Programul Serviciilor Liturgice

Programul săptămânal al slujbelor din cadrul Parohiei noastre,

(❗️Adresa: Decksteiner Str. 5, 50935❗️ Köln, cartierul Lindenthal❗️)

– (❗️) Vineri, 17 septembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Rugăciunea inimii. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 18 septembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 19 septembrie 2021, †) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos – Evanghelia după Marcu, cap. VIII, vv. 34-38).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Calist Patriarhul în lucrarea sa Capete despre rugăciune (Filocalia, vol. 8) ne pune la inimă următorul gând:

„«Cel ce învață pe om cunoștința Dumnezeu este» (Ps. 93,10), precum s-a scris. Dar cum îl învață? Dându-i rugăciune într-o adiere sfântă a Duhului ce suflă pururea în cel ce se roagă. Cu adevărat, această sfințită rugăciune fiind un dar mare al harului suprabun se face învățătoare celui ce a agonisit-o, slujind în chip limpede, ca un fel de oglindă, feței sufletului. În această oglindă mintea își vede limpede abaterile, rătăcirile, robirile, trândăvirile și înșelările; dar nu numai aceasta, ci și văzduhul curăției, lumina întinsă a vederii (contemplației), duhul înălțării dumnezeiești și îndumnezeitoare spre Dumnezeu și flacăra de foc întreținută de iubirea de Dumnezeu, simplitatea  și libertatea de chipuri a înțelegerii, tăcerea cu privire la toate cele ce urmează de aci și uimirea plină de multă bucurie.” 

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 10 septembrie 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 11 septembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 12 septembrie 2021, †) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim – Evanghelia după Ioan, cap. III, vv. 13-17).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

Isaac Sirul în lucrarea sa Cuvinte despre Nevoință (Filocalia, vol. 10) ne pune la inimă următorul gând:

“Adu-ți aminte de cei ce te întrec în virtute, ca să te vezi totdeauna neajuns la măsura lor. Cugetă pururea la necazurile mai mari ale celor necăjiți și asupriți, ca să dai mulțumire pentru cele mici și neînsemnate ale tale și să le poți răbda cu bucurie. În vremea înfrângerii, moleșirii și trândăviei tale, când ești dat și ținut de vrăjmaș, într-o nevrednicie mai dureroasă și sub apăsarea chinuitoare a păcatului, gândește-te în inima ta la timpul de mai înainte al străduinței tale și cum te îngrijeai până și de lucrurile cele mai mici și de nevoința pe care o dovedeai și cum erai mișcat de râvnă împotriva celor ce voiau să te împiedice în drumul tău. […] Adu-ți aminte de căderea celor puternici și smerește-te în virtuțile tale. Adu-ți aminte de greșelile grele ale celor ce au căzut odinioară și s-au pocăit și de înălțimea, și de cinstea de care s-au învrednicit după aceea, și vei lua curaj în pocăința ta. Prigonește-te pe tine și va fi gonit vrăjmașul din aproprierea ta. Împacă-te în tine și se vor împăca în tine cerul și pământul”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 03 septembire 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință al Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 04 septembrie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 05 septembrie 2021, †) Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv – Evanghelia după Matei, cap. XVIII, vv. 23-35).     

ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30.

În lucrarea sa Douăzeci și nouă de Cuvinte (Filocalia, vol. 12), Isaia Pustinicul ne pune la inimă următorul gând:

Ce este smerenia? Smerenia e să se socotească cineva pe sine dinaintea lui Dumnezeu drept păcătos și că nu face nimic bun. Iar fapta smereniei e tăcerea și a nu se măsura pe sine în ceva; și a nu se sfădi; și supunerea; și a căuta cu privirea în jos; și a avea ochii morți; și a se păzi pe sine de minciună; și a nu se lăsa prin în vorbărie deșartă; și a nu se împotrivi celui mai mare;  și a nu voi să se impună cuvântul său; și a răbda defăimarea; și a urî odihna; și a se sili pe sine la osteneală; și a nu supăra pe cineva. Îngrijește-te deci, frate, să împlinești acestea întocmai, ca să nu se facă sufletul tău locaș a toată patima și să nu isprăvești viața ta fără rod pentru vecii vecilor. Amin.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 august 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 28 august 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 29 august 2021, †) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, †) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului – Evanghelia după Matei, capitolul XVII, vv. 14-23).     

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 12:00 nu vom avea programul obișnuit deoarece voi participa  la un eveniment al parohie catolice Sfântul Stefan din orașul Köln.

Isaia Pustinicul în lucrarea sa Douăzeci și nouă de Cuvinte (Filocalia, vol. 12) ne pune la inimă următorul gând:

„Nu te socoti deci pe tine nepătimitor (fără patimi), cîtă vreme te convinge pe tine păcatul. Cel căruia i s-a dat libertate nu se gândește în sine la cele pe care le face contrar firii. Nu te socoti pe tine liber, cîtă vreme Îl mînii pe Stăpînul tău. Căci nu-ți vine libertatea cîtă vreme inima ta poftește din cele ale lumii. Îngrijește-te de trupul tău ca templu al lui Dumnezeu; îngrijește-te ca avînd să învieze și să-I răspundă lui Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu, ca unul ce ai să-I dai răspuns lui Dumnezeu pentru toate cele ce ai făcut. […] Cugetă în tine însuți în fiecare zi ce patimă ai biruit, înainte de a-I arăta cele ce le ceri. Precum pămîntul nu poate da rod fără sămînță și apă, așa nu poate omul să se pocăiască fără smerita cugetare și osteneala trupului.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 20 august 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 21 august 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale, cum ar fi Slujba Botezului etc. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 22 august 2021, †) Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare – potolirea furtunii – Evanghelia după Matei, capitolul XIV, vv. 22-34).     

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Ernest Bernea în cartea sa Preludii. Îndemn la simplitate; Cel ce urcă muntele; Treptele bucuriei, ne pune un gînd nobil la inimă, anume:

„Cineva face rău din întâmplare sau lucid; așa e constituită făptura lui. Binele nu-i este închis; ceasul frumuseții și eliberării nu-i este alungat. E necesară însă o luptă înnoitoare, o luptă de mare dârzenie și dragoste; așa poate veni îndreptarea, învierea sufletului căzut. Răul prezent în noi poate fi preschimbat în metal prețios. Dumnezeu întrupat a venit în veac să sprijine această minune a nașterii din nou. Omul poate deveni mereu bun, mereu curat și tare; totul este ca el să-și poată așeza punțile frumuseții.“   

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 august 2021

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 14 august 2021

– ora 13:00 – 15:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 17:30 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) ora 17:30 vom săvârși slujba Prohodului Maicii Domnului

– (❗️) Duminică, 15 august 2021, †) Adormirea Maicii Domnului (Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28) – Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor – Ev. Matei XIV, 14-22);

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ne pune la inimă următorul gând:

„Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și viforul scârbelor mele, că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. […] De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă. […] Nădejde și întărire și zid de scăpare nemișcat câștigându-te pe tine, ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. […] Umple, Preacurată, de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 06 august 2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește Schimbarea la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

ora 08:30, Acatistul Schimbării la Faţă.

– ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie. Până la ora 13:00 vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 07 august 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 08 august 2021, †) Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum – Evanghelia după Matei, capitolul IX, vv. 27-35).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfinții Varsanufie și Ioan, în scrierea lor Scrisori duhovnicești (Filocalia 11) ne pun la inimă următorul gând:

„Întrebare: Când mă rog pentru multe lucruri, oare trebuie să amintesc de fiecare în rugăciune? Răspuns: Dacă vrei să te rogi pentru multe lucruri, odată ce Dumnezeu știe de care lucruri avem trebuință, roagă-te, zicând: «Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, călăuzește-mă după voia Ta.» Iar de vrei să te rogi împotriva patimilor, zi: «Tămăduiește-mă după voia Ta.» Iar dacă te rogi împotriva ispitelor, zi: «Tu știi ce-mi este de folos, ajută slăbiciunii mele. Și fă sfîrșit ispitelor după voia Ta».

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 30 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 31 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 01 august 2021, †) Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum – Evanghelia după Matei, capitolul IX, vv. 1-8).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei  

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Simeon Noul Teolog în opera sa 24 de Cuvinte despre viața duhovnicească ne pune la inimă și minte următorul gând:

„Căci toată legea dată oamenilor de la Dumnezeu este dragostea, care are două trepte, prima și a doua, pentru că și Legea este îndoită, Veche și Nouă. Cel ce a suit pe prima a lăsat jos pământul, iar cel ce s-a suit pe a doua s-a atins și de cer. De fapt, prima spune: «Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți!» (Matei 19,19) și a doua «Iubește și pe vrajmaș și pune sufletul tău pentru prietenul tău» (cf. Matei 5,44). Deci, de vreme ce a da sufletul său nevinovat pentru prietenul vinovat este un lucru numai al lui Dumnezeu, cel ce a suit a doua treaptă a dragostei s-a suit la cer. În rest, cel ce urăște și pe cel ce-l iubește și-i face rău nu numai că este mai rău chiar decât cel ce se apără de vrăjmaș, ci a coborât până chiar la cele mai dedesubt ale iadului.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 23 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință și Acatistul Mântuitorului Hristos. După caz vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 25 iulie 2021, †) Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei – Evanghelia după Matei, capitolele VIII, vv. 28-34 și IX, v. 1)

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei  

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Autorul necunoscut al Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos ne pune la inimă câteva gânduri sublime, anume:

„Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta: Iisuse, puterea cea nebiruită; Iisuse, mila cea fără de sfârșit; Iisuse, frumusețea cea prealuminată; Iisuse, dragostea cea nebiruită; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul; Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Canonul de pocăință și Acatistul Mântuitorului Hristos. După caz vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 iulie 2021

– din rațiuni administrative intercreștine nu vom avea program.  

 

– (❗️) Duminică, 18 iulie 2021, †) Duminica a IV-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic – Evanghelia după Matei, capitolul VIII, vv. 5-13 și Evanghelia după Ioan, capitolul XVII, vv. 1-13).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 13:00, după caz.

 

Sfântul Chiril al Ierusalimului în Omilia la slăbănogul de la Scăldătoarea Vitezda ne pune un gând frumos la inimă, anume:

„Oriunde Se arată Iisus, acolo este și mântuirea. De vede vameș șezând la vamă, îl face apostol și evanghelist. De este îngropat cu morții, îi învie pe cei morți. Orbilor le dăruiește vederea, celor mulți, grăirea; surzilor, auzul. Colindă scăldătorile; dar nu ca să le vadă, ci ca să vindece pe cei bolnavi. […] Nu te întrista, omule, că n-ai om! Ai pe Dumnezeu însuși în fața ta, și Om și Dumnezeu. Trebuie mărturisite amândouă. Nu-i de niciun folos mărturisirea omenității fără mărturisirea Dumnezeirii. Mai mult chiar: Cine nu mărturisește așa este blestemat, căci «blestemat este cel ce-și pune nădejdea în om». Așadar și noi, care nădăjduim în Iisus, dacă nădăjduim în omul Iisus, dar nu împletim în nădejdea noastră și Dumnezeirea Lui, suntem moștenitori ai blestemului. Dar acum mărturisim în Iisus și pe Dumnezeu, și pe Om, și amândoi în chip real. Ne închinăm unui Dumnezeu născut în chip real din adevăratul Tată și unui Om, născut în chip real, și nu în aparență, și așteptăm o reală mântuire.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 09 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 10 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 11 iulie 2021, †) Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții – Evanghelia după Matei, capitolul VI, vv. 22-33).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Amma Teodora într-unul din cuvintele ei adunate ulterior în lucrarea Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu (tradus de C. Bădiliță, Editura Polirom 2007), afirma următoarele atunci când a fost întrebată despre lucrurile pe care le auzim vorbindu-se: „«Cele care ascultă în mod obișnuit vorbe lumești și vulgare, cum pot să fie doar cu Dumnezeu, precum le-ai spus tu?» Ea zice: «Așa cum, atunci când te așezi la masă și găsești o mulțime de feluri de mâncare, guști, dar nu cu plăcere, tot așa, dacă-ți intră în urechi vorbe lumești, tu ține-ți inima către Dumnezeu și, neascultându-le cu plăcere, nu te vor atinge.» Tot amma Teodora l-a întrebat pe papa Teofil ce înseamnă cuvântul Apostolului: Vremea răscumpărând (Efeseni 5,16). El îi zice: «Expresia arată câștigul. De pildă: e vreme de jignire pentru tine? Cumpără cu smerenia și cu răbdarea vremea jignirii și trage cîștigul de partea ta. E vreme de dispreț? Cumpără vremea aceasta cu resemnare multă și ia câștigul. Dacă dorim, toate cîte ne stau împotrivă pot deveni cîștiguri pentru noi.»“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 02 iulie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială, după caz.

– (❗️) Sâmbătă, 03 iulie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 04 iulie 2021, †) Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinților Români – Chemarea primilor Apostoli – Evanghelia după Matei, capitolul IV, vv. 18-23).    

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Simeon Noul Teolog în opera sa 24 de Cuvinte despre viața duhovnicească ne pune la inimă și minte următorul gând:

„Nu poate exista păcat mai mare decât a te apropia de Dumnezeu fără frica îndatorată și fără de sfială și evlavie. De ce? Pentru că de la Dumnezeu este iertarea păcatelor și dăruirea de bunătăți. Iar cel ce se roagă sau cântă simplu și la întâmplare și disprețuitor Celui înfricoșător chiar și pentru serafimi este învederat că ignoră acest lucru. Pentru aceasta și Dumnezeu, vrând să miluiască pe unul ca acesta, nu poate, ci mai mult Se mânie. […] Prin urmare, nu trebuie să ne apropiem fără frică și evlavie de Dumnezeu. Iar cel ce nu are frică și evlavie să ceară mai întâi lumina dumnezeieștii frici, ca să cunoască după ce o ia de Cine se apropie pentru a primi cererile sale! Cererile oricărui credincios sunt pentru blândețea inimii și cugetarea smerită a sufletului.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– () Marți, 29 iunie 2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

ora 08:30, Acatistul Sfinţilor Apostoli.

– ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz.

 

Sfântul Ioan Hrisostom în lucrarea Cuvântul I la Sfântul Apostol Pavel ne pune un nobil gând la inimă, anume:

N-aș greși de-aș numi sufletul lui Pavel livadă de virtuți și rai duhovnicesc. Atât de mult înflorea prin har și atât de vrednică de har își arăta filosofia sufletului său! Pentru că a fost vasul alegerii și pentru că s-a curățat bine pe sineși, cu îmbelșugare s-a revărsat peste el darul Duhului. Asta e pricina că ne-a izvorât nouă și râuri minunate; nu numai patru, ca izvorul din paradis, cu mult mai multe, ce curg în fiecare zi; nu udă pământul, ci deșteaptă sufletele oamenilor spre rodire de virtute. […] Ca un întraripat a străbătut toată lumea; n-a călătorit de dragul călătoriei, ci a smuls spinii păcatelor, a semănat cuvântul credinței, a alungat rătăcirea, a adus adevărul, a făcut îngeri din oameni, dar, mai bine spus, a făcut pe oameni din demoni, îngeri. […] N-a slujit de două ori câte șapte ani, ci toată viața a slujit pentru Mireasa lui Hristos; n-a fost bătut numai de arșița zilei și de frigul nopții, ci a răbdat nenumărate feluri de încercări; uneori era biciuit, alteori trupul îi era lovit cu pietre; uneori se bătea cu fiarele, iar alteori se lupta cu valurile mării. Suferea zi și noapte de frig și de foame neîntreruptă. Pretudindeni biruia piedicile și smulgea oile din gura diavolului.

 

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel!

Sus să avem inimile! Pace, bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 25 iunie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. După caz, vom avea în continuare convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 26 iunie 2021

– ora 10:00 – 12:00 vom săvârși diferite slujbe personale programate. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 27 iunie 2021, †) Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților – Evanghelia după Matei, capitolele X, vv. 32-35; 37-38 și XIX, vv. 27-30).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

În Cele 100 de Capete (Filocalia vol. VIII) monahii Calist și Ignatie Xanthopol ne oferă o nobilă reflecție cu privire la rugăciune, anume: „Precum trupul acesta al nostru în lipsa sufletului e mort și rău mirositor, la fel și sufletul, care nu se mișcă prin rugăciune este mort și nenorocit, și rău mirositor. Căci trebuie să socotim lipsirea lui de rugăciune mai amară decât orice moarte, cum bine ne învață Marele Daniil proorocul, care voia mai bine să moară decât să fie lipsit, fie și măcar o clipă, de rugăciune (Dan. 6,10 și urm.). La fel ne învață și dumnezeiescul Gură de Aur (Despre Rugăciune): «Tot cel ce se roagă vorbește cu Dumnezeu. Și cine nu știe ce mare lucru este, ca om fiind, să stai de vorbă cu Dumnezeu? Dar nimenea nu poate să înfățișeze această cinste prin cuvânt. Căci această cinste întrece chiar și măreția îngerilor»

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 18 iunie 2021  

– ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 iunie 2021, Pomenirea morților – Moșii de vară  

– ora 10:00 vom săvârși slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 14:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 20 iunie 2021, †) Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile – Evanghelia după Ioan, capitolul VII, vv. 37-53; VIII, v. 12).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

 

Siluan Athonitul, în celebra sa lucrare „Între iadul deznădejdii și iadul smereniei“, ne oferă un gând nobil, anume:

„Nu cerusem de la Domnul pe Duhul Sfânt: nici nu știam că este Duh Sfânt, cum vine și ce lucrează El în suflet, dar acum scriu cu bucurie despre aceasta.

O, Duhule Sfinte, drag ești Tu sufletului! Nu e cu putință să Te descriu, dar sufletul cunoaște venirea Ta și Tu dai pace minții și dulceață inimii. Domnul spune: «Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre» [Mt. 11, 29]. Aceasta o spune Domnul despre Duhul Sfânt: căci numai în Duhul Sfânt își găsește sufletul odihna desăvârșită. Fericiți suntem noi, creștinii ortodocși, pentru că mult ne iubește Domnul și ne dă harul Duhului Sfânt și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Dar ca să păstrăm  harul, trebuie să iubim pe vrăjmași și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate întristările.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 

 


– (❗️) Vineri, 11 iunie 2021

– ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți avându-l în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, urmată de un dialog duhovnicesc.

– (❗️) Sâmbătă, 12 iunie 2021

– ora 08:30 – 09:30, vom citi Acatistul Mântuitorului Hristos

– ora 09:30 – 11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, alături de alți co-slujitori preoți, sărbătorind în duh de rugăciune și comuniune un an de zile de la întemeierea noii comunități și parohii din orașul Köln.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim va hirotesi în treapta de duhovnic pe Părintele George Ghilaciu iar în treapta de anagnost sau citeț (cântăreț) pe domnul Adrian Iordache.

– ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți în Hristos Domnul.

– (❗️) Duminică, 13 iunie 2021, †) Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic – Evanghelia după Ioan, capitolul XVII, vv. 1-13).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru Slujba Parastasului, pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Vladimir Soloviov, în lucrarea sa intitulată Temeiurile duhovnicești ale vieții. Un catehism altfel, ne pune la inimă un minunat gând, anume:

Credința fără fapte este moartă (Iacob 2,17), rugăciunea e însă cea dintâi faptă, începutul sau obârșia oricărei fapte adevărate. Crezând în Dumnezeu, trebuie să credem că în El e plinătatea și desăvârșirea a tot binele, fiindcă altfel n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă însă într-adevăr tot binele e în Dumnezeu, urmează că de la noi înșine nu putem face nici o faptă adevărată sau bună: în puterea noastră stă numai faptul de a nu lucra împotriva sau de a nu opune rezistență binelui sau harului care vine de sus, împreună cu care conlucrăm prin această neîmpotrivire, prin acest consimțământ dat harului. Harul ne întoarce la Dumnezeu, prin voința noastră ne dăm doar consimțământul la o asemenea întoarcere și în asta stă ființa rugăciunii, care e deja în sine o faptă bună și adevărată: aici lucrăm în Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în noi.”  

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 4 iuni 2021

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 5 iuni 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 6 iuni 2021, †) Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere – Evanghelia după Ioan, capitolul IX, vv. 1-38).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

În lucrarea intitulată Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete (Filocalia vol. 1), Evagrie Ponticul ne pune un înalt gând la inimă, anume:

Cel ce vrea să se roage cu adevărat trebuie nu numai să-și stăpânească mânia și pofta, ci trebuie să ajungă și afară de orice înțeles pătimaș. Cel ce iubește pe Dumnezeu stă de vorbă cu El de-a pururi, cum ar sta ca un tată, alungând orice înțeles pătimaș. […] Cel ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de învinuire. Căci este asemenea celui ce vrea să aibă vederea ageră, dar își tulbură ochii. Dacă dorești să te rogi, nu face nimic din cele ce se împotrivesc rugăciunii, ca Dumnezeu, apropiindu-Se, să călătorească îpreună cu tine.

De asemenea, vă reamintesc faptul că pe data de (❗️) 11.06.2020 la ora 18:00, vom avea bucuria de a îl avea în mijlocul nostru pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, săvârșind împreună Sfântul Maslu. A doua zi, pe data de (❗️) 12.06.2021, începând cu ora 09:30, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit va săvârși împreună cu noi Sfânta Liturghie cu ocazia împlinirii unui an de la întemeierea noii comunități și parohii din orașul Köln.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 28 mai 2021

– ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți în Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln [cartierul Lindenthal]).

– (❗️) Sâmbătă, 29 mai 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale programte. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 30 mai 2021, †) Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei – Evanghelia după Ioan, capitolul IV, vv. 5-42).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur în lucrarea intitulată Cuvânt la Sfintele Paști ne pune un gând la inimă, anume:

Ai văzut faptele mari ale Învierii? Ai văzut iubirea de oameni a Stăpânului? Ai văzut marea Lui purtare de grijă? Să nu fim, așadar, nerecunoscători față de un astfel de Binefăcător, nici să ne trândăvim pentru că a trecut postul. Dimpotrivă, acum, mai mult decât înainte, să avem mai mare grijă de suflet, pentru ca nu cumva să se îngrașe trupul și să slăbească sufletul, pentru ca nu cumva să ne îngrijim de rob și să nu luăm în seamă stăpânul.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– () Vineri, 21 mai 2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinții Împărați, Constantin și Elena, “cei întocmai cu Apostolii”.

ora 08:30, Acatistul Sfinţilor Împăraţi.

– ora 09:15-11:00 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz.

– (❗️) Vineri, 21 mai 2021

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos.

După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

 

 

(❗️) Sâmbătă, 22 mai 2021, și (❗️) Duminică, 23 mai 2021, din rațiuni interconfesionale și motive administrative bisericești nu vom putea săvârși sfintele slujbe.  

– (❗️) Vineri, 28 mai 2021, ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți în Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln [cartierul Lindenthal]).

Nichifor Crainic în lucrarea sa intitulată Nostalgia Paradisului ne pune la inimă și minte un gând sublim, anume:

„Istoria Bisericii n-ar însemna mare lucru, fără sfinții care să-i încarneze doctrina și s-o adeverească în formele sublime ale vieții realizate. […] În fața morții care e rodul fatal al păcatului, sfântul se ridică pe sine ca o capodoperă morală. […] Sfântul se leapădă de lumea din afară prin lepădarea de reaua întrebuințare a gândurilor despre lume. Tocmai de aceea, lupta cea mai crâncenă a ascezei creștine este lupta cu sine însuși, adică cu propriile idei pătimașe în legătură cu lumea. […] Sfințenia e realism transcendent, care începe în vremelnicie și se continuă, desăvârșindu-se în eternitate.“

Sus să avem inimile!Pace, bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 14 mai 2021

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 15 mai 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale programte. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 16 mai 2021, †) Duminica a III-a după Paști (a Sfintelor Femei Mironosițe – Evanghelia după Marcu, capitolul XV, vv. 43-47; XVI, vv. 1-8).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

În lucrarea intitulată Cuvânt la Înviere, Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune un gingaș gând la inimă, anume:

Ați văzut faptele mari ale Învierii Domnului? Noi am murit de o îndoită moarte, deci să așteptăm o îndoită înviere. Hristos a murit de o singură moarte, de aceea a și înviat cu o singură înviere. […] Hristos a înviat cu învierea care a urmat unei singure morți. Noi însă, pentru că murim de o îndoită moarte, înviem și cu o îndoită înviere. Am înviat o dată, nu de mult, din păcat; ne-am îngropat împreună împreună cu El în Botez și am înviat împreună cu El prin Botez. Această înviere dintâi este izbăvirea de păcate, a doua înviere este învierea trupului. […] Trupul a căzut pentru că a păcătuit. Așadar, dacă păcatul este început al căderii, atunci izbăvirea de păcate este început al învierii.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 07 mai 2021, †) Izvorul Tămăduirii

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Învieri a Domnului Hristos. După caz, vom avea în continuare Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 08 mai 2021

– începând cu ora 10:00 vom săvârși diferite slujbe personale programte. În continuare până la ora 15:00 vom avea convorbiri personale & rugăciuni de dezlegare, după caz, pentru credincioșii care au nevoie și doresc să vină la Biserică. Nu este nevoie de programare.  

– (❗️) Duminică, 09 mai 2021, †) Duminica a II-a după Paști (a Sfântului Apostol Toma – Evanghelia după Ioan, capitolul XX, vv. 19-31).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în lucrarea intitulată Cuvânt la Sfintele Paști ne pune un delicat gând la inimă, anume:

Ai văzut strălucitorul trofeu al Învierii? Datorită Învierii ni s-au adus mii și mii de bunătăți. Datorită Învierii s-a pus capăt înșelăciunii dracilor. Datorită Învierii noi râdem de moarte. Datorită Învierii ne grăbim cu dor spre bunătățile cele viitoare. Datorită Învierii noi, cei îmbrăcați cu trup, nu suntem, dacă voim, cu nimic mai prejos de puterile fără de trup. Astăzi este strălucitoarea noastră biruință. Astăzi Stăpânul nostru, după ce a înfipt trofeul împotriva morții, după ce a pus capăt tiraniei diavolului, ne-a deschis, prin Înviere, drum spre mântuire. Toți, dar, să ne bucurăm, să sărim, să ne veselim. Deși Stăpânul nostru a învins, deși El a înfipt trofeul, totuși veselia, bucuria este comună, este și a noastră. Căci pentru mântuirea noastră s-au făcut toate.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie și nădejde!

Părintele Teodor

 


Iubiți credincioși,

Dragii mei,

vă punem la inimă, cu bucurie, programul slujbelor din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos din cadrul Parohiei noastre, după cum urmează:

– (❗️) Miercuri, 28 Aprilie 2021, ora 17:30 †) Denia Sfintei și Marii Joi

– (❗️) Joi, 29 Aprilie 2021,  ora 17:30 †) Denia celor 12 Evanghelii

–  (❗️) Vinerea Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, 30 Aprilie 2021

– ora 17:30 †) Denia Prohodului Domnului recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare;

– (❗️) Sâmbătă, 01 Mai 2021, începând cu ora 12:30, vom săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, urmată de Slujba Învierii, începând cu ora 14:00 în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare.  

– (❗️) Sâmbătă, 01 Mai 2021, începând cu ora 18:00, vom săvârși Slujba Învierii, în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare.

(❗️) Duminică, 02 Mai 2021, începând cu ora 09:30, vom săvârși Sfânta Liturghie Pascală, fiind urmată de slujba Vecerniei celei de-a doua Învieri” cu citirea Evangheliei în 12 limbi în cadrul căreia se va primi Sfânta Lumină și Sfintele “Paști”.

– recomandăm înscrierea prealabilă pentru participare.

(❗️) Având în vedere regulile pe perioada pandemiei, inclusiv restricționarea circulației pe timp de noapte (Ausgangsperre) și pentru a evita un anume tip de aglomerație și diferite inconveniente, vă rugăm și vă recomandăm cu privire la participarea la Slujbele Învierii din zilele de Sâmbătă și Duminică să optați pentru una din cele trei modalități de participare, descrise mai sus, oferind în acest sens tuturor credincioșilor posibilitatea de participare la Sfintele Sărbatori pascale.

(️) În ziua de Sâmbăta Mare, 01 Mai 2021, Biserica noastră va rămâne deschisă până la ora 21:30. Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” vor fi împărțite după săvârșirea Sfintei Liturghii (ora 14:00) până la ora 21:30. 

(❗️) De asemenea și Duminică, 02 Mai 2021 se vor împărți Sfânta Lumină și Sfintele “Paști” până la ora 15:00. 

(❗️) Totodată vă aducem la cunoștință faptul că pentru a lua și a duce Sfânta Lumină la casele Dumneavoastră ne-am îngrijit să avem destule lumânări cu capac foarte potrivite pentru acest eveniment al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos care vor fi puse la dispoziție, astfel că nu e necesar să veniți cu propriile lumânări.

(❗️) Vă recomandăm foarte mult să vă anunțați participarea la Slujbele Învierii folosindu-vă de mai multe modalități, cum ar fi:

 • printr-un mesaj SmS sau WhatsApp la nr. de telefon 015253926484;
 • printr-un mesaj trimis la adresa de email: teodortabus-parohia-koeln@web.de
 • sau printr-un mesaj privat trimis pe messenger-ul de pe pagina de Facebook:
 • Părintele Teodor Tăbuș Köln sau de pe pagina de Facebook:
 • Parohia Ortodoxă Română Köln-Lindenthal/Rumän.-Orthodoxe Pfarrgemeinde Köln.

(❗️) Atât slujbele din Săptămâna Pătimirilor cât și cele ale Învierii Mântuitorului Hristos se vor oficia în interiorul Bisericii, cu părere de rău fără procesiunile obișnuite și aferente acestora. Tuturor credincioșilor care vor participa la Sfintele Slujbe și vor veni să primească Sfânta Lumină și Sfintele „Paști” le mulțumim pentru respectarea regulilor în vigoare pe perioada pandemiei în cadrul Parohiei noastre!

(❗️) Nu în ultimul rând, binecuvântarea coșurilor cu bucate, ouă roșii și pască, etc. se va face pentru credincioșii participanți după fiecare săvârșire a slujbei Învierii Mântuitorului Hristos atât în ziua de Sâmbătă cât și în ziua de Duminică.

Canonul Învierii cântat în cadrul Slujbei Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne ne pune la minte și inimă aceste versuri sublime, anume:

„Să ne curățim simțirile, și să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiata lumină a Învierii și bucurați-vă zicând: „luminați să-L auzim”, cântându-I cântare de biruință. […] Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută că a înviat Hristos, veselia cea veșnică. […] Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile; Paștile cele preacinstite nouă ne-au răsărit; Paștile, cu bucurie unul pe altul să ne îmbrățișăm; O Paștile, izbăvire de întristare! Că astăzi, din mormânt ca dintr-o cămară strălucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicând: „Vestiți apostolilor”.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Sus să avem inimile!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 23 aprilie 2021, †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință

– ora 09:00 vom citi Acatistul Sfântului Gheorghe urmat de săvârșirea slujbei Obedniței. În continuare vom avea, după caz, Taina Spovedaniei.

– ora 15:30 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 17:30 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 aprilie 2021,  †) Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților

– ora 10:00 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți. În continuare până la ora 15:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale.

(❗️) Duminică, 25 aprilie 2021, †) Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile (Duminica a VI-a din Post – Evanghelia după Ioan, capitolul  XII, vv. 1-18).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia a noua intitulată Despre pocăință. Și către cei ce pleacă de la Sfânta Liturghie. În care și despre Sfânta Masă și despre Judecata viitoare, ne pune un gingaș și delicat gând la inimă, anume:

„Pocăiește-te și întoarce-te înainte de ieșirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea și tot leacul pocăinței să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăința; și numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! Să facem binele ca să scăpăm de iadul cel fără de sfârșit ce va să fie și să ne învrednicim de Împărăția cerurilor, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slava și puterea în vecii vecilor, Amin.”

Sus să avem inimile, mințile și sufletele noastre!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Al Dumneavoastră,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 16 aprilie 2021, Denia Acatistului Bunei Vestiri

– ora 16:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Bunei Vestiri. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 aprilie 2021

– ora 10:00 – 14:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 18 aprilie 2021, †) Duminica a V-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca – Evanghelia după Marcu, capitolul X, vv. 32-45 și Evanghelia după Luca, capitulul VII, vv. 36-50).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:30, după caz.

Sfântul Isaac Sirul, în Cuvântul al XLIV-lea din opera sa intitulată Cuvânt despre nevoință (Filocalia vol. 10) ne pune un superb gând la inimă, anume:

Roagă-te, zice, să nu intri în ispitele privitoare la credință, roagă-te să nu intri în ispitele părerii de sine a minții, însoțit de dracii hulei și a mîndriei! Roagă-te să nu intri, din părăsirea lui Dumnezeu, în ispita vădită a diavolului, prin relele amintiri ce-ți vin în cugetul tău, pentru care ai și fost părăsit! Roagă-te să nu se depărteze de tine îngerul neprihănirii tale, ca să nu fii războit de războiul fierbinte al păcatului și să te desparți de înger! Roagă-te să nu intri în ispita ațîțării din partea cuiva împotriva altcuiva, sau în ispita îndoielii și șovăielii, prin care sufletul e împins cu sila în mare luptă.”

(❗️) Deopotrivă vă aduc la cunoștință faptul că în curând vă voi face cunoscut și programul slujbelor de (❗️) Sfintele Paști din cadrul parohiei noastre, cu gândul de a putea să vă planificați din vreme venirea Dumneavoastră la Biserică pentru a primi Lumina Sfânta a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și „Paștile” (❗️).

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 09 aprilie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Catisma a 19-a și a 20-a din Psaltire. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 10 aprilie 2021

– ora 10:30 – 13:00 vom avea Taina Spovedaniei, rugăciuni de dezlegare & convorbiri personale. După caz vom săvârși și Slujba Parastasului pentru cei adormiți.

– (❗️) Duminică, 11 aprilie 2021, †) Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul – Evanghelia după Marcu, capitolul IX, vv. 17-32 și Evanghelia după Matei, capitolele IV, v. 25 și V, vv. 1-12).   

– ora 08:40 – 09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45 – 11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale până la ora 14:00, după caz.

Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia a IV-a intitulată Despre pocăință și rugăciune ne pune la inimă un gând, anume:

Când Dumnezeu întărește inima, nimeni n-o poate clătina. Știind aceasta, iubiților, să alergăm totdeauna la Dumnezeu, care vrea și poate să ne scape de necazuri și nenorociri. Când e vorba să rugăm pe oameni, trebuie neapărat să dăm mai întâi ochii cu portarii lor, să rugăm pe favoriții și pe lingușitorii lor, să batem cale lungă; dar când e vorba să rugăm pe Dumnezeu, nimic din toate acestea; pe Dumnezeu Îl rugăm fără mijlocitori, fără bani; El ne ascultă rugămintea fără cheltuieli. E de-ajuns numai să strigăm din inimă și să vărsăm lacrimi, ca să intrăm îndată la Dumnezeu și să-L atragem spre milă.”

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu pace și nădejde!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 02 aprilie 2021

– ora 18:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți co-slujitori preoți în Biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Decksteinerstr. 5, 50935 Köln [in Lindenthal]).

– (❗️) Duminică, 04 aprilie 2021, †) Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci – Evanghelia după Marcu, capitolul VIII, vv. 34-38 & IX, v. 1) vom fi ca excepție la cealaltă Biserică catolică –Sankt Stephan Köln-Lindenthal, (Adresa: Bachemer Straße 104a, 50931 Köln).

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei,

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie ca excepție în cealaltă Biserică – Sankt Stephan Köln-Lindenthal, (Adresa: Bachemer Straße 104a, 50931 Köln).

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Simeon Metafrastul în lucrarea sa Parafraza în 150 de capete la cele cincizeci de Cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteanul (Filocalia vol. 5) ne pune la inimă acest minunat gând:

Precum lucrul rugăciunii e mai mare decât altele, tot așa cel ce are dragoste pentru ea are trebuință de mai multă osteneală și grijă, ca să nu fie furat pe nebăgate de seamă de păcat. Căci cei ce se străduiesc după un bine mai mare sunt atacați de cel viclean cu o ispită mai mare. De aceea unul ca acesta are lipsă de mai multă trezvie, ca prin stăruința în rugăciune să-i răsară zi de zi mai multe roade de dragoste, de smerită cugetare, de simplitate, bunătate și, pe lângă acestea, de dreaptă socoteală, care să-i facă lui însuși arătată sporirea și întărirea în cele dumnezeiești, iar pe alții să-i îndemne la aceeași râvnă.

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 26 martie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Catismele a 16-a, a 17-a și a 18-a din Psaltire. În continuare vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 27 martie 2021,

– ora 10:30-12:00, vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei adormiți, urmată de rugăciuni, convorbiri personale și Taina Spovedaniei până la ora 14:00.

 

– (❗️) Duminică, 28 martie 2021, †) Duminica a II-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama Evanghelia după Marcu, capitolul II, vv. 1-12 și Evanghelia după Ioan, capitolul X, vv. 9-16).

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri până la ora 14:00 personale, după caz.

Într-o notă de subsol la lucrarea Despre Rugăciune Sfântului Grigorie Palama (Filocalia vol. 7), Părintele Profesor Dumitru Stăniloae ne pune un gând minunat la inimă: „Din lacrimi de durere pentru păcate iese rugăciunea, iar rugăciunea, ca expresie a simțirii puternice a micimii și a păcătoșeniei față de Dumnezeu, naște lacrimile. Acestea merg împreună și numai însoțirea lor mărește calitatea rugăciunii, și calitatea ființei fiecăruia, și scoate sufletul din împietrire. […] Lacrimile ce însoțesc rugăciunea sînt semn că Dumnezeu s-a atins de inima celui ce se roagă înmuind-o, și această atingere este atât de simțită, încât echivalează cu o adevărată «vedere» a lui Dumnezeu de către cel ce se face părtaș de ea. Atingerea lui Dumnezeu de inima celui ce se roagă are acest efect al înmuierii ei, pentru că e o atingere făcută cu milă și cu iubire; are caracterul atingerii celei mai iubitoare și mai milostive Persoane.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Părintele Teodor

 

 


 

– (️) Joi, 25.03.2021, Biserica Ortodoxă sărbătorește Bunavestire a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria.

Parohia nostră va avea următorul program:

–        ora 08:15, Acatistul Buneivestiri

–        ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie

–        în continuare, vom avea program până la ora 12:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

 

Cu bucurie vă pun la inimă și minte câteva gânduri din rugăciunea adresată către Maica Domului din Acatistul Buneivestiri:

O, milostivă și preaîndurată Împărăteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, miluiește cu mijlocirea ta poporul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău acoperământ și roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră.[..]Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii.”

Sus să avem inimile, mințile și sufletele noastre!

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 19 martie 2021

–  din rațiuni interconfesionale și tehnice bisericești nu vom avea slujbă

– (❗️) Sâmbătă, 20 martie 2021,

din rațiuni interconfesionale și tehnice bisericești nu vom avea slujbă

– (❗️) Duminică, 21 martie 2021, †) Duminica I din Post (a Ortodoxiei Evanghelia după Ioan, capitolul I, vv. 43-51)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

În lucrarea sa Despre cele opt gânduri ale răutății, Evagrie Ponticul ne pune la inimă un gând minunat cu privire la mânie și rugăciune, anume:

Depărtează gândurile de mânie de la sufletul tău, și așa mânia nu va sălășlui în inima ta și nu te vei tulbura la vremea rugăciunii; căși așa cum fumul paielor tulbură ochii, tot așa ranchiuna [tulbură] mintea [nous: νοῦς] la vremea rugăciunii. Gândurile celui mânios sunt pui de năpârcă [Ev. Matei cap. 3,7 ]și ei mănâncă inima care le-a dat naștere. Rugăciunea celui mânios e o tămâie urâcioasă [Profetul Isaia cap. 1,13], iar psalmodia celui furios e un zgomot neplăcut. Darul celui ranchiunos e o jertfă viermănoasă, și ea nu se va apropia de altarul sfințit [cf. Levitic cap. 22,22].

Sus să avem inimile, mințile și sufletele noastre!

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 12 martie 2021

–  ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 13 martie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 14 martie 2021, †) Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) Evanghelia după Matei, cap. VI, vv. 14-21)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Răspunzând la întrebarea: Cînd mă împrăștii cu gîndul în rugăciune, ce să fac?, Bătrânul Varsanufie, în lucrarea sa Scrisori Duhovnicești (Filocalia vol. 11) ne pune la inimă acest minunat gând:

Când te rogi lui Dumnezeu și te împrăștii, luptă-te pînă  ce te rogi fără împrăștiere. Și supraveghează-ți mintea să nu se împrăștie. Iar dacă împrăștierea stăruie, din pricina slăbiciunii noastre, pînă la sfîrșitul rugăciunii, caută să ajungi la străpungerea inimii și zi plin de pocăință: «Doamne, miluiește-mă și-mi iartă toate greșelile mele». Și vei lua iertare de toate greșelile și de împrăștierea ce ți s-a întâmplat în rugăciune.

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 05 martie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului, urmat de Catisma a 15-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 06 martie 2021,

– ora 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie cu ocazia zilei Pomenirii celor adormiți – Moșii de iarnă, inclusiv slujba Parastasului. Până la ora 14:00 vom avea, în plus, rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei.

– (❗️) Duminică, 07 martie 2021, †) Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne Evanghelia după Matei, capitolul XXV, vv. 31-46)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom oficia și Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri până la ora 14:00 personale, după caz.

În Scrisorile Duhovnicești (Filocalia vol. 11), Bătrânul Varsanufie pe pune un gând superb la inimă: „Cînd oamenii, care nu sînt nimic, dau cuiva un lucru cît de mic sau îl scapă pe el din niscai necazuri grele, acela le mărturisește mulțumirea și vestește tuturor binele ce i s-a făcut. Cu cît mai mult și cu ce gură nu trebuie  să-I mulțumim noi lui Dumnezeu, care pururea ne umple de bunătate! Căci întîi ne-a creat, apoi ne dăruiește ajutorul Său împotriva vrăjmașilor, înțelepciunea inimii, sănătatea trupului, lumina ochilor, suflarea vieții și, ceea ce-i mai mult decît toate, timp de pocăință și putința de a primi Trupul și Sângele Lui spre iertarea păcatelor și întărirea inimii.“

Sus să avem inimile și mințile noastre!

Vă aștept cu bucurie!


– (❗️) Vineri, 26 februarie 2021

–  ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 27 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 28 februarie 2021, †) Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului RisipitorEvanghelia după Luca, capitolul XV, vv. 11-32)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Evagrie Ponticul, în lucrarea lui Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete (Filocalia vol. 1), ne pune la inimă acest frumos gând:

După ce te-ai rugat cum trebuie, așteaptă cele ce nu trebuie și stai bărbătește păzind rodul tău. Căci spre aceasta ai fost rânduit dintru început, ca să lucrezi și să păstrezi. Așadar, după ce ai lucrat, nu cumva să lași nepăzit ceea ce ai făcut. Iar de nu, n-ai folosit nimic rugându-te. Tot războiul ce se aprinde între noi și dracii necurați nu se poartă pentru altceva decât pentru rugăciunea duhovnicească. Căci lor le este foarte potrivnică și urâtă, iar nouă, foarte mântuitoare și plăcută.

Vă aștept cu bucurie! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 19 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Paraclisul Maicii Domnului, urmat de Catisma a 14-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 20 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 21 februarie 2021, †) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, vv. 10-14), începutul perioadei liturgice a Triodului  

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

Marcu Ascetul, în lucrarea lui Despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte, în 226 de capitole (Filocalia vol. 1), ne pune la inimă acest minunat gând:

Mintea care se roagă neîmprăștiat strâmtorează și frânge inima; iar «inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi» (Psalmul 50,18). Rugăciunea încă se numește virtute, deși e maica virtuților. Căci le naște pe acelea prin împreunarea cu Hristos. Tot ce am săvârși fără rugăciune și nădejde bună ne este pe urmă vătămător și fără preț.

Sus să avem inimile!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 12 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan, urmat de Catisma a 13-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Se poate oferi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 13 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 14 februarie 2021, †) Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii – Evanghelia după Matei, capitolul XV, vv. 21-28)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

Grigorie Sinaitul, în lucrarea lui Capete după Acrostih (Filocalia vol. 7), ne pune la inimă acest minunat gând:

„Nu numai credința, ci și rugăciunea care se lucrează și lucrează este har. Căci ea face arătată credința adevărată, care are în sine viețuirea lui Iisus și care lucrează, și e lucrată prin dragoste în Duh. Deci cel ce nu are dragoste lucrătoare în sine are o credință potrivnică, moartă și fără viață. Dar nici nu poate fi numit credincios cu adevărat cel ce crede numai cu cuvântul simplu și nu-și arată credința lucrătoare prin porunci sau în Duhul.“

Vă aștept cu bucurie! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 05 februarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma a 12-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 06 februarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 07 februarie 2021, †) Duminica a XVI-a după Rusalii

(Pilda talanților – Evanghelia după Matei, capitolul XXV, vv. 14-30)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Paul Evdokimov, în scrierea sa Vârstele vieții spirituale, ne pune la inimă acest gând:

„Într-un timp al inflației verbale, care nu face decât să agraveze singurătatea rea, doar omul păcii rugătoare mai poate să vorbească celorlalți, să arate cuvântul devenit chip, privirea devenită prezență. Tăcerea lui va vorbi acolo unde predica nu mai are putere, taina lui va stârni atenția asupra unei revelații devenită apropiată, accesibilă. […] Răspunsul lui la chestiuni de viață ori de moarte vine ca un amin al rugăciunii sale neîncetate.“

Veniți de luați lumină! Sus să avem inimile!

Părintele Teodor

 


– (❗️) (†) Marți, 2 februarie 2021, Biserica Ortodoxă prăznuieşte Întâmpinarea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când L-a primit dreptul Simeon în braţele sale.

Parohia noastră va avea următorul program:

 • ora 08:00-09:00, Acatistul Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos
 • 09:00-10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie.
 • până la ora 13:00 vom avea program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale & convorbiri personale, după caz.

 

Părintele Cleopa Ilie, în cartea sa intitulată Predici la Duminicile de peste an, ne pune la inimă următorul gând: „[…] noi să mulțumim Mântuitorului pentru tot ce ne-a dat în viață: pentru sănătate, pentru minte, pentru cei doi ochi, pentru pâinea zilnică, pentru serviciu, pentru copii, pentru preoții care ne păstoresc, pentru Sfânta Cruce, cu care biruim pe diavoli, și mai ales pentru Evanghelie și pentru că suntem fii ai Bisericii Ortodoxe. […] Cea mai înaltă rugăciune de mulțumire pe pământ este Sfânta Liturghie. […] Suntem datori ca în fiecare sărbătoare și mai ales Duminica să ascultăm slujba Sfintei Liturghii și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat în viață și în timpul săptămânii care a trecut! Să trăim mulțumind, iar nu cîrtind.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 29 ianuarie 2021

– ora 17:00 vom avea Taina Spovedaniei & convorbiri personale

– ora 18:00 vom oficia Slujba Vecerniei Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, urmată de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 30 ianuarie 2021

– ora 08:00-09:00, vom avea Acatistul Sfinților Trei Ierarhi.

– ora 09:00-10:30 vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Până la ora 14:00 vom avea program pentru Taina Spovedaniei și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale & convorbiri personale, după caz. Există posibilitatea de a primi Aghiasmă Mare.

 

– (❗️) Duminică, 31 ianuarie 2021, †) Duminica a 32-a după Rusalii ( a lui Zaheu vameșul / Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan – Evanghelia după Luca cap. 19, vv. 1-10).

– ora 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– ora 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Totodată vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale sau convorbiri personale pentru credincioși, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Vasile cel Mare, în Epistola a 2-a, Către prietenul Grigorie de Nazians, ne pune la inimă acest gând: „Dar și rugăciunile, care însoțesc citirile biblice, fac sufletul mai întinerit și mai îmbunătățit, pe măsură ce acesta se simte mai plin de dorul după Dumnezeu. Căci rugăciunea cu adevărat bună este aceea care face să se înfiripeze în suflet o concepție clară despre Dumnezeu, iar sălășluirea lui Dumnezeu în noi constă tocmai în a avea pe Dumnezeu temeinicit în gând. Numai atunci devenim temple ale Duhului, când gândirea statornică la EL nu se mai lasă întreruptă de grijile pământești și când cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare. Cel ce iubește pe Dumnezeu lasă totul de-o parte și se retrage în el, alungând orice patimă care-l ațâță spre necumpătare și săvârșind fapte care duc la virtute.“

Veniți de luați lumină! Sus să avem inimile! Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 22 ianuarie 2021, ora 18:00 vom oficia Slujba Paraclisului Maicii Domnului, urmat de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 24 ianuarie 2021, †) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon – Evanghelia după Luca cap. 18, vv. 35-43)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți. Totodată vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

Antonie cel Mare, în scrierea sa Învățături despre viața morală a oamenilor și despre buna purtare, în 170 de capate (Filocalia vol. I), ne pune la inimă acest gând:

„Liber este omul care nu slujește patimilor, ci cu înțelepciune și cu înfrânare își stăpânește trupul și se îndestulează, plin de mulțumire, cu cele dăruite de Dumnezeu, chiar de ar fi foarte puține. Căci mintea iubitoare de Dumnezeu și sufletul, dacă vor cugeta la fel, vor împăciui și trupul întreg, chiar de n-ar vrea acesta. Deoarece când vrea sufletul, toată tulburarea trupului se stinge.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 15 ianuarie 2021, ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma a 11-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială.

– există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 17 ianuarie 2021, †) Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz. De asemenea, există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

În scrierea sa Despre legea duhovnicească, în 200 de capete (Filocalia vol. I), Marcu Ascetul ne pune la inimă acest gând:

„Să nu încerci  a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat, ci prin cele arătate de legea duhului, adică prin răbdare, rugăciune și nădejdea care numai la un lucru se gândește. Cel ce se roagă trupește și încă nu are cunoștință duhovnicească este ca orbul care strigă și zice: «Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă» (Evanghelia după Luca, cap. 18,38).“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor

 


– (❗️) Miercuri, 06 ianuarie 2021, †) Botezul Domnului (Boboteaza)

– 08:00-09:00, vom avea Slujba Utreniei

– 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după Sfânta Liturghie, vom avea Slujba Aghiasmei celei Mari, care ulterior se va împărți credincioșilor.

după ora 13:00 vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele credincioșilor care s-au anunțat în prealabil.

 

– (❗️) Joi, 07 ianuarie 2021, †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

– 08:00-09:00, vom avea Acatistul Sfântului Ioan

– 09:00-10:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, care au purtat numele Sfântului Ioan și nu numai.

– (❗️) Vineri, 08 ianuarie 2021, ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cruci, urmat de Catisma a 10-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei & convorbiri personale sau de natură socială. 

există posibilitatea de a împărți și primi Aghiasmă Mare.

– (❗️) Sâmbătă, 09 ianuarie 2021, vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele celor care s-au anunțat în prealabil. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 10 ianuarie 2021, †) Duminica după Botezului Domnului

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie, urmată de „Mersul cu Botezul/Iordanul“.

Ernest Bernea, în scrierea sa Îndemn la simplitate, ne pune la inimă următorul gând: „Rugăciunea este dăruire totală, tainică legătură cu datele permanente ale firii, liberă supunere durerilor creatoare, înălțător contact cu Dumnezeu. Liniștea și bucuria ce o întovărășesc sunt semnele acestei rodnice legături și ale propriei noastre depășiri.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 01 ianuarie 2021, (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Hristos; †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa, Sfânta Emilia (Tedeum – Anul Nou)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după Sfânta Liturghie, vom avea slujba de Tedeum – Anul Nou.

– (❗️) Sâmbătă, 02 ianuarie 2021, vom merge cu vestirea Botezului Domnului („Mersul cu Botezul/Iordanul“) sfințind cu Aghiasmă Mare casele celor care s-au anunțat în prealabil. În perioada 2 – 10 ianuarie 2021, începând cu ora 16:00, vom merge cu „Botezul“/„Iordanul“ pe la casele credincioșilor care au solicitat sfințirea casei lor cu Aghiasmă Mare. Credincioșii care încă nu au reușit să se anunțe, dar doresc să aibă casa sfințită, pot să lase un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 03 ianuarie 2021, †) Sfântul Prooroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

Marcu Ascetul, în scrierea sa Despre legea duhovnicească, în 200 de capete, (Filocalia vol. I) ne pune la inimă următorul gând: „Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, și vei vedea folosul rugăciunii și al citirii. […] Când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ta, ca atunci când Îl vei uita, Domnul să-Și aducă aminte de tine.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Joi, 24 decembrie 2020, Ajunul Crăciunului

– ora 16:00 vom avea slujba Vecerniei și vom asculta colinde în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Vineri, 25 decembrie 2020 (†) Naşterea Domnului

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie în biserica Sankt Stephan Köln-Lindenthal (Adresa: Bachemer Straße 104a 50931 Köln, foarte aproape de biserica noastră)!

după Sfânta Liturghie, vom asculta colinde, iar Moș Crăciun va împărți cadouri copiilor.

– (❗️) Sâmbătă, 26 decembrie 2020, Soborul Născătoarei de Dumnezeu

– 08:40-09:45, vom avea Acatistul Maicii Domnului

– 09:45-11:30 vom săvârși Sfânta Liturghie în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Adresa: Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal)

– (❗️) Duminică, 27 decembrie 2020, (†) Sfântul Arhidiacon și Protomartir Stefan, hramul Parohiei noastre.

– 08:40-09:45, vom avea Acatistul Sfântului Ștefan

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie alături de Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din München), în biserica noastră, Sankt Thomas Morus (Deckseinerstr. 5, 50935 Köln-Lindenthal).

Efrem Sirianul, în scrierea sa Imnele Nașterii și Arătării Domnului, ne pune la inimă următorul gând:

„Un copil s-a născut și I S-a dat numele «Minune» [Isaia 9,6]; căci o minune este că Dumnezeu S-a arătat ca un Prunc.[…] Senină e noapte în care a răsărit Cel Curat, Care a venit să ne însenineze; să nu amestecăm în veghea noastră ceva ce ar putea să o tulbure.“

Vă aștept cu bucurie!

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 18 decembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 decembrie 2020

între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 20 decembrie 2020  

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Calist Patriarhul, în scrierea sa Capete despre rugăciune (Filocalia vol. VIII), ne pune la inimă următorul gând:

„De voiești să afli cum trebuie să te rogi, privește la sfîrșitul luării-aminte și al rugăciunii și nu vei rătăci. Căci acest sfîrșit este, iubitule, străpungerea continuă, zdrobirea inimii, iubirea față de aproapele. Iar contrastul este, în chip vădit, gîndul poftei, șoapta bîrfei, ura față de aproapele și toate cele asemenea acestora.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 decembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Acatistului Mântuitorului Hristos, urmat de Catisma a 9-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 12 decembrie 2020

– între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– (❗️) Duminică, 13 decembrie 2020 (Pilda celor poftiți la cină)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

O funcție a rugăciunii autentice nu este numai să înmoaie inima umană, cu scopul de a practica, în plus, și iertarea autentică a propriilor vrăjmași. Ci prin rugăciunea intensă a inimii smerite se cere lui Dumnezeu și Mîntuitorului Hristos, deopotrivă, și înlăturarea vrăjmașilor proprii, care au devenit păgâni și vameși (Matei 18, 15-17), făcându-se ei înșiși, în mod voit, vase ale răului și fiind înstrăinați de Dumnezeu, prin nepracticarea iubirii și iertării aproapelui, așa cum se ruga și Proorocul David, și prin psalmii lui se roagă și creștinii, zicând:

„Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatu-m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sînt cei ce se luptă cu mine, din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? (Ps.55,1-4)“ Sau: „Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă (Ps.58,2). […] „Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog eu Ție; de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fărădelege. […] Dar Dumnezeu, îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbilelor (Ps.63,1-2, 8)”.

Iar a treia rugăciune de la slujba Sfintei Proscomidii (slujba de pregătire a Sfintelor Daruri de la Sfânta Liturghie), de acoperire finală a Sfintelor Daruri, sună în felul următor: „Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul; împacă viaţa noastră, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.”

Vă port în gând și rugăciune,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 04 decembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Paraclisului Maicii Domnului, urmat de citirea Catismei a 8-a din Psaltire și de Taina Spovedaniei.

– (❗️) Sâmbătă, 05 decembrie 2020

– între orele 10:30-14:00 vom avea rugăciuni personale, convorbiri și Taina Spovedaniei pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, în urma unei anunțări printr-un mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.).

– ora 17:30 vom săvârși Taina Sfântului Maslu cu mai mulți slujitori, avându-l în mijlocul nostru pe PS Episcop Vicar Dr. Sofian Brașoveanul, urmat de o convorbire duhovnicească, de suflet.

– (❗️) Duminică, 06 decembrie 2020, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

– 08:40-09:45 vom avea Slujba Utreniei

– 09:45-11:30, Sfânta Liturghie săvârșită de  PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți.

Evagrie Ponticul, în scrierea sa Despre rugăciune, afirmă:

„Ori de câte ori te va întâmpina o ispită sau o contrazicere te va ațâța, fie să-ți pui în mișcare irascibilitatea spre răzbunare față de cel ce-ți stă împotrivă, fie să scoți o glăsuire indecentă, adu-ți aminte de rugăciune și de judecata ei și îndată mișcarea dezordonată din tine se va liniști.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 28 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom avea slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, în urma unei anunțări prealabile fie prin mesaj sau telefonic la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale, în urma unei anunțări la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 29 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului și vom avea program până la ora 14:00 pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși sau convorbiri personale, după caz.

Teodor al Edesei (sec. IX) în scrierea sa O sută de capete folositoare (Filocalia vol. IV), ne pune la inimă următorul cuvânt cu privire la rugăciune:

„Părinții definesc rugăciunea ca armă duhovnicească și spun că nu trebuie să ieșim fără ea la război, ca să nu fim luați în robie și duși în țara vrăjmașului. Dar rugăciunea curată nu poate dobândi cel ce nu stăruie pe lângă Dumnezeu întru inimă curată. Căci El este cel ce dă rugăciune celui ce se roagă, și învață pe om cunoștința. […] Pofta e veștejită de înfrânare și de smerita cugetare; mânia aprinsă o îmblânzește dragostea; iar gândul rătăcitor îl adună rugăciunea întinsă cu pomenirea lui Dumnezeu.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 20 noiembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 7-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Vovidenia (Post-Dezlegare la peşte)

– 08:30-09:15, vom  citi Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

– ora 09:15-10:30, vom oficia Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, după caz. Totodată, vom avea până la ora 13:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 22 noiembrie 2020

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom oficia Slujba Parastasului și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 14:00 program pentru convorbiri personale și Taina Sfintei Spovedanii (după caz).

 

Într-una din Scrisorile duhovnicești (Filocalia, vol. XI), Bătrânul Varsanufie afirmă:

„A-ți osteni inima ta înseamnă a te ruga pururea lui Dumnezeu să nu te lase să rătăcești sau să umbli după voile tale. Prin aceasta vii la deosebirea gîndurilor (la dreapta socoteală). Cît despre pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu sau despre ocuparea cu El, pune numai începutul și nu te teme, căci te va întări și îți va da putere Dumnezeu. Seamănă numai cu nădejde, ca să seceri fără să slăbești. Binecuvântat este Dumnezeu, care te binecuvîntează să pui începutul și-ți va da putere să stărui după măsura ta.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 13 noiembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 14 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp, la același nr. de tel.). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 15 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

Ioan Climachos, în scrierea sa Scara, ne pune la inimă următorul gând:

„Una este înfățișarea celor ce se roagă, dar în același timp, felurită și deosebită. Unii se înfățișează ca unui Prieten și Stăpîn, aducându-I lauda și cererea pentru alții, și nu pentru ei. Alții vin să ceară bogăție și slavă, și îndrăzneală mai multă; alții, să se roage să fie desăvârșit izbăviți de dușmanii lor. Unii cer să capete o oarecare dregătorie; alții, desăvârșita scăpare de vreo datorie; alții, eliberarea din închisoare; alții, iertarea de niscai vinovății.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 06 noiembrie 2020, ora 18:00 vom avea slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, urmat de citirea Catismei a 6-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 07 noiembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite rugăciuni și slujbe personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 08 noiembrie 2020, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, îndeosebi pentru cei care au purtat numele Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri, și nu numai. De asemenea, vom avea și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Într-una din Scrisorile duhovnicești (Filocalia, vol. XI), Bătrânul Ioan afirmă: „Toată rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să sporească credința creștinilor întru frica Lui și ca să înalțe cortul Bisericii Lui. El este nădejdea mântuirii noastre. Și să știi că nu avem alt ajutor decât de la Biserică și de la rugăciunile sfinților. Cel ce se sprijină pe ele le află la timpul potrivit. […] Iar cel ce are inima alipită de Dumnezeu și voiește să susțină cele plăcute Lui, acela îl va chema cu îndrăzneală în ziua necazului și va fi călăuzit de Cel ce dăruiește fiecăruia după faptele lui (Ps. 61,11).“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 30 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 31 octombrie 2020: Sâmbăta morților – moșii de toamnă

–  ora 09:00 vom săvârși Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel. De asemenea, vom face și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz.

– (❗️) Duminică, 01 noiembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului – moșii de toamnă. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și pentru diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși și convorbiri personale, după caz.

Evagrie Ponticul, în tratatul Despre rugăciune, afirmă: „Dacă verși izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, nu te înălța nicidecum în tine însuți ca unul care ai fi dincolo de cei mulți. Căci rugăciunea ta a primit ajutor, ca să-ți poți mărturisi cu înflăcărare păcatele și să-L îmblânzești pe Stăpânul prin lacrimile tale. Nu-ți întoarce, așadar, în patimă remediul patimilor, ca să nu-L înfurii mai mult pe Cel ce ți-a dat harul acesta.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 23 octombrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Sfintei Cruci, urmat de citirea Catismei a 5-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 24 octombrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite rugăciuni și slujbe personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 25 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei dragi adormiți, îndeosebi pentru cei care au purtat numele Sfântului Dimitrie și nu numai. De asemenea, vom avea și diferite rugăciuni personale pentru credincioși, după caz. Totodată, avem până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Luni, 26 octombrie 2020 Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

–          ora 08:30, Acatistul Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

–          ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie, urmată de Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei sau convorbiri personale, până la ora 12:00.

Siluan Athonitul, în scrierea sa celebră Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, ne spune: „Cine se roagă din obişnuinţă, în acela nu sunt schimbări în rugăciune, dar cine se roagă din inimă în acela sunt multe schimbări în rugăciune, e o luptă cu vrăjmaşul, o luptă cu sine însuşi, cu patimile, o luptă cu oamenii şi în toate acestea trebuie să fie curajos.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 16 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și, după caz, convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 17 octombrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi, după caz. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp). Totodată, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz, în urma unei anunțări prealabile la același nr. de tel.

– (❗️) Duminică, 18 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

În scrierea sa celebră Între iadul deznădejdii și iadul smereniei Siluan Athonitul ne spune: „Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea. Dar, dacă nu-ţi vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzeşte omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu şi cu duh smerit stă înaintea Feţei Domnului, pe Care-L cunoaşte sufletul ce se roagă.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Miercuri, 14 octombrie 2020, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Parohia nostră va avea următorul program:

 • ora 08:30, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
 • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
 • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți, după caz și program pentru Taina Spovedaniei până la ora 12:00.

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte versurile din cartea de cult Minei pe luna octombrie închinate Sfintei Cuvioase Parascheva:

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.“

Vă aștept cu bucurie!

Vă port în gând și rugăciune.

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


(❗️) Vineri, 09 octombrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 4-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 10 octombrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. De asemenea, până la ora 14:00 avem program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 10 octombrie 2020, începând cu ora 18:00 vom participa la conferința online (platforma zoom) a Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG, https://www.atorg.de/), avându-l ca invitat pe Părintele Visarion Alexa.

– (❗️) Duminică, 11 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Părintele Dumitru Stăniloae în Cuvântul înainte al Filocaliei vol. XI ne spune:

„Între faptele noastre morale prin care ne unim tot mai mult cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi, un rol important îl are rugăciunea. Prin aceasta, Îi aducem mulțumiri lui Dumnezeu, Îi cerem să lucreze în noi, Îl lăudăm pentru ceea ce a făcut și face în noi și pentru noi. Dar aceasta o facem în cultul Bisericii. De aceea, scrierile teologice ale Sfinților Părinți sînt, în același timp, scrieri de laudă a lui Dumnezeu, fiind foarte apropiate de cultul Bisericii.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 2 octombrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu.

În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 3 octombrie 2020

– nu avem program.

– (❗️) Duminică, 4 octombrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom săvârși Slujba Parastasului precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

În scrierea sa celebră Scara Ioan Climachos ne spune:

„Cea mai bună parte a harului credinței este să fie încredințat cineva despre împlinirea rugăciunii lui, prin nădejdea în Dumnezeu. Dar siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. […] Pentru că siguranța credinței se dă celor cu viață înaltă în suflet pe măsura virtuților ce iau aminte la împlinirea poruncilor Domnului.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 25 septembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 3-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 26 septembrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. De asemenea, până la ora 14:30 avem program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 26 septembrie 2020, ora 16:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 27 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

Într-una din Omiliile sale Despre pocăință Ioan Hrisostom ne spune:

„Când vezi că te loveşte şi te supără o nenorocire la care nu te aşteptai, nu alerga la oameni, nu umbla după ajutor omenesc, ci lasă la o parte pe toţi şi aleargă cu mintea la Doctorul sufletelor. Numai Cel ce a plăsmuit inimile noastre deosebi şi cunoaşte toate lucrurile noastre, numai Acela poate vindeca inima; El poate să intre în conştiinţa noastră, să ne atingă inima şi să ne mângâie sufletul. Dacă nu ne mângâie El inimile, mângâierile omeneşti sunt zadarnice şi fără de folos; după cum, iarăşi, când ne mângâie Dumnezeu, nu ne poate vătăma nimeni, de ne-ar necăji mii şi mii de oameni. Când Dumnezeu întăreşte inima, nimeni n-o poate clătina.”

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 18 septembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 19 septembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 19 septembrie 2020, ora 16:30-17:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 20 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

În scrierea sa celebră Scara, Ioan Climachos, spunea: „Chiar de ai urca toată scara virtuților, roagă-te pentru iertarea păcatelor, auzind pe Pavel care strigă că dintre păcătoși «cel dintîi sunt eu» (I Tim. I,15).“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor


– (❗️) Vineri, 11 septembrie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, urmat de citirea Catismei a 2-a din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Spovedaniei și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 12 septembrie 2020

– începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– Sâmbătă, 12 septembrie 2020, ora 16:30-17:30 vom oficia Slujba Vecerniei.

– (❗️) Duminică, 13 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie.

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

– (❗️) Luni, 14 septembrie 2020

– ora 08:30, Acatistul Sfintei Cruci

– ora 09:15 vom oficia Sfânta Liturghie

Ioan Climachos, în scrierea sa celebră Scara spunea: „Înainte de toate să punem pe hîrtia rugăciunii noastre o mulțumire sinceră. În al doilea rând, mărturisirea și zdrobirea sufletului întru multă simțire. […] Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale! […] Când simți dulceață sau străpungere în rugăciune, rămâi în acea stare.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 04 septembrie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 05 septembrie 2020

începând cu ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 14:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

Sâmbătă, 05 septembrie 2020, între orele 15:15-16:30 vom avea prima întâlnire din seria de Convorbiri educaționale și de suflet cu copiii,  iar părinții, în acest interval de timp, sunt invitați să se bucure de comuniune la o cafea și prăjituri.

– (❗️) Duminică, 06 septembrie 2020
– 08:40-09:45, vom avea Slujba Utreniei
– 09:45-11:30, vom săvârși Sfânta Liturghie. În această Duminică, ne vom bucura să îl avem alături de noi pe Părintele Profesor Dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din München!

– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau convorbiri personale.

Ioan Climachos, în scrierea sa celebră Scara spunea: „Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu; iar după lucrare, susținătoarea lumii. Este împăcare a lui Dumnezeu; […] ispășirea păcatelor; pod de trecere peste ispite; peretele din mijloc în fața necazurilor; […] izvorul virtuților, […] hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, […] micșorarea mâniei […]. Rugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal, dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea scaunului Judecății viitoare.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 28 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Paraclisul Maicii Domnului. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 29 august 2020

– ora 08:30, Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie în cinstea Sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (Post)

– după ora 10:30 vom săvârși Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi, precum și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși. Totodată, vom avea până la ora 15:00 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

 

– (❗️) Duminică, 30 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

 

Grigorie de Nyssa, în tratatul său Despre Rugăciunea domnească, ne spune: „Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet. Căci sădindu-se pomenirea lui Dumnezeu în inimă, sfaturile vrăjmașului ar rămâne nelucrătoare, pentru că dreptatea s-ar așeza la mijlocul celor ce se împotrivesc între ei. […] Fiecare de va începe orice lucru cu rugăciunea își va face cu bine drumul spre ceea ce năzuiește, fără să fie abătut spre păcat, neabătându-i nimic potrivnic sufletul spre vreo patimă.“

Vă aștept cu bucurie!

Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


(❗️) Vineri, 21 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

(❗️) Sâmbătă, 22 august 2020 începând cu ora 14:30 vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii. Totodată vom săvârși și diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– (❗️) Sâmbătă, 22 august 2020, ora 17:00-18:00 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 23 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

Cu bucurie vă pun la inimă și minte gândul profund al lui Evagrie Ponticul din tratatul său Despre rugăciune, care spune: „Roagă-te cuviincios și netulburat și spune psalmi cu înțelegere [Ps 46,8] și ritmic, și vei fi ca un pui de vultur ridicat în aer“.

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Vineri, 14 august 2020, ora 18:00-19:00 vom săvârși Paraclisul Maicii Domnului. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 15 august 2020

ora 08:30, Acatistul Adormirii Maicii Domnului

ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie în cinstea Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

–  după ora 10:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Totodată, vom avea până la ora 15:30 program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 16 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase.

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Sfânta Ana ne spune:

„[…] să alergăm întotdeauna la Dumnezeu și Lui să-I cerem orice lucru, căci nimic nu este  mai de folos ca rugăciunea; ea face cu putință cele ce par cu neputință, ușoare cele grele, și netede și ușor de străbătut căile presărate cu stavile“.

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

– (❗️) Joi, 6 August 2020,

     ora 08:30, Acatistul Schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos

     ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie

 

 

 

– (❗️) Vineri, 07 august 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Sâmbătă, 08 august 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

Sâmbătă, 08 august 2020, ora 17:00-18:00 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale sau de natură socială.

– (❗️) Duminică, 09 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Evanghelia lui Matei ne spune: „Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mulți, ci este mai iute ca focul și mai presus de pământ.[…] Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie.”

 

Vă aștept cu bucurie!
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


 

 

– (❗️) Vineri, 31 iulie 2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 01 august 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

Sâmbătă, 01 august 2020, ora 17:30-18:30 vom oficia Slujba Vecerniei. Vom avea, în continuare, program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale.

– (❗️) Duminică, 02 august 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau alte servicii religioase

 

Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din Omiliile sale la Evanghelia lui Matei ne spune: „Cel care se roagă și postește are două aripi și este mai ușor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorțește, cum pățesc cei mai mulți, ci este mai iute ca focul și mai presus de pământ.[…] Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie.”

Vă aștept cu bucurie!
Vă port în gând și rugăciune.
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor

 


– (❗️) Vineri, 24 iulie 2020, ora 18:00 vom citi Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de Catisma 1 din Psaltire. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și, după caz, convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 25 iulie 2020, începând cu ora 14:30 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– Sâmbătă, 25 iulie 2020, ora 17:30-18:30 vom oficia Slujba Vecerniei. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 26 iulie 2020
– 08:30-09:30, vom avea Slujba Utreniei
– 09:30-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru alte servicii religioase sau pentru convorbiri personale.

– (❗️) Vineri, 17.07.2020, ora 18:00 vom săvârși Taina Sfântului Maslu. În continuare vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și, după caz, convorbiri personale.

– (❗️) Sâmbătă, 18.07.2020, începând cu ora 14:00 vom săvârși diferite slujbe și rugăciuni personale pentru credincioși, inclusiv Slujba Parastasului, pentru cei plecați dintre noi. Cei care doresc să-i pomenească pe cei dragi adormiți sunt rugați să trimită un scurt mesaj la nr. de tel. 015253926484 (sau pe WhatsApp).

– Sâmbătă, 18.07.2020, ora 18:00-19:00 oficiem Slujba Vecerniei. În continuare, vom avea program pentru Taina Sfintei Spovedanii și convorbiri personale, după caz.

– (❗️) Duminică, 19 iulie 2020
– 08:30-09:20, vom avea Slujba Utreniei.
– 09:20-11:15, vom săvârși Sfânta Liturghie.
– după ora 11:30 vom putea avea program pentru convorbiri personale sau pentru alte servicii religioase.

Luni, 20 iulie 2020, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

Parohia noastră va avea următorul program:

 • ora 08:30, Acatistul Sfântului Ilie
 • ora 09:00-10:30 Sfânta Liturghie
 • în continuare, Slujba Parastasului pentru cei adormiți

 

 

 

Cu bucurie, vă pun la inimă și minte îndemnul Mântuitorului Hristos, care spune: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. […] Căci unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Evanghelia după Matei cap. 11,28 respectiv 18,20)

Vă aștept cu bucurie!
Vă port în gând și rugăciune.
Al Dumneavoastră împreună rugător,

Părintele Teodor