sufletești ale omului, care sunt în număr de cinci și anume: voința, rațiunea – formată din cinci părți: minte, gând, ce răsare din minte ca raza de soare, cugetare, alegere și hotărâre –, simțirea, numită și puterea poftitoare, mânia (puterea mânioasă) și cuvântul (puterea cuvântătoare).“ Aceste cinci puteri se numesc puteri sufletești și își au sediul tot în inimă. Apoi inima este centrul (locul) puterilor afară de fire, adică al patimilor. Păcatele și patimile se numesc afară de fire, pentru că nu au fost create de Dumnezeu, nici nu sunt din început în om. Păcatele își au sediul tot în inimă, după cuvântul Mântuitorului Care zice: Din inimă ies gândurile cele rele, uciderile, desfrânările, mărturiile mincinoase, hulele…. (Matei 16,19). Inima este încă centrul suprafiresc, adică centrul duhovnicesc al tuturor darurilor Sfântului Duh și al tuturor faptelor bune, care își au sediul tot în inimă. Dacă punem străjer la poarta inimii pe minte, adică gândul cel bun, el nu va lăsa să intre înăuntru păcatele celor cinci simțuri, iar patimile cele ce ies din inimă le va opri, ca să nu se prefacă în păcate. Deci, paza inimii constă în a pune gândul portar al inimii, pentru a opri orice cuget pătimaș să nu intre în inimă.“

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 17 februarie 2023

 • ora 18:30 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori. În continuare vom avea și sfințirea icoanelor credincioșilor.

– (❗️) Sâmbătă, 18 februarie 2023, Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă

 • ora 08:15 – 09:00 vom citi Acatistul Mântuitorului Hristos.
 • ora 09:00 – 10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie
 • ora 10:30, Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de iarnă
 • după ora 12:00 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși și Taina Spovedaniei, după caz, până la ora 17:00.

– (❗️) Duminică, 19 februarie 2023, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne – Evanghelia după Matei, cap. XXV, vv. 31-46).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:30.

Sfântul Tihon din Zadonsk în lucrarea sa Despre adevăratul creștinism. Despre Pocăință și roadele pocăinței ne pune la inimă aceste gânduri: „Un alt semn al nerecunoștinței e nemilostivirea și asprimea față de aproapele tău, atunci când omul se învrednicește în fiecare zi și ceas de mare milă de la Dumnezeu, dar nu vrea să miluiască, pentru Dumnezeu, pe un om asemenea lui; căci pentru milostivirea lui Dumnezeu, care e dăruită omului în fiecare zi, acesta ar trebui să ierte din inimă aproapelui, oricâte necazuri ar suferi din partea lui, chiar dacă acesta ar fi încercat chiar să-l omoare. Oricâte și oricât de mari jigniri ar aduce un om altui om este nimic față de jignirea pe care omul, care e «pământ și cenușă», o aduce măririi lui Dumnezeu, încălcând legea Lui și totuși e miluit de El. Omul nu-și aduce aminte de această mare milă a lui Dumnezeu atunci când nu vrea să ierte aproapelui ce i-a greșit. Aceasta este marea iubire de sine și viclenie omenească: omul primește milă de la Dumnezeu, dar pe aproapele său nu vrea să-l miluiască.”

 

❗️ Vă aduc la cunoștință faptul că (❗️) Vineri, 17 februarie 2022, ora 18:30, de ziua Sfinților Teodor Tiron, Mariamna și Sfinților Împărați Marcian și Pulheria vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.  

(❗️) Vă reamintesc de asemenea faptul că (❗️) Sâmbătă, 18 februarie 2022, este (❗️) Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă,  în care se face pomenirea celor adormiți în Hristos Domnul din familiile și neamurile noastre. Cu prilejul acestei zile speciale vom săvârși:

 • ora 09:00 – 10:30, Sfânta Liturghie
 • ora 10:30, Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de iarnă

În această zi specială de pomenire cei adormiți din familiile noastre merită timpul nostru, rugăciunea, recunoștința și prețuirea noastră! E tot ce ne-a mai rămas pentru ei!

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 10 februarie 2023

– ora 18:30 vom citi Catismele V&VI din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 11 februarie 2023

ora 10:00 vom avea Atelier de creație pentru copii: Mărțișorul pentru 1 Martie, coordonat de comitetul parohial.

ora 12:00, Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale până la ora 18:00. 

– (❗️) Duminică, 12 februarie 2023, Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor – Evanghelia după Luca, cap. XV, vv. 11-32).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:30.

Sfântul Tihon din Zadonsk în lucrarea sa Despre adevăratul creștinism. Despre Pocăință și roadele pocăinței ne pune la inimă aceste gânduri: „Împotriva oricărui necaz avem o doctorie minunată: răbdarea. […] Răbdarea nu stă în a cunoaște și trece prin multe nevoi, ci în a le întâmpina cu mărinimie de suflet, fără cârtire; a îmblânzi, potoli și birui mânia care se pornește; a-ți înfrâna inima de la cârtire, nemulțumire și mânie, precum și a te încredința în toate voii lui Dumnezeu, căci necazurile vin deopotrivă peste cei evlavioși și peste cei necredincioși: dar numai evlavioșii le poartă cu răbdare și cu mărinimie de suflet. Și celor buni și celor răi li se întâmplă să rămână lipsiți de avut; cei buni spun dimpreună cu Iov: «Domnul a dat, Domnul a luat: facă-Se voia Domnului» (Iov 6,21): cei răi sunt nemulțumiți și cârtesc, ba adesea hulesc. Și celor buni, și celor răi li se întâmplă să fie nedreptățiți: cei buni iartă și nu se răzbună chiar și atunci când le stă în putere s-o facă, fiindcă nu vor; cei răi nu suferă, ci caută să răspundă la nedreptate cu nedreptate; și atunci când nu se pot răzbuna cu fapta, se răzbună cu vorba care rănește și cu clevetirea. Adevărata răbdare nu este numai a nu te răzbuna, ci este a nu voi să te răzbuni, chiar dacă inima te îndeamnă să o faci. Cea mai mare și mai înaltă răbdare este a nu simți necazul jignirii în inimă.

❗️ Vă aduc la cunoștință faptul că (❗️) Vineri, 17 februarie 2022, ora 18:00, de ziua Sfinților Teodor Tiron, Mariamna și Sfinților Împărați Marcian și Pulheria vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.  

(❗️) Vă reamintesc de asemenea faptul că (❗️) Sâmbătă, 18 februarie 2022, este (❗️) Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă,  în care se face pomenirea celor adormiți în Hristos Domnul din familiile și neamurile noastre. Cu prilejul acestei zile speciale vom săvârși Sfânta Liturghie, (❗️) ora 09:00 – 10:30, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de iarnă, (❗️) începând cu ora 10:30.

În această zi specială de pomenire cei adormiți din familiile noastre merită timpul nostru, rugăciunea, recunoștința și prețuirea noastră! E tot ce ne-a mai rămas pentru ei!

(❗️) Nu în ultimul rând reamintesc și pe această cale faptul că Sâmbătă, 11 februarie 2023, ora 10:00 avem atelier de creație pentru copii: Mărțișorul pentru 1 Martie, la care sunt invitați copiii să ia parte.

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 03 ianuarie 2023

– ora 18:30 vom citi Catismele III&IV din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 04 ianuarie 2023

ora 12:30 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 18:00. 

– (❗️) Duminică, 05 ianuarie 2023, Începutul Perioadei Triodului

(†) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului – Evanghelia după Luca, cap. XVIII, vv. 10-14).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:30.

În toată această perioadă a Triodului se rostește cu prioritate rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, prin care ne pune la inimă să cultivăm din ce în ce mai mult virtuțile doar în dimensiunea smereniei, răbdării și a dragostei, evitând, deopotrivă, pe cât de mult cu putință, atribuirea acerbă de vicii semenilor și de virtuți nouă înșine, după tipologia dihotomică cognitiv-comportamentală de tip vameș și fariseu. Acestă rugăciune sună în felul următor: „Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie (o metanie). Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău/roabei Tale (o metanie). Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu/sora mea, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin (o metanie).”

❗️ Vă aduc la cunoștință faptul că (❗️) Vineri, 17 februarie 2022, ora 18:00, de ziua Sfinților Teodor Tiron, Mariamna și Sfinților Împărați Marcian și Pulheria vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.  

(❗️) Vă reamintesc de asemenea faptul că (❗️) Sâmbătă, 18 februarie 2022, este (❗️) Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă,  în care se face pomenirea celor adormiți în Hristos Domnul din familiile și neamurile noastre. Cu prilejul acestei zile speciale vom săvârși Sfânta Liturghie, (❗️) ora 09:00 – 10:30, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de iarnă, (❗️) începând cu ora 10:30.

În această zi specială de pomenire cei adormiți din familiile noastre merită timpul nostru, rugăciunea, recunoștința și prețuirea noastră! E tot ce ne-a mai rămas pentru ei!

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 ianuarie 2023

– din motive administrativ-organizatorice nu putem avem program liturgic.

– (❗️) Sâmbătă, 28 ianuarie 2023

ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 17:30. 

– (❗️) Duminică, 29 ianuarie 2023, (†) Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii  – Evanghelia după Matei, cap. XV, vv. 21-28)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:30.

Sfântul Ioan Gură de Aur în opera sa Omilii la Evanghelia lui Matei (PSB 23) ne pune la inimă următorul gând: „Milostenia nu trebuie judecată cu măsura datului, ci cu slobozenia inimii. […] Milostenia nu are nevoie de nimic, ci numai de voință. Dacă îmi spui că are nevoie de bani, de case, de haine, de încălțăminte, îți spun și eu: citește cuvintele lui Hristos pe care le-a spus despre văduvă și pune capăt neliniștii tale. Ești foarte sărac? Dacă arunci doi bani ca și văduva aceea, ai săvârșit totul! Dacă dai celui flămând o bucată de pâine neagră, singura pe care o ai, ai împlinit scopul acestei meserii. Să îmbrățișăm, dar această știință și s-o punem în practică. […] Suntem înclinați din fire spre milostenie. Aceasta ne face să ne revoltăm când oamenilor li se face nedreptate, să ni se zbată inima când vedem că cineva este ucis; și plângem când vedem pe cineva îndurerat. […]  Înainte de alte lucruri omul să învețe să miluiască. Pentru că a milui înseamnă a fi om! «Mare și cinstit lucru este omul milostiv» (Prov. 20,6). Dacă nu ești milostiv, ai încetat de a fi om! Milostenia ne face înțelepți. Pentru ce te minunezi când spun că a milui înseamnă a fi om? Spun încă ceva mai mult: A milui înseamnă a fi Dumnezeu. «Fiți milostivi, spune Hristos, ca și Tatăl vostru.» (Luca 6,36).  Să învățăm, dar, să fim milostivi pentru toate aceste pricini, dar mai cu seamă pentru că și noi avem nevoie de multă milă. Să nu socotim că trăim, atâta vreme cât nu facem milostenie. Iar când spun milostenie mă gândesc la milostenia acea făcută din averi nepătate de jaf și nedreptate.

❗️ Vă aduc la cunoștință faptul că (❗️) Vineri, 17 februarie 2022, ora 18:00, de ziua Sfinților Teodor Tiron, Mariamna și Sfinților Împărați Marcian și Pulheria vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.  

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 20 ianuarie 2023

– ora 18:30 vom citi Catismele I&II din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii de 40 de ori.

– (❗️) Sâmbătă, 21 ianuarie 2023

ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 17:30. 

– (❗️) Duminică, 22 ianuarie 2023, (†) Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu vameșul – Evanghelia după Luca, cap. XIX, vv. 1-10)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:30.

Macarie Egipteanul în opera sa Omilii duhovnicești (PSB, vol. 34) ne pune la inimă un gând nobil, anume: „Este cu neputință să desparți sufletul de păcat, dacă Dumnezeu nu oprește și nu face să înceteze acest vânt rău, care sălășluiește în suflet și în trup. Iată (o altă asemănare): După cum cineva, vând o pasăre zburând, vrea și el să zboare, însă neavând aripi îi este cu neputință să facă acest lucru, tot așa și cu omul: el are voință să fie curat, fără prihană, neîntinat, fără răutate și să fie pururea cu Dumnezeu, dar nu are puterea să împlinească acest lucru. Desigur, el vrea să zboare în văzduhul cel dumnezeiesc și în libertatea Duhului Sfânt, dar de nu primește aripile (Duhului), nu poate (face acest lucru). Să rugăm, deci, pe Dumnezeu să ne dea «aripile de porumbel» (Ps. 54,7)  ale Duhului, ca să zburăm și să ne odihnim la El, să îndepărteze și să înceteze din sufletul și din trupul nostru vântul cel rău, care sălășluiește în mădularele sufletului și ale trupului nostru, (adică) păcatul. Pentru că numai că El poate să facă aceasta. Oare nu s-a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii?» (Ioan 1, 29). El singur S-a milostivit de oamenii care cred în El, i-a izbăvit de păcat, iar celor ce așteaptă pururea, nădăjduiesc și Îl caută neîncetat, le dă mântuirea, cea mai presus de cuvânt.”

❗️ Vă aduc la cunoștință faptul că (❗️) Vineri, 17 februarie 2022, ora 18:00, de ziua Sfinților Teodor Tiron, Mariamna și Sfinților Împărați Marcian și Pulheria vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.  

Vă port în gând și rugăciune și vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 ianuarie 2023

– din motive administrativ-organizatorice nu putem avem program liturgic.

– (❗️) Sâmbătă, 14 ianuarie 2023

ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului.

– în continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 17:00. 

– (❗️) Duminică, 15 ianuarie 2023, (†) Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși – Evanghelia după Luca, cap. XVII, vv. 12-19)

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei  

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:30.

Sfântul Vasile cel Mare în Epistola 2, Către prietenul Grigorie (de Nazianz) (PSB, vol. 12) ne pune la inimă următorul gând: „Calea de căpetenie pentru descoperirea adevărului mântuitor este cercetarea Sfintelor Scripturi, pentru că în ele ni s-au transmis atât poruncile privitoare la faptele noastre, cât și viețile fericiților bărbați, care stau în fața noastră, vrednice de a fi imitate ca niște icoane vii ale viețuirii în Dumnezeu. Și astfel, în orice parte simte fiecare creștin că-i lipsește ceva, aici își află, ca într-o farmacie de obște, leacul potrivit pentru boala lui, bineînțeles dacă va fi hotărât să-și urmeze modelul. […] Dar și rugăciunile, care însoțesc citirile biblice, fac sufletul mai întinerit și mai îmbunătățit, pe măsură ce acesta se simte mai plin de dorul după Dumnezeu. Căci rugăciunea cu adevărat bună este aceea care face să se înfiripeze în suflet o concepție clară despre Dumnezeu, iar sălășluirea lui Dumnezeu în noi constă tocmai în a avea pe Dumnezeu temeinicit în gând. Numai atunci devenim temple ale Duhului Sfânt, când gândirea statornică la El nu se mai lasă întreruptă de grijile pământești și când cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare. Cel ce iubește pe Dumnezeu lasă totul de-o parte și se retrage în el, alungând orice patimă care-l ațâță spre necumpătare și săvârșind fapte care duc la virtute.“

Doamne ajută! Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 06 ianuarie 2023, (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

– 08:00-09:00 vom avea Acatistul Botezului Domnului

09:00-11:45 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Sfințirii Aghiasmei celei Mari și împărțirea acesteia credincioșilor. Aghiasma cea Mare poate fi primită și în ziua de sâmbătă respectiv duminică, la pangarul bisericii (masa de la lumânări), în cadrul programului afișat.

până la ora 12:00 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

– (❗️) Sâmbătă, 07 ianuarie 2023,  (†) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

ora 08:00 – 09:00, vom avea Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

– ora 09:-00 – 10:45, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți în credința în Iisus Hristos care au purtat numele Sfântului Ioan Botezătorul și pentru toți cei adormiți ai noștrii.

– până la ora 16:00 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

 

– (❗️) Duminică, 08 ianuarie 2023, (†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului – Ev. după Matei, cap. IV, vv. 12-17)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți în credința în Iisus Hristos care au purtat numele Sfântului Ioan Botezătorul și pentru toți cei adormiți ai noștrii.

– până la ora 13:00 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

(❗️) Nota bene! În perioada 02 – 07 ianuarie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Botezul”/ „Iordanul”. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

Sfântul Ioan Gură de Aur în predica sa intitulată Cuvânt la Botezul Domnului ne pune la inimă următorul gând: „Dar pentru ce pricină se numește Epifanie, Arătare, ziua în care S-a botezat Domnul, și nu în ziua în care S-a născut? Căci ziua de azi este ziua în care S-a botezat, în care a sfințit firea apelor. De aceea în sărbătoarea aceasta, la miezul nopții, toți iau apă și o duc acasă și o păstrează tot anul, căci astăzi au fost sfințite toate apele; și minunea e vădită: apa aceasta nu se strică cu trecerea timpului, apa aceasta scoasă astăzi rămâne limpede și proaspătă un an, doi și adeseori chiar trei ani și după atâta vreme se ia la întrecere cu apa adusă acum de la izvor.“

Doamne ajută! Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 30 decembrie 2022,

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Mântuitorului Iisus Hristos & slujba Tedeum/Doxologie pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2022.

– (❗️) Duminică, 01 ianuarie 2023, (†) Tăierea împrejur cea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos și †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa, Sfânta Emilia, (Tedeum – Anul Nou).

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului pentru cei care au purtat numele Sfântului Vasile și nu numai &  Slujba Aghiasmei celei Mari.

(❗️) Nota bene! În perioada 02 – 07 ianuarie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Botezul”/ „Iordanul”. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

Sfântul Vasile cel Mare în lucrarea sa Omilia a IV-a Despre mulțumire ne pune la inimă un gând și anume: „Numai un suflet lipsit de bărbăție, care nu are tăria ce i-o dă nădejdea în Dumnezeu poate fi sfâșiat și zdrobit de dureri. Că precum viermii se nasc mai ales în lemnele cele  mai slabe, tot așa și supărările se lipesc de oamenii cu caractere slabe. […] Vei reuși să te bucuri pururea, dacă vei privi necontenit la Dumnezeu; iar nădejdea răsplătirii va ușura necazurile vieții. Ai fost batjocorit? Caută la slava pe care o ai păstrată în ceruri pentru răbdarea ta! Ai suferit vreo pagubă? Uită-te la bogăția cea cerească și la comoara pe care ți-ai agonisit-o prin faptele tale bune! Ai fost alungat din patrie? Dar ai patrie Ierusalimul cel ceresc! Ai pierdut copilul? Ai, însă, înger împreună cu care vei dănțui împrejurul tronului lui Dumnezeu și te vei veseli cu o veselie veșnică! Astfel, punând față în față necazurile prezente cu bunătățile nădăjduite, îți vei păstra sufletul neîndurerat și netulburat, așa cum ne îndeamnă legea apostolului. Să nu se veselească peste măsură sufletul de cele ce fac bucurie oamenilor, dar nici să fie doborât și umilit de tristeți și descurajări din pricina nenorocirilor”.

 

❗️ În perioada 02-07 ianuarie 2023, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Boboteaza“ însemnând sfințirea caselor credincioșilor prin stropirea cu Agheasmă Mare și primirea Binecuvântării lui Dumnezeu. Credincioșii care doresc să trecem cu „Boboteaza” pot să lase un mesaj la nr. de tel. 004915253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.) sau cel mai bine să completeze acest formular cu numele și prenumele, număr de tel. respectiv adresa completă. Aici aveți link-ul:

https://forms.gle/JwN4hTM1sbKC24pq8

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile noastre!

Cu bucuria și nădejdea revederii

Părintele Teodor


– (❗️) Sâmbătă, 24 decembrie 2022

ora 16:30 vom citi Acatistul Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos

– ora 17:00 vom avea concert de colinde al copiilor din Parohia cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Arhidiacon și Protomartir Ștefan și Sfânta Ursula cu Însoțitoarele ei“ din orașul Köln, cartierul Lindenthal.

 

 

– (❗️) Duminică, 25 decembrie 2022  (†) Duminica Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos (Crăciunul) – Evanghelia după Matei, capitolul II, vv. 1-12).

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 vom avea concert de colinde al copiilor din Parohia cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Arhidiacon și Protomartir Ștefan și Sfânta Ursula cu Însoțitoarele ei“ din orașul Köln, cartierul Lindenthal, în cadrul căruia vine și Moș Crăciun cu daruri pentru copii!

 

Sfântul Efrem Sirul (306-373), în lucrarea sa  Imnele Nașterii și Arătării Domnului ne pune la inimă aceste gânduri cu privire la Nașterea Domnului Hristos și nume: „Aceasta e noaptea împăcării; nimeni încruntat şi întunecat să nu fie în ea; în această noapte care dă pace tuturor nimeni să nu amenințe şi să nu facă tărăboi! Aceasta este noaptea Celui Blând; nimeni să nu fie amar şi aprig în ea! În această noapte a Celui Smerit nimeni să nu fie trufaș şi mândru! În această zi a iertării nimeni să nu-şi răzbune vreo greșeală! În această zi a bucuriei să nu împărțim dureri! În această zi blândă să nu fim aprigi! În această zi liniștită să nu fim arțăgoși!”.

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 decembrie 2022  

– ora 18:00 vom citi Catismele XI & XII din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii (de 40 de ori).

– (❗️) Sâmbătă, 17 decembrie 2022

ora 12:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00. 

– ora 16:00 – 17:30 avem repetiție de colinde cu copiii comunității noastre;

– ora 17:30 – 20:00 vom avea Taina Spovedaniei.

– (❗️) Duminică, 18 decembrie 2022, †) Duminica dinaintea Nașterii Domnului   (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului/ Genealogia Mântuitorului Hristos – Evanghelia după Matei, capitolul I, vv. 1-25).

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Ioan Gură de Aur în opera sa Omilii la Matei (PSB 23/3) ne pune la inimă următoarele gânduri: „Și cine-i atât de ticălos încât să nu respecte cuvintele Scripturii, să nu le socotească mai de preț ca orice? Cine? Cel ce nu dă atâta timp cuvintelor Scripturii cât femeilor desfrânate din teatrele satanice. Că mulți oameni își pierd toată ziua la teatru și, din pricina acestei pierderi deșarte de vreme, își neglijează multe treburi de-ale gospodăriei; prind iute și precis tot ce aud și țin minte cele auzite, spre vătămarea propriului lor suflet. Aici în Biserică vorbește Dumnezeu și oamenii nu vor să rămână câtăva vreme. Din pricina aceasta nu mai avem nicio părtășie cu cerul, iar viețuirea noastră creștină se mărginește numai la cuvinte. […] Spune-mi, te rog, când vom face ce ni s-a poruncit, când vom săvârși faptele pe care ni le cere, când nici cuvintele pe care ni le spune Dumnezeu nu vrem să le auzim, ci ni se pare apăsătoare și plicticoasă predica, deși e foarte scurtă? Noi înșine, când vedem că cei din jurul nostru nu ne dau atenție când vorbim despre lucruri obișnuite, spunem că purtarea lor este o insultă, dar nu socotim, oare că-L mâniem pe Dumnezeu, când El ne vorbește despre lucruri atât de mari, iar noi nu dăm atenție spuselor Lui și ne uităm în altă parte? “

❗️ În perioada 19-23 decembrie 2022, începând cu ora 16:00, și în ziua de 24 decembrie 2022, între orele 09:00-13:00, vom merge cu Icoana Nașterii Domnului Iisus Hristos pe la casele credincioșilor care au solicitat și vor solicita vestirea Nașterii Domnului Hristos în “casele sufletelor lor”. Credincioșii care doresc să le fie vestită Nașterea Domnului, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 004915253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.) sau cel mai bine să completeze acest formular cu numele și prenumele, număr de tel. respectiv adresa completă. Aici aveți link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9F2OiQkIdxJYn8J5IimYjn8x77zdz_uxQwuIq3qChVQki7g/viewform?usp=sf_link ❗️

Sus să avem inimile și mințile noastre! Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 09 decembrie 2022  

– ora 18:00 vom citi Catismele IX & X din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii (de 40 de ori).

– (❗️) Sâmbătă, 10 decembrie 2022

– din motive administrative intercreștine nu vom avea program liturgic;

– ora 16:00 – 17:30, avem repetiție de colinde cu copiii comunității noastre.  

– (❗️) Duminică, 11 decembrie 2022, †) Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși/ Pilda celor poftiți la cină – Evanghelia după Luca, capitolul XIV, vv. 16-24).

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Cartea de Rugăciuni prin Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu ne pune la inimă următoarele gânduri de aur: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.“

❗️ Corul de copii din Parohia cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Arhidiacon și Protomartir Ștefan și Sfânta Ursula cu Însoțitoarele ei“ din orașul Köln, cartierul Lindenthal, va avea program de repetiții pentru pregătirea concertului de colinde în zilele de Sâmbătă 03, 10 și 17 decembrie 2022, ora 16:00, la noi la Biserică. După fiecare repetiție va avea loc și o vizită la Târgurile de Crăciun din orașul Köln. Îi așteptăm cu drag pe copiii  care doresc și pot să participe, rugându-i pe părinți să trimită un mesaj anterior de participare. Vă mulțumim❗️

❗️ Ca și în anii trecuți încercăm să nu ne lipsim nici anul acesta de bucuria revederii și a primirii Binecuvântării lui Dumnezeu, mergând la casele Dumneavoastră cu Icoana Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și cu Boboteaza. Link-ul pentru înscriere și detaliile legate de aceste vizite pastorale vor fi făcute cunoscute cât de curând❗️

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 02 decembrie 2022  

– ora 18:00 vom citi Catismele VII &VIII din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii (de 40 de ori).

– (❗️) Sâmbătă, 03 decembrie 2022

– ora 10:30 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.  

– (❗️) Duminică, 04 decembrie 2022, †) Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove – Evanghelia după Luca, capitolul XIII, vv. 10-17)

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Avva Pimen prin Apoftegmele sale adunate și transmise prin lucrarea Pateric sau Apoftegmele Părinților din pustiu ne pune la inimă următoarele gânduri:

„Un frate a venit la Avva Pimen și-i zice:  «Avva, am multe gânduri rele și mă pun în primejdie». Bătrânul îl scoate afară și-i zice: «Umflă pieptul și oprește vântul!» El răspunde: «Nu pot să fac asta». Bătrânul îi zice: «Cum nu poți să faci asta, nu poți împiedica nici gândurile rele să năvălească peste tine. Dar măcar ține-le piept. […] Un alt frate l-a întrebat: «Ce înseamnă să nu răsplătești răul cu rău?» (I Tes. 5,15) Bătrânul îi zice: «Patima aceasta are patru forme: prima, de la inimă; a doua, de la ochi; a treia, de la limbă; a patra, să nu faci rău pentru rău. Dacă poți să îți cureți inima, ea nu mai ajunge la ochi; dacă ajunge la ochi, ai grijă să nu vorbești; dacă vorbești, împiedică-te să faci rău pentru rău.» Avva Pimen a zis: «Paza, atenția la tine însuți și discernământul sunt cele trei virtuți călăuzitoare ale sufletului.»“

❗️ Corul de copii din Parohia cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Arhidiacon și Protomartir Ștefan și Sfânta Ursula cu Însoțitoarele ei“ din orașul Köln, cartierul Lindenthal, va avea program de repetiții pentru pregătirea concertului de colinde în zilele de Sâmbătă 03, 10 și 17 decembrie 2022, ora 16:00, la noi la Biserică. După fiecare repetiție va avea loc și o vizită la Târgurile de Crăciun din orașul Köln. Îi așteptăm cu drag pe copiii  care doresc și pot să participe, rugându-i pe părinți să trimită un mesaj anterior de participare. Vă mulțumim❗️

❗️ Ca și în anii trecuți încercăm să nu ne lipsim nici anul acesta de bucuria revederii și a primirii Binecuvântării lui Dumnezeu, mergând la casele Dumneavoastră cu Icoana Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și cu Boboteaza. Link-ul pentru înscriere și detaliile legate de aceste vizite pastorale vor fi făcute cunoscute cât de curând❗️

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


❗️ Miercuri, 30 noiembrie 2022, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. 

Parohia noastră va avea următorul program:

– ora 08:15, Acatistul Sfântului Apostol Andrei

❗️ – ora 09:00-10:30, Sfânta Liturghie

❗️ – în continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți, care au purtat numele Sfântului Andrei și nu numai. După caz vom avea și program pentru Taina Spovedaniei până la ora 12:30.

Paul Evdochimov în cartea sa Iubirea nebună a lui Dumnezeu ne pune la inimă următorul gând: „Părinții Bisericii spun că orice credincios este, în felul său, un „bărbat apostolic”. Credința lui corespunde textului de la sfârșitul Evangheliei după Marcu, aparținând „celui care calcă peste șerpi, vindecă orice boală, mută munții și învie morții dacă aceasta este voia lui Dumnezeu” (Marcu 16, 17-18). Doar să trăiască cu simplitate plenitudinea credinței și să nu se îndepărteze de la ținta sa. Da! Trebuie spus și iarăși spus fără încetare, că această vocație nu este expresia unui romantism mistic, ci ascultare față de cel mai direct și realist înțeles al Evangheliei. Și nu e vorba nici de marii sfinți, nici de atleți speciali. Toate aceste fapte amintind de măreția unor minuni stau la îndemâna credinței noastre, iar chemarea lui Dumnezeu – a cărei putere sporește prin slăbiciunea noastră – se adresează fiecăruia dintre noi. A deveni alt om depinde de hotărârea imediată și fermă a spiritului nostru, de credința noastră care spune cu smerită simplitate DA urmândul-L cu voioșie pe Hristos: abia atunci, totul va fi posibil și se vor putea face minuni. E vorba despre o atitudine de liniște cucernică, de smerenie, dar și de tandrețe pasionantă.“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 25 noiembrie 2022  

– ora 18:00 participare alături de PS Episcop Vicar Sofian Brașoveanul la vecernia de rămas bun a Părintelui Constantin Miron de la Parohia greacă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Köln, cartierul Deutz. Nu avem program la noi la parohie!

– (❗️) Sâmbătă, 26 noiembrie 2022

– ora 10:30 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.  

– (❗️) Duminică, 27 noiembrie 2022, †) Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat, păzirea poruncilor – Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, vv. 18-27)

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

 

În Omilia a III-a la cuvintele „«Ia aminte la tine însuți» (Deut. 15,9) (PSB vol. 17, Sfântul Vasile cel Mare ne pune la inimă următorul gând: „Pornind, dar, această îngâmfare a minții și înflăcărare a gândurilor și oprind ca printr-un frâu nestatornicia minții, Scriptura dă această mare și înțeleaptă poruncă: «Ia aminte la tine însuți!» Nu-ți imagina cele ce nu există, ci întrebuințează spre folosul tău cele ce sunt! Cred, însă, că Legiuitorul a dat acest îndemn și ca să smulgă un alt cusur omenesc. În adevăr, fiecăruia îi place să se intereseze mai mult de treburile altuia decât de propriile griji. Și, ca să scăpăm de acest cusur, porunca spune: Încetează de a te interesa de păcatele altuia! Nu mai da răgaz gândurilor să se ocupe de cusurile altora, «Ia aminte la tine însuți», adică: întoarce-ți ochiul sufletului spre cercetarea propriilor cusururi. Da, mulți oameni, după cuvântul Domnului, văd paiul din ochiul fratelui, dar nu văd bârna din ochiul lor (Mt. 7,3).“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 18 noiembrie 2022  

– ora 18:00 vom citi Catismele V &VI din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii.

– (❗️) Sâmbătă, 19 noiembrie 2022

– ora 10:30 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.  

– (❗️) Duminică, 20 noiembrie 2022, †) Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina – Evanghelia după Luca, capitolul XII, vv. 16-21) / Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului.     

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Vasile cel Mare în Omilia a III-a la cuvintele „«Ia aminte la tine însuți» (Deut. 15,9) (PSB vol. 17) ne pune la inimă următorul gând:

„«Ia aminte la tine însuți», (Deut.15,9) ca după mărimea păcatului să primești și ajutorul tratamentului. Ți-i mare și greu păcatul? Ai nevoie de o pocăință adâncă, de lacrimi amare, de privegheri îndelungate și de post necontenit. Ți-i ușor și mic păcatul? Să-ți fie și căința la fel cu greșeala. Numai «ia aminte la tine însuți» ca să cunoști când ți-i sănătos și când ți-i bolnav sufletul. Că mulți oameni, din pricina marii lor neluări aminte, suferă de boli grele, boli de nevindecat; și nici aceia nu știu că sunt bolnavi. De asta mare este folosul acestei porunci chiar pentru cei sănătoși cu faptele. Deci aceeași poruncă tămăduiește și pe cei bolnavi, dar desăvârșește și pe cei sănătoși.”

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 noiembrie 2022  

– ora 18:00 vom citi Catismele III&IV din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii. În această zi nu vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 12 noiembrie 2022

– ora 10:30 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale (de ex. Botez) etc. și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.  

– (❗️) Duminică, 13 noiembrie 2022, †) Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv – Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur și mama sa, Sfânta Antuza – Evanghelia după Luca X, vv. 25-37).     

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

În lucrarea sa Comentariu la Faptele Apostolilor, Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune la inimă următorul gând: „Așadar, întâi de toate să-L iubim pe Hristos, pentru că prima poruncă este: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău.» Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca aceasta: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» (Matei 22, 37-39)”. Prin a doua poruncă pe care am împlinit-o trebuie să o ținem pe prima. Avem nevoie să împlinim prima poruncă într-o măsură prisoselnică și eu și voi. O împlinim, însă nu așa cum se cuvine! Să-L iubim pe Dumnezeu! Știți câtă plată se pregătește pentru cei care-L iubesc pe Hristos. Să-L iubim cu toată înflăcărarea sufletului nostru, încât după ce ne bucurăm de bunăvoința Lui, să evităm șovăielile vieții de aici și să dobândim bunurile care au fost făgăduite celor care-L iubesc, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I Se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 04 noiembrie 2022  

– ora 18:00 vom citi Catismele I&II din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară respectiv Rugăciunea inimii. În co

ntinuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– (❗️) Sâmbăta celor adormiți, 05 noiembrie 2022, Moșii de toamnă

– ora 08:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și canonul de pocăință al Mântuitorului Hristos

– ora 09:00 – 10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului (ora 10:30) pent

ru cei adormiți – Moșii de toamnă.  În continuare, până la ora 15:30, vom avea diferite rugăciuni de dezlegare & convorbiri 

personale precum și Taina Spovedaniei, pentru credincioșii care au nevoie.     

– (❗️) Duminică, 06 noiembrie 2022, †) Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 41-56).     

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Părintele Dumitru Stăniloae în lucrarea sa Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă ne pune la inimă un gând cu privire la cei adormiți în Hristos Domnul din neamurile și familiile noastre, pe care îi vom pomeni în această sâmbătă (Moșii de toamnă), 05 noiembrie 2022 și anume: „A pomeni pe cineva înseamnă a trimite spre acela un curent de viață. Iar a-l pomeni neîncetat și în veci înseamnă a trimite spre el un curent neîntrerupt și veșnic de viață. A pomeni în veci înseamnă deci a ține veșnic în viață pe cel pomenit. Cu cât pomenești mai des și mai mult pe cineva, cu atât îți devine mai familiar, cu atât îți întipărești mai mult existența ta chipul lui viu. Și pomenirea deasă a cuiva, împreună cu voința de a-l pomeni veșnic, este semnul unei iubiri care tinde să dureze veșnic.”

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 28 Octombrie 2022

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Mântuitorului nostru Iisus Hristos & rugăciunile de seară.

– (❗️) Sâmbătă, 29 Octombrie 2022,

– din motive administrative intercreștine nu vom putea avea program sâmbăta aceasta.

– (❗️) Duminică, 30 Octombrie 2022, †) Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr – Evanghelia după Luca, cap. XVI, vv. 19-31).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului pentru cei care au purtat numele Sfântului Dumitru și nu numai & diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Ioan Damaschin în lucrarea sa Cuvânt minunat și de suflet folositor (Filocalia vol. IV) ne pune la inimă următorul gând înălțător și anume:        „Trebuie să se știe și aceasta că nu se poate ajunge la măsura niciunei virtuți, dacă nu se sârguiește cineva toată viața, cu toată puterea, spre dobândirea ei, prin osteneală încordată și prin grija de făptuire, de pildă, de milostenie, de înfrânare, de rugăciune, de dragoste, sau de vreuna din virtuțile generale. De fapt fiecare se îndeletnicește cu vreuna din aceste virtuți în parte. De pildă unul săvârșește milostenie o vreme oarecare. Dar îndeletnicindu-se numai puțintel cu aceasta, nu putem zice de el că este milostiv propriu-zis, mai ales când nu săvârșește bine și în chip plăcut lui Dumnezeu ceea ce săvârșește. Căci nici binele nu e bine, când nu se lucrează bine, ci e bine cu adevărat când nu-și așteaptă ca plată pentru aceasta sau aceea plăcere de la oameni, de pildă bunul nume, sau slava de la ei., nici nu se face din lăcomie sau nedreptate. Fiindcă Dumnezeu nu caută binele ce se face și pare că e bine, ci la scopul pentru care se face.“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 21 Octombrie 2022

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Mântuitorului nostru Iisus Hristos & rugăciunile de seară. În continuare, de la ora 19:00, vom avea rugăciuni de dezlegare (etc.) și Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 22 Octombrie 2022,

– ora 10:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale (de ex. Botez) etc. și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.

– ora 10:00–12:00 va avea loc o întâlnire de suflet a doamnelor din parohia noastră în jurul temei: Femeia de astăzi și câteva soluții spirituale la problemele de viață. Invitat special: Dr. Cristina Benga, doctor în științele educației, cercetător științific la Universitatea Ludwig-Maximilian din München. Participarea se face numai cu un anunț prealabil la numărul de telefon de mai jos. După-amiază va fi o întâlnire de lucru a consiliului parohial.

– (❗️) Duminică, 23 Octombrie 2022, †) Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 26-39).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, alături de Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, Facultatea de Teologie din München

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani (cap. 12, 6-12; 21) ne pune la inimă câteva gânduri înălțătoare, cum ar fi: „Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine. În iubire frățească, unii pe alţii iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate. La sârguință, nu pregetați; cu duhul fiți fierbinți; Domnului slujiți; Bucurați-vă în nădejde; în suferinţă fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. […]Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele.”

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 14 Octombrie 2022, †) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași

– ora 18:00 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

– (❗️) Sâmbătă, 15 Octombrie 2022,

– ora 10:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale (de ex. Botez) etc. și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 16 Octombrie 2022, †) Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sfinților Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus; Pilda semănătorului – Evangheliile după Luca VIII, 5-15 & Ioan XVII, 1-13.

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Isaia Pustnicul, în lucrarea sa, Despre paza minții în 27 de capete ne pune la inimă aceste gânduri: „Trezvia este o metodă duhovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, izbăvește pe om cu totul de gânduri şi cuvinte pătimașe şi de fapte rele; urmărită astfel, ea îi dăruiește apoi cunoștința sigură a lui Dumnezeu cel necuprins, atât cât e cu putinţă, şi dezlegarea tainelor dumnezeieşti şi ascunse. Ea împlineşte toată porunca lui Dumnezeu din Vechiul şi Noul Testament şi aduce tot binele veacului ceva să vie. Ea e propriu zis curăția inimii, care, din pricina măreției şi a frumuseții ei, sau mai bine zis din neatenția şi negrija noastră, e azi atât de rară printre monahi. […] Trezvia dăinuind mult în om, se face călăuză a vieții drepte şi plăcute lui Dumnezeu. Iar urcușul în aceasta ne deprinde cu contemplația şi cu felul cum trebuie să punem în mișcare, în chip cuvenit, cele trei părţi ale sufletului şi să ne păzim fără greșeală simțurile. Ea sporește în fiecare zi cele patru virtuți generale, în cel ce se împărtăşeşte de ea. […] Dacă eşti veghetor, ţi s-a dat să fii şi văzut prezent din orele de dimineață, dar să şi vezi pe alţii. Știi ce zic; iar de nu, fii cu luare aminte şi vei înţelege.”

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 07 Octombrie 2022

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de rugăciunea de seară.  În această zi nu vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 08 Octombrie 2022,

– participare la Întâlnirea anuală a Tinerilor Ortodocși Români din Germania din orașul Frankfurt (ATORG).

– (❗️) Duminică, 09 Octombrie 2022, †) Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain  – Evanghelia după Luca, cap. VII, vv. 11-16).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Prin rugăciunea din cartea de cult a Bisericii Ortodoxe Române, numită Ceaslov, din seria Rugăciunilor de dimineață, ne putem ruga cu inimă înfrântă și smerită mereu, așa:

„Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, nu mă duce în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuviincioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.”

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 30 Septembrie 2022

– ora 18:00 vom citi Catismele XIX&XX din Psaltirea lui David & rugăciunile de seară. În continuare, de la ora 19:00, vom avea rugăciuni de dezlegare, rugăciuni pentru iertarea tuturor păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, rugăciune pentru familie, întărirea dragostei etc. și Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 01 Octombrie 2022,

– ora 10:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale (de ex. Botez) etc. și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 02 Octombrie 2022, †) Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor – Evanghelia după Luca, cap. VI, vv. 31-36).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Marcu Ascetul în lucrarea sa, Despre legea duhovnicească, în 200 de capete (Filocalia vol. I), ne pune la inimă următorul gând: „De va zăbovi păcatul în gândurile noastre, ne va umple inima de semeție; iar de îl vom izgoni prin înfrânare și nădejde, vom dobândi zdrobirea inimii. Este o zdrobire de inimă lină și folositoare, spre înmuierea ei; și este alta, ascuțită și vătămătoare, spre pedepsirea ei. Privegherea, rugăciunea și răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră aduc inimii zdrobirea neprimejdioasă și folositoare, dacă nu împrăștiem tovărășia lor prin lăcomia după ceva. Căci cel ce rabdă în aceasta și în celelalte va fi ajutat; iar cel nepăsător și împrăștiat, la ieșirea din trup cumplit se va chinui. Inima iubitoare de plăceri, în vremea ieșirii, i se face sufletului închisoare și lanț; iar cea iubitoare de osteneli îi este poartă deschisă. Inima învârtoșată este poarta de fier zăvorâtă înaintea cetății; iar celui ce pătimește răul și este strâmtorat i se deschide de la sine, ca și lui Petru (FA 12,10). Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuși niciuna nu este vătămătoare, decât aceea care nu mai este rugăciune, ci lucrare diavolească.“

❗️ Vă reamintesc faptul că (❗️) Vineri, 14 octombrie 2022, ora 18:00, de Sfânta Cuvioasă Parascheva, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 23 Septembrie 2022

– ora 18:00 vom citi Catismele XVII&XVIII din Psaltirea lui David & rugăciunile de seară.

– (❗️) Sâmbătă, 24 Septembrie 2022,

– din motive administrative intercreștine, doar sâmbăta aceasta, nu vom putea avea program, ca de obicei.  

– (❗️) Duminică, 25 Septembrie 2022, †) Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată – Evanghelia după Luca, cap. V, vv. 1-11)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Autorii cărții Cum ne schimbă Dumnezeu creierul. Descoperirile inovatoare ale unui prestigios neurolog, Andrew Newberg și Mark Robert Waldman ne pun la inimă următoarele gânduri: „Dacă îl contempli suficient de mult pe Dumnezeu, se va întâmpla ceva surprinzător în creier. Funcționarea neuronală începe să se schimbe. Diferite circuite devin active, în vreme ce altele vor fi dezactivate. Se formează noi dendrite, se fac noi conexiuni sinaptice, iar creierul devine sensibil la zone subtile de experiență. Percepțiile se schimbă, credințele încep să se schimbe, iar dacă Dumnezeu are semnificație pentru tine, atunci Dumnezeu devine neurologic real. Pentru unii, Dumnezeu poate rămâne un concept primitiv, limitat la felul în care copii mici interpretează lumea. Dar pentru cei mai mulți oameni, Dumnezeu este transformat într-un simbol sau o metaforă ce reprezintă o paletă largă de valori personale, etice, sociale și universale. […] Dumnezeu este o parte a conștiinței noastre; cu cât te gândești mai mult la Dumnezeu, cu atât mai mult vei modifica circuitul neuronal din anumite părți ale creierului. De aceea afirm, cu cea mai mare încredere, că Dumnezeu îți poate schimba creierul.“

 

❗️ Vă reamintesc faptul că (❗️) Vineri, 14 octombrie 2022, ora 18:00, de Sfânta Cuvioasă Parascheva, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 16 Septembrie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele XV&XVI din Psaltirea lui David & rugăciunile de seară. În continuare, de la ora 19:00, vom avea rugăciuni de dezlegare, rugăciuni pentru iertarea tuturor păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, rugăciune pentru familie, întărirea dragostei etc. și Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 17 Septembrie 2022,

– ora 10:00 se săvârșește Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale etc. și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00,

– (❗️) Duminică, 18 Septembrie 2022, †) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea crucii și urmarea lui Hristos – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrarea lui Despe preoție ne pune la inimă un gând care vizează atât pe clerici cât și pe credincioși, la modul cel mai serios cu putință, anume:

„Mânia, tristețea, invidia, cearta, hula, pâra, minciuna, fățărnicia, uneltirea, pornirea împotriva celor care nu ne-au făcut niciun rău, bucuria și mulțumirea sufletească pricinuite de cusururile și greșelile celorlalți slujitori, mâhnirea pricinuită de succesele și bunăstarea altora, dragostea de a fi lăudat, dorința după posturi de cinste – dintre toate patimile dorința acesta duce la pieirea sufletului omenesc –, predicile rostite pentru a fi pe placul credincioșilor, lingușelile slugarnice, dezmierdările josnice, disprețuirea săracilor, lingușirea bogaților, onorurile nemeritate, hatârurile vătămătoare, care aduc primejdie și celor care le fac și celor care le primesc, frica servilă, vrednică numai de ochii lumii, nu smerenia adevărată, îndepărtarea dojenirii și a mustrării, dar, mai bine spus, dojenirea și mustrarea chiar peste măsură a celor smeriți, dar față de cei puternici  nici îndrăznirea de a deschide buzele. Pe toate aceste fiare, și mai multe decât atât acestea, le hrănește și le crește stânca aceea a slavei deșarte“

❗️ Vă reamintesc faptul că (❗️) Vineri, 14 octombrie 2022, ora 18:00, de Sfânta Cuvioasă Parascheva, vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori.

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 09 Septembrie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele XIII&XIV din Psaltirea lui David & rugăciunile de seară.

ora 19:00 vom citi rugăciuni de dezlegare, rugăciuni pentru iertarea tuturor păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, rugăciune pentru familie, întărirea dragostei etc. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 10 Septembrie 2022,

– ora 10:00 vom avea Slujba Parastasului. În continuare vom avea diferite slujbe personale etc. și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, până la ora 15:00,

– (❗️) Duminică, 11 Septembrie 2022, †) Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim – Evanghelia după Ioan, cap. III, vv. 13-17)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Teofan Zăvorâtul în lucrarea sa revizuită Războiul nevăzut al lui Nicodim Aghioritul ne pune la inimă următorul gând: „Adeseori se întâmplă că unii care se bizuiesc pe sine că nu au nicio nădejde în ei înșiși și că toată nădejdea și-o pun în Dumnezeu și doar în EL se încred. De fapt însă nu este așa. Despre aceasta se pot lămuri ei înșiși, judecând după ce se va petrece în ei și cu ei atunci când li se întâmplă să cadă. Dacă ei, scârbindu-se pentru căderea lor și mustrându-se și ocărându-se pentru aceasta, în același timp se gândesc în sinea lor că «voi face aceasta și aceea, urmările căderii se vor șterge, și totul va fi iarăși cum trebuie» – aceasta este un semn arătat că și mai înainte de căderea lor ei se încredeau în ei înșiși, iar nu în Dumnezeu. Și cu cât mâhnirea lor este mai întunecată și fără de mângâiere, cu atât mai arătat este că ei foarte mult s-au încrezut în sine și foarte puțin în Dumnezeu. De aceea și mâhnirea pricinuită de căderea lor nu este alinată de nicio mângâiere.”

❗️ În fiecare vineri vom face diferite rugăciuni de dezlegare pentru iertarea tuturor păcatelor celor de voie și a celor fără de voie și pentru tot blestemul și jurământul, pentru înmulțirea păcii și a dragostei între semeni, pentru împăcarea celor învrăjbiți, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sunt în supărări, pentru binecuvântarea familiei etc. ❗️

Fiți oameni deștepți, înțelepți și smeriți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 02 Septembrie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom oficia Slujba Aghiasmei mici sau Sfeștania, urmată de (re-) sfințirea icoanelor etc. ale credincioșilor.

ora 19:00 vom citi rugăciuni de dezlegare, rugăciuni pentru iertarea tuturor păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, rugăciune pentru familie, întărirea dragostei etc. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 03 Septembrie 2022,

– ora 10:00 vom avea Slujba Parastasului, urmată de diferite slujbe personale cum ar fi Botez etc. În continuare până la ora 15:00, vom avea și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 04 Septembrie 2022, †) Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat – Evanghelia după Matei, cap. XIX, vv. 16-26)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Teofan Zăvorâtul în lucrarea sa revizuită Războiul nevăzut al lui Nicodim Aghioritul ne pune la inimă următorul gând:

„Dacă cazi în vreo greșeală, să te întorci cât mai repede spre înțelegerea neputinței tale și spre recunoașterea ei, fiindcă de aceea te-a lăsat Dumnezeu să cazi, ca să-ți cunoști mai bine neputința ta și așa să te înveți nu numai a te defăima pe tine însuți, ci și a voi să fii defăimat de ceilalți pentru neputința ta. Să știi că fără de această voire nu se poate să se nască în tine și să se înrădăcineze virtuoasa neîncredere în sine, care este începutul și temelia adevăratei smerenii, și care ea însăși își are temelia în cunoașterea din experiență a neputinței și nesiguranței proprii.[…] Numai atunci, în cele din urmă, îl lasă Dumnezeu pe om să cadă în păcate mai mari sau mai mici, pe cât este de mare sau mică mândria, îngâmfarea și părerea de sine.”

❗️ Cu prilejul începerii anului bisericesc vom oficia Slujba Aghiasmei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor. Cei care aveți icoane de sfințit aveți în ziua aceea de vineri ocazia să le aduceți spre sfințire.❗️  

❗️ În fiecare vineri vom face diferite rugăciuni de dezlegare pentru iertarea tuturor păcatelor celor de voie și a celor fără de voie și pentru tot blestemul și jurământul, pentru înmulțirea păcii și a dragostei între semeni, pentru împăcarea celor învrăjbiți, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sunt în supărări, pentru binecuvântarea familiei etc. ❗️

Fiți oameni deștepți, înțelepți și smeriți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 26 August 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele XI&XII din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară. – ora 19:00 vom citi rugăciuni de dezlegări, rugăciuni pentru iertarea tuturor păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, rugăciune pentru familie, întărirea dragostei etc. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 27 August 2022,

– ora 10:00 vom avea Slujba Parastasului, urmată de diferite slujbe personale cum ar fi Botez etc. În continuare până la ora 15:00, vom avea și Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 28 August 2022, †) Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv – Evanghelia după Matei, cap. XVIII, vv. 23-35)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Evagrie Ponticul în lucarea sa Despre rugăciune ne pune la inimă următorul gând: „Dacă verși izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, nu te înălța nicidecum în tine însuți ca unul care ai fi dincolo de cei mulți. Căci rugăciunea ta a primit ajutor, ca să-ți porți mărturisi cu înflăcărare păcatele și să-L îmblânzești pe Stăpânul prin lacrimile tale. Nu-ți întoarce, așadar, în patimă remediul patimilor, ca să nu-L înfurii mai mult pe Cel ce ți-a dat harul acesta. […] Stai în picioare cu osteneală, roagă-te încordat și întoarce înapoi de la tine vizitele grijilor și gândurilor, căci te tulbură și perturbă, ca să-ți slăbească încordarea.“

❗️ În fiecare vineri vom face diferite rugăciuni de dezlegare pentru iertarea tuturor păcatelor celor de voie și a celor fără de voie și pentru tot blestemul și jurământul, pentru înmulțirea păcii și a dragostei între semeni, pentru împăcarea celor învrăjbiți, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sunt în supărări, pentru binecuvântarea familiei etc. ❗️

Fiți oameni înțelepți, deștepți și smeriți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 19 August 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele IX&X din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară, urmate de rugăciuni de dezlegări, rugăciuni pentru iertarea tuturor păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul etc. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 20 August 2022,

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale cum ar fi Botez etc. În continuare până la ora 15:00 vom avea Slujba Parastasului, Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 21 August 2022, †) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului – Evanghelia după Matei, cap. XVII, vv. 14-23)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

ora 11:30 Predica, urmată de slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Prin rugăciunea din cartea de cult a Bisericii Ortodoxe Române, Molitfelnic, intitulată Rugăciune pentru cei cuprinși de tristețe și deznădejde (depresie), ne putem ruga cu inimă înfrântă și smerită mereu, așa:

„Doamne, Doamne, Cel ce mângâi pe cei căzuți în necazurile vieții și ești sprijin tuturor celor cuprinși de împuținarea nădejdii, Însuți îndrumă sufletește pe cei aflați acum în mâhnire, depărtează toată întristarea și tulburarea din inimile lor și le dăruiește bucuria Ta cea sfântă, pașnică și plină de nădejde. Că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin!“

❗️ În fiecare vineri vom face diferite rugăciuni de dezlegare pentru iertarea tuturor păcatelor celor de voie și a celor fără de voie și pentru tot blestemul și jurământul, pentru înmulțirea păcii și a dragostei între semeni, pentru împăcarea celor învrăjbiți, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sunt în supărări, pentru binecuvântarea familiei etc. ❗️

Fiți oameni înțelepți, deștepți și smeriți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 12 August 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 săvârși slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 13 August 2022,

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 14 August 2022, †) Duminica a IX-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice/ Umblarea pe mare – potolirea furtunii – Evanghelia după Matei, cap. XIV, vv. 22-34)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Autorul necunoscut al slujbei Paraclisului Maicii Domnului ne pune la inimă câteva gânduri imnologice în formă de rugăciune adresate Maicii Domnului, prin care ne putem ruga și noi, așa:

„Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine, singură nădejde te-am câștigat. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. […] Umple, Preacurată, de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei. […] Tămăduiește, curată, neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale, și sănă­tate, cu rugăciunile tale, dăruiește-mi.”

Pe data de 15 august 2022, Biserica noastră Ortodoxă prăznuiește Adormirea Maicii Domnului.

În această zi vom avea următorul program liturgic:

❗️- ora 08:00 – 09:00, vom avea Acatistul Adormirii Maicii Domnului;

❗️- ora 09:00 – 10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 13:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

Fiți oameni înțelepți și deștepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 05 August 2022

– ora 18:00 vom citi Catismele VII&VIII din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară.

– (❗️) Sâmbătă, 06 August 2022, (†) Schimbarea la Față a Mântuitorului Hristos

ora 08:00 – 09:00, vom avea Acatistul Schimbării la Față a Domnului Hristos

– ora 09:00 – 10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 07 August 2022, †) Duminica a VIII a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor – Evanghelia după Matei, cap. XIV, vv. 14-22)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Ignatie Brianceaninov în lucrarea sa Despre înșelare ne pune la inimă următorul gând: „Iubește-L pe Dumnezeu așa cum a poruncit EL să fie iubit, iar nu așa cum socot să Îl iubească visătorii care se amăgesc pe sine. Nu-ți născoci ție extaze, nu-ți pune în mișcare reverii, nu te aprinde cu flacără materialnică – flacăra sângelui tău. Jertfa bine primită de Dumnezeu este smerenia inimii, străpungerea duhului. Cu mânie își întoarce Dumnezeu fața de la jertfa adusă cu nădăjduire în sine, cu părere trufașă de sine, de-ar fi jertfa aceasta și ardere de tot. Trufia pune în mișcare nervii, aprinde sângele, stârnește închipuirea, trezește viața căderii; smerenia liniștește nervii, potolește mișcarea sângelui, nimicește visarea, omoară viața căderii, deșteaptă viața în Hristos.”

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 22 Iulie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele V&VI din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 23 Iulie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 24 Iulie 2022, †) Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Evanghelia după Matei, cap. IX, vv. 1-8)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, cap. 3, vv. 1-11 ne pune la inimă, nouă tuturor creștinilor următoarele gânduri: „Şi eu, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovniceşti, ci ca unora trupeşti, ca unor prunci în Hristos. Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteați mânca şi încă nici acum nu puteţi. Fiindcă sunteţi tot trupeşti. Câtă vreme este între voi pizmă şi ceartă şi dezbinări, nu sunteţi, oare, trupeşti şi nu după firea omenească umblați? Căci, când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar altul: Eu sunt al lui Apollo, au nu sunteţi oameni trupeşti? Dar ce este Apollo? Şi ce este Pavel? Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat Domnul fiecăruia. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Astfel nici cel ce sădește nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. Cel care sădește şi cel care udă sunt una şi fiecare îşi va lua plata după osteneala sa. Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înțelept meșter, am pus temelia; iar altul zidește. Dar fiecare să ia seama cum zidește; Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos.“

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor

PS: ❗️ Din motive administrative intercreștine nu se poate ține programul liturgic și Sfânta Liturghie Duminică, 31.07.2022.
Vă mulțumesc pentru înțelegere! Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare!


– (❗️) Vineri, 15 Iulie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele III&IV din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 16 Iulie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 17 Iulie 2022, †) Duminica a V-a după Rusalii (a Sfinților Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic – Evanghelia după Ioan, cap. 17, vv. 1-13; Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei – Evanghelia după Matei, cap. VIII, vv. 28-34, cap. IX, 1)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Nicodim Aghioritul în lucrarea sa Paza celor cinci simțuri ne pune la inimă următorul gând: „Trebuie să înveți acum, dar mai ales să îți aduci aminte cum să-ți păzești de patimi și de gânduri inima ta cea sfințită. Inima este cămara cea tainică și ascunsă a minții și a sufletului. Căci zice Sfânta Singlitichia: precum corabia se scufundă din două pricini – sau din afară de valurile mării, sau dinăuntru din cauză că ia apă –, tot așa și sufletul se vatămă sau din afară – se vatămă și se scufundă de lucrurile cele materiale –, sau dinăuntru – de gândurile cele rele și de patimile aflate în inimă. De aceea omul trebuie să ia aminte, ca să-și păzească atât simțurile sale de dezmierdările cele vătămătoare care li se împotrivesc, cât și inima sa de gândurile cele viclene și de patimi.”

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 08 Iulie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Catismele I&II din Psaltirea lui David și rugăciunile de seară. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 09 Iulie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 10 Iulie 2022, †) Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului – Evanghelia după Matei cap. VIII, vv. 5-13).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Casian Romanul în lucrarea sa Despre cele opt gânduri ale răutății (către Episcopul Castor, Filocalia Vol. 1) ne pune la inimă următorul gând cu privire la slava deșartă: „Patima aceasta este foarte felurită și foarte subțire și nu o bagă de seamă ușor nici însuși cel ce pătimește de dânsa. […] păcatul slavei deșarte, având multe înfățișări, precum s-a zis, este greu de biruit. El încearcă să săgeteze pe ostașul lui Hristos prin orice îndeletnicire, prin glas, prin cuvânt, prin tăcere, prin lucru, prin priveghere, posturi, rugăciune, citire, liniște, până și prin îndelunga răbdare. Pe cel ce nu izbutește să-l amăgească spre slava deșartă prin scumpetea hainelor, încearcă să-l ispitească prin îmbrăcămintea proastă, și pe cel ce nu l-a putut face să se îngâmfe prin cinste, pe acela îl duce la nebunie prin așa zisa răbdare a necinstei; iar pe cel ce nu l-a putut împinge la slava deșartă pentru destoinicia în cuvânt, îl amăgește prin tăcere, făcându-l să-și închipuie că a dobândit liniștea. Dacă n-a putut moleși pe cineva prin belșugul bucatelor, îl slăbănogește prin postul pe care îl ține de dragul laudelor. Scurt vorbind, tot lucrul, toată îndeletnicirea dă prilej de război acestui drac viclean.“

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 01 Iulie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos . În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 02 Iulie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 03 Iulie 2022, †) Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții – Evanghelia după Matei cap. VI, vv. 22-33).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

 

Sfântul Casian Romanul în lucrarea sa Despre cele opt gânduri ale răutății (către Episcopul Castor, Filocalia Vol. 1) ne pune la inimă următorul gând:

„Din orice fel pricină ar clocoti mânia în noi, ea ne orbește ochii sufletului și nu-l lasă să vadă Soarele Dreptății. Căci precum fie că punem pe ochi foițe de aur, fie de plumb, la fel împiedicăm puterea văzătoare, și scumpetea foiței de aur nu aduce nici o deosebire orbirii, tot așa din orice pricină s-ar aprinde mânia, fie ea, zică-se, întemeiată sau neîntemeiată, la fel întunecă puterea văzătoare.[…] Iar leacul desăvârșit al acestei boli acesta este: să credem că nu ne este iertat să ne stârnim mânia nici pentru pricini drepte, nici pentru nedrepte. Căzi duhul mâniei întunecându-ne mintea, nu se va mai afla întru noi lumina care ne ajută să deosebim lucrurile, nici tăria sfatului drept, nici cârma dreptății. Dar nici templu al Duhului Sfânt nu ni e mai poate face sufletul, câtă vreme ne va stăpâni duhul mâniei întunecându-ne mintea. Iar la urma tuturor, având în fiecare zi în față icoana morții, care nu știm când poate veni, să ne păzim pe noi înșine de mânie și să știm că n-avem nici un folos nici de neprihănire, nici de lepădarea de cele pământești, nici de posturi și privegheri, căci de vom fi stăpâniți de mânie și ură, vinovați vom fi judecății.”

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 24 Iunie 2022

– din motive administrative interconfesionale nu vom avea slujbă

– (❗️) Sâmbătă, 25 Iunie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 26 Iunie 2022, †) Duminica II după Rusalii (a Sfinților Români/ Chemarea primilor Apostoli – Evanghelia după Matei cap. IV, vv. 18-23).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

 

Sfântul Vasile cel Mare în Omilia a III-a la cuvintele «Ia aminte la tine însuți, ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat.» (Deut. 15,9) (PSB, vol. 17) ne pune la inimă următorul gând:

„Noi oamenii păcătuim uşor cu gândul. De aceea Cel Care a zidit una câte una inimile noastre, știind că cele mai multe păcate le săvârșim din imboldul gândurilor noastre, a poruncit ca în primul loc mintea noastră să fie curată. Și pentru că păcătuim ușor cu mintea, Dumnezeu ne cere să avem de ea mai multă purtare de grijă și pază. Că precum doctorii prevăzători întăresc cu mult înainte, prin mijloace profilactice, părțile slabe ale trupurilor, tot așa și purtătorul obștesc de grijă și adevăratul doctor al sufletelor a prevăzut cu o pază mai puternică mai ales aceea parte a sufletului nostru pe care o știm înclinată spre păcat. Trupul, ca să săvârșească o faptă, are nevoie de timp, de prilej, de osteneli, de ajutători și de alte înlesniri; mintea, însă, dă naștere la gânduri într-o clipă și le săvârșește fără osteneală; iar gândurile cresc fără piedică și le e potrivită orice vreme.”

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 17 Iunie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 18 Iunie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 19 Iunie 2022, †) Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților – Evanghelia după Matei cap. X, vv. 32-35; 37-38; cap. XIX, vv. 27-30).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Vasile cel Mare în Omilia a III-a la cuvintele «Ia aminte la tine însuți, ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat.» (Deut. 15,9) (PSB, vol. 17) ne pune la inimă următorul gând: Fiecare animal are, prin fire, de la Dumnezeu, Creatorul lumii, instinctul conservării ființei sale. De cercetezi temeinic totul, vei vedea că cele mai multe animale se feresc instinctiv  de tot ce le vatămă și iarăși, printr-o pornire naturală, se îndreaptă să mănânce numai ce le este folositor. Nouă însă, Dumnezeu, învățătorul nostru, nea dat această poruncă ca noi să facem cu ajutorul rațiunii ceea ce animalele fac din instinct; ne-a poruncit ca, pe cele săvârșite de animale instinctiv, noi să le facem cu luare aminte și cu o continuă supraveghere a gândurilor, ca să putem păzi cu strășnicie darurile date nouă de Dumnezeu: să fugim de păcat, după cum animalele fug de ierburile otrăvitoare, să urmărim dreptatea, după cum ele caută iarba cea hrănitoare. «Ia aminte de tine însuți», ca să poți deosebi ce-i vătămător de ce-i mântuitor.“

Fiți oameni deștepți și înțelepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor

 


Dragii mei,

mâine, (❗️) Sâmbătă, 11 iunie 2022, este, vă reamintesc, (❗️) Sâmbăta celor adormiți – Moșii de vară  în care se face pomenirea celor adormiți în Hristos Domnul din familiile și neamurile noastre. Cu prilejul acestei zile speciale vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de vară, (❗️) începând cu ora 10:30.

Nu uitați faptul că cei adormiți din familiile noastre în Hristos Domnul sunt îngerii noștri cerești care se roagă pentru noi în Ceruri, ne poartă în memoria lor, iar noi cei de pe pământ suntem rugătorii lor pământești, care ne rugăm Tatălui Ceresc pentru sufletele lor. Comuniunea și împreuna-rugăciune cu ei este perpetuă. În această zi sfântă de pomenire ei merită timpul nostru, rugăciunea, prețuirea și recunoștința noastră! Este tot ceea ce mai putem face pentru ei, prin urmare nu ezitați și nu pregetați să veniți mâine și să ne bucurăm de o împreună-rugăciune, a celor adormiți ai noștri în credința în Hristos Domnul și și a noastră.

O rugăciune din Slujba Parastasului pentru cei adormiți în Hristos Domnul  spune următoarele:

“Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Care ai călcat moartea şi pe diavolul l‑ai surpat şi ai dăruit viață lumii Tale; Însuți, Doamne, odihnește şi sufletele adormiților robilor Tăi, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea. Şi orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă‑i. Că nu este om care să fie viu şi să nu greșească; numai Tu ești fără de păcat, dreptatea Ta este în veac şi cuvântul Tău este adevărul.”

Dumnezeu să îi odihnească! Veșnică să le fie lor pomenirea din neam în neam!

În continuare programul este în felul următor:

 

– (❗️) Vineri, 10 Iunie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 11 Iunie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 12 Iunie 2022, †) Pogorârea Sfântului Duh (Cinzecimea sau Rusaliile – Duminica a VIII-a după Paști – Evanghelia după Ioan, cap. XVII, vv. 37-53: cap. 8, 12).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia a II-a la Rusalii ne pune la inimă următorul gând: „Te întreb, care bunătate din cele ce alcătuiesc mântuirea noastră nu s-a înfăptuit din Duhul Sfânt? Prin Duhul Sfânt ne-am izbăvit de robie, am fost chemați la libertate, am fost urcați la înfiere, am fost plăsmuiți din nou, de sus, ca să spun așa, și am lepădat povara grea și urât mirositoare a păcatelor. Prin Duhul Sfânt avem soboare de preoți, avem cete de învățători. Din izvorul acesta avem și darurile descoperirilor și harurile vindecărilor. De aici își au obârșia și toate celelalte cu câte se împodobește Biserica lui Dumnezeu. […] Duhul împarte, nu Se împarte, stăpânește, nu este supus stăpânirii. […] Unde-i dragoste, păcatele sufletului sunt nelucrătoare; unde-i dragoste, încetează săltările nejudecate ale minții. Dragostea spune Pavel, nu se semețește, nu se trufește, nu se poartă cu necuviință (I Cor. 13, 4-5). Dragostea ca roadă a Duhului nu face rău aproapelui.”

Vă aștept cu nădejde să ne bucurăm de împreuna-rugăciune și roadele acesteia, deopotrivă să marcăm împreună bucuria hramului comunității noastre mai întâi în duh de rugăciune, apoi cu o degustare, cu ocazia Sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh.

Fiți oameni înțelepți și deștepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 03 Iunie2022

– ora 18:00 vom citi Acatistul Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 04 Iunie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 05 Iunie 2022, †) Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic – Evanghelia după Ioan, cap. XVII, vv. 1-13).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I către Corinteni, ne pune la inimă următorul gând:

„Și eu, fraților, când am venit la voi și v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înțelept. Căci am judecat să nu știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos, și pe Acesta răstignit. Și eu întru slăbiciune și cu frică și cu cutremur mare am fost la voi. Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului şi a puterii; Pentru ca credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Şi înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârșiți, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori. Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră.”

Vă aștept cu nădejde să ne bucurăm de împreuna-rugăciune și roadele acesteia neuitând faptul că „Dumnezeu, Care a făcut lumea şi toate cele ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului şi al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, […] ci vesteşte acum oamenilor ca toţi de pretutindeni să se pocăiască (Faptele Apostolilor, cap. 17, vv. 24/30). EL însă vrea să locuiască și să cineze DOAR în inimile smerite și înfrânte ale ființelor umane (Apocalipsa 3, 20).

Fiți oameni deștepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 Mai 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 28 Mai 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 29 Mai 2022, †) Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere – Evanghelia după Ioan, capitolul IX, vv. 1-38).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Grigorie de Nazianz în lucrările sale Către sine însuși ( II,l,82) și Către sufletul său  (II,l,81) ne pune la inimă următoarele gânduri:

„Unii cinstesc aurul, alții argintul, iar alții o masă grasă, jucării ale vieții acesteia. Alții frumoasele țesături de mătase, alții câmpurile pline de spice, iar alții staulele cu dobitoace. Pentru mine însă bogăția mare e Hristos, pe Care fie să-L văd cândva curat cu mintea goală, iar celelalte să le aibă lumea. […] Suflete, privește în sus și uită toate cele pământești, ca trupul să nu te biruie spre răutate. Scurtă e viața aceasta, bogatul se desfată în ea ca într-un vis și fiecăruia îi e hărăzită o altă soartă. Numai viața curată e pururea stabilă și îndelungată, și aceasta e mai bine să fie trăită.“

Vă aștept cu pace și cu nădejde să ne bucurăm, în continuare, și după vizita Părintelui Calistrat Chifan (Mânăstirea Vlădiceni), de împreuna-rugăciune și roadele acesteia (comuniunea autentică și nefățarnică, pacea, bucuria, neviclenia, adevărul, dreptatea, bunătatea, omenia, mila etc.) căci în locul unde se face rugăciune deasă și se săvârșește Sfânta Liturghie este prezent Dumnezeu și întreaga Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu nelocuind în temple făcute de mâini omenești. EL însă vrea să locuiască și să cineze DOAR în inimile smerite și înfrânte ale ființelor umane (Apocalipsa 3, 20), și nu între ziduri, cărămizi, lemne etc., căci EL vesteşte acum DOAR oamenilor ca toţi de pretutindeni să se pocăiască (F.A 17, 24, 30).

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Fiți oameni deștepți în Hristos și binecuvântați de EL!

Părintele Teodor

 


(❗️) Vă reamintesc faptul că în perioada 21-22 Mai 2022 îl vom avea pe Părintele Calistrat Chifan în mijlocul nostru.

Program vizitei va fi următorul:

(❗️) 21 mai 2022,

– ora 14:30, întâlnire de suflet cu tinerii ATORG

– ora 18:00, Taina Sfântului Maslu, urmată de conferința cu Părintele Calistrat

(❗️) 22 mai 2022

(❗️) – ora 09:15, Sfânta Liturghie, urmată de cuvântul de învățătură al Părintelui Calistrat.

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 mai 2022

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos.

– (❗️) Sâmbătă, 14 mai 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale, inclusiv slujba Parastasului. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. 

– (❗️) Duminică, 15 Mai 2022, †) Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda – Evanghelia după Ioan V, 1-15).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Ioan Scărarul, în opera sa Scara dumnezeiescului urcuș (Filocalia vol. IX, Cuv. XXIV), ne pune la inimă următorul sfat:

„Mâniosul și fățarnicul s-au întâlnit. Și nu se putea afla cuvânt sincer în convorbirea lor. Dacă vei cerceta inima celui dintâi, vei afla nebunia; dacă vei cerceta sufletul celui de-al doilea, vei vedea viclenie. […] Viclenia este prefacerea stării de dreptate, cuget rătăcit, mincinoasă cârmuire de sine; jurăminte supuse pedepsei; cuvinte împletite; adânc (voit ascuns) al inimii; prăpastie de viclenie; minciuna îmbibată în fire; închipuirea de sine devenită firească; contrara smereniei; fățărnicia pocăinței; izgonirea plânsului; dușmana mărturisirii: regulă de viață după plăcerea proprie; pricina căderilor; potrivnica învierii; zâmbetul batjocorii; întristare nebună; evlavie prefăcută; viață îndrăcită. Vicleanul este împreună-vorbitor cu diavolul și de un nume cu el. De aceea și Domnul ne-a învățat să-l numim pe el așa, zicând: «Și ne izbăvește de cel viclean» (Mt. 6.12). Viclenia este știință, sau mai vârtos urâciune drăcească, străină de adevăr, care socotește că rămâne ascunsă celor mulți.  Fățărnicia este o stare potrivnică sufletului şi  trupului, împletită cu tot felul de gânduri. Să fugim de prăpastia fățărniciei şi de groapa vicleniei, ascultând de cel ce zice: «Cei ce viclenesc vor pieri şi ca o iarbă repede se vor usca şi ca nişte verdețuri repede vor cădea» (Ps. 36, 5). Aceştia sunt pășunea dracilor.“

 

(❗️) De asemenea, vă reamintesc faptul că în perioada 21-22 Mai 2022 îl vom avea pe Părintele Calistrat Chifan în mijlocul nostru. Program vizitei va fi următorul:

(❗️) 21 mai 2022,

– ora 14:30, întâlnire de suflet cu tinerii ATORG

– ora 18:00, Taina Sfântului Maslu, urmată de conferința cu Părintele Calistrat

(❗️) 22 mai 2022

(❗️) – ora 09:15, Sfânta Liturghie, urmată de cuvântul de învățătură al Părintelui Calistrat.

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 06 mai 2022

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos.

– (❗️) Sâmbătă, 07 mai 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale.

– (❗️) Duminică, 08 Mai 2022, †) Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor) – Evanghelia Marcu, cap. XV, vv. 43-47; cap. XVI, vv. 1-8).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

 

(❗️) De asemenea, vă reamintesc faptul că în perioada 21-22 Mai 2022 îl vom avea pe Părintele Calistrat Chifan în mijlocul nostru. Program vizitei va fi următorul:

(❗️) 21 mai 2022,

– ora 14:30, întâlnire de suflet cu tinerii ATORG

– ora 18:00, Taina Sfântului Maslu, urmată de conferința cu Părintele Calistrat

(❗️) 22 mai 2022

(❗️) – ora 09:15, Sfânta Liturghie, urmată de cuvântul de învățătură al Părintelui Calistrat.

Sandu Tudor (Ieromonahul Daniil de la Rarău), în lucrarea sa intitulată Sfințita Rugăciune, ne pune la inimă următorul gând:

„Rugăciunea a fost văzută de Iacob, în vis, ca o scară nesfârșită de la pământ la cer. Sunt, prin urmare, trepte de rugăciune. Omul scăzut și grosolan sufletește, se roagă scăzut și grosolan. Omul ajuns la o subțietate și înălțime de gând pune în rugăciune subțietate și înălțime. Omul duhovnicesc, [pune] blândețe, virtute și putere sufletească. Rugăciunea variază astfel după starea și însușirile sufletești ale fiecăruia, așa încât treptele sunt legate de calitățile spirituale și suie astfel la nesfârșit. Dar toate aceste deosebiri nu au prea mare însemnătate pentru Rugăciunea în sine, ea fiind una, și condiția ei de împlinire una: «neprihănirea» sau «curăția» Rugăciunii. […] Rugăciunea e o putere. Orice om care neagă în el instinctul natural al rugăciunii, s-a sărăcit lăuntric cu una din pârghiile cele mai puternice ale vieții.“

Hristos a înviat! Bucuria noastră!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 29 aprilie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 30 aprilie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 01 Mai 2022, †) Duminica a II-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma – Evanghelia după Ioan, cap. XX, vv. 19-31).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea sa Cuvânt la Sfintele Paști ne pune la inimă următorul gând: „Ai văzut strălucitorul trofeu al învierii? Datorită învierii ni s-au adus mii și mii de bunătăți. Datorită învierii s-a pus capăt înșelăciunii dracilor. Datorită învierii noi râdem de moarte. Datorită învierii ne grăbim cu dor spre bunătățile cele viitoare. Datorită învierii noi, cei împăcați cu trup, nu suntem, dacă voim, cu nimic mai prejos de puterile cele fără de trup. Astăzi este strălucitoarea noastră biruință. Astăzi Stăpânul nostru, după ce a înfipt trofeul împotriva morții, după ce a pus capăt tiraniei diavolului, ne-a deschis, prin înviere, drum spre mântuire. Toți, dar, să ne bucurăm, să sărim, să ne veselim. Deși Stăpânul nostru e învins, deși El a înfipt trofeul, totuși veselia, bucuria este comună, este și a noastră. Căci pentru mântuirea noastră s-au făcut toate.“                             

 

(❗️) De asemenea, vă reamintesc faptul că în perioada 21-22 Mai 2022 îl vom avea pe

Părintele Calistrat Chifan în mijlocul nostru. Mai multe detalii cu privire la desfășurarea

vizitei Sfinției Sale în parohia noastră le găsiți, vă rog, în poster-ul afișat.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 

 

 

 


– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 22 Aprilie 2022

– începând cu ora 16:00 se poate trece pe sub Sfântul Epitaf!

– ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 23 Aprilie 2022

– ora 09:30 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști

– ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00).

–  (❗️) Duminică, 24 Aprilie 2022, începând cu ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

(❗️) De asemenea și Duminică, 24 Aprilie 2022 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 15:00.

– (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre, prin urmare, vă rog, NU e necesar să veniți cu propriile lumânări.

(❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU e necesară înscrierea prealabilă.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

„Veniți să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul pășunii Lui şi oile mâinii Lui. O, de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu. Unde M-au ispitit părinţii voștri. M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.» (Psalmul 94, 1-10).

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Vă aștept cu pace și nădejde să veniți și să ne bucurăm de Domnul!

Părintele Teodor


Iubiți credincioți,

cu bucurie, vă punem la inimă programul slujbelor (18 aprilie – 24 aprilie 2022) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre ( Adresa: Decksteiner Str. 5, Köln, cartierul Lindenthal, 50935).

– (❗️) Luni, 18 Aprilie 2022, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți

– (❗️) Marți, 19 Aprilie 2022, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri

– (❗️) Miercuri, 20 Aprilie 2022, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi

– (❗️) Joi, 21 Aprilie 2022

– ora 09:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unita cu Vecernia

– ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 22 Aprilie 2022

– ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 23 Aprilie 2022

– ora 09:30 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști

– ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00), NU e nevoie de înscriere prealabilă.

–  (❗️) Duminică, 24 Aprilie 2022, începând cu ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

(❗️) De asemenea și Duminică, 24 Aprilie 2022 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 15:00.

– (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre, prin urmare, vă rog, NU e necesar să veniți cu propriile lumânări.

(❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU e necesară înscrierea prealabilă.

– (❗️) În zilele de Luni, Marți și Miercuri din Săptămâna Pătimirilor avem program pentru Taina Spovedanie, atât înainte de slujbele Deniilor, începând cu ora 13:00, cât și după acestea.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

„Veniți să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul pășunii Lui şi oile mâinii Lui. O, de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu. Unde M-au ispitit părinţii voștri. M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.» (Psalmul 94, 1-10).

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Vă aștept cu pace și nădejde să veniți și să ne bucurăm de Domnul!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 15 aprilie 2022

din motive administrativ-organizatorice interconfesionale nu vom putea să avem programul obișnuit, întrucât credincioșii catolici au slujbele lor specifice de pregătire de dinainte de Sfintele Paști.

– (❗️) Sâmbătă, 16 aprilie 2022

– din motive administrativ-organizatorice interconfesionale nu vom putea să avem programul obișnuit, credincioșii catolici vor sărbători Sfintele Paști.

– (❗️) Duminică, 17 aprilie 2022, †) Duminica a VI-a din Post – a Floriilor/ Intrarea Domnului în Ierusalim – Evanghelia după Ioan XII, vv. 1-18.

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Macarie Egipteanul în opera sa Omilii duhovnicești (traduse în Părinți și scriitori bisericești [PSB], vol. 34) ne pune la inimă un gând nobil, anume:

„Dacă cineva, neavând (harul) rugăciunii se silește să se roage să obțină doar acest har – fără să se silească să practice și blândețea, smerenia și celelalte porunci ale Domnului, fără să arate grijă, luptă și trudă ca să le realizeze pe acestea, în măsura în care depind de hotărârea și de libertatea voinței lui – uneori i se dă, în parte harul rugăciunii, în odihna și veselia Duhului, după cererea sa. Însă, în comportamentul său (un astfel de om) rămâne precum era mai înainte. Îi lipsește blândețea pentru că n-a căutat-o și nu și-a dat osteneala ca s-o obțină nici nu s-a pregătit să fie așa. Îi lipsește smerenia pentru că n-a cerut-o, nici nu s-a silit ca s-o obțină. Îi lipsește dragostea față de toți pentru că n-a purtat grijă de ea, nici n-a pomenit-o în rugăciune. Îi lipsește credința și încrederea în Dumnezeu, pentru că recunoscându-se pe sine, nu s-a convins de sărăcia sa, iar în vreme de necaz, nu s-a ostenit să ceară de la Domnul o credință puternică față de el și o încredere desăvârșită.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

 

De asemenea, Iubiți credincioți, cu bucurie, vă punem la inimă programul slujbelor (18 aprilie – 24 aprilie 2022) din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre ( Adresa: Decksteiner Str. 5, Köln, cartierul Lindenthal, 50935).

– (❗️) Luni, 18 Aprilie 2022, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Marți

– (❗️) Marți, 19 Aprilie 2022, ora 18:00, †) Denia Sfintei și Marii Miercuri

– (❗️) Miercuri, 20 Aprilie 2022, ora 18:00 †) Denia Sfintei și Marii Joi

– (❗️) Joi, 21 Aprilie 2022

– ora 09:00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unita cu Vecernia

– ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii

– (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 22 Aprilie 2022

– ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului

– (❗️) Sfânta și Marea Sâmbătă, 23 Aprilie 2022

– ora 09:30 vom săvârși Sfânta Liturghie cu Împărtășirea copiilor de Sfintele Paști

– ora 23:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”, urmată de Sfânta Liturghie (ora 00:00), NU e nevoie de înscriere prealabilă.

–  (❗️) Duminică, 24 Aprilie 2022, începând cu ora 11:00 vom săvârși slujba Vecerniei celei de-a „doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi, în cadrul căreia se poate primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

(❗️) De asemenea și Duminică, 24 Aprilie 2022 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 15:00.

– (❗️) Pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție ca DAR al Învierii lui Hristos din partea Parohiei noastre, prin urmare, vă rog, NU e necesar să veniți cu propriile lumânări.

(❗️) Binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după săvârșirea Slujbei Învierii Mântuitorului Hristos, din ziua de Sâmbătă noapte spre Duminică.

– (❗️) Pentru participarea la Sfintele Slujbe din Săptămâna Pătimirilor și din noapte Învierii NU e necesară înscrierea prealabilă.

– (❗️) În zilele de Luni, Marți și Miercuri din Săptămâna Pătimirilor avem program pentru Taina Spovedanie, atât înainte de slujbele Deniilor, începând cu ora 13:00, cât și după acestea.

Vă rog distribuiți informația credincioșilor care sunt în apropiere și doresc să participe la Sfintele Slujbe din această perioadă!

„Veniți să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul pășunii Lui şi oile mâinii Lui. O, de I-aţi auzi glasul care zice: «Să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu. Unde M-au ispitit părinţii voștri. M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.» (Psalmul 94, 1-10).

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Vă aștept cu pace și nădejde să veniți și să ne bucurăm de Domnul!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 08 aprilie 2022

– din motive administrativ-organizatorice nu vom putea să avem programul obișnuit.

– (❗️) Sâmbătă, 09 aprilie 2022

– din motive administrativ organizatorice nu vom putea să avem programul obișnuit.

– (❗️) Duminică, 10 aprilie 2022, †) Duminica a-V-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca – Ev. după Marcu X, vv. 32-45, respectiv Luca VII, 36-50).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Ioan Scărarul în lucrarea sa Cartea despre Nevoințe (Filocalia, vol. 9) ne pune la inimă următorul gând:

„Focul se naște din piatră și fier. Minciuna, din vorbă multă și din glumă prostească. Minciuna înseamnă pieirea dragostei, iar jurământul mincinos, tăgăduirea lui Dumnezeu. Nimeni din cei sănătoși la minte să nu-și închipuie că păcatul minciunii e unul mic. Duhul Sfânt a rostit o judecată înfricoșătoare împotriva ei. Dacă David zice către Dumnezeu: «Vei pierde pe toți cei ce grăiesc minciună (Ps. 5,6).», ce vor pătimi cei ce întăresc minciuna cu jurăminte? […] Maica și pricina minciunii este, de multe ori, fățărnicia. Căci unii spun că fățărnicia nu e altceva decât plănuirea și născocirea de minciuni, având împreunat și împletit cu ea jurământul. Cel ce are frica de Domnul e străin de minciună, avându-și conștiința ca judecător nemitarnic. […] Cel ce iubește slava de la oameni născocește minciuna. Cel ce o schimbă pe aceasta în smerenie face să fie în inima lui mai mare frica de Dumnezeu.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 01 aprilie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Catismele a 7-a, a 8-a și a 9-a din Psaltirea lui David. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 02 aprilie 2022

– ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare/ diferite slujbe personale & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 03 aprilie 2022, †) Duminica a-IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul/ Vindecarea fiului lunatic/ Predica de pe munte – Fericirile – Evanghelia după Marcu, cap. IX, vv. 17-32 & Matei, cap. IV, vv. 25; cap. V, vv. 1-12).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Ioan Scărarul în lucrarea sa Cartea despre Nevoințe (Filocalia, vol. 9) ne pune la inimă următorul gând:

„Nimeni, socotesc, dintre cei ce judecă sănătos nu va tăgădui că din ură și din ținerea de minte a răului se naște clevetirea. De aceea s-a și rânduit aceasta după părinții ei, ca într-un lanț. Clevetirea este fiica urii. E o boală subțire, dar o lipitoare grasă, ascunsă și tăinuită, care suge și seacă sângele iubirii. E fățărnicia iubirii, pricinuitoarea întinăciunii și poverii inimii. […] Am auzit pe unii clevetind și i-am certat. Dar lucrătorii acestui rău răspundeau în apărarea lor că fac aceasta din dragostea și din grija pentru cel clevetit. Iar eu le-am spus să înceteze cu această dragoste, căci nu minte cel ce a zis: «Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele lui, anungă-l (Ps. 100, 6).» Dacă spui că-l iubești, roagă-te în taină pentru el și nu-ți bate joc de om. Căci acesta este felul iubirii primit la Domnul.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 25 martie 2022

– ora 08:15 Acatistul Bunei Vestiri

– ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie, urmat de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz.

– ora 18:30 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori. În continuare vom oficia Slujba Aghiasmei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor.

– (❗️) Sâmbătă, 26 martie 2022

– ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 27 martie 2022, †) Duminica III-a din Post (a Sfintei Cruci – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38; cap. IX, v. 1).

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom avea predica și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Arhimandritul Serafim Alexiev în lucrarea sa intitulată Dragostea. Tâlcuire la Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul ne pune la inimă următorul gând:

„Cine nu are credință în Dumnezeu nu are de unde să primească ajutor haric cu care să-și înfrângă patimile. Cel ce nu are frică de Dumnezeu și smerenie nu are temelie pe care să zidească. Un astfel de om, lipsit de frica de Dumnezeu și de smerenie, nu poate nicicum să nădăjduiască în Dumnezeu. Iar, dacă nu nădăjduiește în Dumnezeu, cum va ajunge până acolo ca să-L iubească pe El din toată ființa sa? Iar neiubind pe Dumnezeu, el nu poate să iubească nici pe aproapele său. Căci cine-l poate determina să săvârșească o astfel de grea nevoință? În afară de Dumnezeu, nu există în această lume o autoritate care să-l conducă la iubirea aproapelui.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 18 martie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Catismele a 4-a, a 5-a și a 6-a din Psaltirea lui David. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 martie 2022

– ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 20 martie 2022, †) Duminica II-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama – Evanghelia după Ioan, cap. X, vv. 9-16/ Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Evanghelia după Marcu, cap. II, vv. 1-12).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Arhimandritul Serafim Alexiev în lucrarea sa intitulată Dragostea. Tâlcuire la Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul ne pune la inimă următorul gând:

„Creșterea duhovnicească a omului păcătos se aseamănă cu aceea a unei zidiri. Viața duhovnicească începe cu credința în Dumnezeu, după cum ne-a învățat Mântuitorul prin cuvintele: «Credeți în Dumnezeu, credeți în Mine!» (Ioan 14,1). Și Sfântul Apostol Pavel spune: «Fără credință dar, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu» (Evrei 11, 6). Credința în Dumnezeu conduce până la frica de Dumnezeu și la conștiința smerită a păcătoșeniei. Iar conștiința smerită a păcatului deșteaptă setea de mântuire și conduce către nădejdea în Mântuitorul, numit în chip vădit nădejdea noastră (I Tim. 1,1). Nădejdea noastră naște dragostea, iar cei ce ajung până la dragoste ajung la săvârșirea dezinteresată a binelui din dragoste de Dumnezeu.”

❗️ Vă reamintesc faptul că (❗️) Vineri, 25 martie 2022, la ora 18:30 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori. În continuare vom oficia Slujba Aghiasmei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor. Cei care aveți icoane de sfințit aveți vineri ocazia să le aduceți spre sfințire.❗️

Vă așteptăm cu drag!

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 martie 2022

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Catismele a 1-a, a 2-a și a 3-a din Psaltirea lui David. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 12 martie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 13 martie 2022, †) Duminica I din Post  (a Ortodoxiei  – Evanghelia după Ioan, cap. I, vv. 43-51).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Autorul necunoscut al rugăciunii către Domnul nostru Iisus Hristos din Acatistul închinat Mântuitorului Hristos ne pune la inimă următoarele gânduri:

„Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale.”

❗️ Vă reamintesc faptul că (❗️) Vineri, 25 martie 2022, la ora 18:30 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori. În continuare vom oficia Slujba Aghiasmei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor. Cei care aveți icoane de sfințit aveți vineri ocazia să le aduceți spre sfințire.❗️

Vă așteptăm cu drag!

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 04 martie 2022  

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară. După ora 19:00 vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 05 martie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 06 martie 2022, †) Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză  – Evanghelia după Matei cap. VI, vv. 14-21).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfinții Varsanufie și Ioan, în scrierea lor Scrisori duhovnicești (Filocalia 11) ne pun la inimă următorul gând:

„ În vremea războaielor e vreme de lucrare. Nu slăbi, ci lucrează, luptă-te! Când te înghesuie războiul, înghesuie-l și tu, strigând: «Doamne, Iisuse Hristoase, vezi neputința și necazul meu, ajută-mă și mă scapă de cei ce mă prigonesc, că la Tine am alergat!» Și roagă-te să iei putere să slujești lui Dumnezeu întru inimă curată. Semnul că are cineva nădejde în Dumnezeu este să se scuture de tot gândul și și grija trupului (II Cor. 7,1) și să nu-și închipuie că are peste tot ceva de al veacului acestuia, căci altfel și-ar avea nădejdea în aceasta, și nu în Dumnezeu. Iar semnul iertării păcatelor îl are cineva în aceea că le urăște și nu le mai face. Căci, câtă vreme mai cugetă la ele și inima lui are plăcere de ele, e semn că încă nu i s-au iertat, ci e ținut încă de ele.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 25 februarie 2022  

ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară. După ora 19:00, vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale, după caz.

 

– (❗️) Sâmbătă, 26 februarie 2022, Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă

– ora 08:15 – 09:00 vom citi Canonul de pocăință al Mântuitorului Hristos.

– ora 09:00 – 10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de iarnă

– după ora 12:00 vom avea program pentru diferite servicii religioase deja programate pentru anumiți credincioși.

– (❗️) Duminică, 27 februarie 2022, †) Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne  – Evanghelia după Matei, cap. XXV, vv. 31-46).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Părintele Dumitru Stăniloae în lucrarea sa Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă ne pune la inimă un gând nobil cu privire la cei adormiți în Hristos Domnul din neamurile și familiile noastre, pe care îi vom pomeni în această sâmbătă, 26 februarie 2022, anume: „Adormiții sunt robii lui Hristos, căci sunt făpturile unui Dumnezeu liber și tocmai de aceea îi poate și mântui. Dar cu toate că sunt robi, Hristos Se face învierea și viața lor, unindu-Se cu ei. Prin aceasta Se face egal cu ei. Sunt robi prin creație, dar frați prin unirea Lui cu ei. Robi de preț infinit, căci sunt ridicați la viața eternă în Dumnezeu prin jertfa de valoare infinită a Fiului lui Dumnezeu. Robul valorează cât s-a dat pentru el. Și fiecare rob e valoros în parte. De aceea fiecare e pomenit cu numele lui, nu toți la un loc, ca o masă anonimă.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 18 februarie 2022  

ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale.

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară. După ora 19:00, vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 19 februarie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 20 februarie 2022, †) Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor – Evanghelia după Luca, cap. XV, vv. 11-32).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Ioan Scărarul în opera sa, Scara dumnezeiescului urcuș ne pune la inimă următorul sfat:

„Pocăința este aducerea înapoi (împrospătarea) a botezului. Pocăința este învoiala cu Dumnezeu pentru o a doua viață. Pocăința este cumpărătoare a smereniei. Pocăința este necontenita renunțare la nădejdea vreunei mângâieri trupești. Pocăința este gândul osândirii de sine și îngrijirea neîngrijată de sine. Pocăința este fiica nădejdii și tăgăduirea deznădejdii. Cel ce se pocăiește se osândește pe sine, dar scapă neînfruntat. Pocăința este împăcarea omului cu Domnul prin lacrimi și prin lucrarea cea bună a celor potrivnice păcatelor. Pocăința este răbdarea de bună voie a tuturor necazurilor. Cel ce se pocăiește este pricinuitorul pedepselor sale. Pocăința este asuprirea tare a pântecelui și lovirea sufletului printr-o simțire adâncă.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 11 februarie 2022  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară.

– (❗️) Sâmbătă, 12 februarie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 13 februarie 2022, †) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului – Evanghelia după Luca, cap. XVIII, vv. 10-14).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Macarie Egipteanul în opera sa Omilii duhovnicești (traduse în Părinți și scriitori bisericești [PSB], vol. 34) ne pune la inimă un gând foarte util nouă, anume:

„Domnul așteaptă de la tine să te mânii împotriva ta însăți, să te lupți cu mintea ta, să nu cazi la învoială nici să te complaci în gândurile cele rele. Într-adevăr, numai puterea divină poate dezrădăcina păcatul și relele care îl urmează, pe când omului îi este imposibil să dezrădăcineze păcatul cu puterile sale. Datoria omului este să se opună, să se lupte și să se bată (cu păcatul), însă singurul care-l poate dezrădăcina este Dumnezeu. Pentru că, dacă omul ar fi putut face aceasta, ce nevoie mai era de venirea Domnului? Că dup cum este imposibil ca ochiul să vadă fără lumină, să vorbească cineva fără limbă, să audă fără urechi, să meargă fără picioare și să lucreze fără mâini, tot așa nu este posibil să se mântuiască cineva fără Hristos, nici să intre în Împărăția Cerurilor.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 04 februarie 2022  

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară. După ora 19:00, vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 05 februarie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 06 februarie 2022, †) Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii – Evanghelia după Matei cap. XV, 21-28).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Părintele Arsenie Boca în lucrarea lui Cărarea Împărăției ne pune la inimă următorul gând:

„Rugăciunea nu judecă, ci smerește, aducându-ne aminte de greșelile noastre, nu ale lumii. Rugăciunea adevărată cere iertare lumii, nu osândirea ei. Iar asupra smereniei vrăjmașul nu poate face nimic. Deci, făcând așa, ori de câte ori întâmplarea o cere – dar și când n-o cere – ajutat de Dumnezeu, treci cu bine peste prima piedică a potrivnicului pe care ți-o ridică în cale prin frații tăi din lume, care sunt mai slabi de înger. Cine are darul dragostei, al răbdării și al gândului smerit, în vreme de luptă – dacă luptă după lege, iar legea este dragostea – poate vedea lucruri minunate, întoarceri neașteptate la Dumnezeu.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 28 ianuarie 2022  

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară. După ora 19:00, vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 29 ianuarie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 30 ianuarie 2022, †) Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu / Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – Evanghelia după Matei, cap. V, 14-19 și după Luca, cap. XIX, vv. 1-10).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Macarie Egipteanul în opera sa Omilii duhovnicești (traduse în Părinți și scriitori bisericești [PSB], vol. 34) ne pune la inimă un gând foarte util nouă, anume:

„Mare deosebire este între creștini și oamenii lumii acesteia. Pentru că (oamenii lumii acesteia) sunt legați cu inima și cu mintea în lanțuri pământești; pe când (creștinii) doresc din toată inima să se afle în grația Tatălui celui ceresc și numai pe El Îl au înaintea ochilor. Alta e lumea creștinilor, mintea, vorba, fapta și modul lor de viață, și alta este fapta oamenilor din lumea aceasta, mintea, vorba și modul lor de viață. Altceva sunt aceia și altceva sunt aceștia și mare este deosebirea între unii și alții. Pentru că locuitorii pământului și fiii veacului acestuia se aseamănă grâului pus în ciur; ei sunt cernuți de cugetele cele nestatornice ale lumii acesteia, (se află în necontenitul vârtej al lucrurilor celor pământești, al poftelor și al complicatelor probleme materiale).“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 21 ianuarie 2022  

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și rugăciunile de seară. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 22 ianuarie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 23 ianuarie 2022, †) Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon/ Sfinții Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic  – Evanghelia după Luca cap. XVIII, 35-43).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Calist Angelicude, în lucrarea sa Culegere din Sfinții Părinți (Filocalia vol. 10), ne pune la inimă următorul gând:

„Cel ce se nevoiește pe calea virtuților trebuie să-și dea toată sârguința pentru a nu fi coborâtă înălțimea sufletului său prin răscoala patimilor. Căci, cum ar putea sufletul, pironit jos de plăcerea trupului, să privească spre lumina minții înrudită cu el, cu un ochi liber? De aceea, el trebuie, înainte de toate, să se nevoiască întru înfrânare, care e străjerul sigur al neprihănirii, și să se silească a nu lăsa mintea conducătoare să petreacă în gânduri necurate.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 14 ianuarie 2022  

– ora 16:30 – 18:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale. 

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 15 ianuarie 2022

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 16 ianuarie 2022, †) Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși – Evanghelia după Luca cap. XVII, vv. 12-19) 

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Sfântul Teofan Zăvorâtul în lucrarea sa „Viața duhovnicească și cum o putem dobândi” ne pune la inimă următorul gând:

„Cât de adevărată este concluzia ta: «Totul vine din rugăciune»! Într-adevăr. Rugăciunea este un barometru duhovnicesc pentru luarea aminte de sine. Un barometru arată cât de ușor sau cât de greu este aerul, și rugăciunea arată cât de sus sau jos a mers duhul nostru în dorința lui de a se apropia de Dumnezeu. […] Totuși nu uita niciodată că esența rugăciunii este înălțarea inimii și a minții la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pretutindeni.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Joi, 06 ianuarie 2022, (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

– 08:30-09:30 vom avea Acatistul Botezului Domnului

09:30-11:45 vom săvârși Sfânta Liturghie și Slujba Sfințirii Aghiasmei celei Mari, urmată de împărțirea Aghiasmei cele Mari credincioșilor. Aghiasma cea Mare poate fi primită și în ziua de vineri, sâmbătă respectiv duminică, la pangarul bisericii (masa de la lumânări), în cadrul programului afișat.

până la ora 13:30 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

– (❗️) Vineri, 07 ianuarie 2022,  (†) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

 

ora 08:30 – 09:30, vom avea Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

– ora 09:30 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți în credința în Iisus Hristos care au purtat numele Sfântului Ioan Botezătorul și pentru toți cei adormiți ai noștrii.

– până la ora 13:30 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

– (❗️) Sâmbătă, 08 ianuarie 2022 vom merge cu „Botezul/Iordanul”.

– (❗️) Duminică, 09 ianuarie 2022, (†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului – Ev. după Matei, cap. IV, vv. 12-17)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți în credința în Iisus Hristos care au purtat numele Sfântului Ioan Botezătorul și pentru toți cei adormiți ai noștrii.

– până la ora 13:30 vom fi la Biserică în această zi, urmând apoi să mergem cu „Botezul/Iordanul”.

Sfântul Ioan Gură de Aur în predica sa intitulată Cuvânt la Botezul Domnului ne pune la inimă următorul gând:

„Dar pentru ce pricină se numește Epifanie, Arătare, ziua în care S-a botezat Domnul, și nu în ziua în care S-a născut? Căci ziua de azi este ziua în care S-a botezat, în care a sfințit firea apelor. De aceea în sărbătoarea aceasta, la miezul nopții, toți iau apă și o duc acasă și o păstrează tot anul, căci astăzi au fost sfințite toate apele; și minunea e vădită: apa aceasta nu se strică cu trecerea timpului, apa aceasta scoasă astăzi rămâne limpede și proaspătă un an, doi și adeseori chiar trei ani și după atâta vreme se ia la întrecere cu apa adusă acum de la izvor.“

Vă port în gând și rugăciune!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


Anunț foarte important!

Dragii mei,
(❗️) Revin cu o rectificare la postarea anterioară anunțând-vă faptul că vom avea slujbele bisericești în cele două zile de 01 respectiv 02 ianuarie 2022, așa cum era prevăzut în programul liturgic și anunțasem inițial fiind sprijiniți de Părintele Dr. Claudiu Pătrașcu, preot misionar al Mitropoliei noastre, căruia îi mulțumim pentru ajutor!
Programul liturgic va fi următorul:
– (❗️) Sâmbătă, 01 ianuarie 2022, (†) Tăierea împrejur cea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos și †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa, Sfânta Emilia, (Tedeum – Anul Nou).
– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare
– după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului pentru cei care au purtat numele Sfântului Vasile și nu numai până la ora 12:30.
– (❗️) Duminică, 02 ianuarie 2022, (†) Înainte-prăznuirea Botezului Domnului/ Botezul lui Ioan – Evanghelia după Marcu cap. I, vv. 1-8).
– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei
– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși până la ora 13:00.
Noi ne vom revedea cu ajutorul lui Dumnezeu și cu nădejde la Sfintele Slujbe începând cu 06 ianuarie, așa cum va fi anunțat programul în zilele următoare. Vă asigur de toată rugăciunea și cordialitatea.
(❗️) De asemenea, așa cum anunțasem anterior, în perioada 03 – 09 ianuarie 2022 vom merge cu „Botezul”/ „Iordanul” pe la casele credincioșilor care au solicitat sfințirea casei lor cu Aghiasmă Mare. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, în lucarea sa Dăruind vei dobândi ne pune un gând frumos la inimă, anume:

Dacă nu-L mărturisim pe Hristos cu gura, adică public, cu glas puternic și neșovăitor oricare ar fi riscurile implicate de această profesiune de credință a noastră, în zadar ni se pare că-L iubim pe Hristos și ne amăgim cu iluzia că suntem creștini. Ori poate că-L iubim, în parte, nevolnic, temporar, șubred, necinstit.“

Vă port în gând și rugăciune!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 24 decembrie 2021, Ajunul Crăciunului  

– ora 10:30-13:00 și ora 14:30-16:30 vom avea Taina Spovedaniei.

– ora 16:30-17:30 vom oficia slujba Ceasurilor mari/împărătești. În continuare vom avea un recital de colinde susținut de corul copiilor respectiv al adulților din cadrul comunității noastre, (Adresa: Sankt Thomas Morus – Decksteinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal).

– (❗️) Sâmbătă, 25 decembrie 2021, Nașterea Domnului (Crăciunul)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de un recital de colinde susținut de corul copiilor respectiv

 al adulților din cadrul comunității noastre. De asemenea, va veni și Moș Crăciun să aducă daruri pentru toți copiii.  (Adresa: Sankt Stephan Köln-Lindenthal, Bachemerstraße 104a, 50931 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Duminică, 26 decembrie 2021, Soborul Maicii Domnului/Duminica după Nașterea Domnului, (Adresa: Sankt Thomas Morus – Decksteinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși până la ora 14:00.

Sfântul Efrem Sirul în lucrarea sa Imnele Nașterii și Arătării Domnului ne pune la inimă acest gând:

„Senină e noaptea în care a răsărit Cel Curat, Care a venit să ne însenineze; să nu amestecăm în veghea noastră ceva ce ar putea să o tulbure. Calea urechii să se netezească, privirea ochiului să se limpezească, cugetul inimii să se sfințească, rostirea gurii să se curățească! […] În această zi blândă să nu fim aprigi! În această zi liniștită să nu fim arțăgoși! […] Aceasta este ziua care a deschis rugăciunilor noastre ușa înaltului cerului. Și noi să deschidem ușile noastre celor ce ne-au greșit și ne roagă de iertare.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 17 decembrie 2021  

– ora 16:30 vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– ora 18:00 vom citi Psaltirea lui David, însemnând catismele XVI-XVIII, urmată de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.  

– (❗️) Sâmbătă, 18 decembrie 2021

– ora 10:30 – 12:00 vom avea repetiție de colinde cu copiii.

În continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți și program pentru Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale pentru credincioșii care au nevoie până la ora 15:00.

 

– (❗️) Duminică, 19 decembrie 2021, Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului/Genealogia Mântuitorului – Evanghelia după Matei cap. I, vv. 1-25).

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Nicodim Aghioritul în lucrarea sa Cartea mărturisirii (Exomologhitarion) ne pune la inimă acest gând:

„De aceea noi, păcătoșii, avem nevoie în fiecare zi, ca să nu spun în fiecare ceas, să ne cercetăm pe noi înșine ca să vedem dacă ne aflăm în adevărata pocăință. Chiar dacă, cu ajutorul lui Iisus Hristos, reușim să făptuim și celelalte virtuți și fapte bune, trebuie totuși ca în acelaşi timp să ne aducem aminte și de virtutea pocăinței și să nu o uităm niciodată. Ziua în care nu ne-am pocăit și îndreptat pentru păcatele noastre, trebuie să o socotim pierdută, chiar dacă am făcut în ea alte lucruri bune.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 

 

Iubiți credincioși, dragii mei,

Vă pun la inimă un anunț foarte important!

 

– (!) Doar pe data de 25.12.2020 vom săvârși slujba de Crăciun-Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos anul acesta la cealaltă Biserică catolică-Sfântul Stephan din Köln-Lindenthal (Sankt Stephan Köln-Lindenthal)

(la 5 minute distanță față de Biserica noastră (Sankt Thomas-Morus) de mers cu mașina și de mers pe jos în 20 minute, distanța dintre cele două biserici-clădiri fiind de un 1 km).

– (!) Adresa:

Sankt Stephan Köln-Lindenthal

Bachemerstraße 104a

50931 Köln

 

Programul va fi:

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, Sfânta Liturghie, urmată de un recital de colinde. De asemenea, va veni și Moș Crăciun la noi la Biserică să aducă daruri pentru toți copii.

 

Pe data de 24.12.2020, la Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal), de Ajunul Crăciunului, vom avea slujba Vecerniei la ora 16:00, urmată de un recital de colinde susținut de corul copiilor și al adulților ai comunității noastre.

 

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră,

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 10 decembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Psaltirea lui David, însemnând catismele XII-XV, urmată de Rugăciunea inimii. În seara aceasta NU vom avea Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 11 decembrie 2021

– ora 10:30 – 12:00 vom avea repetiție de colinde cu copiii.

În continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți și program pentru Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale pentru credincioșii care au nevoie până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 12 decembrie 2021, Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși/ Pilda celor poftiți la cină – Evanghelia după Luca, cap. XIV, vv. 16-24).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Evagrie Ponticul în lucarea sa Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete ne pune la inimă următorul gând: „Roagă-te în sfântul loc al rugăciunii nu ca fariseul, ci ca vameșul, ca să te îndreptezi și tu de către Domnul. Străduiește-te să nu blestemi pe cineva în rugăciunea ta, ca să dărâmi cele ce zidești, făcând urâtă rugăciunea ta. Cel ce datorează zece mii de talanți să te învețe pe tine, că de nu vei ierta celui ce-ți este dator, nu vei dobândi nici tu iertare. «Căci l-a predat pe el, zice, chinuitorilor» [Matei cap. 18\, 34]. Uita-ți de trebuințele trupului când te înfățișezi în rugăciune, ca nu cumva, pișcat de purice sau de păduche, de țânțar sau de muscă, să te păgubești de cel mai mare câștig al rugăciunii tale.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor
(❗️) Vineri, 03 decembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Psaltirea lui David, însemnând catismele IX-XI, urmată de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 04 decembrie 2021

– ora 10:30 – 12:00 vom avea repetiție de colinde cu copiii.

În continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți și program pentru Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale pentru credincioșii care au nevoie până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 05 decembrie 2021, Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove – Evanghelia după Luca, cap. XIII, vv. 10-17).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Teodor al Edesei în lucrarea sa O sută de capete foarte folositoare, ne pune la inimă acest gând:

„Credința este un bun lăuntric. Ea naște în noi frica lui Dumnezeu. Iar frica lui Dumnezeu ne învață păzirea poruncilor, care se numește făptuire. Iar din făptuire odrăslește cinstita nepătimire. Iar rodul nepătimirii este iubirea, care e plinirea tuturor poruncilor, strângându-le și ținându-le pe toate. […] În orice ispită și în orice război folosește rugăciunea ca armă nebiruită și vei învinge prin harul lui Hristos. Dar aceasta să-ți fie curată, precum ne învață înțeleptul nostru învățător. «Căci vreau, zice, să se roage bărbații în orice loc, ridicând mâini cuvioase, fără mânie și fără gânduri» [I Tim. 2,8]. Căci cel ce nu poartă grijă de o astfel de rugăciune, va fi predat ispitelor și patimilor.”

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 26 noiembrie 2021  

– ora 18:30 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori. În continuare vom oficia Slujba Aghiasmei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor.

– (❗️) Sâmbătă, 27 noiembrie 2021

– ora 10:30 – 12:00 vom avea repetiție de colinde cu copiii.

În continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți și program pentru Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale pentru credincioșii care au nevoie până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 28 noiembrie 2021, Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat, păzirea poruncilor – Evanghelia după Luca, cap. XVIII, vv. 18-27).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului precum și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea sa Despre rugăciune, ne pune la inimă acest gând:

Rugăciunile sunt nervii sufletului. Căci precum trupul e susținut laolaltă prin nervi, și prin ei se mișcă în chip unitar, persistă și își menține tăria, iar dacă îi taie cineva pe aceștia desface toată armonia trupului, tot așa sufletele se armonizează și se susțin laolaltă prin rugăciuni, și prin ele străbat cu ușurință drumul evlaviei. Deci, te lipsești de rugăciune, faci ceva ca și când ai scoate peștele din apă. Precum apa e viața aceluia, așa își este ție rugăciunea. Precum acela trăiește prin apă, așa noi putem să ne înălțăm la ceruri și să ajungem aproape de Dumnezeu, prin rugăciune.

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 19 noiembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Psaltirea lui David, însemnând catismele VI-VIII, urmată de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 20 noiembrie 2021

– ora 10:30 – 12:00 vom avea repetiție de colinde cu copiii.

În continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți și program pentru Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale pentru credincioșii care au nevoie până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 21 noiembrie 2021, †) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia – Dezlegare la pește)/ Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina – Evanghelia după Luca, cap. XII, vv. 16-21; cap. X, vv. 38-42 & cap. XI, vv. 27-28).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea Slujba Parastasului precum și program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00.

În lucrarea sa Despre rugăciune, Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune la inimă acest gând: „Rugăciunea e o lucrare comună a îngerilor și a oamenilor și, în privința rugăciunii, nimic nu desparte o fire de alta. Ea te desparte de animale, ea te unește cu îngerii. Prin ea se ridică cineva repede la petrecerea, la viața și traiul acelora, la cinstea, la noblețea, la înțelepciunea și înțelegerea lor, silindu-se să-și petreacă toată viața în rugăciuni și în slujirea (închinarea) adusă lui Dumnezeu. Când vede diavolul sufletul îngrădit în virtuți nu îndrăznește să se apropie, temându-se de tăria și de puterea pe care i-o dau rugăciunile, hrănind sufletul mai bine decât hrănesc mâncările trupul.“

❗️ Vă reamintesc faptul că începând de (❗️) Sâmbăta trecută (13.11.2021) am început săptămânal să facem repetiție de colinde (bilingv) și să învățăm poezii (bilingv) cu copiii, pe care le vom cânta și le vom recita în ziua de Ajun și de Crăciun, conform programului, pe care îl vom face cunoscut în timp util.

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


Parohia Ortodoxă Română din orașul Köln, cartierul Lindenthal

organizează repetiții cu copiii pentru organizarea unui

Concert de Colinde

cu ocazia Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Toți copiii începând cu vârsta de 6 ani sunt așteptați cu drag la repetiții!

Vom pregăti împreună colinde tradiționale și poezii tematice, în limbile română și germană. Concertul de colinde va avea loc în zilele de 24, 25 și 26 decembrie.

În ziua de 25 decembrie ne vom bucura să îl avem oaspete și pe Moș Crăciun.

Concertul de colinde va oferi copiilor români oportunitatea de a forma un cor de copii al Parohiei noastre care să participe activ atât la slujbele religioase cât și la momentele muzicale și artistice pe care le vom pregăti pe parcursul anului următor cu ocazia diferitelor sărbători religioase.

Repetițiile pentru concertul de colinde vor avea loc în fiecare sâmbătă, în perioada 13 noiembrie – 18 decembrie 2021, între orele 10:30 – 12:00 (cu pauză).

Părinții vor avea ocazia să petreacă împreună timpul la o cafea și un ceai fierbinte, pe timpul repetițiilor.

Înscrierile se fac prin telefon sau sms/ whtsapp direct la Părintele Teodor.


– (❗️) Vineri, 12 noiembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Psaltirea lui David, însemnând catismele II-V, urmată de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 13 noiembrie 2021

– ora 10:30 – 12:00 vom avea repetiție de colinde cu copiii.

În continuare vom avea Slujba Parastasului pentru cei adormiți și program pentru Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale pentru credincioșii care au nevoie până la ora 15:00.

– (❗️) Duminică, 14 noiembrie 2021, †) Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv – Evanghelia după Luca, cap. X, vv. 25-37).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Marcu Ascetul în lucrarea sa, Despre legea duhovnicească, în 200 de capete, ne pune la inimă următorul gând:

„Nu vorbi cu două limbi, într-un fel arătându-te cu cuvântul, și într-alt fel aflându-te cu conștiința. Căci pe unul ca acesta Scriptura îl pune sub osândă (Sir. 28,15). Adeseori cel ce spune adevărul e urât de cei fără de minte, după  Apostol (Ioan 8, 40). Iar cel fățarnic este iubit. Dar niciuna dintre aceste răsplăți nu ține multă vreme. Căci Domnul va răsplăti fiecăruia, la vremea sa, ceea ce trebuie. […] Cel ce sfătuiește sau mustră întru frica lui Dumnezeu pe acela care păcătuiește își câștigă sieși virtutea opusă greșelii. Iar cel ce ține minte răul și osândește cu răutate cade în aceeași patimă, după legea duhovnicească.”

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 05 noiembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, urmat de Catisma 1 din Psaltirea lui David și Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 06 noiembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:30 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți care au purtat numele Sfinților Arhangheli.

– (❗️) Duminică, 07 noiembrie 2021, †) Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 41-56).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți care au purtat numele Sfinților Arhangheli și nu numai. De asemenea până la ora 14:30 vom avea program pentru diferite rugăciuni sau convorbiri personale.

Cuviosul Isaia Pustnicul în cartea sa Douăzeci și Nouă de Cuvinte (Filocalia vol. XII) ne pune la inimă următorul gând:

„Simplitatea și voința de a nu te măsura pe tine însuți curățesc inima ta de cel rău. Cel ce se unește cu fratele său în vreo lucrare rea nu va scăpa de întristarea inimii. Cel ce grăiește ceva și are în inima sa, prin viclenie, altceva își face toată slujirea făcută lui Dumnezeu (toată liturghia) deșartă. Să nu te lipești de unul ca acesta, ca să nu te spurci de otrava lui întinată. Umblă cu cei lipsiți de răutate, ca să te faci părtaș de slava și curăția lor. Să nu ai viclenie față de om, ca să nu faci ostenelile tale deșarte. Curățește-ți inima față de toți, ca să vezi pacea lui Dumnezeu în tine. Căci, precum, de va fi mușcat cineva de o scorpie, veninul ei va pătrunde în tot trupul lui și-i va vătăma inima, așa este răutatea din inimă față de aproapele. Veninul ei mușcă sufletul și se primejduiește prin viclenie. Cel ce-și cruță deci ostenelile, ca să nu se piardă (rezultatul lor), să depărteze de la el această scorpie, adică viclenia și răutatea.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 29 octombrie 2021  

– ora 18:30 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbăta celor adormiți, 30 octombrie 2021, Moșii de toamnă

– ora 08:15 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh

– ora 09:00 – 10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului pentru cei adormiți – Moșii de toamnă.                 

În continuare, până la ora 15:30, vom avea diferite rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale precum și Taina Spovedaniei, pentru credincioșii care au nevoie.

– (❗️) Duminică, 31 octombrie 2021, †) Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr – Evanghelia după Luca, cap. XVI, vv. 19-31).     

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru Slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, convorbiri personale, până la ora 14:30.

Starețul Tadei în cartea lui Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața, ne pune la inimă următorul gând:

„Inima este rece când este împărțită – și sufletul nu este atunci acasă, ci pribegește. Când este acasă, sufletul încălzește și inima. De îndată ce a ieșit afară, este lovit. Este bătut când este în afara casei – gândurile îl bat. Un gând este primit, un al doilea este alungat, al treilea… Firește, inima se frânge și se răcește. Și spune: Asta nu-mi face bine, cealaltă nu-i bună… Toate acestea rănesc lăuntrul nostru, și inima este necăjită. Iar când sufletul își vine în fire, când se împacă cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu este în centrul vieții, este bine și cald. Suntem împrăștiați și dezbinați – și numai Domnul poate, prin harul Său, să ne tămăduiască.“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 22 octombrie 2021  

– ora 18:30 vom săvârși Slujba Sfântului Maslu împreună cu alți preoți slujitori. În continuare vom oficia Slujba Aghiasmei mici și sfințirea icoanelor credincioșilor.

– (❗️) Sâmbătă, 23 octombrie 2021

– începând cu ora 10:30 vom avea diferite rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale precum și Taina Spovedaniei până la ora 15:30, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 24 octombrie 2021, †) Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 26-39).     

ora 08:30 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru Slujba Parastasului și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Calist Angelicude, în scrierea sa Despre rugăciune și luare-aminte (Filocalia, vol. VIII) ne pune la inimă următorul gând:

„Cel ce se nevoiește pe calea virtuților trebuie să-și dea toată sârguința pentru a nu fi coborâtă înălțimea sufletului său prin răscoala patimilor. Căci, cum ar putea sufletul, pironit jos de plăcerea trupului, să privească spre lumina minții înrudită cu el, cu un ochi liber? De aceea, el trebuie, înainte de toate, să se nevoiască întru înfrânare, care e străjerul sigur al neprihănirii, și să se silească a nu lăsa mintea conducătoare să petreacă în gânduri necurate. E nevoie deci de toată sârguința omului dinăuntru ca mintea să nu se împrăștie, ci să se pironească de ținta slavei lui Dumnezeu.“

Vă port în gând și rugăciune! Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 – (❗️) Vineri, 15 octombrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 16 octombrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 17 octombrie 2021, †) Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic/ Pilda semănătorului – Evanghelia după Luca, cap. VIII, vv. 5-15).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

În lucrarea sa, Cărarea Împărăției, Părintele Arsenie Boca ne pune la inimă următorul gând:

„Toată strădania potrivnicului aceasta este: să desfacă dragostea și cunoștința noastră de Dumnezeu și să le dea, prin patimi, ca obiect de preocupare nimicul și absurdul. De aceea vicleanul nu se dă la o parte de-a reduce la nimic și la absurd chiar și virtuțile. Drept aceea e destul să izbutească o mutare mai încoace, mai aici, a scopului ultim al virtuților, și cu asta a redus la nimicul slavei deșarte și la absurd toată strădania virtuții. Iată-ne, printr-o singură întorsătură măiastră a vicleanului, deșertând virtuțile în sacul spart al patimilor și culegând, în schimb, vorbe goale de la oameni și rânjetul lui sinistru. Trebuie deci multă și adâncă deosebire a gândurilor.”

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


(❗️) Joi, 14 octombrie 2021, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Parohia nostră va avea următorul program:

 • ora 08:15, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
 • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
 • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei până la ora 13:00.
 • Cu bucurie, vă pun la inimă și minte versurile din slujba Acatistului, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva:

„Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare, și l-ai rușinat? Pentru aceasta, primește următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinței; Bucură-te, ușa mântuirii; Bucură-te, pavăza credinței; Bucură-te, lăcașul statorniciei; Bucură-te, chipul bunătăților; Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare; Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare; Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului; Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!”

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 08 octombrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 09 octombrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 10 octombrie 2021, †) Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain – Evanghelia după Luca, cap. VII, vv. 11-16).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrarea sa Comentariu la Psalmul 4 ne pune la inimă următorul gând:

„«Nădăjduiți în Domnul!» Cel care Îl are aliat pe Dumnezeu, de cine se va înfricoșa în cele care urmează? De nimeni! Și aceasta nu este mică virtute, adică să ne punem în El nădejdea și curajul și convingerea noastră. Împreună cu dreptatea, Dumnezeu cere de la noi și această virtute, adică să ne punem în El încrederea, nădejdea noastră, să nu avem încredere în niciunul dintre lucrurile lumești, ci după ce ne-am îndepărtat de acestea, la El să ne fie mereu gândul. Pentru că lucrurile acestei vieți nu se osebesc cu nimic de vise, ci se aseamănă cu umbrele și sunt mai neputincioase și decât acestea, care apar degrabă și totodată dispar. Și când există, lucrurile vremelnice creează multe neliniști celor care le au, în timp ce nădejdea în Dumnezeu este veșnică, neschimbătoare, nemișcată, creează mare siguranță și îl fac nebiruit pe cel care o folosește cu atenție și cu viețuirea potrivită.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor– (❗️) Vineri, 01 octombrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 02 octombrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 03 octombrie 2021, †) Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte/iubirea vrăjmașilor – Evanghelia după Luca, cap. VI, vv. 31-36).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Sfântul Vasile cel Mare, în opera sa intitulată Asceticele (se află în colecția Părinți și Scriitori bisericești, prescurtat PSB, vol.18) ne oferă următorul gând:

„Sufletul este copie a cerului, pentru că în acesta locuiește Domnul, iar trupul este din pământ, în care locuiesc oameni muritori și animale fără rațiune. Așadar potrivește-ți nevoile trupului după orele de rugăciune și să fii pregătit să nu asculți de gândul care te depărtează de rânduială. Căci obiceiul diavolilor (este ca) în timpul orelor de rugăciune, sub pretextul unui așa-zis motiv binecuvântat, să ne preseze pentru retragere, să ne răpească, în mod aparent justificat, de la rugăciunea mântuitoare. Să nu spui, sub pretext fals, vai, capul meu, sau oh burta mea, aducând acestea ca mărturii incontrolabile ale unei suferințe inexistente și violând astfel intensitatea vegherii în favoarea odihnei. Ci mai degrabă să spui rugăciuni tainice pentru care Dumnezeu, Care vede în ascuns, îți va răsplăti la arătare. Să faci negustorie toată viața ca să găsești bogăție ascunsă în ziua nevoii. […] Să fii zelos pentru cei care trăiesc drept și să înscrii faptele lor în inima ta. Să te rogi să fii împreună cu puțini, pentru că acesta este un bun rar, pentru aceasta puțini sunt și cei puțini care intră în împărăția cerurilor.“

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 24 septembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan.    În această zi nu vom putea avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 25 septembrie 2021

din rațiuni administrative și interconfesionale nu avem program în această zi.

– (❗️) Duminică, 26 septembrie 2021, †) Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată – Evanghelia după Luca, cap. V, vv. 1-11)

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși până la ora 13:30.

Toma de Kempis în celebra sa lucrare Urmarea lui Hristos ne pune la inimă și minte următorul gând:

„Cât trăim pe lume, nu putem fi scutiți de necaz și de ispită. De aceea s-a și scris în cartea lui Iov: «Ispită este viața omului pe pământ» (Iov 7,1). Drept aceea fiecare ar trebuie să fie îngrijorat de ispitele din jurul său și să vegheze în rugăciuni, ca nu cumva diavolul să găsească vreun loc de înșelăciune, el, care niciodată nu doarme, «ci dă mereu târcoale, căutând pe cine să înghită» (I Petru 5,8). Nimeni nu este așa de desăvârșit și sfânt încât să n-aibă niciodată ispite, iar ca să fim cu totul lipsiți de ele, nu se poate. Totuși ispitele adeseori sânt foarte folositoare, deși sânt grele și chinuitoare, fiindcă prin ele omul se smerește, se curăță și se întărește. […] Adeseori nu știm cât putem, dar ispita ne arată cine suntem. […] Să ne smerim deci sufletul sub mâna lui Dumnezeu, în orice ispită și necaz, fiindcă el va mântui și va înălța pe cei smeriți la suflet. […] În ispite și în necazuri se vede cât a sporit sufletește un om și în acestea vrednicia lui se arată mai mare și buna deprindere se vădește mai deplină.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 17 septembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 18 septembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 19 septembrie 2021, †) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Calist Patriarhul în lucrarea sa Capete despre rugăciune (Filocalia, vol. 8) ne pune la inimă următorul gând:

„«Cel ce învață pe om cunoștința Dumnezeu este» (Ps. 93,10), precum s-a scris. Dar cum îl învață? Dându-i rugăciune într-o adiere sfântă a Duhului ce suflă pururea în cel ce se roagă. Cu adevărat, această sfințită rugăciune fiind un dar mare al harului suprabun se face învățătoare celui ce a agonisit-o, slujind în chip limpede, ca un fel de oglindă, feței sufletului. În această oglindă mintea își vede limpede abaterile, rătăcirile, robirile, trândăvirile și înșelările; dar nu numai aceasta, ci și văzduhul curăției, lumina întinsă a vederii (contemplației), duhul înălțării dumnezeiești și îndumnezeitoare spre Dumnezeu și flacăra de foc întreținută de iubirea de Dumnezeu, simplitatea  și libertatea de chipuri a înțelegerii, tăcerea cu privire la toate cele ce urmează de aci și uimirea plină de multă bucurie.” 

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 10 septembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 11 septembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 12 septembrie 2021, †) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim – Evanghelia după Ioan, cap. III, vv. 13-17).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Isaac Sirul în lucrarea sa Cuvinte despre Nevoință (Filocalia, vol. 10) ne pune la inimă următorul gând:

“Adu-ți aminte de cei ce te întrec în virtute, ca să te vezi totdeauna neajuns la măsura lor. Cugetă pururea la necazurile mai mari ale celor necăjiți și asupriți, ca să dai mulțumire pentru cele mici și neînsemnate ale tale și să le poți răbda cu bucurie. În vremea înfrângerii, moleșirii și trândăviei tale, când ești dat și ținut de vrăjmaș, într-o nevrednicie mai dureroasă și sub apăsarea chinuitoare a păcatului, gândește-te în inima ta la timpul de mai înainte al străduinței tale și cum te îngrijeai până și de lucrurile cele mai mici și de nevoința pe care o dovedeai și cum erai mișcat de râvnă împotriva celor ce voiau să te împiedice în drumul tău. […] Adu-ți aminte de căderea celor puternici și smerește-te în virtuțile tale. Adu-ți aminte de greșelile grele ale celor ce au căzut odinioară și s-au pocăit și de înălțimea, și de cinstea de care s-au învrednicit după aceea, și vei lua curaj în pocăința ta. Prigonește-te pe tine și va fi gonit vrăjmașul din aproprierea ta. Împacă-te în tine și se vor împăca în tine cerul și pământul”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 03 septembire 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 04 septembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 05 septembrie 2021, †) Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv – Evanghelia după Matei, cap. XVIII, vv. 23-35).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

În lucrarea sa Douăzeci și nouă de Cuvinte (Filocalia, vol. 12), Isaia Pustinicul ne pune la inimă următorul gând:

Ce este smerenia? Smerenia e să se socotească cineva pe sine dinaintea lui Dumnezeu drept păcătos și că nu face nimic bun. Iar fapta smereniei e tăcerea și a nu se măsura pe sine în ceva; și a nu se sfădi; și supunerea; și a căuta cu privirea în jos; și a avea ochii morți; și a se păzi pe sine de minciună; și a nu se lăsa prin în vorbărie deșartă; și a nu se împotrivi celui mai mare;  și a nu voi să se impună cuvântul său; și a răbda defăimarea; și a urî odihna; și a se sili pe sine la osteneală; și a nu supăra pe cineva. Îngrijește-te deci, frate, să împlinești acestea întocmai, ca să nu se facă sufletul tău locaș a toată patima și să nu isprăvești viața ta fără rod pentru vecii vecilor. Amin.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 august 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 28 august 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 29 august 2021, †) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, †) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului – Evanghelia după Matei, capitolul XVII, vv. 14-23).     

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 12:00 nu vom avea programul obișnuit deoarece voi participa  la un eveniment al parohie catolice Sfântul Stefan din orașul Köln.

Isaia Pustinicul în lucrarea sa Douăzeci și nouă de Cuvinte (Filocalia, vol. 12) ne pune la inimă următorul gând:

„Nu te socoti deci pe tine nepătimitor (fără patimi), cîtă vreme te convinge pe tine păcatul. Cel căruia i s-a dat libertate nu se gândește în sine la cele pe care le face contrar firii. Nu te socoti pe tine liber, cîtă vreme Îl mînii pe Stăpînul tău. Căci nu-ți vine libertatea cîtă vreme inima ta poftește din cele ale lumii. Îngrijește-te de trupul tău ca templu al lui Dumnezeu; îngrijește-te ca avînd să învieze și să-I răspundă lui Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu, ca unul ce ai să-I dai răspuns lui Dumnezeu pentru toate cele ce ai făcut. […] Cugetă în tine însuți în fiecare zi ce patimă ai biruit, înainte de a-I arăta cele ce le ceri. Precum pămîntul nu poate da rod fără sămînță și apă, așa nu poate omul să se pocăiască fără smerita cugetare și osteneala trupului.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 20 august 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 21 august 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale, cum ar fi Slujba Botezului etc. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 22 august 2021, †) Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare – potolirea furtunii – Evanghelia după Matei, capitolul XIV, vv. 22-34).     

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Ernest Bernea în cartea sa Preludii. Îndemn la simplitate; Cel ce urcă muntele; Treptele bucuriei, ne pune un gînd nobil la inimă, anume:

„Cineva face rău din întâmplare sau lucid; așa e constituită făptura lui. Binele nu-i este închis; ceasul frumuseții și eliberării nu-i este alungat. E necesară însă o luptă înnoitoare, o luptă de mare dârzenie și dragoste; așa poate veni îndreptarea, învierea sufletului căzut. Răul prezent în noi poate fi preschimbat în metal prețios. Dumnezeu întrupat a venit în veac să sprijine această minune a nașterii din nou. Omul poate deveni mereu bun, mereu curat și tare; totul este ca el să-și poată așeza punțile frumuseții.“   

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 august 2021

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 14 august 2021

– ora 13:00 – 15:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 17:30 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) ora 17:30 vom săvârși slujba Prohodului Maicii Domnului

– (❗️) Duminică, 15 august 2021, †) Adormirea Maicii Domnului (Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28) – Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor – Ev. Matei XIV, 14-22);

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ne pune la inimă următorul gând:

„Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și viforul scârbelor mele, că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. […] De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă. […] Nădejde și întărire și zid de scăpare nemișcat câștigându-te pe tine, ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. […] Umple, Preacurată, de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 06 august 2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește Schimbarea la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

ora 08:30, Acatistul Schimbării la Faţă.

– ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie. Până la ora 13:00 vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 07 august 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 08 august 2021, †) Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum – Evanghelia după Matei, capitolul IX, vv. 27-35).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfinții Varsanufie și Ioan, în scrierea lor Scrisori duhovnicești (Filocalia 11) ne pun la inimă următorul gând:

„Întrebare: Când mă rog pentru multe lucruri, oare trebuie să amintesc de fiecare în rugăciune? Răspuns: Dacă vrei să te rogi pentru multe lucruri, odată ce Dumnezeu știe de care lucruri avem trebuință, roagă-te, zicând: «Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, călăuzește-mă după voia Ta.» Iar de vrei să te rogi împotriva patimilor, zi: «Tămăduiește-mă după voia Ta.» Iar dacă te rogi împotriva ispitelor, zi: «Tu știi ce-mi este de folos, ajută slăbiciunii mele. Și fă sfîrșit ispitelor după voia Ta».

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 30 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 31 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 01 august 2021, †) Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Evanghelia după Matei, capitolul IX, vv. 1-8).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei  

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Simeon Noul Teolog în opera sa 24 de Cuvinte despre viața duhovnicească ne pune la inimă și minte următorul gând:

„Căci toată legea dată oamenilor de la Dumnezeu este dragostea, care are două trepte, prima și a doua, pentru că și Legea este îndoită, Veche și Nouă. Cel ce a suit pe prima a lăsat jos pământul, iar cel ce s-a suit pe a doua s-a atins și de cer. De fapt, prima spune: «Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți!» (Matei 19,19) și a doua «Iubește și pe vrajmaș și pune sufletul tău pentru prietenul tău» (cf. Matei 5,44). Deci, de vreme ce a da sufletul său nevinovat pentru prietenul vinovat este un lucru numai al lui Dumnezeu, cel ce a suit a doua treaptă a dragostei s-a suit la cer. În rest, cel ce urăște și pe cel ce-l iubește și-i face rău nu numai că este mai rău chiar decât cel ce se apără de vrăjmaș, ci a coborât până chiar la cele mai dedesubt ale iadului.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 23 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință și Acatistul Mântuitorului Hristos. După caz vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 25 iulie 2021, †) Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei – Evanghelia după Matei, capitolele VIII, vv. 28-34 și IX, v. 1)

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei  

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Autorul necunoscut al Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos ne pune la inimă câteva gânduri sublime, anume:

„Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta: Iisuse, puterea cea nebiruită; Iisuse, mila cea fără de sfârșit; Iisuse, frumusețea cea prealuminată; Iisuse, dragostea cea nebiruită; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul; Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință și Acatistul Mântuitorului Hristos. După caz vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 iulie 2021

– din rațiuni administrative intercreștine nu vom avea program.  

 

– (❗️) Duminică, 18 iulie 2021, †) Duminica a IV-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic – Evanghelia după Matei, capitolul VIII, vv. 5-13 și Evanghelia după Ioan, capitolul XVII, vv. 1-13).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:00, după caz.

 

Sfântul Chiril al Ierusalimului în Omilia la slăbănogul de la Scăldătoarea Vitezda ne pune un gând frumos la inimă, anume:

„Oriunde Se arată Iisus, acolo este și mântuirea. De vede vameș șezând la vamă, îl face apostol și evanghelist. De este îngropat cu morții, îi învie pe cei morți. Orbilor le dăruiește vederea, celor mulți, grăirea; surzilor, auzul. Colindă scăldătorile; dar nu ca să le vadă, ci ca să vindece pe cei bolnavi. […] Nu te întrista, omule, că n-ai om! Ai pe Dumnezeu însuși în fața ta, și Om și Dumnezeu. Trebuie mărturisite amândouă. Nu-i de niciun folos mărturisirea omenității fără mărturisirea Dumnezeirii. Mai mult chiar: Cine nu mărturisește așa este blestemat, căci «blestemat este cel ce-și pune nădejdea în om». Așadar și noi, care nădăjduim în Iisus, dacă nădăjduim în omul Iisus, dar nu împletim în nădejdea noastră și Dumnezeirea Lui, suntem moștenitori ai blestemului. Dar acum mărturisim în Iisus și pe Dumnezeu, și pe Om, și amândoi în chip real. Ne închinăm unui Dumnezeu născut în chip real din adevăratul Tată și unui Om, născut în chip real, și nu în aparență, și așteptăm o reală mântuire.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 09 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 10 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 11 iulie 2021, †) Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții – Evanghelia după Matei, capitolul VI, vv. 22-33).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Amma Teodora într-unul din cuvintele ei adunate ulterior în lucrarea Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu (tradus de C. Bădiliță, Editura Polirom 2007), afirma următoarele atunci când a fost întrebată despre lucrurile pe care le auzim vorbindu-se: „«Cele care ascultă în mod obișnuit vorbe lumești și vulgare, cum pot să fie doar cu Dumnezeu, precum le-ai spus tu?» Ea zice: «Așa cum, atunci când te așezi la masă și găsești o mulțime de feluri de mâncare, guști, dar nu cu plăcere, tot așa, dacă-ți intră în urechi vorbe lumești, tu ține-ți inima către Dumnezeu și, neascultându-le cu plăcere, nu te vor atinge.» Tot amma Teodora l-a întrebat pe papa Teofil ce înseamnă cuvântul Apostolului: Vremea răscumpărând (Efeseni 5,16). El îi zice: «Expresia arată câștigul. De pildă: e vreme de jignire pentru tine? Cumpără cu smerenia și cu răbdarea vremea jignirii și trage cîștigul de partea ta. E vreme de dispreț? Cumpără vremea aceasta cu resemnare multă și ia câștigul. Dacă dorim, toate cîte ne stau împotrivă pot deveni cîștiguri pentru noi.»“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 02 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 03 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 04 iulie 2021, †) Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinților Români – Chemarea primilor Apostoli – Evanghelia după Matei, capitolul IV, vv. 18-23).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Simeon Noul Teolog în opera sa 24 de Cuvinte despre viața duhovnicească ne pune la inimă și minte următorul gând:

„Nu poate exista păcat mai mare decât a te apropia de Dumnezeu fără frica îndatorată și fără de sfială și evlavie. De ce? Pentru că de la Dumnezeu este iertarea păcatelor și dăruirea de bunătăți. Iar cel ce se roagă sau cântă simplu și la întâmplare și disprețuitor Celui înfricoșător chiar și pentru serafimi este învederat că ignoră acest lucru. Pentru aceasta și Dumnezeu, vrând să miluiască pe unul ca acesta, nu poate, ci mai mult Se mânie. […] Prin urmare, nu trebuie să ne apropiem fără frică și evlavie de Dumnezeu. Iar cel ce nu are frică și evlavie să ceară mai întâi lumina dumnezeieștii frici, ca să cunoască după ce o ia de Cine se apropie pentru a primi cererile sale! Cererile oricărui credincios sunt pentru blândețea inimii și cugetarea smerită a sufletului.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– () Marți, 29 iunie 2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

ora 08:30, Acatistul Sfinţilor Apostoli.

– ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz.

 

Sfântul Ioan Hrisostom în lucrarea Cuvântul I la Sfântul Apostol Pavel ne pune un nobil gând la inimă, anume:

N-aș greși de-aș numi sufletul lui Pavel livadă de virtuți și rai duhovnicesc. Atât de mult înflorea prin har și atât de vrednică de har își arăta filosofia sufletului său! Pentru că a fost vasul alegerii și pentru că s-a curățat bine pe sineși, cu îmbelșugare s-a revărsat peste el darul Duhului. Asta e pricina că ne-a izvorât nouă și râuri minunate; nu numai patru, ca izvorul din paradis, cu mult mai multe, ce curg în fiecare zi; nu udă pământul, ci deșteaptă sufletele oamenilor spre rodire de virtute. […] Ca un întraripat a străbătut toată lumea; n-a călătorit de dragul călătoriei, ci a smuls spinii păcatelor, a semănat cuvântul credinței, a alungat rătăcirea, a adus adevărul, a făcut îngeri din oameni, dar, mai bine spus, a făcut pe oameni din demoni, îngeri. […] N-a slujit de două ori câte șapte ani, ci toată viața a slujit pentru Mireasa lui Hristos; n-a fost bătut numai de arșița zilei și de frigul nopții, ci a răbdat nenumărate feluri de încercări; uneori era biciuit, alteori trupul îi era lovit cu pietre; uneori se bătea cu fiarele, iar alteori se lupta cu valurile mării. Suferea zi și noapte de frig și de foame neîntreruptă. Pretudindeni biruia piedicile și smulgea oile din gura diavolului.

 

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel!

Sus să avem inimile! Pace, bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 25 iunie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. După caz, vom avea în continuare convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 26 iunie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 27 iunie 2021, †) Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților – Evanghelia după Matei, capitolele X, vv. 32-35; 37-38 și XIX, vv. 27-30).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

În Cele 100 de Capete (Filocalia vol. VIII) monahii Calist și Ignatie Xanthopol ne oferă o nobilă reflecție cu privire la rugăciune, anume: „Precum trupul acesta al nostru în lipsa sufletului e mort și rău mirositor, la fel și sufletul, care nu se mișcă prin rugăciune este mort și nenorocit, și rău mirositor. Căci trebuie să socotim lipsirea lui de rugăciune mai amară decât orice moarte, cum bine ne învață Marele Daniil proorocul, care voia mai bine să moară decât să fie lipsit, fie și măcar o clipă, de rugăciune (Dan. 6,10 și urm.). La fel ne învață și dumnezeiescul Gură de Aur (Despre Rugăciune): «Tot cel ce se roagă vorbește cu Dumnezeu. Și cine nu știe ce mare lucru este, ca om fiind, să stai de vorbă cu Dumnezeu? Dar nimenea nu poate să înfățișeze această cinste prin cuvânt. Căci această cinste întrece chiar și măreția îngerilor»

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 18 iunie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 iunie 2021, Pomenirea morților – Moșii de vară  

– ora 10:00 vom săvârși slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 14:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 20 iunie 2021, †) Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile – Evanghelia după Ioan, capitolul VII, vv. 37-53; VIII, v. 12).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

 

Siluan Athonitul, în celebra sa lucrare „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei“, ne oferă un gând nobil, anume:

„Nu cerusem de la Domnul pe Duhul Sfânt: nici nu știam că este Duh Sfânt, cum vine și ce lucrează El în suflet, dar acum scriu cu bucurie despre aceasta.

O, Duhule Sfinte, drag ești Tu sufletului! Nu e cu putință să Te descriu, dar sufletul cunoaște venirea Ta și Tu dai pace minții și dulceață inimii. Domnul spune: «Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre» [Mt. 11, 29]. Aceasta o spune Domnul despre Duhul Sfânt: căci numai în Duhul Sfânt își găsește sufletul odihna desăvârșită. Fericiți suntem noi, creștinii ortodocși, pentru că mult ne iubește Domnul și ne dă harul Duhului Sfânt și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Dar ca să păstrăm  harul, trebuie să iubim pe vrăjmași și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate întristările.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 11 iunie 2021

– ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți avându-l în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, urmată de un dialog duhovnicesc.

– (❗️) Sâmbătă, 12 iunie 2021

– ora 08:30 – 09:30, vom citi Acatistul Mântuitorului Hristos

– ora 09:30 – 11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, alături de alți co-slujitori preoți, sărbătorind în duh de rugăciune și comuniune un an de zile de la întemeierea noii comunități și parohii din orașul Köln.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim va hirotesi în treapta de duhovnic pe Părintele George Ghilaciu iar în treapta de anagnost sau citeț (cântăreț) pe domnul Adrian Iordache.

– ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți în Hristos Domnul.

– (❗️) Duminică, 13 iunie 2021, †) Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic – Evanghelia după Ioan, capitolul XVII, vv. 1-13).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru Slujba Parastasului, pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Vladimir Soloviov, în lucrarea sa intitulată Temeiurile duhovnicești ale vieții. Un catehism altfel, ne pune la inimă un minunat gând, anume:

Credința fără fapte este moartă (Iacob 2,17), rugăciunea e însă cea dintâi faptă, începutul sau obârșia oricărei fapte adevărate. Crezând în Dumnezeu, trebuie să credem că în El e plinătatea și desăvârșirea a tot binele, fiindcă altfel n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă însă într-adevăr tot binele e în Dumnezeu, urmează că de la noi înșine nu putem face nici o faptă adevărată sau bună: în puterea noastră stă numai faptul de a nu lucra împotriva sau de a nu opune rezistență binelui sau harului care vine de sus, împreună cu care conlucrăm prin această neîmpotrivire, prin acest consimțământ dat harului. Harul ne întoarce la Dumnezeu, prin voința noastră ne dăm doar consimțământul la o asemenea întoarcere și în asta stă ființa rugăciunii, care e deja în sine o faptă bună și adevărată: aici lucrăm în Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în noi.”  

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 4 iuni 2021

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 5 iuni 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 6 iuni 2021, †) Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere – Evanghelia după Ioan, capitolul IX, vv. 1-38).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

În lucrarea intitulată Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete (Filocalia vol. 1), Evagrie Ponticul ne pune un înalt gând la inimă, anume:

Cel ce vrea să se roage cu adevărat trebuie nu numai să-și stăpânească mânia și pofta, ci trebuie să ajungă și afară de orice înțeles pătimaș. Cel ce iubește pe Dumnezeu stă de vorbă cu El de-a pururi, cum ar sta ca un tată, alungând orice înțeles pătimaș. […] Cel ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de învinuire. Căci este asemenea celui ce vrea să aibă vederea ageră, dar își tulbură ochii. Dacă dorești să te rogi, nu face nimic din cele ce se împotrivesc rugăciunii, ca Dumnezeu, apropiindu-Se, să călătorească îpreună cu tine.

De asemenea, vă reamintesc faptul că pe data de (❗️) 11.06.2020 la ora 18:00, vom avea bucuria de a îl avea în mijlocul nostru pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, săvârșind împreună Sfântul Maslu. A doua zi, pe data de (❗️) 12.06.2021, începând cu ora 09:30, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit va săvârși împreună cu noi Sfânta Liturghie cu ocazia împlinirii unui an de la întemeierea noii comunități și parohii din orașul Köln.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 28 mai 2021

– ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți în Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln [cartierul Lindenthal]).

– (❗️) Sâmbătă, 29 mai 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale programte. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 30 mai 2021, †) Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei – Evanghelia după Ioan, capitolul IV, vv. 5-42).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrarea intitulată Cuvânt la Sfintele Paști ne pune un gând la inimă, anume:

Ai văzut faptele mari ale Învierii? Ai văzut iubirea de oameni a Stăpânului? Ai văzut marea Lui purtare de grijă? Să nu fim, așadar, nerecunoscători față de un astfel de Binefăcător, nici să ne trândăvim pentru că a trecut postul. Dimpotrivă, acum, mai mult decât înainte, să avem mai mare grijă de suflet, pentru ca nu cumva să se îngrașe trupul și să slăbească sufletul, pentru ca nu cumva să ne îngrijim de rob și să nu luăm în seamă stăpânul.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– () Vineri, 21 mai 2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinții Împărați, Constantin și Elena, “cei întocmai cu Apostolii”.

ora 08:30, Acatistul Sfinţilor Împăraţi.

– ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz.

– (❗️) Vineri, 21 mai 2021

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos.

După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

 

 

(❗️) Sâmbătă, 22 mai 2021, și (❗️) Duminică, 23 mai 2021, din rațiuni interconfesionale și motive administrative bisericești nu vom putea săvârși sfintele slujbe.  

– (❗️) Vineri, 28 mai 2021, ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți în Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln [cartierul Lindenthal]).

Nichifor Crainic în lucrarea sa intitulată Nostalgia Paradisului ne pune la inimă și minte un gând sublim, anume:

„Istoria Bisericii n-ar însemna mare lucru, fără sfinții care să-i încarneze doctrina și s-o adeverească în formele sublime ale vieții realizate. […] În fața morții care e rodul fatal al păcatului, sfântul se ridică pe sine ca o capodoperă morală. […] Sfântul se leapădă de lumea din afară prin lepădarea de reaua întrebuințare a gândurilor despre lume. Tocmai de aceea, lupta cea mai crâncenă a ascezei creștine este lupta cu sine însuși, adică cu propriile idei pătimașe în legătură cu lumea. […] Sfințenia e realism transcendent, care începe în vremelnicie și se continuă, desăvârșindu-se în eternitate.“

Sus să avem inimile!Pace, bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 14 mai 2021

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 15 mai 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale programte. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 16 mai 2021, †) Duminica a III-a după Paști (a Sfintelor Femei Mironosițe – Evanghelia după Marcu, capitolul XV, vv. 43-47; XVI, vv. 1-8).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

În lucrarea intitulată Cuvânt la Înviere, Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune un gingaș gând la inimă, anume:

Ați văzut faptele mari ale Învierii Domnului? Noi am murit de o îndoită moarte, deci să așteptăm o îndoită înviere. Hristos a murit de o singură moarte, de aceea a și înviat cu o singură înviere. […] Hristos a înviat cu învierea care a urmat unei singure morți. Noi însă, pentru că murim de o îndoită moarte, înviem și cu o îndoită înviere. Am înviat o dată, nu de mult, din păcat; ne-am îngropat împreună împreună cu El în Botez și am înviat împreună cu El prin Botez. Această înviere dintâi este izbăvirea de păcate, a doua înviere este învierea trupului. […] Trupul a căzut pentru că a păcătuit. Așadar, dacă păcatul este început al căderii, atunci izbăvirea de păcate este început al învierii.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 07 mai 2021, †) Izvorul Tămăduirii

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 08 mai 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale programte. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 09 mai 2021, †) Duminica a II-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma – Evanghelia după Ioan, capitolul XX, vv. 19-31).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea intitulată Cuvânt la Sfintele Paști ne pune un delicat gând la inimă, anume:

Ai văzut strălucitorul trofeu al Învierii? Datorită Învierii ni s-au adus mii și mii de bunătăți. Datorită Învierii s-a pus capăt înșelăciunii dracilor. Datorită Învierii noi râdem de moarte. Datorită Învierii ne grăbim cu dor spre bunătățile cele viitoare. Datorită Învierii noi, cei îmbrăcați cu trup, nu suntem, dacă voim, cu nimic mai prejos de puterile fără de trup. Astăzi este strălucitoarea noastră biruință. Astăzi Stăpânul nostru, după ce a înfipt trofeul împotriva morții, după ce a pus capăt tiraniei diavolului, ne-a deschis, prin Înviere, drum spre mântuire. Toți, dar, să ne bucurăm, să sărim, să ne veselim. Deși Stăpânul nostru a învins, deși El a înfipt trofeul, totuși veselia, bucuria este comună, este și a noastră. Căci pentru mântuirea noastră s-au făcut toate.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


Iubiți credincioși,

Dragii mei,

vă punem la inimă, cu bucurie, programul slujbelor din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre, după cum urmează:

– (❗️) Miercuri, 28 Aprilie 2021, ora 17:30 †) Denia Sfintei și Marii Joi

– (❗️) Joi, 29 Aprilie 2021,  ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii

–  (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 30 Aprilie 2021

– ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare;

– (❗️) Sâmbătă, 01 Mai 2021, începând cu ora 12:30, vom săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, urmată de Slujba Învierii, începând cu ora 14:00 în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare.  

– (❗️) Sâmbătă, 01 Mai 2021, începând cu ora 18:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare.

(❗️) Duminică, 02 Mai 2021, începând cu ora 09:30, vom săvârși Sfânta Liturghie Pascală, fiind urmată de slujba Vecerniei celei de-a doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare.

(❗️) Având în vedere regulile pe perioada pandemiei, inclusiv restricționarea circulației pe timp de noapte (Ausgangsperre) și pentru a evita un anume tip de aglomerație și diferite inconveniente, vă rugăm și vă recomandăm cu privire la participarea la Slujbele Învierii din zilele de Sâmbătă și Duminică să optați pentru una din cele trei modalități de participare, descrise mai sus, oferind în acest sens tuturor credincioșilor posibilitatea de participare la Sfintele Sărbatori pascale.

(️) În ziua de Sâmbăta Mare, 01 Mai 2021, Biserica noastră va rămâne deschisă până la ora 21:30. Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” vor fi împărțite după săvârșirea Sfintei Liturghii (ora 14:00) până la ora 21:30. 

(❗️) De asemenea și Duminică, 02 Mai 2021 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 15:00. 

(❗️) Totodată vă aducem la cunoștință faptul că pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție, astfel că nu e necesar să veniți cu propriile lumânări.

(❗️) Vă recomandăm foarte mult să vă anunțați participarea la Slujbele Învierii folosindu-vă de mai multe modalități, cum ar fi:

 • printr-un mesaj SmS sau WhatsApp la nr. de telefon 015253926484;
 • printr-un mesaj trimis la adresa de email: teodortabus-parohia-koeln@web.de
 • sau printr-un mesaj privat trimis pe messenger-ul de pe pagina de Facebook:
 • Părintele Teodor Tăbuș Köln sau de pe pagina de Facebook:
 • Parohia Ortodoxă Română Köln-Lindenthal/Rumän.-Orthodoxe Pfarrgemeinde Köln.

(❗️) Atât slujbele din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos se vor oficia în interiorul Bisericii, cu părere de rău fără procesiunile obișnuite și aferente acestora. Tuturor credincioșilor care vor participa la Sfintele Slujbe și vor veni să primească Sfânta Lumină și Sfintele „Paști” le mulțumim pentru respectarea regulilor în vigoare pe perioada pandemiei în cadrul Parohiei noastre!

(❗️) Nu în ultimul rând, binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după fiecare săvârșire a slujbei Învierii Mântuitorului Hristos atât în ziua de Sâmbătă cât și în ziua de Duminică.

Canonul Învierii cântat în cadrul Slujbei Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne ne pune la minte și inimă aceste versuri sublime, anume:

„Să ne curățim simțirile, și să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiata lumină a Învierii și bucurați-vă zicând: „luminați să-L auzim”, cântându-I cântare de biruință. […] Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută că a înviat Hristos, veselia cea veșnică. […] Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile; Paștile cele preacinstite nouă ne-au răsărit; Paștile, cu bucurie unul pe altul să ne îmbrățișăm; O Paștile, izbăvire de întristare! Că astăzi, din mormânt ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: „Vestiți apostolilor”.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 23 aprilie 2021, †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință

– ora 09:00 vom citi Acatistul Sfântului Gheorghe urmat de săvârșirea slujbei Obedniței. În continuare vom avea, după caz, Taina Spovedaniei.

– ora 15:30 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 17:30 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 aprilie 2021,  †) Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților

– ora 10:00 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale.

(❗️) Duminică, 25 aprilie 2021, †) Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile (Duminica a VI-a din Post – Evanghelia după Ioan, capitolul  XII, vv. 1-18).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia a noua intitulată Despre pocăință. Și către cei ce pleacă de la Sfânta Liturghie. În care și despre Sfânta Masă și despre Judecata viitoare, ne pune un gingaș și delicat gând la inimă, anume:

„Pocăiește-te și întoarce-te înainte de ieșirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea și tot leacul pocăinței să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăința; și numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! Să facem binele ca să scăpăm de iadul cel fără de sfârșit ce va să fie și să ne învrednicim de Împărăția cerurilor, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slava și puterea în vecii vecilor, Amin.”

Sus să avem inimile, mințile și sufletele noastre!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Al Dumneavoastră,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 16 aprilie 2021, Denia Acatistului Bunei Vestiri

– ora 16:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Bunei Vestiri. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 aprilie 2021

– ora 10:00 – 14:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 18 aprilie 2021, †) Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca – Evanghelia după Marcu, capitolul X, vv. 32-45 și Evanghelia după Luca, capitulul VII, vv. 36-50).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Isaac Sirul, în Cuvântul al XLIV-lea din opera sa intitulată Cuvânt despre nevoință (Filocalia vol. 10) ne pune un superb gând la inimă, anume:

Roagă-te, zice, să nu intri în ispitele privitoare la credință, roagă-te să nu intri în ispitele părerii de sine a minții, însoțit de dracii hulei și a mîndriei! Roagă-te să nu intri, din părăsirea lui Dumnezeu, în ispita vădită a diavolului, prin relele amintiri ce-ți vin în cugetul tău, pentru care ai și fost părăsit! Roagă-te să nu se depărteze de tine îngerul neprihănirii tale, ca să nu fii războit de războiul fierbinte al păcatului și să te desparți de înger! Roagă-te să nu intri în ispita ațîțării din partea cuiva împotriva altcuiva, sau în ispita îndoielii și șovăielii, prin care sufletul e împins cu sila în mare luptă.”

(❗️) Deopotrivă vă aduc la cunoștință faptul că în curând vă voi face cunoscut și programul slujbelor de (❗️) Sfintele Paști din cadrul parohiei noastre, cu gândul de a putea să vă planificați din vreme venirea Dumneavoastră la Biserică pentru a primi Lumina Sfânta a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și „Paștile” (❗️).

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 09 aprilie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Catisma a 19-a și a 20-a din Psaltire. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 10 aprilie 2021

– ora 10:30 – 13:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 11 aprilie 2021, †) Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul – Evanghelia după Marcu, capitolul IX, vv. 17-32 și Evanghelia după Matei, capitolele IV, v. 25 și V, vv. 1-12).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia a IV-a intitulată Despre pocăință și rugăciune ne pune la inimă un gând, anume:

Când Dumnezeu întărește inima, nimeni n-o poate clătina. Știind aceasta, iubiților, să alergăm totdeauna la Dumnezeu, care vrea și poate să ne scape de necazuri și nenorociri. Când e vorba să rugăm pe oameni, trebuie neapărat să dăm mai întâi ochii cu portarii lor, să rugăm pe favoriții și pe lingușitorii lor, să batem cale lungă; dar când e vorba să rugăm pe Dumnezeu, nimic din toate acestea; pe Dumnezeu Îl rugăm fără mijlocitori, fără bani; El ne ascultă rugămintea fără cheltuieli. E de-ajuns numai să strigăm din inimă și să vărsăm lacrimi, ca să intrăm îndată la Dumnezeu și să-L atragem spre milă.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 02 aprilie 2021

– ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți în Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln [in Lindenthal]).

– (❗️) Duminică, 04 aprilie 2021, †) Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci – Evanghelia după Marcu, capitolul VIII, vv. 34-38 & IX, v. 1) vom fi ca excepție la cealaltă Biserică catolică –Sankt Stephan Köln-Lindenthal, (Adresa: Bachemer Straße 104a, 50931 Köln).

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei,

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie ca excepție în cealaltă Biserică – Sankt Stephan Köln-Lindenthal, (Adresa: Bachemer Straße 104a, 50931 Köln).

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Simeon Metafrastul în lucrarea sa Parafraza în 150 de capete la cele cincizeci de Cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteanul (Filocalia vol. 5) ne pune la inimă acest minunat gând:

Precum lucrul rugăciunii e mai mare decât altele, tot așa cel ce are dragoste pentru ea are trebuință de mai multă osteneală și grijă, ca să nu fie furat pe nebăgate de seamă de păcat. Căci cei ce se străduiesc după un bine mai mare sunt atacați de cel viclean cu o ispită mai mare. De aceea unul ca acesta are lipsă de mai multă trezvie, ca prin stăruința în rugăciune să-i răsară zi de zi mai multe roade de dragoste, de smerită cugetare, de simplitate, bunătate și, pe lângă acestea, de dreaptă socoteală, care să-i facă lui însuși arătată sporirea și întărirea în cele dumnezeiești, iar pe alții să-i îndemne la aceeași râvnă.

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 26 martie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Catismele a 16-a, a 17-a și a 18-a din Psaltire. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 27 martie 2021,

– ora 10:30-12:00, vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți, urmată de rugăciuni, convorbiri personale și Taina Spovedaniei până la ora 14:00.

 

– (❗️) Duminică, 28 martie 2021, †) Duminica a II-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama Evanghelia după Marcu, capitolul II, vv. 1-12 și Evanghelia după Ioan, capitolul X, vv. 9-16).

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri până la ora 14:00 personale, după caz.

Într-o notă de subsol la lucrarea Despre Rugăciune Sfântului Grigorie Palama (Filocalia vol. 7), Părintele Profesor Dumitru Stăniloae ne pune un gând minunat la inimă: „Din lacrimi de durere pentru păcate iese rugăciunea, iar rugăciunea, ca expresie a simțirii puternice a micimii și a păcătoșeniei față de Dumnezeu, naște lacrimile. Acestea merg împreună și numai însoțirea lor mărește calitatea rugăciunii, și calitatea ființei fiecăruia, și scoate sufletul din împietrire. […] Lacrimile ce însoțesc rugăciunea sînt semn că Dumnezeu s-a atins de inima celui ce se roagă înmuind-o, și această atingere este atât de simțită, încât echivalează cu o adevărată «vedere» a lui Dumnezeu de către cel ce se face părtaș de ea. Atingerea lui Dumnezeu de inima celui ce se roagă are acest efect al înmuierii ei, pentru că e o atingere făcută cu milă și cu iubire; are caracterul atingerii celei mai iubitoare și mai milostive Persoane.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 

 


 

– (️) Joi, 25.03.2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește Bunavestire a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria.

Parohia nostră va avea următorul program:

–        ora 08:15, Acatistul Buneivestiri

–        ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie

–        în continuare, vom avea program până la ora 12:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

 

Cu bucurie vă pun la inimă și minte câteva gânduri din rugăciunea adresată către Maica Domului din Acatistul Buneivestiri:

O, milostivă și preaîndurată Împărăteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, miluiește cu mijlocirea ta poporul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău acoperământ și roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră.[..]Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii.”

Sus să avem inimile, mințile și sufletele noastre!

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 19 martie 2021

–  din rațiuni interconfesionale și tehnice bisericești nu vom avea slujbă

– (❗️) Sâmbătă, 20 martie 2021,

din rațiuni interconfesionale și tehnice bisericești nu vom avea slujbă

– (❗️) Duminică, 21 martie 2021, †) Duminica I din Post (a Ortodoxiei Evanghelia după Ioan, capitolul I, vv. 43-51)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

În lucrarea sa Despre cele opt gânduri ale răutății, Evagrie Ponticul ne pune la inimă un gând minunat cu privire la mânie și rugăciune, anume:

Depărtează gândurile de mânie de la sufletul tău, și așa mânia nu va sălășlui în inima ta și nu te vei tulbura la vremea rugăciunii; căși așa cum fumul paielor tulbură ochii, tot așa ranchiuna [tulbură] mintea [nous: νοῦς] la vremea rugăciunii. Gândurile celui mânios sunt pui de năpârcă [Ev. Matei cap. 3,7 ]și ei mănâncă inima care le-a dat naștere. Rugăciunea celui mânios e o tămâie urâcioasă [Profetul Isaia cap. 1,13], iar psalmodia celui furios e un zgomot neplăcut. Darul celui ranchiunos e o jertfă viermănoasă, și ea nu se va apropia de altarul sfințit [cf. Levitic cap. 22,22].

Sus să avem inimile, mințile și sufletele noastre!

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 12 martie 2021

–  ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 13 martie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 14 martie 2021, †) Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) Evanghelia după Matei, cap. VI, vv. 14-21)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Răspunzând la întrebarea: Cînd mă împrăștii cu gîndul în rugăciune, ce să fac?, Bătrânul Varsanufie, în lucrarea sa Scrisori Duhovnicești (Filocalia vol. 11) ne pune la inimă acest minunat gând:

Când te rogi lui Dumnezeu și te împrăștii, luptă-te pînă  ce te rogi fără împrăștiere. Și supraveghează-ți mintea să nu se împrăștie. Iar dacă împrăștierea stăruie, din pricina slăbiciunii noastre, pînă la sfîrșitul rugăciunii, caută să ajungi la străpungerea inimii și zi plin de pocăință: «Doamne, miluiește-mă și-mi iartă toate greșelile mele». Și vei lua iertare de toate greșelile și de împrăștierea ce ți s-a întâmplat în rugăciune.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 05 martie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului, urmat de Catisma a 15-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 06 martie 2021,

– ora 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie cu ocazia zilei Pomenirii celor adormiți – Moșii de iarnă, inclusiv slujba Parastasului. Până la ora 14:00 vom avea, în plus, rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei.

– (❗️) Duminică, 07 martie 2021, †) Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne Evanghelia după Matei, capitolul XXV, vv. 31-46)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri până la ora 14:00 personale, după caz.

În Scrisorile Duhovnicești (Filocalia vol. 11), Bătrânul Varsanufie pe pune un gând superb la inimă: „Cînd oamenii, care nu sînt nimic, dau cuiva un lucru cît de mic sau îl scapă pe el din niscai necazuri grele, acela le mărturisește mulțumirea și vestește tuturor binele ce i s-a făcut. Cu cît mai mult și cu ce gură nu trebuie  să-I mulțumim noi lui Dumnezeu, care pururea ne umple de bunătate! Căci întîi ne-a creat, apoi ne dăruiește ajutorul Său împotriva vrăjmașilor, înțelepciunea inimii, sănătatea trupului, lumina ochilor, suflarea vieții și, ceea ce-i mai mult decît toate, timp de pocăință și putința de a primi Trupul și Sângele Lui spre iertarea păcatelor și întărirea inimii.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie!


– (❗️) Vineri, 26 februarie 2021

–  ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 27 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 28 februarie 2021, †) Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului RisipitorEvanghelia după Luca, capitolul XV, vv. 11-32)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Evagrie Ponticul, în lucrarea lui Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete (Filocalia vol. 1), ne pune la inimă acest frumos gând:

După ce te-ai rugat cum trebuie, așteaptă cele ce nu trebuie și stai bărbătește păzind rodul tău. Căci spre aceasta ai fost rânduit dintru început, ca să lucrezi și să păstrezi. Așadar, după ce ai lucrat, nu cumva să lași nepăzit ceea ce ai făcut. Iar de nu, n-ai folosit nimic rugându-te. Tot războiul ce se aprinde între noi și dracii necurați nu se poartă pentru altceva decât pentru rugăciunea duhovnicească. Căci lor le este foarte potrivnică și urâtă, iar nouă, foarte mântuitoare și plăcută.

Vă aștept cu bucurie! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 19 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului, urmat de Catisma a 14-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 20 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 21 februarie 2021, †) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, vv. 10-14), începutul perioadei liturgice a Triodului  

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

Marcu Ascetul, în lucrarea lui Despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte, în 226 de capitole (Filocalia vol. 1), ne pune la inimă acest minunat gând:

Mintea care se roagă neîmprăștiat strâmtorează și frânge inima; iar «inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi» (Psalmul 50,18). Rugăciunea încă se numește virtute, deși e maica virtuților. Căci le naște pe acelea prin împreunarea cu Hristos. Tot ce am săvârși fără rugăciune și nădejde bună ne este pe urmă vătămător și fără preț.

Sus să avem inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 12 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan, urmat de Catisma a 13-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Se poate oferi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 13 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 14 februarie 2021, †) Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii – Evanghelia după Matei, capitolul XV, vv. 21-28)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

Grigorie Sinaitul, în lucrarea lui Capete după Acrostih (Filocalia vol. 7), ne pune la inimă acest minunat gând:

„Nu numai credința, ci și rugăciunea care se lucrează și lucrează este har. Căci ea face arătată credința adevărată, care are în sine viețuirea lui Iisus și care lucrează, și e lucrată prin dragoste în Duh. Deci cel ce nu are dragoste lucrătoare în sine are o credință potrivnică, moartă și fără viață. Dar nici nu poate fi numit credincios cu adevărat cel ce crede numai cu cuvântul simplu și nu-și arată credința lucrătoare prin porunci sau în Duhul.“

Vă aștept cu bucurie! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 05 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma a 12-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 06 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 07 februarie 2021, †) Duminica a XVI-a după Rusalii

(Pilda talanților – Evanghelia după Matei, capitolul XXV, vv. 14-30)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Paul Evdokimov, în scrierea sa Vârstele vieții spirituale, ne pune la inimă acest gând:

„Într-un timp al inflației verbale, care nu face decât să agraveze singurătatea rea, doar omul păcii rugătoare mai poate să vorbească celorlalți, să arate cuvântul devenit chip, privirea devenită prezență. Tăcerea lui va vorbi acolo unde predica nu mai are putere, taina lui va stârni atenția asupra unei revelații devenită apropiată, accesibilă. […] Răspunsul lui la chestiuni de viață ori de moarte vine ca un amin al rugăciunii sale neîncetate.“

Veniți de luați lumină! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) (†) Marți, 2 februarie 2021, Biserica Ortodoxă prăznuieşte Întâmpinarea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când L-a primit dreptul Simeon în braţele sale.

Parohia noastră va avea următorul program:

 • ora 08:00-09:00, Acatistul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos
 • 09:00-10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie.
 • până la ora 13:00 vom avea program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale & convorbiri personale, după caz.

 

Părintele Cleopa Ilie, în cartea sa intitulată Predici la Duminicile de peste an, ne pune la inimă următorul gând: „[…] noi să mulțumim Mântuitorului pentru tot ce ne-a dat în viață: pentru sănătate, pentru minte, pentru cei doi ochi, pentru pâinea zilnică, pentru serviciu, pentru copii, pentru preoții care ne păstoresc, pentru Sfânta Cruce, cu care biruim pe diavoli, și mai ales pentru Evanghelie și pentru că suntem fii ai Bisericii Ortodoxe. […] Cea mai înaltă rugăciune de mulțumire pe pământ este Sfânta Liturghie. […] Suntem datori ca în fiecare sărbătoare și mai ales Duminica să ascultăm slujba Sfintei Liturghii și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat în viață și în timpul săptămânii care a trecut! Să trăim mulțumind, iar nu cîrtind.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 29 ianuarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom oficia Slujba Vecerniei Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, urmată de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 30 ianuarie 2021

– ora 08:00-09:00, vom avea Acatistul Sfinților Trei Ierarhi.

– ora 09:00-10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Până la ora 14:00 vom avea program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale & convorbiri personale, după caz. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

 

– (❗️) Duminică, 31 ianuarie 2021, †) Duminica a 32-a după Rusalii ( a lui Zaheu vameșul / Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan – Evanghelia după Luca cap. 19, vv. 1-10).

– ora 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Totodată vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale pentru credincioși, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Vasile cel Mare, în Epistola a 2-a, Către prietenul Grigorie de Nazians, ne pune la inimă acest gând: „Dar și rugăciunile, care însoțesc citirile biblice, fac sufletul mai întinerit și mai îmbunătățit, pe măsură ce acesta se simte mai plin de dorul după Dumnezeu. Căci rugăciunea cu adevărat bună este aceea care face să se înfiripeze în suflet o concepție clară despre Dumnezeu, iar sălășluirea lui Dumnezeu în noi constă tocmai în a avea pe Dumnezeu temeinicit în gând. Numai atunci devenim temple ale Duhului, când gândirea statornică la EL nu se mai lasă întreruptă de grijile pământești și când cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare. Cel ce iubește pe Dumnezeu lasă totul de-o parte și se retrage în el, alungând orice patimă care-l ațâță spre necumpătare și săvârșind fapte care duc la virtute.“

Veniți de luați lumină! Sus să avem inimile! Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 22 ianuarie 2021, ora 18:00 vom oficia Slujba Paraclisului Maicii Domnului, urmat de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 24 ianuarie 2021, †) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon – Evanghelia după Luca cap. 18, vv. 35-43)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Totodată vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Antonie cel Mare, în scrierea sa Învățături despre viața morală a oamenilor și despre buna purtare, în 170 de capate (Filocalia vol. I), ne pune la inimă acest gând:

„Liber este omul care nu slujește patimilor, ci cu înțelepciune și cu înfrânare își stăpânește trupul și se îndestulează, plin de mulțumire, cu cele dăruite de Dumnezeu, chiar de ar fi foarte puține. Căci mintea iubitoare de Dumnezeu și sufletul, dacă vor cugeta la fel, vor împăciui și trupul întreg, chiar de n-ar vrea acesta. Deoarece când vrea sufletul, toată tulburarea trupului se stinge.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 15 ianuarie 2021, ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma a 11-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 17 ianuarie 2021, †) Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

În scrierea sa Despre legea duhovnicească, în 200 de capete (Filocalia vol. I), Marcu Ascetul ne pune la inimă acest gând:

„Să nu încerci  a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat, ci prin cele arătate de legea duhului, adică prin răbdare, rugăciune și nădejdea care numai la un lucru se gândește. Cel ce se roagă trupește și încă nu are cunoștință duhovnicească este ca orbul care strigă și zice: «Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă» (Evanghelia după Luca, cap. 18,38).“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Miercuri, 06 ianuarie 2021, †) Botezul Domnului (Boboteaza)

– 08:00-09:00, vom avea Slujba Utreniei

– 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după Sfânta Liturghie, vom avea Slujba Aghiasmei celei Mari, care ulterior se va împărți credincioșilor.

după ora 13:00 vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele credincioșilor care s-au anunțat în prealabil.

 

– (❗️) Joi, 07 ianuarie 2021, †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

– 08:00-09:00, vom avea Acatistul Sfântului Ioan

– 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, care au purtat numele Sfântului Ioan și nu numai.

– (❗️) Vineri, 08 ianuarie 2021, ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cruci, urmat de Catisma a 10-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. 

există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 09 ianuarie 2021, vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele celor care s-au anunțat în prealabil. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 10 ianuarie 2021, †) Duminica după Botezului Domnului

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de „Mersul cu Botezul/Iordanul“.

Ernest Bernea, în scrierea sa Îndemn la simplitate, ne pune la inimă următorul gând: „Rugăciunea este dăruire totală, tainică legătură cu datele permanente ale firii, liberă supunere durerilor creatoare, înălțător contact cu Dumnezeu. Liniștea și bucuria ce o întovărășesc sunt semnele acestei rodnice legături și ale propriei noastre depășiri.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 01 ianuarie 2021, (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Hristos; †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa, Sfânta Emilia (Tedeum – Anul Nou)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după Sfânta Liturghie, vom avea slujba de Tedeum – Anul Nou.

– (❗️) Sâmbătă, 02 ianuarie 2021, vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele celor care s-au anunțat în prealabil. În perioada 2 – 10 ianuarie 2021, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Botezul“/„Iordanul“ pe la casele credincioșilor care au solicitat sfințirea casei lor cu Aghiasmă Mare. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 03 ianuarie 2021, †) Sfântul Prooroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

Marcu Ascetul, în scrierea sa Despre legea duhovnicească, în 200 de capete, (Filocalia vol. I) ne pune la inimă următorul gând: „Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, și vei vedea folosul rugăciunii și al citirii. […] Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, ca atunci când Îl vei uita, Domnul să-Și aducă aminte de tine.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Joi, 24 decembrie 2020, Ajunul Crăciunului

– ora 16:00 vom avea slujba Vecerniei și vom asculta colinde în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Vineri, 25 decembrie 2020 (†) Naşterea Domnului

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie în biserica Sankt Stephan Köln-Lindenthal (Adresa: Bachemer Straße 104a 50931 Köln, foarte aproape de biserica noastră)!

după Sfânta Liturghie, vom asculta colinde, iar Moș Crăciun va împărți cadouri copiilor.

– (❗️) Sâmbătă, 26 decembrie 2020, Soborul Născătoarei de Dumnezeu

– 08:40-09:45, vom avea Acatistul Maicii Domnului

– 09:45-11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Adresa: Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Duminică, 27 decembrie 2020, (†) Sfântul Arhidiacon și Protomartir Stefan, hramul Parohiei noastre.

– 08:40-09:45, vom avea Acatistul Sfântului Ștefan

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie alături de Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din München), în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal).

Efrem Sirianul, în scrierea sa Imnele Nașterii și Arătării Domnului, ne pune la inimă următorul gând:

„Un copil s-a născut și I S-a dat numele «Minune» [Isaia 9,6]; căci o minune este că Dumnezeu S-a arătat ca un Prunc.[…] Senină e noapte în care a răsărit Cel Curat, Care a venit să ne însenineze; să nu amestecăm în veghea noastră ceva ce ar putea să o tulbure.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 18 decembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 decembrie 2020

între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 20 decembrie 2020  

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Calist Patriarhul, în scrierea sa Capete despre rugăciune (Filocalia vol. VIII), ne pune la inimă următorul gând:

„De voiești să afli cum trebuie să te rogi, privește la sfîrșitul luării-aminte și al rugăciunii și nu vei rătăci. Căci acest sfîrșit este, iubitule, străpungerea continuă, zdrobirea inimii, iubirea față de aproapele. Iar contrastul este, în chip vădit, gîndul poftei, șoapta bîrfei, ura față de aproapele și toate cele asemenea acestora.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 decembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Acatistului Mântuitorului Hristos, urmat de Catisma a 9-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 12 decembrie 2020

– între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 13 decembrie 2020 (Pilda celor poftiți la cină)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

O funcție a rugăciunii autentice nu este numai să înmoaie inima umană, cu scopul de a practica, în plus, și iertarea autentică a propriilor vrăjmași. Ci prin rugăciunea intensă a inimii smerite se cere lui Dumnezeu și Mîntuitorului Hristos, deopotrivă, și înlăturarea vrăjmașilor proprii, care au devenit păgâni și vameși (Matei 18, 15-17), făcându-se ei înșiși, în mod voit, vase ale răului și fiind înstrăinați de Dumnezeu, prin nepracticarea iubirii și iertării aproapelui, așa cum se ruga și Proorocul David, și prin psalmii lui se roagă și creștinii, zicând:

„Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatu-m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sînt cei ce se luptă cu mine, din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? (Ps.55,1-4)“ Sau: „Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă (Ps.58,2). […] „Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog eu Ție; de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fărădelege. […] Dar Dumnezeu, îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbilelor (Ps.63,1-2, 8)”.

Iar a treia rugăciune de la slujba Sfintei Proscomidii (slujba de pregătire a Sfintelor Daruri de la Sfânta Liturghie), de acoperire finală a Sfintelor Daruri, sună în felul următor: „Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul; împacă viaţa noastră, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.”

Vă port în gând și rugăciune,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 04 decembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Paraclisului Maicii Domnului, urmat de citirea Catismei a 8-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 05 decembrie 2020

– între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– ora 17:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți slujitori, avându-l în mijlocul nostru pe PS Episcop Vicar Dr. Sofian Brașoveanul, urmat de o convorbire duhovnicească, de suflet.

– (❗️) Duminică, 06 decembrie 2020, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, Sfânta Liturghie săvârșită de  PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți.

Evagrie Ponticul, în scrierea sa Despre rugăciune, afirmă:

„Ori de câte ori te va întâmpina o ispită sau o contrazicere te va ațâța, fie să-ți pui în mișcare irascibilitatea spre răzbunare față de cel ce-ți stă împotrivă, fie să scoți o glăsuire indecentă, adu-ți aminte de rugăciune și de judecata ei și îndată mișcarea dezordonată din tine se va liniști.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 28 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom avea slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, în urma unei anunțări prealabile fie prin mesaj sau telefonic la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale, în urma unei anunțări la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 29 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Teodor al Edesei (sec. IX) în scrierea sa O sută de capete folositoare (Filocalia vol. IV), ne pune la inimă următorul cuvânt cu privire la rugăciune:

„Părinții definesc rugăciunea ca armă duhovnicească și spun că nu trebuie să ieșim fără ea la război, ca să nu fim luați în robie și duși în țara vrăjmașului. Dar rugăciunea curată nu poate dobândi cel ce nu stăruie pe lângă Dumnezeu întru inimă curată. Căci El este cel ce dă rugăciune celui ce se roagă, și învață pe om cunoștința. […] Pofta e veștejită de înfrânare și de smerita cugetare; mânia aprinsă o îmblânzește dragostea; iar gândul rătăcitor îl adună rugăciunea întinsă cu pomenirea lui Dumnezeu.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 20 noiembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 7-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Vovidenia (Post-Dezlegare la peşte)

– 08:30-09:15, vom  citi Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

– ora 09:15-10:30, vom oficia Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, după caz. Totodată, vom avea până la ora 13:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 22 noiembrie 2020

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom oficia Slujba Parastasului și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 14:00 program pentru convorbiri personale și Taina Sfintei Spovedanii (după caz).

 

Într-una din Scrisorile duhovnicești (Filocalia, vol. XI), Bătrânul Varsanufie afirmă:

„A-ți osteni inima ta înseamnă a te ruga pururea lui Dumnezeu să nu te lase să rătăcești sau să umbli după voile tale. Prin aceasta vii la deosebirea gîndurilor (la dreapta socoteală). Cît despre pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu sau despre ocuparea cu El, pune numai începutul și nu te teme, căci te va întări și îți va da putere Dumnezeu. Seamănă numai cu nădejde, ca să seceri fără să slăbești. Binecuvântat este Dumnezeu, care te binecuvîntează să pui începutul și-ți va da putere să stărui după măsura ta.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 noiembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 14 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 15 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

Ioan Climachos, în scrierea sa Scara, ne pune la inimă următorul gând:

„Una este înfățișarea celor ce se roagă, dar în același timp, felurită și deosebită. Unii se înfățișează ca unui Prieten și Stăpîn, aducându-I lauda și cererea pentru alții, și nu pentru ei. Alții vin să ceară bogăție și slavă, și îndrăzneală mai multă; alții, să se roage să fie desăvârșit izbăviți de dușmanii lor. Unii cer să capete o oarecare dregătorie; alții, desăvârșita scăpare de vreo datorie; alții, eliberarea din închisoare; alții, iertarea de niscai vinovății.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 06 noiembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, urmat de citirea Catismei a 6-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 07 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite rugăciuni și slujbe personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 08 noiembrie 2020, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, îndeosebi pentru cei care au purtat numele Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri, și nu numai. De asemenea, vom avea și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Într-una din Scrisorile duhovnicești (Filocalia, vol. XI), Bătrânul Ioan afirmă: „Toată rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să sporească credința creștinilor întru frica Lui și ca să înalțe cortul Bisericii Lui. El este nădejdea mântuirii noastre. Și să știi că nu avem alt ajutor decât de la Biserică și de la rugăciunile sfinților. Cel ce se sprijină pe ele le află la timpul potrivit. […] Iar cel ce are inima alipită de Dumnezeu și voiește să susțină cele plăcute Lui, acela îl va chema cu îndrăzneală în ziua necazului și va fi călăuzit de Cel ce dăruiește fiecăruia după faptele lui (Ps. 61,11).“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 30 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 31 octombrie 2020: Sâmbăta morților – moșii de toamnă

–  ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel. De asemenea, vom face și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz.

– (❗️) Duminică, 01 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului – moșii de toamnă. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri personale, după caz.

Evagrie Ponticul, în tratatul Despre rugăciune, afirmă: „Dacă verși izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, nu te înălța nicidecum în tine însuți ca unul care ai fi dincolo de cei mulți. Căci rugăciunea ta a primit ajutor, ca să-ți poți mărturisi cu înflăcărare păcatele și să-L îmblânzești pe Stăpânul prin lacrimile tale. Nu-ți întoarce, așadar, în patimă remediul patimilor, ca să nu-L înfurii mai mult pe Cel ce ți-a dat harul acesta.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 23 octombrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cruci, urmat de citirea Catismei a 5-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 octombrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite rugăciuni și slujbe personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 25 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, îndeosebi pentru cei care au purtat numele Sfântului Dimitrie și nu numai. De asemenea, vom avea și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Luni, 26 octombrie 2020 Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

–          ora 08:30, Acatistul Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

–          ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei sau convorbiri personale, până la ora 12:00.

Siluan Athonitul, în scrierea sa celebră Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, ne spune: „Cine se roagă din obişnuinţă, în acela nu sunt schimbări în rugăciune, dar cine se roagă din inimă în acela sunt multe schimbări în rugăciune, e o luptă cu vrăjmaşul, o luptă cu sine însuşi, cu patimile, o luptă cu oamenii şi în toate acestea trebuie să fie curajos.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 octombrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 18 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

În scrierea sa celebră Între iadul deznădejdii și iadul smereniei Siluan Athonitul ne spune: „Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea. Dar, dacă nu-ţi vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzeşte omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu şi cu duh smerit stă înaintea Feţei Domnului, pe Care-L cunoaşte sufletul ce se roagă.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Miercuri, 14 octombrie 2020, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Parohia nostră va avea următorul program:

 • ora 08:30, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
 • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
 • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei până la ora 12:00.

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte versurile din cartea de cult Minei pe luna octombrie închinate Sfintei Cuvioase Parascheva:

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.“

Vă aștept cu bucurie!

Vă port în gând și rugăciune.

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 09 octombrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 4-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 10 octombrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. De asemenea, până la ora 14:00 avem program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 10 octombrie 2020, începând cu ora 18:00 vom participa la conferința online (platforma zoom) a Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG, https://www.atorg.de/), avându-l ca invitat pe Părintele Visarion Alexa.

– (❗️) Duminică, 11 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Părintele Dumitru Stăniloae în Cuvântul înainte al Filocaliei vol. XI ne spune:

„Între faptele noastre morale prin care ne unim tot mai mult cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi, un rol important îl are rugăciunea. Prin aceasta, Îi aducem mulțumiri lui Dumnezeu, Îi cerem să lucreze în noi, Îl lăudăm pentru ceea ce a făcut și face în noi și pentru noi. Dar aceasta o facem în cultul Bisericii. De aceea, scrierile teologice ale Sfinților Părinți sînt, în același timp, scrieri de laudă a lui Dumnezeu, fiind foarte apropiate de cultul Bisericii.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 2 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu.

În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 3 octombrie 2020

– nu avem program.

– (❗️) Duminică, 4 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

În scrierea sa celebră Scara Ioan Climachos ne spune:

„Cea mai bună parte a harului credinței este să fie încredințat cineva despre împlinirea rugăciunii lui, prin nădejdea în Dumnezeu. Dar siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. […] Pentru că siguranța credinței se dă celor cu viață înaltă în suflet pe măsura virtuților ce iau aminte la împlinirea poruncilor Domnului.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 25 septembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 3-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 26 septembrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. De asemenea, până la ora 14:30 avem program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 26 septembrie 2020, ora 16:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 27 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

Într-una din Omiliile sale Despre pocăință Ioan Hrisostom ne spune:

„Când vezi că te loveşte şi te supără o nenorocire la care nu te aşteptai, nu alerga la oameni, nu umbla după ajutor omenesc, ci lasă la o parte pe toţi şi aleargă cu mintea la Doctorul sufletelor. Numai Cel ce a plăsmuit inimile noastre deosebi şi cunoaşte toate lucrurile noastre, numai Acela poate vindeca inima; El poate să intre în conştiinţa noastră, să ne atingă inima şi să ne mângâie sufletul. Dacă nu ne mângâie El inimile, mângâierile omeneşti sunt zadarnice şi fără de folos; după cum, iarăşi, când ne mângâie Dumnezeu, nu ne poate vătăma nimeni, de ne-ar necăji mii şi mii de oameni. Când Dumnezeu întăreşte inima, nimeni n-o poate clătina.”

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 18 septembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 septembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 19 septembrie 2020, ora 16:30-17:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 20 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

În scrierea sa celebră Scara, Ioan Climachos, spunea: „Chiar de ai urca toată scara virtuților, roagă-te pentru iertarea păcatelor, auzind pe Pavel care strigă că dintre păcătoși «cel dintîi sunt eu» (I Tim. I,15).“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 septembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 2-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 12 septembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– Sâmbătă, 12 septembrie 2020, ora 16:30-17:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 13 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

– (❗️) Luni, 14 septembrie 2020

– ora 08:30, Acatistul Sfintei Cruci

– ora 09:15 vom oficia Sfânta Liturghie

Ioan Climachos, în scrierea sa celebră Scara spunea: „Înainte de toate să punem pe hîrtia rugăciunii noastre o mulțumire sinceră. În al doilea rând, mărturisirea și zdrobirea sufletului întru multă simțire. […] Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale! […] Când simți dulceață sau străpungere în rugăciune, rămâi în acea stare.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 04 septembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 05 septembrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 05 septembrie 2020, între orele 15:15-16:30 vom avea prima întâlnire din seria de Convorbiri educaționale și de suflet cu copiii,  iar părinții, în acest interval de timp, sunt invitați să se bucure de comuniune la o cafea și prăjituri.

– (❗️) Duminică, 06 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie. În această Duminică, ne vom bucura să îl avem alături de noi pe Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din München!

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

Ioan Climachos, în scrierea sa celebră Scara spunea: „Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu; iar după lucrare, susținătoarea lumii. Este împăcare a lui Dumnezeu; […] ispășirea păcatelor; pod de trecere peste ispite; peretele din mijloc în fața necazurilor; […] izvorul virtuților, […] hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, […] micșorarea mâniei […]. Rugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal, dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea scaunului Judecății viitoare.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 28 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Paraclisul Maicii Domnului. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 29 august 2020

– ora 08:30, Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie în cinstea Sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (Post)

– după ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

 

– (❗️) Duminică, 30 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

 

Grigorie de Nyssa, în tratatul său Despre Rugăciunea domnească, ne spune: „Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. Căci sădindu-se pomenirea lui Dumnezeu în inimă, sfaturile vrăjmașului ar rămâne nelucrătoare, pentru că dreptatea s-ar așeza la mijlocul celor ce se împotrivesc între ei. […] Fiecare de va începe orice lucru cu rugăciunea își va face cu bine drumul spre ceea ce năzuiește, fără să fie abătut spre păcat, neabătându-i nimic potrivnic sufletul spre vreo patimă.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 21 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

(❗️) Sâmbătă, 22 august 2020 începând cu ora 14:30 vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii. Totodată vom săvârși și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– (❗️) Sâmbătă, 22 august 2020, ora 17:00-18:00 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 23 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

Cu bucurie vă pun la inimă și minte gândul profund al lui Evagrie Ponticul din tratatul său Despre rugăciune, care spune: „Roagă-te cuviincios și netulburat și spune psalmi cu înțelegere [Ps 46,8] și ritmic, și vei fi ca un pui de vultur ridicat în aer“.

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 14 august 2020, ora 18:00-19:00 vom săvârși Paraclisul Maicii Domnului. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 15 august 2020

ora 08:30, Acatistul Adormirii Maicii Domnului

ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie în cinstea Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

–  după ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Totodată, vom avea până la ora 15:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 16 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Sfânta Ana ne spune:

„[…] să alergăm întotdeauna la Dumnezeu și Lui să-I cerem orice lucru, căci nimic nu este  mai de folos ca rugăciunea; ea face cu putință cele ce par cu neputință, ușoare cele grele, și netede și ușor de străbătut căile presărate cu stavile“.

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Joi, 6 August 2020,

     ora 08:30, Acatistul Schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos

     ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie

 

 

 

– (❗️) Vineri, 07 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 08 august 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

Sâmbătă, 08 august 2020, ora 17:00-18:00 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 09 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Evanghelia lui Matei ne spune: „Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mulți, ci este mai iute ca focul și mai presus de pământ.[…] Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie.”

 

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

 

– (❗️) Vineri, 31 iulie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 01 august 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

Sâmbătă, 01 august 2020, ora 17:30-18:30 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 02 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Evanghelia lui Matei ne spune: „Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mulți, ci este mai iute ca focul și mai presus de pământ.[…] Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie.”

Vă aștept cu bucurie!
Vă port în gând și rugăciune.
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 24 iulie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma 1 din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și, după caz, convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 25 iulie 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– Sâmbătă, 25 iulie 2020, ora 17:30-18:30 vom oficia Slujba Vecerniei. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 26 iulie 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau pentru convorbiri personale.

– (❗️) Vineri, 17.07.2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și, după caz, convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 18.07.2020, începând cu ora 14:00 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– Sâmbătă, 18.07.2020, ora 18:00-19:00 oficiem Slujba Vecerniei. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 19 iulie 2020
– 08:30-09:20, vom avea Slujba Utreniei.
– 09:20-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie.
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau pentru alte servicii religioase.

Luni, 20 iulie 2020, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

Parohia noastră va avea următorul program:

 • ora 08:30, Acatistul Sfântului Ilie
 • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
 • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți

 

 

 

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte îndemnul Mântuitorului Hristos, care spune: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. […] Căci unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Evanghelia după Matei cap. 11,28 respectiv 18,20)

Vă aștept cu bucurie!
Vă port în gând și rugăciune.
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor