Programul Serviciilor Liturgice

Programul săptămânal al slujbelor din cadrul Parohiei noastre, (❗️Adresa: Decksteiner Str. 5, Köln-[in Lindenthal] 50935❗️)

– (❗️) Vineri, 05 martie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului, urmat de Catisma a 15-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 06 martie 2021,

– ora 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie cu ocazia zilei Pomenirii celor adormiți – Moșii de iarnă, inclusiv slujba Parastasului. Până la ora 14:00 vom avea, în plus, rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei.

– (❗️) Duminică, 07 martie 2021, †) Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne Evanghelia după Matei, capitolul XXV, vv. 31-46)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri până la ora 14:00 personale, după caz.

În Scrisorile Duhovnicești (Filocalia vol. 11), Bătrânul Varsanufie pe pune un gând superb la inimă: „Cînd oamenii, care nu sînt nimic, dau cuiva un lucru cît de mic sau îl scapă pe el din niscai necazuri grele, acela le mărturisește mulțumirea și vestește tuturor binele ce i s-a făcut. Cu cît mai mult și cu ce gură nu trebuie  să-I mulțumim noi lui Dumnezeu, care pururea ne umple de bunătate! Căci întîi ne-a creat, apoi ne dăruiește ajutorul Său împotriva vrăjmașilor, înțelepciunea inimii, sănătatea trupului, lumina ochilor, suflarea vieții și, ceea ce-i mai mult decît toate, timp de pocăință și putința de a primi Trupul și Sângele Lui spre iertarea păcatelor și întărirea inimii.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie!


– (❗️) Vineri, 26 februarie 2021

–  ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 27 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 28 februarie 2021, †) Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului RisipitorEvanghelia după Luca, capitolul XV, vv. 11-32)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Evagrie Ponticul, în lucrarea lui Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete (Filocalia vol. 1), ne pune la inimă acest frumos gând:

După ce te-ai rugat cum trebuie, așteaptă cele ce nu trebuie și stai bărbătește păzind rodul tău. Căci spre aceasta ai fost rânduit dintru început, ca să lucrezi și să păstrezi. Așadar, după ce ai lucrat, nu cumva să lași nepăzit ceea ce ai făcut. Iar de nu, n-ai folosit nimic rugându-te. Tot războiul ce se aprinde între noi și dracii necurați nu se poartă pentru altceva decât pentru rugăciunea duhovnicească. Căci lor le este foarte potrivnică și urâtă, iar nouă, foarte mântuitoare și plăcută.

Vă aștept cu bucurie! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 19 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului, urmat de Catisma a 14-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 20 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 21 februarie 2021, †) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, vv. 10-14), începutul perioadei liturgice a Triodului  

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

Marcu Ascetul, în lucrarea lui Despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte, în 226 de capitole (Filocalia vol. 1), ne pune la inimă acest minunat gând:

Mintea care se roagă neîmprăștiat strâmtorează și frânge inima; iar «inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi» (Psalmul 50,18). Rugăciunea încă se numește virtute, deși e maica virtuților. Căci le naște pe acelea prin împreunarea cu Hristos. Tot ce am săvârși fără rugăciune și nădejde bună ne este pe urmă vătămător și fără preț.

Sus să avem inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 12 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan, urmat de Catisma a 13-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Se poate oferi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 13 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 14 februarie 2021, †) Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii – Evanghelia după Matei, capitolul XV, vv. 21-28)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

Grigorie Sinaitul, în lucrarea lui Capete după Acrostih (Filocalia vol. 7), ne pune la inimă acest minunat gând:

„Nu numai credința, ci și rugăciunea care se lucrează și lucrează este har. Căci ea face arătată credința adevărată, care are în sine viețuirea lui Iisus și care lucrează, și e lucrată prin dragoste în Duh. Deci cel ce nu are dragoste lucrătoare în sine are o credință potrivnică, moartă și fără viață. Dar nici nu poate fi numit credincios cu adevărat cel ce crede numai cu cuvântul simplu și nu-și arată credința lucrătoare prin porunci sau în Duhul.“

Vă aștept cu bucurie! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 05 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma a 12-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 06 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 07 februarie 2021, †) Duminica a XVI-a după Rusalii

(Pilda talanților – Evanghelia după Matei, capitolul XXV, vv. 14-30)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Paul Evdokimov, în scrierea sa Vârstele vieții spirituale, ne pune la inimă acest gând:

„Într-un timp al inflației verbale, care nu face decât să agraveze singurătatea rea, doar omul păcii rugătoare mai poate să vorbească celorlalți, să arate cuvântul devenit chip, privirea devenită prezență. Tăcerea lui va vorbi acolo unde predica nu mai are putere, taina lui va stârni atenția asupra unei revelații devenită apropiată, accesibilă. […] Răspunsul lui la chestiuni de viață ori de moarte vine ca un amin al rugăciunii sale neîncetate.“

Veniți de luați lumină! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) (†) Marți, 2 februarie 2021, Biserica Ortodoxă prăznuieşte Întâmpinarea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când L-a primit dreptul Simeon în braţele sale.

Parohia noastră va avea următorul program:

  • ora 08:00-09:00, Acatistul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos
  • 09:00-10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie.
  • până la ora 13:00 vom avea program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale & convorbiri personale, după caz.

 

Părintele Cleopa Ilie, în cartea sa intitulată Predici la Duminicile de peste an, ne pune la inimă următorul gând: „[…] noi să mulțumim Mântuitorului pentru tot ce ne-a dat în viață: pentru sănătate, pentru minte, pentru cei doi ochi, pentru pâinea zilnică, pentru serviciu, pentru copii, pentru preoții care ne păstoresc, pentru Sfânta Cruce, cu care biruim pe diavoli, și mai ales pentru Evanghelie și pentru că suntem fii ai Bisericii Ortodoxe. […] Cea mai înaltă rugăciune de mulțumire pe pământ este Sfânta Liturghie. […] Suntem datori ca în fiecare sărbătoare și mai ales Duminica să ascultăm slujba Sfintei Liturghii și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat în viață și în timpul săptămânii care a trecut! Să trăim mulțumind, iar nu cîrtind.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 29 ianuarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom oficia Slujba Vecerniei Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, urmată de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 30 ianuarie 2021

– ora 08:00-09:00, vom avea Acatistul Sfinților Trei Ierarhi.

– ora 09:00-10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Până la ora 14:00 vom avea program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale & convorbiri personale, după caz. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

 

– (❗️) Duminică, 31 ianuarie 2021, †) Duminica a 32-a după Rusalii ( a lui Zaheu vameșul / Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan – Evanghelia după Luca cap. 19, vv. 1-10).

– ora 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Totodată vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale pentru credincioși, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Vasile cel Mare, în Epistola a 2-a, Către prietenul Grigorie de Nazians, ne pune la inimă acest gând: „Dar și rugăciunile, care însoțesc citirile biblice, fac sufletul mai întinerit și mai îmbunătățit, pe măsură ce acesta se simte mai plin de dorul după Dumnezeu. Căci rugăciunea cu adevărat bună este aceea care face să se înfiripeze în suflet o concepție clară despre Dumnezeu, iar sălășluirea lui Dumnezeu în noi constă tocmai în a avea pe Dumnezeu temeinicit în gând. Numai atunci devenim temple ale Duhului, când gândirea statornică la EL nu se mai lasă întreruptă de grijile pământești și când cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare. Cel ce iubește pe Dumnezeu lasă totul de-o parte și se retrage în el, alungând orice patimă care-l ațâță spre necumpătare și săvârșind fapte care duc la virtute.“

Veniți de luați lumină! Sus să avem inimile! Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 22 ianuarie 2021, ora 18:00 vom oficia Slujba Paraclisului Maicii Domnului, urmat de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 24 ianuarie 2021, †) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon – Evanghelia după Luca cap. 18, vv. 35-43)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Totodată vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Antonie cel Mare, în scrierea sa Învățături despre viața morală a oamenilor și despre buna purtare, în 170 de capate (Filocalia vol. I), ne pune la inimă acest gând:

„Liber este omul care nu slujește patimilor, ci cu înțelepciune și cu înfrânare își stăpânește trupul și se îndestulează, plin de mulțumire, cu cele dăruite de Dumnezeu, chiar de ar fi foarte puține. Căci mintea iubitoare de Dumnezeu și sufletul, dacă vor cugeta la fel, vor împăciui și trupul întreg, chiar de n-ar vrea acesta. Deoarece când vrea sufletul, toată tulburarea trupului se stinge.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 15 ianuarie 2021, ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma a 11-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 17 ianuarie 2021, †) Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

În scrierea sa Despre legea duhovnicească, în 200 de capete (Filocalia vol. I), Marcu Ascetul ne pune la inimă acest gând:

„Să nu încerci  a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat, ci prin cele arătate de legea duhului, adică prin răbdare, rugăciune și nădejdea care numai la un lucru se gândește. Cel ce se roagă trupește și încă nu are cunoștință duhovnicească este ca orbul care strigă și zice: «Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă» (Evanghelia după Luca, cap. 18,38).“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Miercuri, 06 ianuarie 2021, †) Botezul Domnului (Boboteaza)

– 08:00-09:00, vom avea Slujba Utreniei

– 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după Sfânta Liturghie, vom avea Slujba Aghiasmei celei Mari, care ulterior se va împărți credincioșilor.

după ora 13:00 vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele credincioșilor care s-au anunțat în prealabil.

 

– (❗️) Joi, 07 ianuarie 2021, †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

– 08:00-09:00, vom avea Acatistul Sfântului Ioan

– 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, care au purtat numele Sfântului Ioan și nu numai.

– (❗️) Vineri, 08 ianuarie 2021, ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cruci, urmat de Catisma a 10-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. 

există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 09 ianuarie 2021, vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele celor care s-au anunțat în prealabil. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 10 ianuarie 2021, †) Duminica după Botezului Domnului

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de „Mersul cu Botezul/Iordanul“.

Ernest Bernea, în scrierea sa Îndemn la simplitate, ne pune la inimă următorul gând: „Rugăciunea este dăruire totală, tainică legătură cu datele permanente ale firii, liberă supunere durerilor creatoare, înălțător contact cu Dumnezeu. Liniștea și bucuria ce o întovărășesc sunt semnele acestei rodnice legături și ale propriei noastre depășiri.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 01 ianuarie 2021, (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Hristos; †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa, Sfânta Emilia (Tedeum – Anul Nou)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după Sfânta Liturghie, vom avea slujba de Tedeum – Anul Nou.

– (❗️) Sâmbătă, 02 ianuarie 2021, vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele celor care s-au anunțat în prealabil. În perioada 2 – 10 ianuarie 2021, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Botezul“/„Iordanul“ pe la casele credincioșilor care au solicitat sfințirea casei lor cu Aghiasmă Mare. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 03 ianuarie 2021, †) Sfântul Prooroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

Marcu Ascetul, în scrierea sa Despre legea duhovnicească, în 200 de capete, (Filocalia vol. I) ne pune la inimă următorul gând: „Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, și vei vedea folosul rugăciunii și al citirii. […] Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, ca atunci când Îl vei uita, Domnul să-Și aducă aminte de tine.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Joi, 24 decembrie 2020, Ajunul Crăciunului

– ora 16:00 vom avea slujba Vecerniei și vom asculta colinde în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Vineri, 25 decembrie 2020 (†) Naşterea Domnului

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie în biserica Sankt Stephan Köln-Lindenthal (Adresa: Bachemer Straße 104a 50931 Köln, foarte aproape de biserica noastră)!

după Sfânta Liturghie, vom asculta colinde, iar Moș Crăciun va împărți cadouri copiilor.

– (❗️) Sâmbătă, 26 decembrie 2020, Soborul Născătoarei de Dumnezeu

– 08:40-09:45, vom avea Acatistul Maicii Domnului

– 09:45-11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Adresa: Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Duminică, 27 decembrie 2020, (†) Sfântul Arhidiacon și Protomartir Stefan, hramul Parohiei noastre.

– 08:40-09:45, vom avea Acatistul Sfântului Ștefan

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie alături de Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din München), în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal).

Efrem Sirianul, în scrierea sa Imnele Nașterii și Arătării Domnului, ne pune la inimă următorul gând:

„Un copil s-a născut și I S-a dat numele «Minune» [Isaia 9,6]; căci o minune este că Dumnezeu S-a arătat ca un Prunc.[…] Senină e noapte în care a răsărit Cel Curat, Care a venit să ne însenineze; să nu amestecăm în veghea noastră ceva ce ar putea să o tulbure.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 18 decembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 decembrie 2020

între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 20 decembrie 2020  

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Calist Patriarhul, în scrierea sa Capete despre rugăciune (Filocalia vol. VIII), ne pune la inimă următorul gând:

„De voiești să afli cum trebuie să te rogi, privește la sfîrșitul luării-aminte și al rugăciunii și nu vei rătăci. Căci acest sfîrșit este, iubitule, străpungerea continuă, zdrobirea inimii, iubirea față de aproapele. Iar contrastul este, în chip vădit, gîndul poftei, șoapta bîrfei, ura față de aproapele și toate cele asemenea acestora.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 decembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Acatistului Mântuitorului Hristos, urmat de Catisma a 9-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 12 decembrie 2020

– între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 13 decembrie 2020 (Pilda celor poftiți la cină)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

O funcție a rugăciunii autentice nu este numai să înmoaie inima umană, cu scopul de a practica, în plus, și iertarea autentică a propriilor vrăjmași. Ci prin rugăciunea intensă a inimii smerite se cere lui Dumnezeu și Mîntuitorului Hristos, deopotrivă, și înlăturarea vrăjmașilor proprii, care au devenit păgâni și vameși (Matei 18, 15-17), făcându-se ei înșiși, în mod voit, vase ale răului și fiind înstrăinați de Dumnezeu, prin nepracticarea iubirii și iertării aproapelui, așa cum se ruga și Proorocul David, și prin psalmii lui se roagă și creștinii, zicând:

„Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatu-m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sînt cei ce se luptă cu mine, din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? (Ps.55,1-4)“ Sau: „Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă (Ps.58,2). […] „Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog eu Ție; de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fărădelege. […] Dar Dumnezeu, îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbilelor (Ps.63,1-2, 8)”.

Iar a treia rugăciune de la slujba Sfintei Proscomidii (slujba de pregătire a Sfintelor Daruri de la Sfânta Liturghie), de acoperire finală a Sfintelor Daruri, sună în felul următor: „Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul; împacă viaţa noastră, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.”

Vă port în gând și rugăciune,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 04 decembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Paraclisului Maicii Domnului, urmat de citirea Catismei a 8-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 05 decembrie 2020

– între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– ora 17:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți slujitori, avându-l în mijlocul nostru pe PS Episcop Vicar Dr. Sofian Brașoveanul, urmat de o convorbire duhovnicească, de suflet.

– (❗️) Duminică, 06 decembrie 2020, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, Sfânta Liturghie săvârșită de  PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți.

Evagrie Ponticul, în scrierea sa Despre rugăciune, afirmă:

„Ori de câte ori te va întâmpina o ispită sau o contrazicere te va ațâța, fie să-ți pui în mișcare irascibilitatea spre răzbunare față de cel ce-ți stă împotrivă, fie să scoți o glăsuire indecentă, adu-ți aminte de rugăciune și de judecata ei și îndată mișcarea dezordonată din tine se va liniști.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 28 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom avea slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, în urma unei anunțări prealabile fie prin mesaj sau telefonic la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale, în urma unei anunțări la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 29 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Teodor al Edesei (sec. IX) în scrierea sa O sută de capete folositoare (Filocalia vol. IV), ne pune la inimă următorul cuvânt cu privire la rugăciune:

„Părinții definesc rugăciunea ca armă duhovnicească și spun că nu trebuie să ieșim fără ea la război, ca să nu fim luați în robie și duși în țara vrăjmașului. Dar rugăciunea curată nu poate dobândi cel ce nu stăruie pe lângă Dumnezeu întru inimă curată. Căci El este cel ce dă rugăciune celui ce se roagă, și învață pe om cunoștința. […] Pofta e veștejită de înfrânare și de smerita cugetare; mânia aprinsă o îmblânzește dragostea; iar gândul rătăcitor îl adună rugăciunea întinsă cu pomenirea lui Dumnezeu.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 20 noiembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 7-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Vovidenia (Post-Dezlegare la peşte)

– 08:30-09:15, vom  citi Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

– ora 09:15-10:30, vom oficia Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, după caz. Totodată, vom avea până la ora 13:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 22 noiembrie 2020

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom oficia Slujba Parastasului și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 14:00 program pentru convorbiri personale și Taina Sfintei Spovedanii (după caz).

 

Într-una din Scrisorile duhovnicești (Filocalia, vol. XI), Bătrânul Varsanufie afirmă:

„A-ți osteni inima ta înseamnă a te ruga pururea lui Dumnezeu să nu te lase să rătăcești sau să umbli după voile tale. Prin aceasta vii la deosebirea gîndurilor (la dreapta socoteală). Cît despre pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu sau despre ocuparea cu El, pune numai începutul și nu te teme, căci te va întări și îți va da putere Dumnezeu. Seamănă numai cu nădejde, ca să seceri fără să slăbești. Binecuvântat este Dumnezeu, care te binecuvîntează să pui începutul și-ți va da putere să stărui după măsura ta.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 noiembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 14 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 15 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

Ioan Climachos, în scrierea sa Scara, ne pune la inimă următorul gând:

„Una este înfățișarea celor ce se roagă, dar în același timp, felurită și deosebită. Unii se înfățișează ca unui Prieten și Stăpîn, aducându-I lauda și cererea pentru alții, și nu pentru ei. Alții vin să ceară bogăție și slavă, și îndrăzneală mai multă; alții, să se roage să fie desăvârșit izbăviți de dușmanii lor. Unii cer să capete o oarecare dregătorie; alții, desăvârșita scăpare de vreo datorie; alții, eliberarea din închisoare; alții, iertarea de niscai vinovății.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 06 noiembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, urmat de citirea Catismei a 6-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 07 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite rugăciuni și slujbe personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 08 noiembrie 2020, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, îndeosebi pentru cei care au purtat numele Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri, și nu numai. De asemenea, vom avea și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Într-una din Scrisorile duhovnicești (Filocalia, vol. XI), Bătrânul Ioan afirmă: „Toată rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să sporească credința creștinilor întru frica Lui și ca să înalțe cortul Bisericii Lui. El este nădejdea mântuirii noastre. Și să știi că nu avem alt ajutor decât de la Biserică și de la rugăciunile sfinților. Cel ce se sprijină pe ele le află la timpul potrivit. […] Iar cel ce are inima alipită de Dumnezeu și voiește să susțină cele plăcute Lui, acela îl va chema cu îndrăzneală în ziua necazului și va fi călăuzit de Cel ce dăruiește fiecăruia după faptele lui (Ps. 61,11).“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 30 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 31 octombrie 2020: Sâmbăta morților – moșii de toamnă

–  ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel. De asemenea, vom face și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz.

– (❗️) Duminică, 01 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului – moșii de toamnă. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri personale, după caz.

Evagrie Ponticul, în tratatul Despre rugăciune, afirmă: „Dacă verși izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, nu te înălța nicidecum în tine însuți ca unul care ai fi dincolo de cei mulți. Căci rugăciunea ta a primit ajutor, ca să-ți poți mărturisi cu înflăcărare păcatele și să-L îmblânzești pe Stăpânul prin lacrimile tale. Nu-ți întoarce, așadar, în patimă remediul patimilor, ca să nu-L înfurii mai mult pe Cel ce ți-a dat harul acesta.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 23 octombrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cruci, urmat de citirea Catismei a 5-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 octombrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite rugăciuni și slujbe personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 25 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, îndeosebi pentru cei care au purtat numele Sfântului Dimitrie și nu numai. De asemenea, vom avea și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Luni, 26 octombrie 2020 Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

–          ora 08:30, Acatistul Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

–          ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei sau convorbiri personale, până la ora 12:00.

Siluan Athonitul, în scrierea sa celebră Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, ne spune: „Cine se roagă din obişnuinţă, în acela nu sunt schimbări în rugăciune, dar cine se roagă din inimă în acela sunt multe schimbări în rugăciune, e o luptă cu vrăjmaşul, o luptă cu sine însuşi, cu patimile, o luptă cu oamenii şi în toate acestea trebuie să fie curajos.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 octombrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 18 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

În scrierea sa celebră Între iadul deznădejdii și iadul smereniei Siluan Athonitul ne spune: „Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea. Dar, dacă nu-ţi vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzeşte omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu şi cu duh smerit stă înaintea Feţei Domnului, pe Care-L cunoaşte sufletul ce se roagă.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Miercuri, 14 octombrie 2020, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Parohia nostră va avea următorul program:

  • ora 08:30, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
  • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
  • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei până la ora 12:00.

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte versurile din cartea de cult Minei pe luna octombrie închinate Sfintei Cuvioase Parascheva:

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.“

Vă aștept cu bucurie!

Vă port în gând și rugăciune.

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 09 octombrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 4-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 10 octombrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. De asemenea, până la ora 14:00 avem program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 10 octombrie 2020, începând cu ora 18:00 vom participa la conferința online (platforma zoom) a Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG, https://www.atorg.de/), avându-l ca invitat pe Părintele Visarion Alexa.

– (❗️) Duminică, 11 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Părintele Dumitru Stăniloae în Cuvântul înainte al Filocaliei vol. XI ne spune:

„Între faptele noastre morale prin care ne unim tot mai mult cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi, un rol important îl are rugăciunea. Prin aceasta, Îi aducem mulțumiri lui Dumnezeu, Îi cerem să lucreze în noi, Îl lăudăm pentru ceea ce a făcut și face în noi și pentru noi. Dar aceasta o facem în cultul Bisericii. De aceea, scrierile teologice ale Sfinților Părinți sînt, în același timp, scrieri de laudă a lui Dumnezeu, fiind foarte apropiate de cultul Bisericii.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 2 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu.

În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 3 octombrie 2020

– nu avem program.

– (❗️) Duminică, 4 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

În scrierea sa celebră Scara Ioan Climachos ne spune:

„Cea mai bună parte a harului credinței este să fie încredințat cineva despre împlinirea rugăciunii lui, prin nădejdea în Dumnezeu. Dar siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. […] Pentru că siguranța credinței se dă celor cu viață înaltă în suflet pe măsura virtuților ce iau aminte la împlinirea poruncilor Domnului.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 25 septembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 3-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 26 septembrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. De asemenea, până la ora 14:30 avem program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 26 septembrie 2020, ora 16:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 27 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

Într-una din Omiliile sale Despre pocăință Ioan Hrisostom ne spune:

„Când vezi că te loveşte şi te supără o nenorocire la care nu te aşteptai, nu alerga la oameni, nu umbla după ajutor omenesc, ci lasă la o parte pe toţi şi aleargă cu mintea la Doctorul sufletelor. Numai Cel ce a plăsmuit inimile noastre deosebi şi cunoaşte toate lucrurile noastre, numai Acela poate vindeca inima; El poate să intre în conştiinţa noastră, să ne atingă inima şi să ne mângâie sufletul. Dacă nu ne mângâie El inimile, mângâierile omeneşti sunt zadarnice şi fără de folos; după cum, iarăşi, când ne mângâie Dumnezeu, nu ne poate vătăma nimeni, de ne-ar necăji mii şi mii de oameni. Când Dumnezeu întăreşte inima, nimeni n-o poate clătina.”

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 18 septembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 septembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 19 septembrie 2020, ora 16:30-17:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 20 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

În scrierea sa celebră Scara, Ioan Climachos, spunea: „Chiar de ai urca toată scara virtuților, roagă-te pentru iertarea păcatelor, auzind pe Pavel care strigă că dintre păcătoși «cel dintîi sunt eu» (I Tim. I,15).“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 septembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 2-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 12 septembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– Sâmbătă, 12 septembrie 2020, ora 16:30-17:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 13 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

– (❗️) Luni, 14 septembrie 2020

– ora 08:30, Acatistul Sfintei Cruci

– ora 09:15 vom oficia Sfânta Liturghie

Ioan Climachos, în scrierea sa celebră Scara spunea: „Înainte de toate să punem pe hîrtia rugăciunii noastre o mulțumire sinceră. În al doilea rând, mărturisirea și zdrobirea sufletului întru multă simțire. […] Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale! […] Când simți dulceață sau străpungere în rugăciune, rămâi în acea stare.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 04 septembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 05 septembrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 05 septembrie 2020, între orele 15:15-16:30 vom avea prima întâlnire din seria de Convorbiri educaționale și de suflet cu copiii,  iar părinții, în acest interval de timp, sunt invitați să se bucure de comuniune la o cafea și prăjituri.

– (❗️) Duminică, 06 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie. În această Duminică, ne vom bucura să îl avem alături de noi pe Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din München!

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

Ioan Climachos, în scrierea sa celebră Scara spunea: „Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu; iar după lucrare, susținătoarea lumii. Este împăcare a lui Dumnezeu; […] ispășirea păcatelor; pod de trecere peste ispite; peretele din mijloc în fața necazurilor; […] izvorul virtuților, […] hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, […] micșorarea mâniei […]. Rugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal, dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea scaunului Judecății viitoare.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 28 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Paraclisul Maicii Domnului. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 29 august 2020

– ora 08:30, Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie în cinstea Sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (Post)

– după ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

 

– (❗️) Duminică, 30 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

 

Grigorie de Nyssa, în tratatul său Despre Rugăciunea domnească, ne spune: „Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. Căci sădindu-se pomenirea lui Dumnezeu în inimă, sfaturile vrăjmașului ar rămâne nelucrătoare, pentru că dreptatea s-ar așeza la mijlocul celor ce se împotrivesc între ei. […] Fiecare de va începe orice lucru cu rugăciunea își va face cu bine drumul spre ceea ce năzuiește, fără să fie abătut spre păcat, neabătându-i nimic potrivnic sufletul spre vreo patimă.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 21 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

(❗️) Sâmbătă, 22 august 2020 începând cu ora 14:30 vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii. Totodată vom săvârși și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– (❗️) Sâmbătă, 22 august 2020, ora 17:00-18:00 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 23 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

Cu bucurie vă pun la inimă și minte gândul profund al lui Evagrie Ponticul din tratatul său Despre rugăciune, care spune: „Roagă-te cuviincios și netulburat și spune psalmi cu înțelegere [Ps 46,8] și ritmic, și vei fi ca un pui de vultur ridicat în aer“.

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 14 august 2020, ora 18:00-19:00 vom săvârși Paraclisul Maicii Domnului. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 15 august 2020

ora 08:30, Acatistul Adormirii Maicii Domnului

ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie în cinstea Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

–  după ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Totodată, vom avea până la ora 15:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 16 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Sfânta Ana ne spune:

„[…] să alergăm întotdeauna la Dumnezeu și Lui să-I cerem orice lucru, căci nimic nu este  mai de folos ca rugăciunea; ea face cu putință cele ce par cu neputință, ușoare cele grele, și netede și ușor de străbătut căile presărate cu stavile“.

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Joi, 6 August 2020,

     ora 08:30, Acatistul Schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos

     ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie

 

 

 

– (❗️) Vineri, 07 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 08 august 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

Sâmbătă, 08 august 2020, ora 17:00-18:00 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 09 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Evanghelia lui Matei ne spune: „Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mulți, ci este mai iute ca focul și mai presus de pământ.[…] Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie.”

 

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

 

– (❗️) Vineri, 31 iulie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 01 august 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

Sâmbătă, 01 august 2020, ora 17:30-18:30 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 02 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Evanghelia lui Matei ne spune: „Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mulți, ci este mai iute ca focul și mai presus de pământ.[…] Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie.”

Vă aștept cu bucurie!
Vă port în gând și rugăciune.
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 24 iulie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma 1 din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și, după caz, convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 25 iulie 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– Sâmbătă, 25 iulie 2020, ora 17:30-18:30 vom oficia Slujba Vecerniei. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 26 iulie 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau pentru convorbiri personale.

– (❗️) Vineri, 17.07.2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și, după caz, convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 18.07.2020, începând cu ora 14:00 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– Sâmbătă, 18.07.2020, ora 18:00-19:00 oficiem Slujba Vecerniei. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 19 iulie 2020
– 08:30-09:20, vom avea Slujba Utreniei.
– 09:20-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie.
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau pentru alte servicii religioase.

Luni, 20 iulie 2020, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

Parohia noastră va avea următorul program:

  • ora 08:30, Acatistul Sfântului Ilie
  • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
  • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți

 

 

 

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte îndemnul Mântuitorului Hristos, care spune: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. […] Căci unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Evanghelia după Matei cap. 11,28 respectiv 18,20)

Vă aștept cu bucurie!
Vă port în gând și rugăciune.
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor